Download - NOH-I HAN voorlichting 2011

Transcript
Page 1: NOH-I HAN voorlichting 2011

Netwerk Open Hogeschool Informatica:een deeltijdopleiding in een nieuwe vorm!

Initiatief van vijf Nederlandse instituten in hoger onderwijs

Voorlichting Hogeschool van Arnhem en NijmegenRene BakkerBen Cornelissen10 Januari 2011

slide 1 1

Page 2: NOH-I HAN voorlichting 2011

Doelgroep:• 18 jaar en ouder• minimaal 2 jaar werkzaam in de ICT• Mbo-3/4 niveau of hoger

Doelstelling:nieuwe onderwijsmethoden / nieuwe ICT-middelen om

zodoende een hoger rendement te bereiken en beter aan te

sluiten bij werk en thuissituatie van de doelgroep!

slide 2

Page 3: NOH-I HAN voorlichting 2011

Informatie- systemen

Web-applicaties

IT-infrastructuur

Object Oriented Software Engineering

Enterprise Software

Afstuderen Software Engineering

Eerste Stage

Tweede Stage

Gemeenschappelijke fase

IT Service management

IT & The Business

Afstuderen IT Service management

IT Service Management

Software Engineering

Differentiatiefase

Curriculum:

Page 4: NOH-I HAN voorlichting 2011

Modulaire opbouw: themasemesters:

• afzonderlijke semesters met elk hun eigen thema:• elk semester kan afzonderlijk gevolgd worden en leidt tot een

certificaat;• combinatie theorie en praktische vaardigheden;• toepassing van authentieke casussen, zoveel mogelijk uit de

eigen praktijk van de student.

• combinatie van behaalde semesters leidt tot een

(associate degree of) bachelor degree

slide 4

Page 5: NOH-I HAN voorlichting 2011

Opbouw semester:

• 40 % theorie; elk jaar vernieuwd op grond van ontwikkeling in het vakgebied en op basis van studentevaluaties;

• 10 % professionele vaardigheden;• 50 % opdrachten; in projectverband op basis van

casuïstiek zoveel mogelijk uit jouw eigen praktijk;• studielast: 24 uur per week;• eens per 14 dagen op locatie, eens per 14 dagen online

ingeroosterd contact. Daarnaast virtuele begeleiding;• in principe: elke donderdagavond samen aan de slag!

slide 5

Page 6: NOH-I HAN voorlichting 2011

Blended Learning:

Combinatie van:• Face to Face- (F2F) onderwijs:

• college, practicum, feedback op opdrachten, etc.• onderwijs is op meerdere plaatsen beschikbaar;• switch van locaties is mogelijk waardoor flexibiliteit voor de

student;

• Digitaal onderwijs (online sessies, OS):• samenwerken van studenten, virtuele klassen, individuele

supervisie en coaching;

• Leren op de werkplek.

slide 6

Page 7: NOH-I HAN voorlichting 2011

Module is basis van semester. Per module:- de voorbereiding F2F;- F2F; - verwerking inclusief online sessies.

opbouw startpagina, modules, slot: volledig in de ELO leerstof, opdrachten, chat, fora, enquêtes,nieuws slide 7

Page 8: NOH-I HAN voorlichting 2011

Unique selling points:

• maatwerk:

integratie leren op school en leren op de werkplek;• modulaire opbouw van het curriculum;• landelijke dekking door samenwerking van instituten;• meer plaats- en tijdonafhankelijk leren; • digitaalgebaseerde samenwerking en coaching;• gezamenlijke ontwikkeling Open Educational Resources:

• ontwikkeling door teams (inclusief studentenmateriaal?); • vrij toegankelijk voor iedereen, niet commercieel gebruik. slide 8

Page 9: NOH-I HAN voorlichting 2011

Intake en Inschrijving:

• intake:• ben je geschikt? Zo niet: dringend advies…want ‘open’ toelating;• zijn er stagevrijstellingen mogelijk?

• intakescan: persoonlijke gegevens, CV, competenties, info werkplek en werkervaring (werkgeversverklaring);

• intakegesprek: uitnodiging na inleveren van intakescan;• advies;• inschrijfformulier inleveren inschrijven start;• informatiepakket, toegang tot elo, uitnodiging voor

introductie slide 9

Page 10: NOH-I HAN voorlichting 2011

Intakescan:

• www.connecticut.nl/nohi, ga dan naar ‘NOHI intake en inschrijven’, klik op ‘Intakescan starten’;

• vul in en voeg bewijsstukken toe. Sla op en ga eventueel later verder. Je kunt met je account inloggen op www.connecticut.nl/nohi en via de tab ‘Competentieprofiel’ klikken op de intakescan en deze weer starten;

• lever de scan in: uitnodiging per mail voor intakegesprek;• na het intakegesprek krijg je per mail advies plus

inschrijfformulier invullen, inleveren.• slide 10