Download - Imagine scanată - Constructii · PDF file l. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Terenuri si constructii 2.1nstalatii tehnice si masini 3.Alte instalatii utila.e si mobilier 8.Avansuri ll.