Download - LOB instrumenten

Transcript
Page 1: LOB instrumenten

LOB instrumenten

Aanbod van de kenniscentra aan VO en MBO ter ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Page 2: LOB instrumenten

Visie

Loopbaanoriëntatie moet worden vormgegeven vanuit de eigen mogelijkheden en wensen

Die moeten worden getoetst aan economische haalbaarheid

Die moeten worden verkend in de praktijk Die moet de basis vormen voor keuzes voor opleidingen.

Page 3: LOB instrumenten

Mogelijkheden kenniscentra

Kwalificatiestructuur Competentiematching aanbod – vraag Beroepeninformatie

Arbeidsmarktinformatie Economisch perspectief Regionale behoefte

Leerbedrijven Snuffelstages Regionaal aanbod

Zoekstructuur databases

Page 4: LOB instrumenten

Keuzeproces in 3 stappen

1. Wie ben ik? Wat kan ik?1. Doe de competentietest2. Haal de matchende beroepen op

2. Wat wil ik? Wat boeit mij?1. Wat houden die beroepen in?2. Sluit het beroep aan bij mijn kernwaarden?3. Kan ik er van leven?

3. Hoe ruikt het? Hoe voelt het?1. Waar vind ik een snuffelstagebedrijf?2. Wat ga ik daar doen? 3. Kan ik nu mijn keuze maken of ga ik terug?

Page 5: LOB instrumenten

1e stap

De Competentietest: wat is het persoonlijk competentieprofiel?

De database: welke beroepen vragen om hetzelfde profiel?

Page 6: LOB instrumenten

2e stap

Page 7: LOB instrumenten

2e stap: wat houden die beroepen in?

Page 8: LOB instrumenten

3e stap

Kom in het leerbedrijf (collectief) Kijk in het beroep (individueel)

200.000 erkende leerbedrijven onderwijskundig model snuffelstage rapport voor de leerling en de school cursus voor de begeleider, professionalisering lob

begeleiders. acquisitie en training per kenniscentrum vinden via Stagemarkt.nl en/of Beroepen in Beeld.nl

Page 9: LOB instrumenten

Onderliggende zoekstructuur

Database beroepsbenamingen Gezamenlijk met UWV WERKbedrijf Aangesloten op ROME Catalog 3 Gekoppeld aan kwalificatie-diploma’s mbo

Kwalificatiestructuur Basis voor MBO opleidingen Basis voor EVC Basis voor Europese beroepenvergelijkingen

Opleidingen Aanbod opleidingen per ROC locatie Aanbod ROC uitvoering per opleiding

Page 10: LOB instrumenten

Activiteitenplan LOB MBO

Gezamenlijk plan Colo, MBO Raad en Skills Netherlands in samenwerking met directie bve en JOB

1. Wat past bij mij?2. Heldere arbeidsmarkt- en stage-informatie3. Voorbereiding in de praktijk 4. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding vanuit de

onderwijsinstellingen5. Haalbaarheidsonderzoek MBO-vakwedstrijden

Page 11: LOB instrumenten

Activiteiten MBO-Raad

Informatie over mbo richting vmbo en havo

professionalisering loopbaanbegeleiders / mentoren

professionalisering traject- en loopbaanadviseurs / decanen

Page 12: LOB instrumenten

Tijdpad beschikbaarheid

Competentietest: schooljaar 2010-2011 Beroep in Beeld: schooljaar 2010-2011 Kom in het leerbedrijf schooljaar 2010-2011 Snuffelstages individueel schooljaar 2011-2012 Zoekstructuur databases: end 2010 Deskundigheidsbevordering LOB adviseurs en

snuffelstagebegeleiders schooljaar 2010 - 2011