Download - jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

Transcript
Page 1: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 2: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 3: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 4: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 5: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 6: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 7: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 8: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 9: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 10: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 11: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 12: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 13: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 14: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
Page 15: jdih.butonkab.go.id€¦ · surat kuasa mendapatkan data keuangan. surat kuasa mengurnumkan harta kekayaan; dan surat pernyataan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat