Download - Occupied bold typeface

Transcript
Page 1: Occupied bold typeface

Dip loma // 2012

Page 2: Occupied bold typeface
Page 3: Occupied bold typeface

Tartalom //

bemutatkozó

gyűjtés

vázalatok

magasságok

formák

verzál karakterek

kurrens karakterek

ékezetek

ligatúrák

egyéb karakterek

használatban

Page 4: Occupied bold typeface
Page 5: Occupied bold typeface

Dobrotka Norbert Budapesti Kommunikációs és Üzleti főiskola-Alkalmazott Művészeti Intézet

e l e k t r o n i k u s á b r á z o l á s betűtípus terv // Occupied bold Budapest2012

Diplomamunkám az egyik tipográfia órán kapott feladatból indult ki. A feladat az volt, hogy tervezzünk újra már létező logókat. Egyik embléma amit választottam, a Rolex volt. Nem találtam hozzá az elképzelésemnek megfelelő betűtípust, ezért gondol-tam megtervezem azt az öt karaktert. A cél az volt, hogy a karakterekben megjelenjen az idő. Geometrikus köröket és az óramutató által kivágott körcikkeket vettem alapul. Úgy gondoltam, hogy lehetne ezen az elven egy teljes karaktersort is tervezni, és ezért választottam diplomamunkám céljának egy betűtípus létrehozását. Az elképzelés pedig az volt, hogy a geometrikus kör és körcikkek használatából jöjjenek létre az egyes karakte-rek. Fontos szempont volt, elsősorban a kurrens betűknél, hogy a körökből, ahol azt a forma elbírja legyen egy körcikk kiharapás, így jött létre az a betűforma, amit elképzeltem. Természetesen az egyes betűk sajátosságai miatt néhol, csalni kellett ahhoz, hogy ugyan azt a stílust rá tudjam húzni. Néhol több néhol kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy a finomításokkal, egy jól használható reklámbetű jött létre.

konzulens // Tepes Ferenc

Page 6: Occupied bold typeface
Page 7: Occupied bold typeface

Gyűjtés. Elsősorban a munka folyamán kerest-em betűtípusokat, egy-egy felmerülő probléma megoldásához. Néha, teljesen eltérő típusokat választottam.

Page 8: Occupied bold typeface
Page 9: Occupied bold typeface

Vázlatok. A vázlatok készítése volt a leg többidőt felemésztő munkafolyamat. Gyakorlatilag itt csiszolódott az első ötlettől a végsőig a karaktersor képe. A négyzethálós lapon, könnyebb az arányok megtartása.

Page 10: Occupied bold typeface

Tervezés során, megkönnyítve a geometria betartását, Igyekeztem kerek számokkal dolgozni, és azokhoz állítani a szélességi arányokat. Így kapott teljes 950 em-es magasságot, 400 em-es x magassággal.

EgyetlenBaseline

Ascender

Page 11: Occupied bold typeface

EgyetlenAscender

Descender

Caps height

Page 12: Occupied bold typeface

X-height

Kiinduló formák

Az alap formák, a már korábban említett logóhoz kitalált formákat követi. Ezek alapja a kerek óra számlap és azt felszeletelő mutató.

Page 13: Occupied bold typeface
Page 14: Occupied bold typeface

Verzál betűk. A betűk többnyire, a kisbetűkhöz hasonlóan körívekből lettek kirajzolva, figyelve a fél, negyed-körívek betartására.

"EGY HŰTLEN VEJÉT FÜLÖNCSÍPŐ, DÜHÖS MEXIKÓI ÚR WESSELÉNYINÉL MÁZOL QUITÓBAN.„

ÐROIDOK·ABCDE FGH I J K L MNOPQRST U VWXYZ·W

Page 15: Occupied bold typeface

"EGY HŰTLEN VEJÉT FÜLÖNCSÍPŐ, DÜHÖS MEXIKÓI ÚR WESSELÉNYINÉL MÁZOL QUITÓBAN.„

ÐROIDOK·ABCDE FGH I J K L MNOPQRST U VWXYZ·W

Page 16: Occupied bold typeface

egocentr ikus//a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z //

Page 17: Occupied bold typeface

egocentr ikus//a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z //

A kurrens karakterek esetében a fő íveket, 400 × 400-as kör adja ki. Ezeket a karaktereket terveztem meg legelőször. Az első gondolathoz képest, itt csiszoló-dott legjobban a forma, az egyes betűknél felmerülő problémák miatt.

Page 18: Occupied bold typeface

·0123456789·

Page 19: Occupied bold typeface

A számok tervezése szintén nagy kihívás volt, ugyanis a számok dőlései miatt nagyon nehéz volt a súlyozás. a 3-as es-etében, ez különösen nehéz volt, mert ha függüleges tengellyeel használom, akkor teljes mértékben jobbra dőlt képet mutat.

Page 20: Occupied bold typeface

À Á Â Ã Ä ÅÆ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÒÓŐÔÕÖŒ ÙÚ Ű Û Ü Ý Ÿàáâãäåæè é ê ë ì í î ï ñ ò ó ő ô õ öœ ù ú ű û ü ý ÿ

É v ő dö k

Page 21: Occupied bold typeface

À Á Â Ã Ä ÅÆ È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÒÓŐÔÕÖŒ ÙÚ Ű Û Ü Ý Ÿàáâãäåæè é ê ë ì í î ï ñ ò ó ő ô õ öœ ù ú ű û ü ý ÿ

É v ő dö kAz ékezetek kitalása, egy igen problémás része volt a tervezésnek, ugyanis az általam meghatározott rendszer alapján például a hosszú ékezetnek nem szabadna beszűkülni alulra. De ahhoz, hogy ezek olvashatók lehessenek, kompromisszumra kellett jutnom.

Page 22: Occupied bold typeface

ff fi fl ffi ffl � �

A ligatúrákat tulajdon képpen nem igényelte a betűtípusom. Ugyanis kenyérszöveg szedésére alkalmatlan a betűtípus. De azt gondolom, hogy a ligatúrák elkészítése, már csak játék, és játszottam egy kicsit.

He�alja

Page 23: Occupied bold typeface

ff fi fl ffi ffl � �He�alja

Page 24: Occupied bold typeface

@§ ¥£ ¢¶€†&$*Az írásjelek, pénznemek és egyébb karakterek tervezésénél is igyekez-tem a kitalált rendszert érvényesíteni. A ligatúrák mellett, ez volt az egyik leg izgalmasabb, és szabadabb tervezési fázis. E karakterek sok lehetőséget adnak, az új formák és ötletek megvalósításához.

Page 25: Occupied bold typeface

@§ ¥£ ¢¶€†&$*

Page 26: Occupied bold typeface
Page 27: Occupied bold typeface

§Circles

law

Page 28: Occupied bold typeface
Page 29: Occupied bold typeface
Page 30: Occupied bold typeface

Köszönet //

Énekes Ferenc

Jancsó Áron

Juhász Péter

Katyi Ádám

Polgárdi Ákos

Szőnyei György

Tepes Ferenc

Page 31: Occupied bold typeface
Page 32: Occupied bold typeface

www.norber tdobrotka .com