Download - Het nieuwe werken presentatie algemeen

Transcript
Page 1: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Het nieuwe werkenHet nieuwe werken

What’s new?

15 februari 2011

Leo van de Vorst

Page 2: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Mensen zijn vreemde vogels

Page 3: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Homo Zappiens

Wim Veen

Page 4: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Homo Zappiens at Work

Page 5: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Homo Zappiens

Twitch speed <>

Multi tasking <>

Non- lineair approaches <>

Iconic skills first <>

Connected <>

Homo Sapiens

Conventional speed

Mono tasking

Linear approaches

Reading skills first

Stand alone

Collaborative <>

Active <>

Learning by playing <>

Instant payoff <>

Fantasy <>

Competitive

Passive

Seperating learning and playing

Patience

Reality

Generatie verschillen

Page 6: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Wat betekent dit?

Voor organisaties?

Page 7: Het nieuwe werken presentatie algemeen

VanWerksessie Besturenraad

Veranderende wereld: informatie

Page 8: Het nieuwe werken presentatie algemeen

NaarWerksessie Besturenraad

Veranderende wereld: informatie

Page 9: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Drie typen kenniswerk

Page 10: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Drie informatiestrategieën

Page 11: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Van

Veranderende wereld: werkplek

Page 12: Het nieuwe werken presentatie algemeen

VanWerksessie Besturenraad

Veranderende wereld: werkplek

Page 13: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Naar

Veranderende wereld: werkplek

Page 14: Het nieuwe werken presentatie algemeen

VanWerksessie Besturenraad

Veranderende wereld: kantoor

Page 15: Het nieuwe werken presentatie algemeen

NaarWerksessie Besturenraad

Veranderende wereld: kantoor

Page 16: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Vanuit je talent

Individueel (productief en efficiënt)

Collectief (heel goed samenwerken met stakeholders)

Anytime, anyplace

(Her)vinden, samenwerken, delen

Info in flow

HNW elementen

Integraal kijken

Duurzaam

Passend bij de activiteiten

Inspirerend

Vanuit de missie en doelstellingen

Sturing

Ruimte

Page 17: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Digitale werkomgeving

Object van verandering

Beheren en borgenModereren

Professionaliseren

Page 18: Het nieuwe werken presentatie algemeen

3. Professionaliseren

1. Ontwikkelen

2. Implementeren

HNW onderwerpen

3. Professionaliseren

Page 19: Het nieuwe werken presentatie algemeen

1. Ontwikkelen: juiste vaardigheden en attitude om activiteiten uit te voeren: informeren, communiceren, socialiseren (infostrategieën)

2. Implementeren: nieuwe applicaties/(web2.0)tools laten ontwikkelen en in gebruik nemen

3. Professionaliseren: leren modereren, nakomen

3 veranderprocessen

3. Professionaliseren: leren modereren, nakomen afspraken en spelregels, governance applicatielandschap

Page 20: Het nieuwe werken presentatie algemeen

WerkomgevingActiviteiten

Fysieke omgeving

Fysieke werkomgevingProducten en diensten

Page 21: Het nieuwe werken presentatie algemeen

1. Ontwikkelen: nieuwe manieren van werken door middel van o.a. managementontwikkeling en juiste vaardigheden en attitude om te kunnen werken

2. Implementeren: nieuwe fysieke omgeving (kantoor- en werkplekconcepten en in gebruik nemen daarvan)

3 veranderprocessen

nemen daarvan)

3. Professionaliseren: ICT, FM en HRM producten en professionalisering van de organisatieonderdelen

Page 22: Het nieuwe werken presentatie algemeen

PW aanpak

Page 23: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Terugkoppeling stap 1

Randvoorwaarden en eisen

Page 24: Het nieuwe werken presentatie algemeen

WERKOMGEVING

ESH-variabelen

Page 25: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Terugkoppeling stap 2

Feiten en resultaten

Page 26: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Mens

Virtuele WerkomgevingFysieke Werkomgeving

HNW Kompas

Organisatie

Organisatie Benchmark Alle

Page 27: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Positief

5 Absoluut hoogste scores

De mensen op de vloer hebben de vrijheid zelf te bepalen hoe ze hun werk doen.

Mijn werkomgeving bestaat uit meer dan mijn kantoor, ik werk ook op andere plekken .

Mijn werkzaamheden zijn uitdagend; mijn competenties en potentieel worden uitstekend benut.

Opvallende scores (absoluut)

Stap 2: Werkomgevingscan

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

benut.

Ik heb passie voor mijn werk en de werkzaamheden van de organisatie.

Het gebouw beschikt over alle voorzieningen om mijn werk goed te kunnen doen.

Page 28: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Negatief

5 Absoluut laagste scores

De missie, doelstellingen en strategie van de organisatie zijn terug te vinden in de manier waarop het kantoor en de werkplekken zijn ingericht.

Onze organisatie heeft voldoende oog voor duurzaamheid van het gebouw .

Onze organisatie stimuleert duurzame mobiliteit .

Opvallende scores (absoluut)

Stap 2: Werkomgevingscan

1 2 3 4

Wij selecteren medewerkers op groeipotentie in plaats van op huidige capaciteiten.

De cultuur van onze organisatie is erop gericht nog efficienter te werken.

Page 29: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Positief

5 grootste positieve afwijking t.o.v. alle invullers

De mensen op de vloer hebben de vrijheid zelf te bepalen hoe ze hun werk doen.

Ik heb geen last van informatieovervloed .

De indeling van het kantoor inspireert tot ontmoeten, samenwerken en creativiteit.

Opvallende scores (relatief)

Stap 2: Werkomgevingscan

0 0,5 1 1,5 2

samenwerken en creativiteit.

Wij hebben relatief weinig regels en procedures.

Bij ons is het makkelijk om van een innovatief idee tot een succesvolle toepassing te komen.

Page 30: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Negatief

5 grootste negatieve afwijking t.o.v. alle invullers

Onze organisatie stimuleert duurzame mobiliteit .

Onze organisatie heeft voldoende oog voor duurzaamheid van het gebouw .

Mijn management maakt aan de medewerkers duidelijk welke doelen ze hebben.

Opvallende scores (relatief)

Stap 2: Werkomgevingscan

-0,6 -0,4 -0,2 0

duidelijk welke doelen ze hebben.

Ik vind de context van informatie net zo belangrijk als de informatie zelf.

De cultuur van onze organisatie is erop gericht nog efficienter te werken.

Page 31: Het nieuwe werken presentatie algemeen

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Enquete

Activiteiten meting

Stap 2: Activiteitenmeting

Beleving versus meting

0%

10%

20%

telefoneren beeldscherm papier overleg thuis + elders intern mobiel /

overig

Page 32: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Plekzoekende werker

De plekzoekende werker is de mobiele werker bij uitstek. Hij maakt gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals een laptop computer met

modem en mobiele telefoon. De plekzoekende werker werkt overal. De Plekzoekende werker is in hoge mate zelfstandig en is continu bezig zijn

werkstijl te perfectioneren.

Kantoorbewoner

De kantoorbewoner is een categorie medewerkers, die zich in het kantoor installeren, alsof ze er wonen. Zij slepen planten, foto's,

koffiezetapparaten en zelfs eigen meubilair mee om het kantoor tot hun eigen gezellige omgeving te maken. De kantoorbewoner is zeer gehecht aan de eigen plek, ontmoet mensen graag in levende lijve en is meestal

intern gericht.

Satellietwerker

De satellietwerker is een gematigde versie van de plekzoekende werker. De satellietwerker is mobiel, maar werkt vanuit een vaste thuisbasis. De satellietwerker begint en eindigt de dag meestal op het kantoor en is in

de tussenliggende tijd mobiel.

Teamwerker

De teamwerker is een medewerker die veel samenwerkt met een vast team van collega's. Dit brengt weinig mobiliteit met zich mee buiten de

afdeling. De teamwerker heeft zijn collega's nodig binnen dezelfde ruimte en binnen dezelfde tijdschema's.

Projectwerker

De projectwerker is de medewerker die deelneemt in meerdere projecten, zodanig, dat de projecten eigenlijk zijn "normale" werk hebben

verdrongen. De projectwerker heeft vaak meer dan één werkplek en is mobiel, in die zin, dat hij wisselt tussen meerdere projectplekken en dat

deze plekken vast zijn voor de duur van het project.

Telefoonwerker

De telefoonwerker kenmerkt zich door een sterke afhankelijkheid van de telefoon. De telefoonwerker opereert meestal vanaf een vaste plek, maar

de bezetting van de plek kan wisselend zijn ingevuld met parttime werkers en duobanen.

Ad hoc werker

Beschrijving werkstijlen

de tussenliggende tijd mobiel.

Spilwerker

De spilwerker is complementair aan de satellietwerker. De spilwerker vormt letterlijk de spil in een groep(je) en is sterk gericht op

samenwerken. De spilwerker vormt de thuisbasis en heeft een vaste plek.

Reiziger

De reiziger is een sterk mobiele werker. Zijn werk bestaat voor het grootste gedeelte bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten of uit het op locatie uitvoeren van inhoudelijk werk. Hij reist van afspraak

naar afspraak.

Ad hoc werkerDe ad hoc werker wordt gekenmerkt door een zeer heterogeen

activiteitenpatroon. Zijn werkzaamheden laten zich moeilijk van te voren plannen en worden grotendeels bepaald doordat anderen hem op afroep nodig hebben. De ad hoc werker kan vanuit een vaste of een wisselende

werkplek opereren indien zijn bereikbaarheid maar ten allen tijden gewaarborgd is.

Virtuele teamwerkerDe virtuele teamwerker moet zijn werk samen met anderen doen, maar doet in hoge mate virtueel, bijvoorbeeld door in een netwerk gekoppeld

te zijn aan zijn mede teamgenoten.

Page 33: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Satellietwerker; 33,3%

Spilwerker; 8,3%

Teamwerker; 4,2%

Projectwerker; 12,5%

Virtuele werker

4,2%

Vast Wissel

Gro

ep

Huidige werkstijl spreiding

Stap 2: Werkomgevingscan

Plekzoekende werker; 29,2%

Spilwerker; 8,3%

Telefoonwerker; 4,2%Ad hoc werker; 4,2%

AlgemeenSpecifiek Specifiek

Ind

ivid

ue

el

Page 34: Het nieuwe werken presentatie algemeen

Satellietwerker; 12,5%

Teamwerker; 6,3%

Projectwerker; 6,3%

Virtuele werker

18,8%

Vast Wissel

Gro

ep

Toekomstige werkstijl spreiding

Stap 2: Werkomgevingscan

Plekzoekende werker; 50,0%

Ad hoc werker; 6,3%

AlgemeenSpecifiek Specifiek

Ind

ivid

ue

el