Download - hg 3512005-Poz 9 (HG + obs ASRO)

Transcript

Poluarea chimic a apelor de suprafa reprezint o ameninare att pentru mediul acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea acut si cronic pentru organismele acvatice, acumularea n ecosisteme si dispariia habitatelor si a speciilor, ct si pentru sn

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRREpentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoasen temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005 cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

1. Dup litera g) a articolului 2 se introduc doua noi litere, literele h) i), cu urmtorul cuprins:

h) Directiva Parlamentului Europei i a Consiliului nr. 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului n domeniul apei, de modificare i de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului i de modificare a Directivei 2000/60/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 348/94 din 24.12.2008; i) Directiva 2009/90/CE A COMISIEI din 31 iulie 2009 de stabilire, n temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului, a specificaiilor tehnice pentru analiza chimic i monitorizarea strii apelor, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 201/36 din 1.08.2009.

2. Dup articolul 2, se introduce un nou articol, art. 3, cu urmtorul cuprins:Art. 3 La data de 22 decembrie 2012, art. 6 alin. (11), art. 9 alin (2), Anexa 1A tabel 3, Anexa 1B, tabel 1 i Anexa 1C din Anexa la prezenta hotrre se abrog.3. Titlul Anexei se modific i va avea urmtorul cuprins: Program de msuri mpotriva polurii cu substane chimice

4. Alineatele (1), (2), (3) i (5) ale art. 1 din Anexa se modific i vor avea urmtorul cuprins:

(1) Prezentul Program de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, denumit n continuare "program", stabilete cadrul legal unitar i instituional necesar pentru:

a) aplicarea de msuri de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase i reducerea treptat a polurii cauzate de substanele prioritare n vederea aducerii lor n limitele standardelor de calitate de mediu, denumite n continuare SCM, prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 3, care sunt implementate pn cel tarziu la 22 decembrie 2027, fr a aduce atingere altor prevederi legale n domeniu precum i aplicarea de msuri pentru reducerea polurii cu poluani specifici n vederea aducerii lor n limitele SCM, prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 2;b) aplicarea de msuri n cazul n care SCM pentru substanele prioritare (anexa nr. 2 la program, tabel 3 ) sunt depasite. SCM reprezint cadrul legal unitar i instituional necesar cunoaterii i evalurii strii chimice a apelor i atingerii unei stri chimice bune a apelor interioare de suprafa ruri i lacuri, apelor tranzitorii i costiere, n conformitate cu dispoziiile i obiectivele stabilite la art. 21 si art. 35 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.

(2) Totodat, prezentul program stabilete specificaiile tehnice pentru analiza chimic i monitorizarea strii apelor prevzute la alin. (1) i instituie criteriile minime de performan pentru metodele de analiz care sunt aplicate pentru monitorizarea strii apelor, a sedimentelor i a biotei, precum i normele pentru demonstrarea calitii rezultatelor analitice a datelor referitoare la SCM prevzute la alin. (1).(3) Domeniul de aplicare al programului vizeaz gestionarea apelor de suprafaa i subterane prevzute la alin. (1) precum i apele uzate industriale, epurate sau neepurate, evacuate n mod direct sau prin intermediul staiilor de epurare municipale sau a reelelor de canalizare n apele de suprafa, caracterizate prin substanele prioritare i poluanii specifici prevzui n anexa nr. 1 la program.... (5) Prezentul program nu vizeaz apele uzate menajere, provenite de la locuine izolate neracordate la un sistem de canalizare i situate n afara zonelor de protecie sanitar, apele uzate coninnd substane radioactive i apele uzate evacuate n apele maritime prin conducte, care trebuie reglementate prin dispoziii speciale care s fie cel puin la fel de stricte ca i cele prevzute n prezentul program.5. Dup alineatul (5) al art. 1 din Anexa se introduc trei noi alineate, alineatele (6) (8), cu urmtorul cuprins:

(6) Autoritatea public central n domeniul apelor este

(8) Finanarea activitilor pentru implementarea prevederilor prezentului program se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual al autoritii responsabile, n conformitate cu dispoziiile i obiectivele stabilite la art. 35 si art. 852 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare. precum i din bugetul propriu al autoritii competente 6. Literele a), c) i e) ale art. 2 din Anexa se modific i vor avea urmatorul cuprins:

a) ape tranzitorii corpuri de ap de suprafa aflate n vecinatatea gurilor rurilor, care sunt parial saline ca rezultat al apropierii de apele de coast, dar care sunt influenate puternic de cursurile de ap dulce. c) evacuare indirect n apele subterane - introducerea n apele subterane a substanelor din anexa nr. 1 la program, dup filtrare prin sol sau subsol;

e) poluani specifici substane, familii sau grupuri de substane care prezint caracteristici de toxicitate, persisten i bioacumulare foarte ridicate i care trebuie eliminate din apele de suprafa i subterane (lista I) i substane, familii sau grupuri de substane care conduc la un nivel destul de ridicat de poluare i care trebuie reduse din apele de suprafa i subterane (lista II);

7. Literele b), f), g), j) i k) ale art. 2 din Anexa se abrog.

8. Dup litera x) a articolului 2 din Anexa se introduc trei noi litere, literele y) w) cu urmtorul cuprins:

y) limita de detecie(LOD) - semnalul de ieire sau valoarea concentraiei peste care se poate afirma, cu un nivel de ncredere indicat, c o prob este diferit de o prob martor care nu conine respectivul analit;

z) limita de cuantificare(LOQ) - un multiplu definit al limitei de detecie pentru o concentraie a analitului care poate fi rezonabil determinat la un nivel acceptabil de acuratee i precizie. Limita de cuantificare poate fi calculat utiliznd un standard adecvat sau o prob adecvat i poate fi obinut din cel mai jos punct de pe curba de calibrare, excluznd proba martor;

w) incertitudinea de msurare - valoarea absolut a parametrului care caracterizeaz dispersia valorilor cantitative atribuite analitului, pe baza informaiilor utilizate.9. Dup art. 2 din Anexa se introduce un nou articol, articolul 2, cu urmtorul cuprins:Art. 2 Definiiile prevzute la art. 2 se completeaz cu cele prevzute la art. 8 i Anexa nr. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.10. Alineatele (1), (4), (5), (6) i (7) ale art. 3 din Anexa se modific i vor avea urmtorul cuprins:

(1)n conformitate cu art. 1 din prezenta hotrre a Guvernului i cu art.21 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, autoritatea competent aplic SCM stabilite n anexa nr. 2 la program, tabel 2 i tabel 3 - partea A, pentru corpurile de ap de suprafa prevzute la art. 1..(4) SCM prevzute la art. 3 alin. (1) se aplic corpurilor de ap de suprafa n conformitate cu cerinele prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 3, partea B; punctul 3 din anexa nr. 2 la program, tabel 3, partea B poate fi modificat, pe baza expertizei tehnice i a raionamentului experilor, dup evaluarea rezultatelor monitorizrii resurselor de ap.

(5) Opional, se poate alege s se aplice SCM pentru sedimente i/sau biota n locul celor stabilite n anexa nr. 2 la program, tabel 3, partea A pentru anumite categorii de corpuri de ape de suprafa, situaie n care:

(a) se respect:

- un SCM de 20 g/kg pentru mercur i compuii si;

- un SCM de 10 g/kg pentru hexaclorbenzen;

- un SCM de 55 g/kg pentru hexaclorbutadien, aceste SCM se exprim, n mod obligatoriu, n greutate umed de esuturi de prob;

se alege cea mai adecvat matrice de monitorizare dintre matricile de pete, molute, crustacee i alte biota, precum i indicatorul de monitorizat cel mai adecvat situaiei din aceste matrici, n conformitate cu criteriile prevzute n anexa nr. 3 la program;

(b) se stabilesc i aplic SCM diferite de cele menionate la litera (a) pentru sedimente i/sau biota pentru substanele specificate la litera (a), cu obligaia ca aceste SCM s ofere cel puin acelai nivel de protecie pentru mediul acvatic ca i SCM pentru ap, prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 3, partea A din prezenta hotrre. (c) se stabilesc, pentru substanele menionate la literele (a) i (b), frecvenele monitorizrii biotei i/sau a sedimentului; frecvena minim este de o dat pe an, exceptnd cazurile n care situaia concret a strii chimice a corpurilor de ap, cunostinele tehnice i opinia experilor nu justific un alt interval, care nu poate fi mai mare de un an. Criteriile aplicate pentru alegerea matricei optime de monitorizare sunt prevzute n anexa nr. 4 la program.(6) n cazul substanelor pentru care au fost stabilite SCM pentru sedimente i biota, altele dect cele prevzute la alin. (5) lit. a, autoritatea responsabil informeaz Comisia Europeana, cu privire la: motivele i bazele pentru care s-a ales aceast abordare, SCM alternative care s-au stabilit, datele i metodologia pe baza crora au fost obinute SCM alternative, categoriile de corpuri de ape de suprafa crora li s-au aplicat, frecvena monitorizrii planificate, mpreun cu justificarea frecvenei alese.(7) Autoritatea responsabil ia msurile necesare de monitorizare n vederea asigurrii analizei tendinelor pe termen lung a concentraiilor substanelor prioritare prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 3, partea A, care tind s se acumuleze n sedimente i/sau n biota, n mod special pentru substanele de la pozitiile 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 i 30, pe baza monitorizrii strii apei efectuate n conformitate cu prevederile art. 35 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare; pentru substanele din anexa nr. 1 la program, tabel 3, monitorizarea corpurilor de ap de suprafa asigur analiza prezenei acestora n vederea stabilirii i aplicrii ulterioare de SCM, daca acestea sunt necesare. 11. Dup alineatul (7) al articolului 3 din Anexa se introduc doua noi alineate, alin (8) - (9) cu urmtorul cuprins: (8) Autoritatea competent ia toate msurile necesare pentru a se asigura, n conformitate cu prevederile art. 21 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, c aceste SCM nu cresc n mod considerabil n sedimentele i/sau n biota relevant; pentru aceasta, autoritatea competent stabilete frecvena monitorizrii sedimentelor i/sau a biotei astfel nct s se poat asigura i furniza suficiente date pentru o analiz fiabil a tendinelor pe termen lung. Monitorizarea se efectueaz anual, pentru substanele prevzute la alin. (7), exceptnd cazurile n care cunotinele tehnice, bazele de date existente i raionamentul experilor justific o alt frecven de monitorizare, care nu poate fi mai mare de 3 ani.(9) SCM prevzute la alin. (1) se aplic corpurilor de ape de suprafa, afectate de evacuri de ape uzate din surse punctiforme, n mod combinat cu valorile limit de emisie prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 1, n cazul poluanilor specifici foarte toxici (lista I). Este interzis evacuarea n reele de canalizare a apelor uzate ce conin poluani specifici foarte toxici din lista I, cu excepia cadmiului a crui valoare limit de emisie respect valorile prevzute n anexa 2, tabel 1 din Hotrrea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste prevederi se includ n toate avizele sau autorizaiile de gospodrirea apelor care prevd evacuare de ape uzate cu coninut de substane prioritare i poluani toxici.12. Alineatul (1) al art. 31 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

(1) Autoritatea responsabil informeaz periodic Comisia European asupra stadiului implementrii prevederilor prezentei hotrri, n conformitate cu obligaiile de raportare prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, sub forma unui raport care se realizeaz pe baza unui chestionar transmis de catre Comisia Europeana n termen de 6 luni nainte de finalizarea perioadei pentru care se face raportarea; transmiterea raportului se face n termen de maxim 9 luni de la finalizarea perioadei pentru care se face raportarea, cu excepia cazului n care Comisia Europeana nu solicit alt termen. 13. Art. 4 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

(1) Orice evacuare direct sau indirect n apele prevzute la art. 1 alin. (1), care ar putea conine una sau mai multe dintre substanele prevzute la art. 1 alin. (1), trebuie s fie autorizat i se stabilete prin autorizaia de gospodrire a apelor emis potrivit dispoziiilor legale.

(2) Autorizarea conine toate datele referitoare la:a) valorile limit de emisie pentru poluanii specifici foarte periculoi (lista I), prevzui n art. 1 alin. (1), specifice sectorului de activitate i tipului de produs prevzute n anexa nr. 5 la program, exprimate att ca i concentraie maxim admisibil a substanei n emisie mprit la factorul de diluie, dac exist diluie, ct i ca valoare a cantitii maxime admisibile a substanei n evacuare pentru o perioad de timp stabilit sau pe unitatea de capacitate instalat de produs;

b) valorile limit de emisie medii zilnice, care sunt de maxim 4 ori mai mari dect valorile limit de emisie medii lunare corespunztoare prevzute la lit. a); valorile limit de emisie se aplic n mod normal n punctul n care apele uzate care conin substanele prevzute n anexa nr. 1 prsesc instalaia industrial sau n punctul n care apele uzate prsesc staia de tratare, dac aceste ape uzate se trateaz n afar instalaiei industriale ntr-o instalaie destinat eliminrii acestor substane; c) valori limit de emisie mai stricte dect cele stabilite n Anexa nr. 2, tabel 1, dac resursele de ap receptoare prezint sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare. La stabilirea acestei valori se iau n considerare i concentraiile substanei n sedimente i/sau biota relevant, precum i valorile de toxicitate, persisten i bioacumulare drept cerine minime pentru respectarea standardelor de calitate;d) perioada de timp pentru care se acord autorizarea, care este de pn la maxim 4 ani. Autorizaia de gospodrire a apelor se reexamineaz cel puin la fiecare 4 ani sau n cazul modificrii valorilor limit maxime de emisie;

e) standardele de calitate ale resursei de ap receptoare, n cazul n care aceast ap are o anumit utilizare care impune anumite standarde de calitate sau n cazul n care aceste standarde de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea sau reducerea polurii cu substanele prevzute la art. 1 alin. (1);f) abordarea combinat a programului de monitorizare, dac este cazul.

(3) Autorizaiile cuprind i procedurile de control adecvate fiecrei activiti autorizate, care includ:a) prelevarea zilnic a unei probe reprezentative pentru o perioad de 24 de ore de ap uzat evacuat, analiza probei compozite rezultate i msurarea concentraiei substanei din prob; b) msurarea debitului total de ap uzat evacuat pe perioada respectiv, la care acurateea necesar pentru msurarea debitului este de minimum 20%.

(4) Fr a aduce atingere obligaiilor care rezult din alin. (2) i (3), autorizaiile pentru instalaiile noi se acord numai n cazul n care aceste autorizaii conin referine care corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile pentru prevenirea evacurilor substanelor prevzute n anexa nr. 2 la program, tabel 1; n cazurile n care, din motive tehnice, msurile preconizate nu sunt conforme cu cele mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adopt, autoritatea responsabil furnizeaz Comisiei Europene, nainte de acordarea oricrei autorizaii, o justificare a acestor motive.

(5) Orice evacuare de ape uzate, care conine poluani specifici foarte periculoi (lista I) n reele de canalizare are valori limit de emisie 0.

14. Art. 5 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 5 (1) Pe baza informaiilor obinute n conformitate cu articolele 35 i 43 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare i n temeiul Regulamentului 166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor i transferului de poluani i de modificare a Directivelor 91/689/CEE i 96/61/CE ale Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 33/1 din 4.02.2006, precum i al altor date disponibile obinute ca urmare a aplicrii prevederilor din avizele i autorizaiile de gospodrirea apelor i avizele i autorizaiile de mediu, autoritatea responsabil iniiaz i coordoneaz stabilirea unui inventar al emisiilor, evacurilor i pierderilor pentru toate substanele prioritare i poluani specifici prevzute n anexa nr. 1 la program , pentru fiecare district de bazin hidrografic sau parte a unui district de bazin hidrografic. Inventarul se realizeaz de ctre autoritatea competent pe baza liniilor directoare prevzute n anexa nr. 6 la program. Pentru fiecare substan din inventar se realizeaza i se ataeaza fia de date, al crei coninut este prevzut n anexa nr. 7 la program i se specific tipul de efect toxic specific conform prevederilor anexei nr. 8 la program . Relevana pentru fiecare poluant specific se stabilete pe baza de studii de specialitate, elaborate conform criteriilor prevzute n anexa nr. 9 la program i a datelor de monitorizare a acestor substane n resursele de ap.(2) Inventarul prevzut la alin. (1) include i hri ale emisiilor, evacurilor i pierderilor pentru toate substanele prioritare i poluanii specifici caracteristici la nivel bazinal, concentraia acestor substane din sedimente i biota, dup caz.

(3) Inventarul prevzut la alin. (1) cuprinde i inventarul altor substane poluante relevante la nvel naional sau la nivel de district de bazin hidrografic sau parte a districtului de bazin hidrografic respectiv, elaborat pe baza informaiilor adecvate obinute. Schema logic de identificare a acestor substane poluante relevante naionale sau la nvel de bazin hidrografic sunt prevzute n anexa nr. 10 la program.

(4) Perioada de referin pentru estimarea concentraiilor de substane prioritare i poluani specifici, nregistrate n inventarul prevzut la alin. (1), este fixat la un an; oricare din anii din perioada cuprins ntre 2008 i 2010 poate fi luat n considerare pentru primul inventar. Pentru substanele prioritare care se regsesc n Hotrrea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecie a plantelor n vederea plasrii pe piaa i a utilizrii lor pe teritoriul Romaniei cu modificrile i completrile ulterioare, datele luate n considerare se calculeaz ca fiind media anilor 2008 - 2010.

(5) Autoritatea responsabil comunic Comisiei Europene, n conformitate cu obligaiile de raportare prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, inventarele ntocmite i menioneaz perioadele de referin luate n considerare.

(6) Autoritatea responsabil iniiaz actualizarea inventarelor n cadrul revizuirilor schemelor directoare, efectuate n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (15) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.

(7) Perioada de referin pentru determinarea valorilor nregistrate n inventarele actualizate o constituie anul precedent celui n care revizuirea schemelor directoare se ncheie. Pentru substanele prioritare care se regsesc n HG nr. 1559/2004 cu modificrile i completrile ulterioare, datele introduse se calculeaz ca fiind media celor trei ani anteriori ncheierii analizei.

(8) Autoritatea competent include i public inventarele actualizate n planurile actualizate de management al bazinelor hidrografice, organizate n conformitate cu prevederile art. 6 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.15. Art. 7 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 7 (1) Autoritatea responsabil nu ii ncalc obligaiile stabilite prin prezenta hotrre, prin depirea limitei impuse de un SCM, n cazul n care poate demonstra c:

(a) depirea a fost cauzat de o surs de poluare din afara jurisdiciei naionale; pentru aceasta va furniza rezultatele monitorizrii tuturor surselor de poluare relevante din interiorul jurisdiciei naionale, precum i rezultatele monitorizrii corpului de ap afectat de sursele de poluare din afara jurisdiciei naionale;

(b) din cauza unei astfel de poluri transfrontaliere, nu a putut lua msuri eficiente pentru a se conforma cu SCM-urile relevante i;

(c) a aplicat mecanismele de coordonare prevzute n art. 6 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare si, dup caz, a recurs la prevederile art. 23 25 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare pentru corpurile de ape de suprafa afectate de poluarea transfrontalier.

(2) Autoritatea responsabil utilizeaz mecanismul prevzut la art. 443 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare pentru a furniza Comisiei Europene informaiile necesare referitoare la situaiile prevzute la alin. (1), precum i un rezumat al msurilor adoptate n legtur cu poluarea transfrontalier, n cadrul planului de management al bazinului hidrografic n cauz, n conformitate cu obligaiile de raportare prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.

(3) n vederea ndeplinirii prevederilor alin. (1) lit. a), sursele de poluare din interiorul jurisdiciei naionale sunt obligate s respecte prevederile art. 3 alin. (9), s realizeze auditul evacurilor, s monitorizeze evacurile proprii de ap uzata, s in un registru al rezultatelor acestei monitorizari, s raporteze autoritii competente informaiile referitoare la apele uzate evacuate, la eficiena tehnologiilor de epurare utilizate i la materiile sau substanele provenite din procesele tehnologice, posibil a fi prezente n evacuri, s accepte monitorizarea de verificare i controlul din partea autoritii competente.

16. Art. 8 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 8 (1) Autoritatea competent desemneaz zonele de amestec adiacente punctelor de evacuare, n care concentraiile uneia sau mai multor substane enumerate n anexa nr. 2 la program , tabel 3, partea A pot depi, n cadrul acestor zone de amestec, SCM din prezentul program, cu condiia ca aceste zone s nu afecteze conformitatea restului corpului de ap de suprafa cu aceste SCM. (2) Autoritatea competent care desemneaz zonele de amestec include n planurile de management ale bazinelor hidrografice, ntocmite n conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, o descriere:

(a) a abordrilor i metodologiilor aplicate pentru a identifica i desemna aceste zone i;

(b) a msurilor adoptate n vederea reducerii ntinderii zonelor de amestec, care iau n considerare, printre altele:

- prevederile Anexei 3, pct.C, litera k) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare, - prevederile din avizele i autorizaiile de gospodrirea apelor, revizuite n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii cu modificrile i completrile ulterioare, - prevederile actelor normative specifice privind emiterea avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor, - criteriilor stabilite n conformitate cu prevederile Anexei 3, pct.C, litera g) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.

(3) Ghidul tehnic care st la baza revizuirii i emiterii avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la program, se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor, n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, ordin care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.(4)La desemnarea zonelor de amestec, autoritatea competent se asigur c suprafaa oricrei astfel de zone este:

(a) restricionat la proximitatea punctului de evacuare;

(b) proporional n raport cu concentraiile de substane la punctul de evacuare.

(5) Condiiile referitoare la emisiile de substane prioritare i poluanii specifici din avizele i autorizaiile de gospodrirea apelor, elaborate n conformitate cu prevederile de la alin. (2) - (3) i cu respectarea prevederilor Anexei 3, pct.C, litera g) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare i a oricrui alt act normativ relevant n vigoare, sunt n conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile i respect prevederile art. 28 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare; n caz contrar, avizele i autorizaiile menionate se revizuiesc n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrari, pentru conformarea cu aceste prevederi.

17. Art. 9 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 9 (1) Procedura i competenele de eliberare a avizelor, respectiv a autorizaiilor prevzute la art. 3 alin. (9) i art. 6 se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor, n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, ordin care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2) Autorizaiile de gospodrirea apelor prevzute la art. 3 alin. (9) i art. 6 se acord pe o perioad limitat la maximum 4 ani i pot fi rennoite, modificate sau revocate n funcie de rezultatele activitilor de monitorizare a resurselor de ap de suprafa care stabilete conformarea acestor ape cu SCM.

18. Art. 10 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

(1) n corpurile de ap de suprafa monitorizate pentru stabilirea conformrii cu SCM, pentru substanele prevzute la art. 1 alin. (2), programul de monitorizare se extinde la sedimente i biota, dup caz.

(2) n seciunile monitorizate n care SCM a fost depit, autoritatea competent monitorizeaz periodic i evacurile de ape uzate pentru a verifica respectarea condiiilor impuse de prevederile art. 3 alin. (9), de autorizaia de gospodrirea apelor i de prezentul program.

(3) Monitorizarea evacurilor se realizeaz prin analize i msurri, reprezentantul sursei de poluare asigurnd toate condiiile prelevrii corespunztoare a probelor de ap uzat evacuat i analizarea acestora n laboratoare acreditate.

(4) n cazul evacurilor susceptibile a conine substanele prevzute la art. 1 alin. (2), prelevarea i sigilarea probelor se efectueaz n prezena reprezentantului sursei de poluare. n cazul confirmrii prezenei acestor substane, costul analizelor este suportat de acesta ca i beneficiar al autorizaiei de gospodrire a apelor.

(5) Metodele de analiz i msurare aplicabile n vederea monitorizrii apelor uzate evacuate sunt metode stabilite n standarde europene i internaionale adoptate la nivel naional, alese pe baza performanelor de acuratee i precizie, care nu pot fi mai mari de 50% fa de concentraia care reprezint de dou ori valoarea limitei de detecie a metodei alese. Limita de detecie minim este: a) n cazul apelor uzate evacuate, o zecime din concentraia cerut la punctul de evacuare;b) n cazul apelor de suprafa care se supun standardelor de calitate:

- pentru apele de suprafa interioare, o zecime din concentraia ce reprezint standardul de calitate;- pentru apele costiere i apele marine teritoriale, o cincime din concentraia indicat n standardul de calitate pentru sedimente i biota, respectiv: 1/mg/kg prob uscat n cazul sedimentelor i 1/mg/kg prob umed n cazul biotei.

(6) Toate metodele de analiz, inclusiv metodele de laborator, de teren i n flux continuu, utilizate pentru necesitile programelor de monitorizare chimic efectuate n temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare i a prezentei hotrri, sunt validate i documentate n conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente, acceptate la nivel internaional.

(7) O list cu metode de analiz recomandate pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la program este prevzut n anexa nr. 11 la program. Pot fi utilizate orice alte metode de analiz recunoscute pe plan naional sau internaional, dac acestea respect cel puin prevederile de la alin. (6).

(8)Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare care efectueaz analizele de substane prevzute n anexa nr. 1 la program aplic practicile sistemului de management al calitii, n conformitate cu prevederile SR EN ISO/IEC 17025 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internaional.

(9) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare i demonstreaz competenele analiznd indicatorii fizico-chimici sau substanele prioritare i poluanii specifici prin:

(a) participarea, cel puin anual, la programe de testare a competenei; aceste programe acoper metodele de analiz prevzute la alin. (6) (7) pentru oricare din substanele prevzute la art. 1 pentru care efectueaz analize, la nivele de concentraii reprezentative, comparabile cu standardele de calitate prevzute n anexa nr. 2 la program, n temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.

(b) analiza materialelor de referin disponibile reprezentative pentru probele recoltate. Aceste materiale vor conine cantiti ale substanelor analizate la nivele de concentraii adecvate fa de standardele de calitate a mediului aplicabile, prevzute la lit. a) i n anexa nr. 2 la program i care s respecte prevederile art. 102 alin. 1.

(10) Programele de testare a competenei prevzute la lit.(a) sunt organizate de organisme acreditate ori recunoscute internaional sau naional, care ndeplinesc cerinele SR Ghid ISO/IEC 43-1 sau ale altor standarde echivalente, acceptate la nivel internaional. Rezultatele participrii la aceste programe se evalueaz pe baza sistemelor de notare stabilite de SR Ghid ISO/IEC 43-1, standardul ISO-13528 sau alte standarde echivalente, acceptate la nivel internaional.

(11) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare, care efectueaz analizele de substane prevzute n anexa nr. 1 la program, cunosc i aplic toate prevederile standardelor menionate la alin. (6), (8), si (9).

(12) Monitorizarea i notificarea substanelor prevzute n anexa nr. 1 la program, inclusiv a primei monitorizari i notificri efectuate pn la data de 22 decembrie 2012 de catre autoritatea competent, respect prevederile art. 35, art. 43 i art. 44 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare.19. Alineatul (3) al articolului 101 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:

(3) n privina aplicrii standardelor de calitate pentru biota, autoritatea competent selecteaz speciile de peti din apele de suprafa dulci care trebuie luate n considerare ca indicatori pentru analiz; pentru apele srate, speciile selectate, dintre cele care triesc n ape litorale, pot cuprinde codul, merlanul, pltica, macroul, egrefinul i cambula i sunt capturate local sau se selecteaz pentru analiz alte elemente de biota dect petele; o list de elemente de biota alternative este prevzuta n anexa nr. 3 la program.

20. Dup articolul 101 din Anexa se introduce un nou articol, art. 102 i va avea urmtorul cuprins:

Art. 102 (1) Metodele de laborator, de teren i n flux continuu, utilizate pentru necesitile programelor de monitorizare chimic, prevzute la art. 10, ndeplinesc urmtoarele cerine cumulative:

a) criteriile minime de performan pentru toate metodele de analiz aplicate se bazeaz pe o incertitudine de msurare de maximum 50 % (k = 2) estimat la nivelul standardelor de calitate a mediului aplicabile;

b) limita de cuantificare pentru toate metodele de analiz aplicate, este de maximum 30% din valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.

(2)n lipsa unei metode de analiz care s ndeplineasc criteriile minime de performan prevzute la alin. (1), autoritatea competent se asigur c monitorizarea este efectuat utiliznd cele mai bune tehnici disponibile, care nu presupun costuri excesive.

(3)n cazul n care valorile indicatorilor fizico-chimici sau substanelor prioritare i poluanilor specifici analizate dintr-o prob dat, sunt inferioare limitei de cuantificare, rezultatele msurrilor utilizate pentru calcularea valorilor medii sunt stabilite ca jumtatea valorii limitei de cuantificare respective.

(4)n cazul n care valoarea medie calculat a rezultatelor msurrilor prevzute la alineatul (1) este inferioar limitelor de cuantificare, valoarea este considerat inferioar limitei de cuantificare (< LOQ).

(5)Prevederile alin.(1) nu se aplic poziiilor care corespund sumelor totale ale unui grup dat de indicatori fizico-chimici sau substane prioritare i poluanii specifici i care includ metaboliii, produii de degradare i de reacie corespunztori ai acestora. n aceste cazuri, rezultatele inferioare limitei de cuantificare a substanelor individuale sunt egale cu 0.20. Alineatele (1), (2) i (6) ale articolului 11 din Anexa se abrog. 21. Alineatele (5), (7) si (8) al articolului 11 din Anexa se modific i vor avea urmtorul cuprins:(5) Programele specifice de eliminare a polurii pentru evacurile de mercur provenite din surse multiple, care nu sunt instalaii industriale i pentru care valorile limit de emisie prevzute n anexa 2, tabel 1 la program nu se pot aplica, trebuie s stabileasc msurile i tehnicile cele mai adecvate pentru a asigura substituirea, reinerea i reciclarea mercurului; eliminarea deeurilor de mercur se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare privind deeurile toxice i periculoase.

(7) Programele de reducere a polurii cuprind:

a) prevederi de nlocuire a solvenilor clorurai utilizai n tratarea suprafeelor n industria chimic;

b) proceduri corespunztoare de monitorizare a apelor uzate, prin care autoritatea competent urmrete respectarea valorilor limit de emisie la evacuare;

c) situaia curent a evalurii riscului i impactului asupra resurselor de ap de suprafa i subterane i a mediului acvatic pentru poluanii specifici din listele I i II i pentru substanele prioritare, conform unei metodologii specifice, aprobat prin ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanelor periculoase din listele I si II i a substanelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematic i a Metodologiei de evaluare a impactului substanelor periculoase din listele I si II i a substanelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice alge verzi, Dafnia, peti; (8) n scopul stabilirii de valori limit de emisie aplicabile apelor uzate caracterizate de una sau mai multe din substanele prevzute la art. 1 alin. (2) i anexa nr. 1 la program, n functie de SCM prevzute n anexa nr. 2 la program, se iau n considerare urmtoarele elemente:

a) caracteristicile de toxicitate, persisten i capacitatea de bioacumulare sau biodegradare ale substanelor analizate continute de fia de date prevzut n anexa nr. 7 la program;

b) tipul de activitate sau produsul realizat;

c) dezvoltarea recent a celor mai bune tehnici disponibile corespunztoare domeniului, impuse de cerinele de mediu;

d) condiiile strii de mediu din zonele respective;

e) cantitatea maxim de substan permis a fi evacuat n resursele de ap de suprafa, exprimat ca unitate de mas a poluantului pe unitatea elementului specific al activitii poluatoare (kg/zi sau kg/an de poluant);

f) criteriile pentru stabilirea polurii apelor prevzute n anexa nr. 12 la program, n cazul substanelor foarte toxice, persistente i bioacumulative. 22. Art. 13 din Anexa se modific i va avea urmtorul cuprins:Anexele 1- 12 fac parte integrant din prezentul program. Art. II. (1) Anexele A-D si F se nlocuiesc cu anexele nr. 1- 2 la program, nr. 5 la program, nr. 12 la program i nr. 9 la program, care fac parte integrant din prezenta hotrre a Guvernului.(2) Anexa E la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005 se abrog.

(3) Se introduc apte noi anexe, anexele nr. 3 4 la program, nr. 6 8 la program i nr. 10 11 la program, care fac parte integrant din prezenta hotrre a Guvernului. Art. III. (1) Prezenta hotrre a Guvernului intr n vigoare la 10 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, cu excepia prevederilor de la pct. 4, respectiv art. 1 alin. (2) din Anexa, pct. 18, respectiv art. 10 alin. (6) (11) din Anexa i pct. 20, respectiv art. 102 alin. (1) (5) din Anexa, care intr n vigoare la data de 21 august 2011. (2) Autoritatea responsabil transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le emite n domeniul reglementat de prezenta hotrre.Art. IV. 351/2005 HYPERLINK "" \l "#"

Hotrrea Guvernului nr. privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta hotrre, va fi republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare. PRIM-MINISTRU

EMIL BOC Anexa nr. 1 la Program (Anexa A la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005) Lista de substane prioritare i poluani specifici

Tabel 1 - Lista substanelor prioritare

Nr. Nr. CAS1Nr. EC2Denumire substan prioritar3Identificat ca substan prioritar periculoas

(1)15972-60-8240-110-8Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N-(metoximetil)acetanilid

(2)120-12-7204-371-1AntracenX

(3)1912-24-9217-617-8Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamin; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin

(4)71-43-2200-753-7Benzen

(5)neaplicabilneaplicabilDifenileter bromurat4X5

32534-81-9neaplicabilPentabromodifenileter (numere de izomeri de poziie 28, 47, 99, 100, 153 i 154) difenil eter, derivai pentabromurai; pentabromdifenil eter

(6)7440-43-9231-152-8Cadmiu i compuii acestuia;X

(7)85535-84-8287-476-5Cloro alcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13) 4X

(8)470-90-6207-432-0Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil i de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)vinil

(9)2921-88-2220-864-4Clorpirifos; tiofosfat de O,O-dietil i de O,3,5,6-tricloro-2-piridil

(10)107-06-2203-458-1Diclorur de etilen; 1,2-dicloroetan

(11)75-09-2200-838-9Clorur de metilen; diclorometan

(12)117-81-7204-211-0Ftalat de bis(2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP

(13)330-54-1206-354-4Diuron; 3-(3,4-diclorfenil -1,1 -dimetiluree

(14)115-29-7204-079-4Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilene dimetileX

(15)206-44-0205-912-4Fluoranten6

(16)118-74-1204-273-9HexaclorobenzenX

(17)87-68-3201-765-5HexaclorbutadienX

(18)608-73-1210-158-9HexaclorociclohexanX

(19)34123-59-6251-835-4Izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

(20)7439-92-1231-100-4Plumb i compuii acestuia

(21)7439-97-6231-106-7Mercur i compuii acestuiaX

(22)91-20-3202-049-5Naftalin

(23)7440-02-0231-111-14Nichel i compuii acestuia

(24)25154-52-3246-672-0Nonil-fenoliX

104-40-5203-199-44-(para)nonilfenolX

(25)1806-26-4217-302-5Octil-fenoli

140-66-9neaplicabil(4(1,1,3,3tetrametilbutil)fenol)

(26)608-93-5210-172-5PentaclorbenzenX

(27)87-86-5231-152-8Pentaclorfenol

(28)neaplicabilneaplicabilHidrocarburi aromatice policicliceX

50-32-8200-028-5Benzo(a)piren; benzo(def) crisenX

205-99-2205-911-9Benz(b)fluorantenX

191-24-2205-883-8Benz(g,h,i)perilenX

207-08-9205-916-6Benzo(k)fluorantenX

193-39-5205-893-2Indeno(1,2,3cd)pirenX

(29)122-34-9204-535-2Simazin; 6-cloro-N,N-dietil-

1,3,5-triazin-2,4-diamin

(30)neaplicabilneaplicabilCompui tributilstaniciX

36643-28-4neaplicabil(Cation tributilstaniu)X

(31)12002-48-1234-413-4Triclorbenzeni

(32)67-66-3200-663-8Cloroform; Triclormetan

(33)1582-09-8216-428-8Trifluralin; ,,-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin

(1) Nr. CAS: numr atribuit de Chemical Abstract Service.

(2)N.r EC: Inventarul european al substanelor chimice existente (EINECS) sau Lista european a substanelor chimice notificate (ELINCS).

(3)Atunci cnd un grup de substane a fost selectat, se menioneaz un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlul de parametru indicativ (ntre paranteze i fr numr). Pentru aceste grupuri de substane, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitic.

(4)Aceste grupe de substane includ, n general, un numr mare de compui individuali. Pentru moment, nu pot fi oferii parametri indicativi adecvai.

(5)Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).

(6) Fluorantenul figureaz pe list ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase.

Tabel 2 - Familii i grupe de substane de poluani specifici

1.1. Compui organohalogenai i substane care pot forma astfel de compui n mediul acvatic

1.2. Compui organofosforici

1.3. Compui organostanici

1.4. Substane cu proprieti carcinogene, mutagene sau teratogene.

1.5. Uleiuri minerale persistente i hidrocarburi petroliere*1)

1.6. Cianuri*2), substane sintetice persistente care pot pluti, rmne n suspensie, scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei__________*1)- pentru ape subterane se vor considera "uleiuri minerale i hidrocarburi"*2) - pentru ape de suprafa se va considera n lista II

1.7. Metale i compuii lor

1.8 Biocide i produse de protecie a plantelor1.9. Substane care au un efect duntor asupra gustului i/sau mirosului apelor subterane sau a produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra proprietilor organoleptice) sau care pot duce la formarea acestui gen de substane, fcndu-le nepotrivite consumului uman.1.10. Compui organici toxici sau persisteni de siliciu i substane care pot duce la formarea acestui gen de substane n ap, cu excepia celor care, din punct de vedere biologic, nu sunt duntoare sau care n ap sunt transformate rapid n substane lipsite de pericol

1.11. Compui anorganici de fosfor i fosfor elementar

1.12. Fluoruri, uleiuri minerale i hidrocarburi petroliere nepersistente*3)________________*3) se vor considera numai pentru apele de suprafa1.13. Substane care pot contribui la fenomenul de eutrofizare (n special azotaii i fosfaii)1.14. Materii n suspensie

1.15. Substane care pot avea o influena nefavorabil asupra balanei oxigenului i care pot fi determinate folosind indicatori cum ar fi Consumul Chimic de Oxigen (CCO) i Consumul Biochimic de Oxigen (CBO5)

Lista indicatoare de substane care corespund familiilor i grupelor de substane menionate n tabelul 2 cuprinde:Nr. CAS Substana

1 2

71-55-6metilcloroform; 1,1,1-tricloretan

79-34-51,1,2,2-tetracloretan

79-00-51,1,2-tricloretan

76-13-11,1,2-triclor-trifluor-etan

75-34-31,1-dicloretan

75-35-41,1-dicloretilen; clorur de viniliden

95-94-31,2,4,5-tetraclorbenzen

106-93-41,2-dibrometan

95-50-11,2-diclorbenzen

540-59-01,2-dicloretilen

78-87-51,2-diclorpropan; diclorur de propilen

96-23-11,3-diclor-2-propanol

541-73-11,3-diclorbenzen

542-75-61,3-diclorpropen

106-46-71,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

97-00-71-clor-2,4-dinitrobenzen

90-13-11-clor-naftalin

78-88-62,3-diclorpropen; 2,3-diclorpropilen

93-76-52,4,5-T; acid 2,3,4-triclorfenoxi-acetic

neaplicabil2,4-D sruri i esteri

120-83-22,4-diclorfenol

94-75-72,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

95-85-22-amino-4-clorfenol

615-65-62-clor-4-metilanilin

95-51-22-cloranilin

107-07-3etilenclorhidrin; 2-cloretanol

88-73-32-nitrozoclorbenzen

95-57-82-clorfenol

95-49-82-clortoluen

108-42-93-cloranilina

121-73-33-nitrozoclorbenzen

108-43-03-clorfenol

108-41-83-clortoluen

92-87-5Benzidina; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin

89-63-44-clor-2-nitroanilin

89-59-84-clor-2-nitrotoluen

59-50-7clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

106-47-84-cloranilin

100-00-51-clor-4-nitrobenzen

106-48-94-clorfenol

106-43-44-clortoluen

107-05-13-clorpropen; clorur de alil

98-87-3clorur de benziliden; ,-diclortoluen

7440-36-0Antimoniu (stibiu)

7440-38-2Arsen i compusi

1327-53-3trioxid de diarsen; trioxid de arsen

2642-71-9azinfos-etil; ditiofosfat de O,O-dietil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

86-50-0azinfos-metil; ditiofosfat de O,O-dimetil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

7440-39-3Bariu

25057-89-0bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-on

56-55-3Benzo(a)antracen

100-44-7clorur de benzil; -clorotoluen

7440-41-7Beriliu

92-52-4Difenil; bifenil

7440-42-8Bor

57-74-9clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

6164-98-3clordimeform ; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidin

79-11-8Acid cloracetic

108-90-7clorbenzen

25586-43-0Clor-naftalin

neaplicabilClor-nitrotoluen

126-99-8cloropren; 2-cloro-1,3-butadien;

7440-47-3Crom

7440-48-4Cobalt

7440-50-8Cupru

56-72-4cumafos; tiofosfat de O-3-cloro-4-metilcumarin-7-il i de O,O-dietil

126-75-0demeton-S; tiofosfat de dietil i de S-2-etiltioetil

919-86-8demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil i de dimetil

301-12-2oxidemeton metil; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-(2-etilsulfiniletil)

683-18-1Clorura de dibutil

818-08-6Oxid de dibutil

neaplicabilSare de dibutil

27134-27-6Dicloranilin (toi izomerii)

neaplicabilDiclor-diamino-difenil

108-60-1Diclor-di-izo-propil-eter

neaplicabilDiclor-nitrobenzen (toi izomerii)

120-36-5diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

62-73-7diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil

109-89-7dietilamin

60-51-5dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil i de O,O-dimetil

124-40-3dimetilamin

298-04-4disulfoton; ditiofosfat de O,O-dietil i de 2-etiltioetil

106-89-8epiclorhidrin; 1-cloro-2,3-epoxipropan

100-41-4Etilbenzen

122-14-5fenitrotion; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitro-m-tolil

55-38-9fention; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-(4-metiltio-m-tolil)

76-44-8heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden

67-72-1Hexacloretan

98-82-8Cumen;

330-55-2linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

121-75-5malation ; ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi-carbonil)etil i de O,O-dimetil

94-74-6MCPA; 2,4-MCPA; acid 4-cloro-o-toliloxiacetic

93-65-2Mecoprop i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic

10265-92-6metamidofos; tiofosforamidat de O,S-dimetil

7786-34-7mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil i dimetil

7439-98-7Molibden

1746-81-2monolinuron ; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

1113-02-6ometoat; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-metilcarbamoilmetil

56-38-2paration; tiofosfat de O,O-dietil i de O-4-nitrofenil

298-00-0metil-paration (ISO); tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitrofenil

1336-36-3PCB; policlorodifenili; difenili clorurai

85-01-8Fenantren

126-73-8fosfat de tributil

14816-18-3foxim; -(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

709-98-8propanil; 3,4-dicloroproprioanilid

7782-49-2Seleniu

7440-22-4Argint

13494-80-9Telur

1461-25-2Tetrabutilstaniu

7440-28-0Taliu

7440-31-5Staniu

7440-32-6Titaniu

108-88-3Toluen

24017-47-8triazophos; tiofosfat de O,O-dietil i de O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)

52-68-6triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

neaplicabilTriclorfenol

900-95-8acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

639-58-7Clorur de trifenilstaniu

76-87-9hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

7440-61-1Uraniu

7440-62-2Vanadiu

75-01-4clorur de vinil; cloretilen

1330-20-7Xilen (suma de o-, m-, p-)

7440-66-6Zinc

Tabel 3: Lista de substane susceptibile de a deveni substane prioritare sau substane prioritar periculoase

Nr. CASNr.EC Denumirea substanei

1066-51-9--AMPA

25057-89-0246-585-8Bentazon (ISO) ;

2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-on

80-05-74,4'-izopropilidendifenol; bisfenol A

115-32-2204-082-0Dicofol (ISO); 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol

60-00-4200-449-4EDTA

57-12-5Cianur liber

1071-83-6213-997-4Glifosat (ISO); N-(fosfonometil)glicin

7085-19-0230-386-8Mecoprop (ISO) i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic; (RS)-acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic;

81-15-2 201-329-4Xilen de mosc

1763-23-1Sulfanat de perfluorooctan (PFOS)

124495-18-7--Quinoxifen ; 5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi) chinolin

Dioxine

PCB - uri

Anexa nr. 2 la Program

(Anexa B la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005) Valori limit de emisie n ape de suprafa i standarde de calitate de mediu (SCM)

Tabel 1 -Valori limit de emisie n ape de suprafa pentru poluani specifici foarte toxici, persisteni i bioacumulativi (lista I)Nr. Crt.SubstanaValori limit de emisie

mg/l1g/t capacitate producie

(valori medii lunare)

1Mercurp0,050,7 (la producie de clor sau clorur de vinil)

2Cadmiup0,2-

3Hexaclorociclohexanp312

4Hexaclorobenzenp110

5Hexaclorbutadienp1,51,5

61,2-dicloretanp22,5

7Tricloretilen0,542,5

8Triclorbenzen (suma)p0,050,5

9Tetraclorur de carbon00

10Pentaclorfenolp00

11Percloretilen0,522,5

12Cloroformp00

13DDT (suma), din care 4,4-DDT030

14Aldrin00

15Diedrin00

16Endrin00

17Isodrin00

p -substane prioritare pentru care se consider restriciile valorilor limit de emisie aplicabile substanelor din Lista I Tabel 2 - Standarde de calitate de mediu (SCM) pentru poluani specifici toxici, persisteni i bioacumulativi (lista II)Nr. CASSubstanaSCM

(media anual g/l) SCM

(media anual g/l)

Ape dulci Ape srate

12 3 4

71-55-6metilcloroform;

1,1,1-tricloretan103

79-34-51,1,2,2-tetracloretan103

79-00-51,1,2-tricloretan103

76-13-11,1,2-triclor-trifluor-etan103

75-34-31,1-dicloretan103

75-35-41,1-dicloretilen; clorur de viniliden103

95-94-31,2,4,5-tetraclorbenzen103

106-93-41,2-dibrometan20,001

95-50-11,2-diclorbenzen103

540-59-01,2-dicloretilen103

78-87-51,2-diclorpropan; diclorur de propilen103

96-23-11,3-diclor-2-propanol103

541-73-11,3-diclorbenzen103

542-75-61,3-diclorpropen103

106-46-71,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen103

97-00-71-clor-2,4-dinitrobenzen51

90-13-11-clor-naftalin103

78-88-62,3-diclorpropen; 2,3-diclorpropilen103

93-76-52,4,5-T; acid 2,3,4-triclorofenoxi-acetic0,10,001

neaplicabil2,4-D sruri i esteri0,10,001

120-83-22,4-diclorfenol103

94-75-72,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic0,10,001

95-85-22-amino-4-clorfenol30,3

615-65-62-clor-4-metilanilin30,3

95-51-22-cloranilin30,3

107-07-3etilenclorhidrin;

2-cloroetanol103

88-73-32-nitrozoclorbenzen103

95-57-82-clorfenol103

95-49-82-clortoluen10,1

108-42-93-cloranilin10,1

121-73-33-nitrozoclorbenzen10,01

108-43-03-clorfenol103

108-41-83-clortoluen103

92-87-5benzidin ; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin ; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin10,1

89-63-44-clor-2-nitroanilin30,3

89-59-84-clor-2-nitrotoluen103

59-50-7Clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol103

106-47-84-cloranilin0,050,005

100-00-51-clor-4-nitrobenzen103

106-48-94-clorfenol103

106-43-44-clortoluen10,1

107-05-13-clorpropen; clorur de alil103

98-87-3Clorur de benziliden; ,-diclorotoluen103

7440-36-0Antimoniu (stibiu)0,00010,0001

7440-38-2Arsen i compusi7,21,2

1327-53-3Trioxid de diarsen; trioxid de arsen3,60,6

2642-71-9Azinfos-etil; ditiofosfat de O,O-dietil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil0,10,001

86-50-0Azinfos-metil; ditiofosfat de O,O-dimetil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil0,10,001

7440-39-3Bariu200-

25057-89-0Bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-on--

56-55-3Benzo(a)antracen0,010,05

100-44-7clorur de benzil; -clorotoluen103

7440-41-7Beriliu0,050,01

92-52-4Difenil; bifenil10,1

7440-42-8Bor103

57-74-9Clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden0,0030,0001

6164-98-3Clordimeform ; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidin0,10,001

79-11-8Acid cloracetic103

108-90-7clorbenzen10,1

25586-43-0Clor-naftalin0,010,01

neaplicabilClor-nitrotoluen10,1

126-99-8Cloropren; 2-cloro-1,3-butadien;20,2

7440-47-3Crom2,51

7440-48-4Cobalt0,70,2

7440-50-8Cupru1,30,13

56-72-4Cumafos; tiofosfat de O-3-cloro-4-metilcumarin-7-il i de O,O-dietil0,07-

126-75-0Demeton-S; tiofosfat de dietil i de S-2-etiltioetil0,1-

919-86-8Demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil i de dimetil0,1-

301-12-2oxidemeton metil; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-(2-etilsulfiniletil)0,1-

683-18-1Clorura de dibutil0,010,001

818-08-6Oxid de dibutil0,010,001

neaplicabilSare de dibutil0,010,001

27134-27-6Dicloranilin (toi izomerii)1 (fiecare) 0,1 (fiecare)

neaplicabilDiclor-diamino-difenil10,1

108-60-1Diclor-di-izo-propil-eter0,10,001

neaplicabilDiclor-nitrobenzen (toi izomerii)103

120-36-5Diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic0,10,0001

62-73-7Diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil0,010,0001

109-89-7Dietilamin103

60-51-5Dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil i de O,O-dimetil0,10,0001

124-40-3Dimetilamin 103

298-04-4Disulfoton; ditiofosfat de O,O-dietil i de 2-etiltioetil0,0040,0001

106-89-8Epiclorhidrin; 1-cloro-2,3-epoxipropan 103

100-41-4Etilbenzen103

122-14-5Fenitrotion; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitro-m-tolil0,020,0002

55-38-9Fention; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-(4-metiltio-m-tolil)0,030,03

76-44-8Heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden0,00020,0002

67-72-1Hexacloretan103

98-82-8Cumen; 103

330-55-2Linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree0,10,01

121-75-5Malation; ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi-carbonil)etil i de O,O-dimetil0,00020,0002

94-74-6MCPA; 2,4-MCPA;

acid 4-clor-o-toliloxiacetic0,10,01

93-65-2Mecoprop i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic [20,10,01

10265-92-6Metamidofos; tiofosforamidat de O,S-dimetil0,10,001

7786-34-7Mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil i dimetil0,00020,0002

7439-98-7Molibden3,61,2

1746-81-2Monolinuron; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree0,10,001

1113-02-6Ometoat; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-metilcarbamoilmetil0,10,001

56-38-2Paration; tiofosfat de O,O-dietil i de O-4-nitrofenil0,00020,0002

298-00-0Metil-paration; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitrofenil0,00020,0002

1336-36-3PCB; policlordifenili; difenili clorurai0,0004 (suma de 7)0,0004 (suma de 7)

85-01-8Fenantren0,030,03

126-73-8Fosfat de tributil--

14816-18-3Foxim; -(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril0,10,001

709-98-8Propanil; 3,4-diclorproprioanilid0,10,001

7782-49-2Seleniu0,070,07

7440-22-4Argint--

13494-80-9Telur--

1461-25-2Tetrabutilstaniu0,0010,001

7440-28-0Taliu22

7440-31-5Staniu2,20,22

7440-32-6Titaniu--

108-88-3Toluen103

24017-47-8Triazophos; tiofosfat de O,O-dietil i de O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)0,030,003

52-68-6Triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil0,0020,002

neaplicabilTriclorfenol3,60,12

900-95-8Acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu0,00010,0001

639-58-7Clorura de trifenilstaniu0,00010,0001

76-87-9Hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu0,00010,0001

7440-61-1Uraniu--

7440-62-2Vanadiu1,21,2

75-01-4Clorur de vinil; cloretilen20,2

1330-20-7Xilen (suma de o-, m-, p-)10 (fiecare) 0,1 (fiecare)

7440-66-6Zinc (pudra, praf, piroforica)100100

Nota: n cazul metalelor, SCM se refer la concentraia de substane dizolvate, respectiv la faza dizolvat a unui eantion de ap obinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 m sau prin orice alt tratare anterioar echivalent acestui tip de filtrare. n afara metalelor, celelalte SCM sunt exprimate n concentraii totale n ntregul eantion de ap. n evaluarea rezultatelor monitorizrii n raport cu SCM, trebuie s se tin cont de concentraiile de fond natural pentru metale, n cazul n care acestea nu permit ncadrarea n valoarea SCM.

Tabel 3 - Standarde de calitate (SCM) pentru substane prioritare

PARTEA A VALORI ALE SCM

Nr. Denumirea substaneiNumrul CAS 1 MA-SCM2Ape interioare de suprafa3

g/lMA-SCM2

Alte ape de suprafa

g/l

CMA-SCM4Ape interioare de suprafa3

g/lCMA-SCM4Alte ape de suprafa

g/l

1 2 3 4 5 6 7

(1)Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N(metoximetil)

acetanilid15972-60-80,30,30,70,7

(2)Antracen120-12-70,10,10,40,4

(3)Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamin; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin1912-24-90,60,62,02,0

(4)Benzen71-43-21085050

(5)Difenileter bromurat (5)

Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziie 28, 47, 99, 100, 153 i 154) difenil eter, derivai pentabromurai; pentabromdifenil eter32534-81-90,00050,0002neaplicabilneaplicabil

(6)Cadmiu i compusii sai(6)7440-43-90,08 (clasa 1)

0,08 (clasa 2)

0,09 (clasa 3)

0,15 (clasa 4)

0,25 (clasa 50,2 0,45(clasa 1)

0,45 (clasa 2)

0,6 (clasa 3)

0,9 (clasa 4)

1,5 (clasa 5) 0,45(clasa 1)

0,45 (clasa 2)

0,6 (clasa 3)

0,9 (clasa 4)

1,5 (clasa 5)

(6)Tetraclorura de carbon56-23-51212neaplicabilneaplicabil

(7)Cloralcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13) 485535-84-80,40,41,41,4

(8)Clorfenvinfos; fosfat de dietil i de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)vinil470-90-60,10,10,30,3

(9)Clorpirifos; tiofosfat de O,O-dietil i de O,3,5,6-triclor-2-piridil2921-88-20,030,030,10,1

(9a)Pesticide ciclodiene:

Aldrin(7)Dieldrin(7)

Endrin(7)Isodrin(7)309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6 = 0,01 = 0,005neaplicabilneaplicabil

(9b)DDT Total(7), (8)neaplicabil0,0250,025neaplicabilneaplicabil

Para-para-DDT(7)50-29-3 0,010,01neaplicabilneaplicabil

(10)1,2-Dicloretan107-06-210 10 neaplicabilneaplicabil

(11) Diclormetan75-09-22020neaplicabilneaplicabil

(12)Ftalat de bis(2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP

117-81-7 1,3 1,3neaplicabilneaplicabil

(13)Diuron330-54-10,20,21,81,8

(14) Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilene dimetile

115-29-70,0050,00050,010,004

(15)Fluoranten

206-44-00,10,111

(16)Hexaclorobenzen

118-74-10,0190,0190,050,05

(17)Hexaclorbutadien

87-68-30,190,190,60,6

(18)Hexaclorociclo-

hexan

608-73-10,020,0020,040,02

(19)Izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

na34123-59-60,30,31,01,0

(20)Plumb i compuii acestuia

7439-92-17,27,2neaplicabilneaplicabil

(21)Mercur i compuii acestuia

7439-97-6

0,059

0,0590,07 0,07

(22)Naftalin(4(para)nonilfenol91-20-32,41,2neaplicabilneaplicabil

(23)Nichel i compuii acestuia

7440-02-02020neaplicabilneaplicabil

(24)Nonil-fenoli

(4(para)nonilfenol

104-40-50,30,32,02,0

(25)Octil-fenoli

(4(1,1,3,3tetrametilbutil)fenol)

140-66-90,10,01neaplicabilneaplicabil

(26)Pentaclorbenzen

608-93-50,0070,0007neaplicabilneaplicabil

(27)Pentaclorfenol

87-86-50,40,411

(28)Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)(10)

neaplicabilneaplicabilneaplicabilneaplicabilneaplicabil

Benzo[a]piren; Benzo[def]crisen50-32-80,050,050,10,1

Benz(b)fluoranten205-99-2 = 0,03 = 0,03neaplicabilneaplicabil

Benzo(k)fluor

anten;207-08-9

Benz(g,h,i)perilen191-24-2 = 0,002 = 0,002neaplicabilneaplicabil

Indeno(1,2,3cd)piren193-39-5

(29)Simazin;

6-cloro-N,N-dietil-

1,3,5-triazin-2,4-diamin122-34-91144

(29a)Tetracloretilen127-18-41010neaplicabilneaplicabil

(29b)Tricloretilen79-01-61010neaplicabilneaplicabil

(30)Compui tributilstanici

(Cation tributilstaniu)36643-28-4 0,0002 0,00020,0015

0,0015

(31)Triclorbenzeni12002-48-10,4 0,4neaplicabilneaplicabil

(32)Cloroform;

triclorometan 67-66-32,5 2,5 neaplicabilneaplicabil

(33)Trifluralin; ,,-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin 1582-09-80,030,03neaplicabilneaplicabil

1 Nr. CAS: numr atribuit de Chemical Abstract Service2 Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare medie anual (MA-SCM); cu excepia unor dispoziii contrare, acesta se aplic sumei concentraiei totale a tuturor izomerilor.

3Apele interioare de suprafa cuprind rurile i lacurile, precum i corpurile de ap conexe, artificiale sau puternic modificate.

4Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat sub form de concentraie maxim admisibil (SCM-CMA). n cazul n care SCM-CMA sunt indicate ca fiind neaplicabile, valorile SCM-MA sunt considerate a asigura protecia i mpotriva nivelurilor maxime de poluare pe termen scurt n cazul evacurilor continue, deoarece acestea sunt net inferioare valorilor definite pe baza toxicitii acute.

5 Pentru grupul de substane prioritare difenileteri bromurai (pozitia nr. 5), s-a stabilit un SCM doar pentru izomerii de poziie cu numerele 28, 47, 99, 100, 153 i 154.

6Pentru cadmiu i compuii acestuia (pozitia nr. 6), valorile pentru SCM variaz n funcie de duritatea apei, exprimat n mg/l carbonat de calciu, astfel cum a fost definit n funcie de urmtoarele cinci clase:

- clasa 1: