Download - Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Transcript
Page 1: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

e-Portofoliu educaţional al

cadrelor didactico-ştiinţifice

ULIM – organizarea şi utilizarea

colecţiei

Tatiana Levinţa DIB ULIM

Page 2: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Ce este un ePortofoliu ?

• “e-Portofoliu” este o colecţie digitală personală de informaţii

care descriu şi ilustrează cunoştinţele, cariera, experienţa şi

realizările unei persoane. Apariţia e-Portofoliului la nivel

mondial a transformat viziunile noastre actuale privind

tehnologiile de învăţare. Pentru prima dată în istoria relativ

scurtă a tehnologiilor de învăţare, vedem apariţia unei noi

generaţii de instrumente dedicate valorificării realizărilor

individuale.

Page 3: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

• La baza întemeierii colecţiei “e-Portofolii educaţionale a cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” a stat necesitatea elaborării unui document electronic personal (profesor ULIM), care, pe lângă alte lucrări didactico-ştiinţifice, să includă obligatoriu programele analitice a cursurilor predate. Aceste documente urmau să fie puse în uzul celor interesaţi (studenţi, lectori, servicii universitare) prin intermediul Mediatecii ULIM.

Page 4: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Scopul colecţiei (Regulament privind constituirea şi ţinerea la zi a colecţiei

„e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” (ePEP))

• lărgirea şi facilitarea accesului la informaţia în sprijinul procesului educaţional;

• asigurarea transparenţei procesului didactic;

• promovarea lucrărilor universitarilor;

• amplificarea utilizării tehnicilor informaţionale, a patrimoniului tehnic şi tehnologic universitar;

• optimizarea procesului educaţional universitar

Page 5: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Structura colecţiei:

• Colecţia e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice universitare (ePEP), face parte din colecţia de documente netradiţionale a Mediatecii ULIM.

• Colecţia ePEP include CD profesorilor ULIM.

• Amplasarea informaţiei este efectuată după cum urmează:

- denumirea facultăţii ;

- anii de studii;

- denumirea catedrei

- numele de familie al autorului

Page 6: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

• De regu

• Conţinutul ePEP•

• programele analitice ale cursurilor predate (în limbile de predare); • tematica şi cerinţele pentru lucrările de control, teze de licenţă şi master; • recomandări pentru îndeplinirea lucrărilor de control, altor studii

didactice şi ştiinţifice; • recomandări pentru practicum-uri şi seminare;• texte ale cursurilor /temelor predate;• prezentări Power Point ale cursurilor/temelor;• texte ale altor publicaţii şi studii de autor (cursuri universitare, manuale,

articole etc. – la latitudinea autorului);• alte materiale, destinate studenţilor în sprijinul procesului educaţional.

Page 7: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Facultatea si

denumirea

catedrelor

Numele

prenumele

profesorilorCV

Progr.

analitice ale

cursurilor

2011

Tematica,

teste

cerinţe

pentru

lucrările de

control

Recomand.

pentru

indeplinirea

lucrărilor

Recomand.

pentru

practicum.

seminare

Texte ale

cursurilor

/temelor

predate

(note de

curs)

Prezentări

Power

Point

Public.

şi studii

de

autor

Limbi Străine şi Comunicare publică

Jurnalism şi

Comunicare Publică

Bohanţov Alexandru

Lazăr Ludmila

Balan Valentin

Chiriac Mariana

Maxim Dumitru

Severinova Jana

Bulicanu

Agadjanean Rafael

Manoli Ion

Colenciuc Ina

Curăraru Andrei

Filologie Germanică

Stoianova Inga

Camenev Zinaida

Podoliuc Tatiana

Chirdeachin Alexei

Colenciuc Ina

Cheibaş Eleonora

Griţac Tatiana

Neculce Rodica

Cijacovxchi Valentin

Crivoturov Iurie

Page 8: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

• Cerinţele la depunerea CD

• funcţionalitatea CD-ului;

• structurarea clară a mapelor şi a documentelor electronice în interior;

• denumiri explicite ale mapelor şi documentelor de pe CD (în scopul accesului operativ şi relevant la informaţie a celor interesaţi);

• formatul de prezentare a informaţiei: WORD, PDF, Power Point, EXCEL, AVI (filme didactice);

Page 9: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Modul de depunere şi evidenţă bibliografică a CD

• C D depus în Mediatecă este înregistrat în “ Registrul de evidenţă a intrărilor CD-urilor profesorilor ULIM”, acesta incluzând: anul universitar; numărul de rând; data depunerii; denumirea facultăţii şi a catedrei; numele şi prenumele profesorului, gradul didactic; semnătura profesorului şi semnătura responsabilului pentru recepţionare.

• CD depus în colecţia Mediatecii nu este posibil scoaterii din spaţiile acesteia. În cazul necesităţii completării/modificării informaţiei de pe CD depus profesorul solicită CD ul din fondul Mediatecii, modificările fiind efectuate în spaţiile Mediatecii.

• Informarea studenţilor asupra prezenţei CD în colecţia Mediatecii se efectuează prin reflectarea acestora în Catalogul electronic DIB , precum şi a listelor tradiţionale afişate în spaţiul funcţional al Mediatecii ULIM.

Page 10: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Reflectarea CD în TINLIB

• Înregistrarea CD în baza de date a Departamentului Informaţional Biblioteconomic se face conform Manualului de înregistrare în TINLIB

• Căutarea informaţiei se efectuează in conformitate cu opţiunile oferite de OPAC : autor; titlu; vedetă de subiect; cuvinte cheie etc.

Page 11: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Condiţii de acces la colecţia ePE P:

În scopul asigurării securităţii colecţiei de CD-R, precum şi pentru accesarea simultană de către un număr mai mare de utilizatori a informaţiei, oferită de către profesori, studenţii vor fi orientaţi prioritar pentru utilizarea serverului de fişiere ftp.ulim.md unde este amplasată informaţia de pe CD. Acesta poate fi accesat doar din spaţiile ULIM (decanate, catedre, săli de lectură, mediateca).

Accesul la CD-R se realizează doar în cazuri de excepţie, sub semnătura utilizatorului. Aceste restricţii sunt determinate de următoarele situaţii: deteriorarea rapidă a CD-R; posibilitatea de ştergere şi modificare a textelor etc.

Page 12: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Facultatea Drept

Anul de studii

• 2006-2007

• 2007-2008

• 2008-2009

• 2010-2011

• 2011-2012

Nr. de documente (ex.)

36 - CD-R (15 dischete)

34 - CD-R

24 - CD-R

25 - CD-R

22 - CD-R

Page 13: Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei

Mărgineanu L.

2011-2012

CV Margineanu.doc 09/29/2011 08:04Dreptul civil 09/29/2011 08:18 КаталогDreptul familiei 09/29/2011 08:59 401,693,344 INFOJURIDICA PARTAJ.mpg 09/29/2011 08:37 397,099,554 Infojuridic intretinere dupa divorts.mpg 09/29/2011 08:46

325,431,550 Infojuridic pensie copii.mpg 09/29/2011 08:53

466,670,226 Infojuridic transport.mpg 09/29/2011 08:59 44,032 Lista Publicatiilor.doc 09/29/2011 08:19 аталогMANUAL - ,,Dreptul Familiei,, 09/29/2011 08:19 КаталогMediere 09/29/2011 08:19 Каталог Programe analitice 09/29/2011 08:25 466,670,226 infojuridic bilete transport.mpg 09/29/2011 08:31

399,727,156infojuridic donatie.mpg 09/29/2011 08:42 345,486,178infojuridic intretinere pe viata.mpg

2010-2011

Asistenta juridica a persoanelor in dificultate.doc 09/17/2010 12:00 39,424

CV Margineanu.doc 09/17/2010 12:00 541,184D. civil - S.I. - N.C..doc 09/17/2010 12:00 190,976DR. FAMILIEI - Programa analitica.doc 09/17/201012:00 330,752Dreptul civil (p.s.) - P.A..doc 09/17/2010 12:00 43,008Lista Publicatiilor.doc 09/17/2010 12:00MANUAL - ,,Dreptul Familiei,,

2009-2010CV Margineanu L..doc 09/07/2009 12:00 541,184D. civil - S.I. - N.C..doc 09/07/2009 12:00 168,960D. notarial - S.I.-N.C..doc 09/07/2009 12:00 440,832Dreptul civil (p.s.) - P.A..doc 09/07/2009 12:00 232,448Dreptul familiei- P.A..doc 09/07/2009 12:00 202,752Dreptul notarial - P.A..doc 09/07/2009 12:00 КаталогMANUAL - ,,Dreptul Familiei