Download - In der minne (23ste zondag A)

Transcript
Page 1: In der minne (23ste zondag A)
Page 2: In der minne (23ste zondag A)

Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht.

Page 3: In der minne (23ste zondag A)

Woord zult Gij spreken,brood zult Gij delen,op dit uurzult Gij bij ons zijn:mensen bevrijden, mensen verblijden.Drink met ons samen de vreugdewijn.

Page 4: In der minne (23ste zondag A)

Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht.

Page 5: In der minne (23ste zondag A)

God in den hoge,licht voor onz' ogen,feest voor ons hartdat nu sneller slaat.Gij hebt ons leven een zin gegeven.Gij zijt de Leidsman die met ons gaat.

Page 6: In der minne (23ste zondag A)

Volk van God zijn wij hier samen,heel de wereld in ons hart.Gij roept ons bij onze namen.God, onze vreugde, onze kracht.

(Schollaert Paul)

Page 7: In der minne (23ste zondag A)
Page 8: In der minne (23ste zondag A)

Jouw hand helpt mij op te staan,jouw voet helpt mij verder gaanen in jou klopthet hart van mijn bestaan.

(Hofland Jan / van de Velde Jan-Willem)

Page 9: In der minne (23ste zondag A)

Diep in ons hart weerklinkt er een stem

die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!'

Zoon van de mensen, door Uw groot lijden

zijn wij dichter bij U. Gloria!Geest van hoop en liefde, Geest van

licht en leven,

Geest van echte vrede. Gloria!(Wyllin José)

Page 10: In der minne (23ste zondag A)
Page 11: In der minne (23ste zondag A)

Wij scholen samen rond de schriften:de weg wordt vóór ons uitgelegd.Woorden doorbreken onze driften;mens Gods, uit duister opgedregd.Vermenigvuldig dan de vreugdewaarmee gij rijk gezegend zijtom in de wereld te getuigenvan liefde en goedgunstigheid.

Page 12: In der minne (23ste zondag A)

Als wij in machteloze woedevertwijfeld vragen waar God blijft,komen soms mensen als geroepenom stem of hand van God te zijn.De geest wil in de harten wonen,van jong tot oud, van laag tot hoog,wij spelen in op wat gaat komenals vredespijlen op Gods boog.

(Abma Henk / Biesbrouck Peter)

Page 13: In der minne (23ste zondag A)
Page 14: In der minne (23ste zondag A)

Geloofsbelevenis

[Pr]

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap

die bekommerd zijn om elkaar,die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

238

Page 15: In der minne (23ste zondag A)

[Al]Ik geloof

dat God hier in ons midden aanwezig is

als wij de anderen recht doen,het positieve in elkaar zien,als wij niemand uitsluiten,maar iedereen aanvaarden

zoals hij of zij is.

238

Page 16: In der minne (23ste zondag A)

[Pr]

Ik geloof dat we voor elkaar

een stukje hemel kunnen zijn,een stukje Rijk Gods.

238

Page 17: In der minne (23ste zondag A)

[Al]

Ik geloof dat God van ons vraagtdat we ons samen zouden inzetten

om anderen hoop en uitzicht te bieden.

238

Page 18: In der minne (23ste zondag A)

[Pr]

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,

die willen bouwen aan de toekomst.

238

Page 19: In der minne (23ste zondag A)

[Al]

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken

en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

238

Page 20: In der minne (23ste zondag A)
Page 21: In der minne (23ste zondag A)

(Taizé)

Page 22: In der minne (23ste zondag A)
Page 23: In der minne (23ste zondag A)

Zolang het graan van moeder aarde geen voedsel is voor al wat leeft, zolang roept Hij ons aan de tafel te doen wat Hij bevolen heeft.

Page 24: In der minne (23ste zondag A)

Zolang de vruchten van de wijnstok alleen de sterken vreugde biedt, zolang gaat Hij ons voor in delen, zal klinken het: “vergeet me niet!”

Page 25: In der minne (23ste zondag A)

Zolang wij mensen brood en beker niet delen zoals Hij het deed, zolang zal vrede in de wereld niet overwinnen alle leed.

Page 26: In der minne (23ste zondag A)

Heer, leer ons breken, leer ons delen het brood en ook de beker wijn. Heer, laat ons in uw naam verzameld elkanders broers en zusters zijn.

(onbekend / Guillaume Franc )

Page 27: In der minne (23ste zondag A)
Page 28: In der minne (23ste zondag A)

[pr]Met hart en ziel danken wij Jou, God,die onze geest voortdurend vernieuwt

opdat wij de wereld mensvriendelijker zouden maken.

238

Page 29: In der minne (23ste zondag A)

[allen]Jouw Geest stimuleert ons

om te geloven in Jezusen Hem voor alle mensen‘Gods gezicht op aarde’

te noemen, de hoop van onze wereld.

238

Page 30: In der minne (23ste zondag A)

[pr] Laat ons nooit vergeten, Vader,

dat Jezus, onze verlosserecht mens is geworden.

Zo werd Jij ten volle: Emmanuel,dat is: God-met-ons.

Page 31: In der minne (23ste zondag A)

[Al]Laat ons nooit vergeten

dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,

dat Hij onze woorden gesproken heeft,dat Hij onze vreugde

en onze nood heeft gekend,dat Hij het werk van een mens heeft

verrichten dat Hij ons brood gegeten heeft.

238

Page 32: In der minne (23ste zondag A)

[pr]Laat ons nooit vergeten

dat Hij de Mensenzoon blijft- mens onder de mensen -

die meer heeft gehoopt en beminddan wij ooit kunnen.

238

Page 33: In der minne (23ste zondag A)

[allen]Laat ons nooit vergeten

dat ons geloof, dwars door alle leed,dat onze hoop over de dood heen,

dat onze liefde tegen alle machten in,ons doen gelijken op Hem

die ‘Gods gelijke’ genoemd mocht worden.

238

Page 34: In der minne (23ste zondag A)

[pr]

Laat ons nooit vergeten dat ook Hijweerloos heeft moeten buigenvoor het geweld en de macht.

Page 35: In der minne (23ste zondag A)

[Al]Laat ons nooit vergeten

dat de machtigen Hem geslagen hebben

tot de dood toeomdat Hij leerde dat Jij onze vader

bent.Toch is er meer hoop dan ooit tevoren,

toen bleek dat Jouw liefde geen grenzen kent.

[rechtstaan]

238

Page 36: In der minne (23ste zondag A)

[Pr]Laat ons nooit vergetendat Hij op de vooravond

van dat lijden en die dood,…

Zijn dood gedenken wij,zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

238

Page 37: In der minne (23ste zondag A)

[allen]Wij zijn hier bijeen in zijn naam,

omdat wij mensen willen worden zoals Hij,

mensen die geloven in elkaaren vertrouwen op Jou.

Wij hopen dat Je Jouw belofte,van een gelukkig leven zonder einde,waar zult maken aan ieder van ons

en aan alle mensen van wie wij houden,

zelf over de dood heen.

238

Page 38: In der minne (23ste zondag A)

[pr]Wij willen het brood breken

en wij zullen het eten, wij zullen de beker rondreiken

en drinken in zijn naamom de herinnering aan hem

levend te houdenen om niet te vergeten

dat wij Jouw kinderen zijn

238

Page 39: In der minne (23ste zondag A)

[allen]Geef ons daarom Zijn Geest

van opstand en liefde tegelijk;die wil strijden en strelen,

recht doen en barmhartig zijn.Zijn Geest die wil gedenken

en tegelijk de toekomst plannen,hier rond deze tafel,

vandaag en alle dagen van ons leven.

238

Page 40: In der minne (23ste zondag A)

Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk,dat recht en vrede komen.Maak ons vandaag nog bondgenoottot vriend van hen die zijn in nood,wie alles is ontnomen.Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat,dat wij ons voor U schamen,en nieuwe wegen leren gaandie leiden tot een nieuw bestaanvan recht en vrede. Amen.

Page 41: In der minne (23ste zondag A)

(Peter Biesbrouck)

Page 42: In der minne (23ste zondag A)
Page 43: In der minne (23ste zondag A)

(Israëlisch volkslied)

Page 44: In der minne (23ste zondag A)
Page 45: In der minne (23ste zondag A)

Nu gaan de schriften langzaam dichtmaar in ons hart schijnt nog het licht,Gods Woord dat met ons mee zal gaanin wat ons hier is voorgedaan.

Page 46: In der minne (23ste zondag A)

Straks is er weer het dag’lijks brood,is de bekoring levensgroot,geef dat Jouw Geest dan bij ons blijftJouw woord in onze daden schrijft.

Page 47: In der minne (23ste zondag A)

De warmte van dit samenzijn,gaat mee als troost en als refreindat niet meer loslaat, vurig brandttot diep in onze binnenkant.

(Peter Biesbrouck)

Page 48: In der minne (23ste zondag A)