Download - Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Transcript
Page 1: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Pozitīvie foto mirkļi bibliotēkā

MANA DZIMTENE IR TUR, KUR IR MANA BIBLIOTĒKAROTERDAMAS ERASMS

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 2: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur grāmatas, interesanti

pasākumi ar un par

grāmatām, rosina

lasīt gribu, lasīt prieku

un lasītprasmi

Attēlā: Pirmsskolas vecuma bibliotēkas lasītājiem pat siltie saules stari palīdz

sajust, cik grāmata var būt mīļa, skaista un tuva Foto: S. Frīdenfelde

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 3: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur mācīties, uzzināt, diskutēt,

pacelt erudīcijas

līmeni

Attēlā: 5.klases skolēns Jānis Dubra diskutē par drošāku internetu diskusijā pusaudžiem «Mana esība virtuālajā vidē – šodienas dzīves neatņemama sastāvdaļa» Foto: S.Frīdenfelde ALOJAS PILSĒTAS

BIBLIOTĒKA

Page 4: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta

iedvesmai, idejām,

radošām izpausmēm

Attēlā: AMMS sagatavošanas klases audzēkņu rokdarbi Foto: S.Frīdenfelde ALOJAS PILSĒTAS

BIBLIOTĒKA

Page 5: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur

labi pavadīt laiku

Attēlā: Bibliotēkas apmeklētāju brīnumainās pārvērtības Foto: S.Frīdenfelde

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 6: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur

satikties ar radošiem un interesantiem cilvēkiem

Attēlā: Ziedu klēpis bērnu dzejniecei Ivetai Skapstei kā liels paldies par jauko literāro pasākumu Foto: S.Frīdenfelde

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 7: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur rodas un glabājas

interesanti un vērtīgi

atmiņu stāsti

Attēlā: Seniori nodod vietējo kultūrvēsturisko mantojumu jaunajai paaudzei atmiņu stāstu pēcpusdienā «Sens, tik sens ir tas stāsts» Foto: S.Frīdenfelde ALOJAS PILSĒTAS

BIBLIOTĒKA

Page 8: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur

tikties visai ģimenei

Attēlā: Veselīgai un aktīvai atpūtai ģimenēm ar bērniem bibliotēka piedāvā rotaļu laukumu ar aprīkojumu Foto: S. Frīdenfelde

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 9: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur atklājas vietējo

iedzīvotāju aizraušanās,

prasmes, hobiji un kolekcijas

Attēlā: «Staltie brieži», dažādi priekšmeti un materiāli no alojieša Ata Timermaņa privātkolekcijas Foto: S.Frīdenfelde ALOJAS PILSĒTAS

BIBLIOTĒKA

Page 10: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka -vieta, kur satikties,

socializēties, dalīties ikdienas

iespaidos un apmainīties ar

informāciju

Attēlā: Lieliem un maziem apmeklētājiem bibliotēkas dārzā ir pieejama vasaras lasītava Foto: S.Frīdenfelde

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Page 11: Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka

Bibliotēka – šeit sākas tavi sapņi

un tavas iespējas.

Tā ir vieta, kur ar grāmatu, datoru

un interneta resursu

starpniecību vari iepazīt sevi pasaulē un

pasauli sevī. Šeit paliek tavas

pēdas, tavas atmiņas, jūtas, tavas bērnības nebēdnības.Galvenais, lai

tavas domas un atmiņas ir siltas par vietu, kur

ikdienā nedaudz ilgāk palikt

gribas.Foto: S. Frīdenfelde

UZ TIKŠANOS ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ!2015 Sarmīte Frīdenfelde un Mairita Vītola