Download - EUROEXAM írásbeli ismertető

Transcript
Page 1: EUROEXAM írásbeli ismertető

Euro B2: Íráskészség értékelési szempontok

Feladat teljesítése Műfaji és stílusbeli megfelelés Koherencia Kohézió

Nyelvtani struktúrák szintje/terjedelme és

helyessége

Szókincs szintje/terjedelme és helyessége

5

A feladatot magas szinten teljesítette.Szándék: Teljesen világos.Instrukciók: Mindenben követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon jóKimenetel: Bizonyosan eléri a kívánt célt.Tartalom: Minden lényeges részletet, esetleg néhány eredeti ötletet is tartalmaz.

Stílus és formátum: A műfajnak megfelelő, nem tartalmaz irreleváns információt.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek jó ismerete, ezek váltogatásának képessége, ha szükséges.

Szerkezet: Logikusan és helyesen elrendezett gondolatsor.Szándék: Világos.Információ: Koherens szöveggé rendezve.

Nyelvi összekötő elemek: Széles skálájuk természetes módon, megfelelően alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések összekapcsolására.Mondatszerkesztés: Összetett formák és vonatkoztatások jó használata.

Nyelvtani struktúrák: A szintnek megfelelően komplexek.Helyesírás: Nagyon jó.Szórend: Helyes.Központozás: Helyesen alkalmazva. Hibák: Koherens szöveggé rendezve.

Szókincs: A szinten elvárható legmagasabb.Szókincs helyessége: A magas szintű szókincs megfelelően alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

4

3

A feladatot néhány hiányossággal teljesítette.Szándék: Többnyire világos.Instrukciók: A fontosabbakat követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Általában jó.Kimenetel: Valószínűleg eléri a kívánt célt.Tartalom: Sok lényeges részletet tartalmaz.

Stílus és formátum: Nagyrészt a műfajnak megfelelő, irreleváns információt csak alig, vagy nem tartalmaz.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek korlátozott ismerete, de valamennyi tudatosságot mutat.

Szerkezet: Némi zavarosság a gondolatok logikus elrendezésében.Szándék: Nagyrészt világos.Információ: Többnyire koherens szöveggé rendezve.

Nyelvi összekötő elemek: Korlátozott számban de többnyire megfelelő módon alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések összekapcsolására.Mondatszerkesztés:Összetett formák és vonatkoztatások korlátozott számban, többször helytelenül használva.

Nyelvtani struktúrák: Megfelelőek.Helyesírás: Megfelelő.Szórend: Többnyire helyes.Központozás: Többnyire helyesen alkalmazva. Hibák: Előfordulnak, de ezek nem gátolják a megértést.

Szókincs: A szinten elvárhatónak éppen megfelel. Szókincs helyessége: A szókincs többnyire megfelelően van alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

2

1

A feladatot nem teljesítette.Szándék: Nagyon zavaros.Instrukciók: Többségét nem követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon negatív.Kimenetel: Bizonyosan nem éri el a kívánt célt.Tartalom: Kihagyások, felesleges részletek.

Stílus és formátum: A műfajnak nem megfelelő, legfeljebb nyomokban mutat ilyen jellegű tudatosságot.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek csak minimálisan mutathatók ki.

Szerkezet: Zavaros.Szándék: Nem világos. Információ: Nagyon kusza.

Nyelvi összekötő elemek: Minimálisan, vagy egyáltalán nincsenek.Mondatszerkesztés: Nagyon egyszerű.

Nyelvtani struktúrák: Egyszerűek. Helyesírás: Nagyon gyenge.Szórend: Többnyire rossz.Központozás: Gyakran rossz. Hibák: Sok, köztük több olyan, amely gátolja a megértést.

Szókincs: A szinten elvárhatóhoz képest igen szegényes.Szókincs helyessége: A szegényes szókincs sokszor helytelenül alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

0A feladat telesítését meg sem kísérelte/csak kis részben kísérelte meg.Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nem értelmezhető, vagy a tartalom irreleváns, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincs nyoma a nyelvi összekötő elemek használatának, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Kevés, vagy nagyon korlátozott nyoma a nyelvtani tudatosságnak, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincsenek megfelelő szavak a feladatban szükséges mondatok megalkotásához, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Page 2: EUROEXAM írásbeli ismertető

Euro C1: Íráskészség értékelési szempontok

Feladat teljesítése Műfaji és stílusbeli megfelelés Koherencia Kohézió

Nyelvtani struktúrák szintje/terjedelme és

helyessége

Szókincs szintje/terjedelme és

helyessége

5

A feladatot magas szinten teljesítette.Szándék: Teljesen világos.Instrukciók: Mindenben követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon jó.Kimenetel: Bizonyosan eléri a kívánt célt.Tartalom: Minden lényeges részletet, esetleg néhány eredeti ötletet is tartalmaz.

Stílus és formátum: A műfajnak teljesen megfelelő, nem tartalmaz irreleváns információt.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek jó ismerete.

Szerkezet: Logikusan és helyesen elrendezett gondolatsor.Szándék: Világos.Információ: Koherens szöveggé rendezve.

Nyelvi összekötő elemek: Igen széles skálájuk természetes módon, megfelelően alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések magas szintű összekapcsolására.Mondatszerkesztés: Komplex összetett formák és vonatkoztatások jó használata.

Nyelvtani struktúrák: A szintnek megfelelően komplexek.Helyesírás: Nagyon jó.Szórend: Helyes.Központozás: Helyesen alkalmazva. Hibák: Kevés, de ezek nem gátolják a megértést.

Szókincs: a szinten elvárható legmagasabb, néhán eredeti megolással.Szókincs helyessége: A magas szintű szókincs megfelelően alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

4

3

A feladatot néhány hiányossággal teljesítette.Szándék: Többnyire világos.Instrukciók: A fontosabbakat követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Általában jó.Kimenetel: Valószínűleg eléri a kívánt célt.Tartalom: Sok lényeges részletet tartalmaz.

Stílus és formátum: Nagyrészt a műfajnak megfelelő, irreleváns információt csak alig, vagy nem tartalmaz.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemei korlátozott számban, de jelen vannak.

Szerkezet: Némi zavarosság a gondolatok logikus elrendezésében.Szándék: Nagyrészt világos.Információ: Többnyire koherens szöveggé rendezve.

Nyelvi összekötő elemek: Megfelelő módon alkalmazva a szavak, mondatok és bekezdések összekapcsolására.Mondatszerkesztés: Megfelelő. A műfaj kívánta referencia elemei korlátozott számban, de jelen vannak.

Nyelvtani struktúrák: Megfelelően komplex struktúrák kevés hibával, melyek nem gátolják a megértést.Helyesírás: Megfelelő.Szórend: Többnyire helyes.Központozás: Többnyire helyesen alkalmazva.Hibák: Előfordulnak, de ezek nem gátolják a megértést.

Szókincs: A szinten elvárhatónak éppen megfelel.Szókincs helyessége: A szókincs többnyire megfelelően van alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

2

1

A feladatot nem teljesítette.Szándék: Nagyon zavaros.Instrukciók: Többségét nem követte.Olvasóra gyakorolt hatás: Nagyon negatív.Kimenetel: Bizonyosan nem éri el a kívánt célt.Tartalom: Kihagyások, felesleges részletek.

Stílus és formátum: A műfajnak nem megfelelő, legfeljebb nyomokban mutat ilyen jellegű tudatosságot.Nyelvi réteg: A műfaj kívánta nyelvi réteg és formai elemek csak minimálisan mutathatók ki.

Szerkezet: Zavaros.Szándék: Nem világos.Információ: Nagyon kusza.

Nyelvi összekötő elemek: Minimálisan, vagy egyáltalán nincsenek.Mondatszerkesztés: Nagyon egyszerű.

Nyelvtani struktúrák: Egyszerűek.Helyesírás: Nagyon gyenge.Szórend: Gyakran rossz.Központozás: Gyakran rossz. Hibák: Sok, köztük több olyan, amely gátolja a megértést.

Szókincs: A szinten elvárhatóhoz képest igen szegényes.Szókincs helyessége: A szegényes szókincs sokszor helytelenül alkalmazva a feladat teljesítéséhez.

0A feladat telesítését meg sem kísérelte/csak kis részben kísérelte meg. Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nem értelmezhető, vagy a tartalom irreleváns, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincs nyoma a nyelvi összekötő elemek használatának, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Kevés, vagy nagyon korlátozott nyoma a nyelvtani tudatosságnak, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Nincsenek megfelelő szavak a feladatban szükséges mondatok megalkotásához, vagy nincs elegendő nyelvi produkció az értékeléshez (20 szó alatt).

Page 3: EUROEXAM írásbeli ismertető

Az olvasói levél (Letter to the Editor / Leserbrief) már nevében feltételezi, hogy írója aktív olvasónak is számít, és érdeklődik a nyomtatott sajtótermékekben, illetve hírportálokon, tematikus weboldalakon megjelenő cikkek, szövegek iránt. Ha pedig egy ilyen szöveg átlépi az ingerküszöbét, akkor tollat vagy billentyűzetet „ragad”, és leírja véleményét, érveit, melyek megtámogatják vagy kritizálják a cikkben leírtakat. Bár erről valószínűleg nincsenek megbízható statisztikák, feltételezhetjük, hogy az olvasói levelek többségében írójuk kritizál, panaszkodik, valamint javaslatokat tesz. Miközben ez a műfaj a nyomtatott sajtóban máig megőrizte szerepét, az online felületek tovább növelték e speciális érvelő szövegtípus jelentőségét. Manapság egy hírportálon vagy más hasonló weboldalon megjelenő cikk szélesebb közönséghez jut el, és így azok köre is bővül, akik egy cikkre aktívan reagálnak véleményük kifejtésével.

Milyen is az olvasói levél vagy email és miben más, mint egy ügyintéző levél?Egyrészt mindig az adott orgánum főszerkesztőjét szólítod meg (pl. „Dear Editor,…” / „Sehr geehrte Redaktion…”), és kifejezetten arra szorítkozol, hogy egy adott cikk, szöveg tartalmára, érveire reagálj, ezekkel kapcsolatos álláspontodat fejtsd ki. A valóságban egy olvasó levél írójának elsődleges célja, hogy véleménye megjelenjen ugyanabban az orgánumban, ahol az eredeti cikk napvilágot látott. Ennek érdekében a levél hangvétele és stílusa személyes, udvariasan informális, ugyanakkor kerüli a túlzó, indulatos kirohanásokat, hiszen ilyenek biztosan nem kerülnek publikálásra.Bár egy olvasói levél szerkezete nem annyira kötött, mint egy ügyintéző email-é, azért a szövegben itt is jól elkülöníthetsz három alapegységet, amiket az alábbiakban ismertetünk.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgánTanulási és vizsgatippek

Olvasói levél

5

Nyitó bekezdésA („Dear Editor,…” / „Sehr geehrte Redaktion…”) megszólítást követően laza körülírással megjelölöd, hogy milyen cikkre, szövegre vonatkozik a reakciód (ez az Euroexam angol vizsgáján szabad improvizációt jelent egy kitalált sajtótermék, hírportál kitalált cikkére történő utalással, míg a német vizsgán pontosabb utalást kapsz). Ugyanebben a nyitó bekezdésben leszögezed, hogy az érveidben egyetértesz-e az eredeti cikkel, vagy bírálni, kritizálni fogod azt. Nem ritka az sem, hogy a bevezetőben megemlíted, hogy már egy ideje hűséges olvasója, követője vagy az adott orgánumnak, weboldalnak, és ehhez a megjegyzéshez csatolod, hogy ezúttal egyetértő vagy elutasító az álláspontod a konkrét szöveggel kapcsolatban. Egy további lehetőség még itt, hogy elmondod, milyen minőségben szólsz a témához: pl. szakértőként, érintettként vagy akár károsultként.

Részletezés (2-3 bekezdés)Érvelő szövegről lévén szó, a következő rész a bevezető

bekezdésben ismertetett álláspontod indoklásáról fog szólni. Minél pontosabban megfogalmazott érvekkel alátámasztod, hogy miért értesz egyet vagy nem az eredeti cikk, szöveg álláspontjával. A szerkesztésnél itt is ügyelj arra, hogy − a terjedelmi korlátokat figyelembe véve − 2 vagy 3 bekezdésben fejtsd ki a mondanivalódat, minden bekezdésben 1-1 érvre koncentrálva. Vizsgahelyzetben az egyik nehézség, hogy az eredeti szöveg nem létezik, annak csak a témáját ismered a feladat utasításából (pl. „Egy helyi weboldalon kritikus cikk jelent meg településed kulturális szolgáltatásairól. Mivel nem tartottad hitelesnek a beszámolót, írj egy olvasói levelet a weboldalnak, amelyben részletesen kifejted, miért nem értesz egyet a cikkel.”). Ennek ellenére, itt az a feladatod, hogy elképzeld, kitaláld, hogy az adott témán belül mi is álhatott az eredeti szövegben, amire reagálsz az olvasói leveleddel. Vagyis, egy magad által improvizált, elképzelt cikk „eredeti” érveire fogsz utalni a saját véleményeddel (pl. „Contrary to what your writer claims,… our lovely neighbourhood does have…” / „Der Behauptung Ihres Autors, dass die Schüler unseres Gymnasiums .... ,

Page 4: EUROEXAM írásbeli ismertető

Az olvasói levél nyelvezeteStílusát tekintve, egy olvasói levél lehet formális vagy közvetlen, informális, személyes, ebben eltér a vizsgákban oly gyakori, és sokkal formálisabb stílust megkívánó ügyintéző levéltől, és közelebb áll az újságcikkhez és a műkritikához. Mivel a levél írója nem ismeri a címzett (fő)szerkesztőt, igyekszik udvarias, távolságtartó stílusban fogalmazni, ugyanakkor az angolban megengedettek az összevont alakok (pl. „shouldn’t” vagy „needn’t”), ami az offline és online médiában amúgy is megengedett. De az is fontos, hogy végig az érveken legyen a hangsúly, és ha lehet, kerüld az indulatosságot. Németben a stílus és a formátum megegyezik az ügyintéző levélével: magázva fogalmazol, és a „Sehr geehrte Redaktion…” megszólítás mellett a „Mit freundlichen Grüßen“ kifejezéssel köszönsz el. Ugyancsak a nyelvezethez tartozik, hogy itt erősen a saját véleményedet fogalmazod meg, és állítod szembe az eredeti cikkel, így ebben a szövegtípusban teljesen elfogadott angolban az „I” vagy „my…”, illetve a „you”, „your…” névmások gyakori használata. Ezzel azt is illusztrálod, hogy tisztában vagy vele, hogy a címzett, a (fő)szerkesztő felelős a cikkért, akkor is, ha konkrétan nem ő írta azt.

Olvasói levél írása üzleti nyelvvizsgákbanA fentiekben ismertetett jellegzetességek, elvárások megegyeznek az általános és az üzleti nyelvvizsgán írott olvasói levelek esetében. A feladat is teljesen azonos lesz, csak a közeg eltérő: egy üzleti vagy gaz-dasági napilap, folyóirat vagy ilyen profillal bíró weboldal szerkesztője lesz a címzett, és természetesen egy ilyen témájú cikkre kell reagálnod a leveleddel.

Hasznos linkekAz alábbi angol és német nyelvű oldalakon további tippek és hasznos weboldalak találhatók olvasói levelek írásáról:Angol:Swirk Online Education - Letter to Editor Community Tool Box - Writing Letters to Editor Német: Goethe Institut - Lerntipp zum Schreiben LeserbriefesDW - Leserbrief: “Mord ist Mord”Parole - Minden nyelvvizsgázó mumusa: a Leserbrief

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáinA szöveg ajánlott hossza: B2 angol − kb. 150 szó; B2 német − 110-130 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 150-180 szó. Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes, és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön – és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Olvasói levél

muss ich entschieden widersprechen, denn…”). A témát az Euroexam vizsgán mindig úgy fogalmazzuk meg, hogy 1-2 perc gondolkodással minden nehézség nélkül elképzelhess 2-3 olyan „eredeti” kritikus megjegyezést, amire reagálhatsz. Érdemes ezeket pontokba szedve nagyon röviden lejegyzetelni magadnak, hogy a levél megfogalmazása közben szem előtt legyenek és segítsék a szöveg megszerkesztését.

ZárásA záró bekezdés vagy zárás az az egység, ahol az olvasói levél leginkább hasonlít az ügyintéző levélre, hiszen itt is pontosan meg kell fogalmaznod, mit is vársz a címzettől (ld. az alábbi példákat):

• megkéred, hogy írjanak egy újabb cikket az eredeti témáról, kijavítva a hibákat, figyelembe véve a te érveidet is;

• kérsz egy kiegészítést, hogy a te támogató vagy kritikai érveid az eredeti cikk mellett, alatt megjelenjenek;

• felveted, hogy legközelebb alaposabban vizsgálódjanak egy hasonló cikk publikálása előtt;

• felajánlod, hogy szívesen rendelkezésre állsz, ha a témáról további információkra lenne szükség egy pontosítás érdekében, stb.

Csak ezután következik egy nagyon rövid elbúcsúzás egyetlen rövid mondatban.

Page 5: EUROEXAM írásbeli ismertető

A web 2.0 világában az egyik legtermészetesebb jelenség, hogy minden új dologról azonnal értesülünk, legyen az politikai esemény, személyes történés, frissen megjelent zene, könyv, film vagy bármi más. A net interaktív jellege miatt ráadásul a tények, epizódok, érdekességek mellett pillanatok alatt már mindezekről több száz, ezer vagy százezer véleményt is olvashatunk, hallhatunk, láthatunk, hírportálokon, weboldalakon, a Facebook-on, twitter-en vagy blogokon.Az kultúra világában az igazi újdonság az, hogy a vélemények, értékelések nagy többsége nem a profi kritikusoktól származik, hanem teljesen hétköznapi emberektől, akiknek véleménye akár a szakemberekénél is érdekesebb, hihetőbb és irányadóbb lehet a számunkra. Ha pedig − kihasználva a net adta üzenetközvetítés, véleménynyilvánítás, valamint a szabad reagálás lehetőségét − oly sokan vállalják saját értékelésüket, indokaikat, akkor egy ilyen rövid, kritikus érvelő szöveg (review / Rezension) írása teljes joggal lehet egyike a nyelvvizsgák életszerű feladatainak.

TémaválasztásA műkritika egy nyelvvizsga helyzetben leggyakrabban egy diákújság, vagy helyi online vagy nyomtatott médium számára írandó film-, koncert-, színház- vagy könyvélmény ismertetését, kritikai elemzését jelenti. A feladatleírások a műfaj meghatározásánál sokkal több információt nem tartalmaznak, vagyis mindig Te döntöd el, hogy mely konkrét filmről, könyvről, színdarabról, koncertről vagy kiállításról akarsz írni. Célszerű olyat választani, amit jól ismersz, amivel kapcsolatban ismered a legfontosabb adatokat: pl. szerző(k), rendező, főszereplők, fontosabb karakterek, helyszínek, stb. neveit. Megnyugtatásul ehhez még hozzátesszük, hogy bátran kitalálhatsz címeket, neveket, témákat, ezeket a vizsgát értékelők „tényként” fogják elfogadni.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgánTanulási és vizsgatippek

Műkritika

4

Nyitó bekezdésMindenképpen tartalmaznia kell ennek a bekezdésnek egy erős, figyelmet ébresztő mondatot. Emellett tárgyszerűen utalnod kell a konkrét műre, eseményre (pl. kiállítás), stb., amiről a kritikád szólni fog. Tehát a cím, a fontos évszámok, az elkészülés ideje, könyv vagy darab esetén a szerző, színdarab vagy film esetén a rendező és a főbb szereplők, színészek, valamint az adott színház neve, a kiállítás helyszíne, mind alapinformációnak számít (de a Részletezésben is ismertethetsz ezekből néhányat). Az olvasónak minden esetben szüksége van egy kis csokorra ezekből az információkból, hogy beazonosítsa, miről is szól a kritika, mit ajánl neki, vagy miről próbálja lebeszélni. Ugyanebben a bevezető bekezdésben összegzed a véleményedet egy rövid, tiszta, világos mondattal. A későbbiekben megfogalmazott gondolatok, értékítéletek majd ezt a véleményt fogják alátámasztani.A fentiekből is következik, hogy a műkritika írásakor az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vizsgázók általánosságban írnak egy látott, olvasott, hallott „valamiről”. Azaz, nem adnak meg sem címet, sem más

konkrétumot: pl. „Láttam egy briliáns modern darabot a színházban, amiben a színészek nagyon jól játszottak és a rendező fantasztikusan rendezte meg a darabot, és a színház akusztikája nagyon jó volt.”

Részletezés (2-3 bekezdés)Regény, film, színdarab esetében leírhatod pár szóval a cselekményt, a szereplőket, a fő konfliktust, anélkül, hogy elmerülnél a nehezen követhető részletekben, a kritika nem azonos a cselekmény ismertetésével. Kerüld a „spoilereket”, ne áruld el a történet végét, a csattanót. Az a fő célod, hogy felkeltsd az olvasó érdeklődését akár pozitív, akár negatív irányban.E bekezdésekben az a célod, hogy megtámogasd a nyitó bekezdésben leírt véleményedet: pl.

• szerinted milyen munkát végeztek az alkotók (író, rendező, színészek, jelmez- és díszlettervező, stb.);

• mi tette rád a legerősebb pozitív vagy negatív benyomást;

• kibővítheted a véleményedet némi háttérinformációval – ha egy vizsgahelyzetben

Page 6: EUROEXAM írásbeli ismertető

A műkritika nyelvezeteA többi szövegtípushoz hasonlóan a műkritikában is döntő kérdés végiggondolni még az első szavak leírása előtt, hogy ki fogja olvasni a szöveget. A diákújság és a helyi lap közönsége az író számára nem teljesen ismeretlen, így e lapok stílusa kevesebb formalitást igényel, mint egy országos napilap vagy kulturális magazin (német szövegben a tegező stílus felel meg leginkább ennek a szövegtípusnak). Mégsem teljesen informális, hiszen nem személyes ismerőseim, barátaim az olvasók, tehát érdemes elkerülni a túlságosan közvetlen hangvételt (pl. „You know, folks, that thingy…”). Ugyanakkor formai szempontból egy angol nyelvű műkritikában az összevont alakok (pl. „…she can’t…”) teljesen megengedettek.A műkritika esetében az is fontos, hogy minél “ütősebb” mellékneveket használj. Felejtsd el a szöveget egysíkúvá tevő, és jelentéssel alig bíró „jó”, „rossz”, „érdekes”, „kellemes” vagy „unalmas” szavakat. Aki magától nem tud szinonimákat, az németből “feltankolhat” itt Deutsche Vortschatz, angolból meg itt: Thesaurus.

Hasznos linkekA The Guardian online változatában mindenféle műkritikára több száz példát találsz az alábbi oldalakon:Filmek: The GuardianZene: The Guardian Könyvek: The Guardian Az angol nyelvű filmkritikák, nézői vélemények legszélesebb választékát a Rotten Tomatoes oldalain találod:

Műkritika írás gyakorlása az Euroexam ingyenes online tanfolyamánEgy komplex, 3 részes gyakorló, gondolkodtató feladatsor található („Review: parts 1-3”) a regisztráció után ingyen elérhető, B2-es szintű angol elearning tanfolyamunkban.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáinSzöveg ajánlott hossza: B2 angol − kb. 150 szó; B2 német − 110-130 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 150-180 szó. Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes, és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön – és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

Szótárhasználat az Euroexam íráskészséget mérő vizsgájánA szövegalkotásnál megengedett a szótárhasználat. Mégis azt javasoljuk, hogy az adott szöveg végiggondolása és megírása során elsősorban saját, aktív szókincsedet és nyelvtani ismereteidet aktivizáld. A nem kevés időt igénylő szótárazáshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszóra, kifejezésre van szükséged, amely nélkül tényleg nem tudnád kifejezni a gondolataidat. Emellett a szótár segítségedre lehet a már kész levél ellenőrzésénél is.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Műkritika

még ilyesmire is van erőd − a szerzőről, rendezőről, színészekről, vagy összehasonlítod a választott művet más alkotásokkal, melyekben nekik szerepük volt.

Csak olyasmiről írj itt, amit fontosnak gondolsz a mű, valamint létrehozóinak és szereplőinek pontosabb bemutatása és értékelése érdekében.

Záró bekezdésVégezetül összefoglalod a fentiek fényében, miért

ajánlod, vagy nem ajánlod a művet az olvasóknak, illetve, hogy vannak-e olyan csoportok, akiknek különösen szól, vagy akiknek semmiképpen nem való az adott műalkotás, esemény. Kerüld a korábban tett kijelentéseid szó szerinti ismétlését, ezzel is mutatva, hogy milyen színesen fogalmazol. A műfaj − ellentétben az esszé zárásával − megenged egy csattanós, kinyilatkoztató záró mondatot, akkor is, ha abban egy korábban nem említett dologra utalsz.

Page 7: EUROEXAM írásbeli ismertető

Akár tetszik, akár nem, esszét1 írni a középiskolától kezdve mindenkinek kell, a felsőoktatásban pedig mindennapos feladat. A valóságban egy esszé megírása leggyakrabban egy önálló kutatási és tanulási feladat utolsó eleme. Az írásműben a szerzőnek egyrészt azt kell bebizonyítania, hogy a kijelölt témában milyen ügyesen vizsgálódott, másrészt tapasztalatait, érveit és következtetéseit egy logikusan felépített, egymáshoz szorosan kapcsolódó egységekből, bekezdésekből álló szövegben kell bemutatnia.Természetesen egy nyelvvizsga helyzetben írandó esszé mögött nem áll kutakodás, de a gondolataid logikus rendezését és egymás mellé szerkesztését annál inkább elvárják az értékelők. Bár sokan félnek ezt a szövegtípust választani − amennyiben egy nyelvvizsga felajánlja a műfaj választásának lehetőségét −, több érv is szól mellette: jól megragadható szerkesztési szabályszerűségei (ld. Részletezés) és nyelvezetének könnyen begyakorolható sajátosságai.

A téma és az érvek végiggondolásaAz esszé címe a vizsgákon általában egy ellentmondásos, nem ritkán provokatív állítás, amely alkalmas a több nézőpontból történő megvitatásra (pl. „Some stress is good for all us” vagy „Wer das Geld hat, hat die Macht”).Mielőtt hozzákezdenél az íráshoz, gondold át a felvetett témát, kérdést. Érdemes „jegelni” saját, valódi meggyőződésedet. Ezt az is indokolja, hogy a nyelvvizsgán írott esszédet értékelő szakemberek nem a vitapartnereid, nem kell őket meggyőznöd a saját igazadról. Ehelyett ők azt vizsgálják, hogy mennyire hatékonyan fejted ki a témát, jól felépített, követhető-e a gondolatmenet, vagy csak egymás hegyére hányt érvek (és ellenérvek) kusza halmazából áll az üzenetközvetítés.Ahelyett, tehát, hogy a valódi érveiden, reakcióidon töprengenél, inkább gyorsan gyűjtsd össze egy-egy oszlopban − csak kulcsszavakkal − az állítást alátámasztó, illetve az azt cáfoló érveket. Miután átfutottad a két listát, jelöld meg, esetleg rendezd csoportokba azokat az érveket, amelyekre biztosan hivatkozni szeretnél. Ezek után számozd be az érveket vagy érv csoportokat aszerint, hogy milyen sorrendben szeretnéd elhelyezni őket a szövegben. Hidd el, megéri ez az 5 perc gondolkodás, aminek a végén már szinte „látod magad előtt” a megszerkesztett szöveget.Az esszé szerkesztése során több eltérő megközelítést követhetsz (ld. alább a Részletezés pontban), de bármelyiket választod is, figyelj arra, hogy a fő érvek mindegyikét egy-egy jól felépített bekezdésben mutasd be.

1 Ennek a szövegfajtának az elnevezése az angolszász hagyományon alapszik, németül más szövegtípust értünk eredetileg esszé alatt. Az angol esszé műfajához legközelebb a németben az Erörterung illetve a Stellungnahme áll.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgánTanulási és vizsgatippek

Esszé

3

Nyitó bekezdésEnnek egyik funkciója, hogy felkeltsd az olvasó figyelmét, amit egy, a témához kapcsolódó erős példával, benyomással vagy valamilyen hangzatos vélemény említésével tehetsz meg. A másik célod, hogy egyértelműen közöld azt az álláspontodat (angolul: position, németül: Standpunkt – bár magát a szót nem feltétlenül kell használnod), amit az esszé során a felvetett kérdéssel, témával kapcsolatban képviselni fogsz. Ha lehet, ezt úgy tedd meg, hogy kerülöd a direkt utalást a címre (pl. „Egyetértek a címmel,…”), azt inkább egy témaként vagy mérlegelendő gondolatként kezeld.

Részletezés (2-3 bekezdés)Az esszé tartalmi gerincét a vázlatod fontos pontjai, témái köré szerkesztett bekezdések adják. Az egyes bekezdéseken belül az első kulcsmondatban (angolul: topic sentence; németül: Schlüsselsatz) fejtsd ki a kiválasztott témára vonatkozó fő érvedet. Az adott bekezdés további mondatai e kulcsmondat kijelentését indokolják, erősítik meg vagy

egészítik ki. Ugyanígy kezeld a vázlatodban rögzített további pontokat, érveket, témákat a többi bekezdésben is, szigorúan követve az előre kitalált, logikus szerkezetet.A szöveg írásánál „érveléstechnikailag” több lehetőség közül válaszhatsz:

• az összes bekezdésben a saját álláspontod megerősítését fejted ki, nem vetsz fel semmilyen ellenérvet;

• egyes (vagy akár minden) bekezdésben egy kötőszóval vagy kifejezéssel (pl. „Alternatively,…”, „As opposed to this,…” vagy „jedoch”, „im Gegensatz dazu”) bevezetve felhozol egy ellenérvet;

• a támogató álláspontodat bemutató két bekezdés után egy bekezdésben összefoglalod az ellenérveket (itt is fontos, hogy a bekezdés elején egyértelműen jelezd, hogy most a másik álláspont mellett szóló érvek következnek).

Az esszében, és különösen a részletezés bekezdéseiben talán a többi szövegtípusnál is nagyobb jelentősége van a szöveg belső összefüggéseit megteremtő összekötő és utaló szavaknak, kifejezéseknek (angolul: linking words, phrases;

Page 8: EUROEXAM írásbeli ismertető

németül: Verknüpfungswörter). Ezek jelenléte segíti, hiánya akadályozhatja az olvasót érveid logikájának követésében. Ez utóbbira példa, hogy a vizsgák során írott esszékben a bekezdések indítására leggyakrabban használt szavak, „Firstly,…”, „Secondly,…”, illetve „Erstens...”, „Zweitens” nem felelnek meg a szövegépítéssel kapcsolatos elvárásoknak. Mégpedig azért, mert egy jól szerkesztett szöveg bekezdései jelentést hordoznak, egymással különféle viszonyban állnak, és nem egy felsorolás elemeit alkotják. Íme, néhány példa az alkalmazható kifejezésekre:

• példák, további gondolatok bevezetése: pl. „In other words,…”, „Admittedly,…”; „Mit anderen Worten...”, „genauer gesagt”, „zusätzlich”

• témaváltás, ellentétes gondolat bevezetése: „In clear contrast to these points,…”, „On the one hand,…” és „On the other hand,…”; „Im Gegensatz dazu...”, „einerseits” és „andererseits”

• következtetések előkészítése: „In consequence,…”, „As a result,…”; „Demzufolge”

• a korábbiak összefoglalása: „To sum up,…”, „In conclusion,…”; „Zusammenfassend”, „Zum Schluss”

Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a szavak,

kifejezések csak eszközök, amiket nem tanácsos cél és funkció nélkül, „csak azért, mert elvárják” alapon használni. A kötőszavak és kifejezések hatásos alkalmazását elősegítendő, a Hasznos linkek pontban olyan weboldalakat sorolunk fel, ahol a kötőszavak funkciók szerint csoportosított listáit találod, példamondatokkal és magyarázatokkal együtt.

ZárásA részletezésben felsorolt szempontok fényében fogalmazd meg záró következtetése(i)det, anélkül, hogy az érveket szó szerint megismételnéd, újra elsorolnád. Az ismétlések mellett kerüld még el új, a részletezés során nem említett témák, érvek felvetését a zárásban, akkor is, ha jól hangzanának (ha igazán fontosak, erősek, akkor be kell építeni őket az előző bekezdések valamelyikébe).A következtetéseknél ne akarj senkit az igazadról meggyőzni, akár azt is vállalhatod, hogy a leírtak alapján nem lehet eldönteni, igaz-e a kiinduló álláspont, hiszen mindkét oldalon egyenlő súllyal esnek latba érvek. A logikus lezárás fontosabb, mint a véleménynyilvánítás meggyőző volta.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Esszé

Az esszé nyelvezeteAz esszét a formális szövegek műfajába soroljuk. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos levelekhez, emailekhez hasonlóan, kerülnöd kell az összevont alakokat és a csevegő szóhasználatot (pl. „stuff”, „Dinge”). Próbálj kissé távolságtartóan fogalmazni, kerüld az érzelmes, érzelgős megfogalmazásokat, a tanácsadást (pl. „…you should not…”, „Sie sollten/man sollte…”), ezek helyett az érvek kerüljenek előtérbe, viszonylag semleges tálalásban.

Esszé írása üzleti nyelvvizsgákbanAz esszét itt úgy képzeld el, mint egy üzleti tanulmányokat folytató diák egyik feladatát. Vagyis egy üzleti témával kapcsolatban a gondolataidat, véleményedet kell formális, érvelő esszéisztikus szövegben bemutatnod. Külön figyelj tehát a fentieken kívül arra, hogy ne lépj ki az üzleti nyelvi környezetből.

Hasznos linkekMivel az esszéírás mind középiskolában, mind pedig a felsőoktatásban nagyon fontos készségnek számít, az ezzel foglalkozó, mintaszövegeket is ajánló − bár sajnos nem ritkán fizetős − weboldalak száma gyakorlatilag végtelen. Igyekeztünk néhány ingyenesen elérhető, jól kezelhető oldalt keresni nektek:Angol nyelvű oldalak (minta szövegekkel): Essay-Writing-Tips Német nyelvű oldalak: Essay schreiben; Germanblogs, Digitale-Schule-Bayern. Kötőszavak és kifejezések listái: angol: Scribd német: Sz. G. nyelvtan gyűjtemény

Esszéírás gyakorlása az Euroexam ingyenes online tanfolyamánEgy 2 részes gondolkodtató feladatsort találsz (Writing tutorial: Task Two − Essay, Parts I. & II.) a regisztráció után ingyen elérhető, B2-es szintű angol elearning tanfolyamunkban. A német B2-es elearning tanfolyamunkon három héten át csak az érvelő írásművekkel foglalkozunk.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáinSzöveg ajánlott hossza: B2 angol − kb. 150 szó; B2 német − 110-130 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 150-180 szó.Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes, és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön – és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

Szótárhasználat az Euroexam íráskészséget mérő vizsgájánA szövegalkotásnál megengedett a szótárhasználat. Mégis azt javasoljuk, hogy az adott szöveg végiggondolása és megírása során elsősorban saját, aktív szókincsedet és nyelvtani ismereteidet aktivizáld. A nem kevés időt igénylő szótárazáshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszóra, kifejezésre van szükséged, amely nélkül tényleg nem tudnád kifejezni a gondolataidat. Emellett a szótár segítségedre lehet a már kész levél ellenőrzésénél is.

Page 9: EUROEXAM írásbeli ismertető

A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő cikkeket profi újságírók írják, mi olvasók pedig szívesen elmerülünk a tartalmas, szellemes, okos szövegekben: „De jól megfogalmazta − helyettem is!” Ilyeneket különösen akkor gondolunk, ha egy cikkben valakinek a véleményét, érveit, elemzését olvassuk. Ezek gyakran olyasmiről szólnak, amit mi magunk is megtapasztaltunk, amiről nekünk is van kialakult vagy formálódó véleményünk. Ha van ilyen véleményed a vizsgán felkínált témáról, amely egy, a közösségben aktív diákot vagy lakost érinthet, akkor nyugodtan válaszd az újságcikket, amennyiben a vizsga lehetőséget ad a választásra több szövegtípus közül. A feladat maga a legtöbb vizsgán egy nyomtatott vagy online sajtóorgánumnak (pl. egy diákoknak szóló magazin vagy helyi újság) szóló újságcikk írását jelenti. A tapasztalatok szerint sok vizsgázó választja, az inspiráló témán túl azért is, mert a műfaj viszonylag szabad szerkesztést, témakifejtést, valamint − az esszével összehasonlítva − lazább és informálisabb nyelvhasználatot enged meg.

Az első gondolatok írás előttAz újságcikk címe, témája vizsgahelyzetben általában egy ellentmondásos, nem ritkán provokatív kijelentés egy, a helyi közösséget vagy a diákság mindennapjait érintő témában (pl. „No parks, no sport facilities! How long can this go on?”, „Tuition fees – can they improve our schools?” vagy „Chatrooms – Wirklich eine Gefahrenquelle oder unnötige Panikmache?”). Ezeket a vizsgafeladatok íróik igyekeznek mindig úgy megfogalmazni, hogy minimális töprengés után a vizsgázó könnyen végig tudja gondolni a megvitatásra szánt érveit.Míg az esszében gyakran elvárás érvek és ellenérvek szembeállítása, egy újságcikkben teljesen elfogadható, ha csak egyetlen álláspont mellett érvelsz, és a lehetséges ellenérveket teljesen figyelmen kívül hagyod. A lényeg, hogy minél több indokot próbálj meg jól összeszerkesztve elővezetni az olvasók meggyőzése érdekében. Ugyanakkor az egész szövegre vonatkozó alapvető elvárás ebben a műfajban is, hogy a szövegednek jól követhető, logikus szerkezete legyen.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgánTanulási és vizsgatippek

Újságcikk

2

Nyitó bekezdésEnnek elsődleges funkciója, hogy felkeltsd az olvasó figyelmét. Itt lehetsz nyugodtan bombasztikus, állj elő egy, a témához kapcsolódó, érzelmi reakciókat is kiváltani képes személyes anekdotával, benyomással, élménnyel, példával. A másik célod itt is az, hogy egyértelműen tudasd az olvasókkal az álláspontodat a felvetett kérdéssel, témával kapcsolatban. Ha lehet, ezt úgy tedd meg, hogy kerülöd a direkt utalást a címre (pl. „Egyetértek a címmel,…”) azt inkább a főtémaként kezeld.

Részletezés (2-3 bekezdés)A részletezés során tulajdonképpen egyetlen célod van: a nyitó bekezdésben közölt álláspontodat akarod alátámasztani úgy, hogy minden bekezdésben egy nagyobb téma indokait gyűjtöd össze logikusan elrendezve.A bekezdések szerkesztésére az újságcikkben is a

mindenkori alapszabály vonatkozik: egy bekezdés egy témával foglalkozik, és az indoklást biztosító mondatok egymáshoz kapcsolódva követik egymást. Az esszével összehasonlítva azonban van egy fontos eltérés: az újságcikk bekezdéseiben nem elvárás egy-egy kulcsmondat jelenléte. Vagyis egy cikk bekezdéseiben az összes mondat tekinthető egyenértékűnek, vagy akár 3-4 egyforma súllyal bíró, és egymással szoros kapcsolatban álló kulcsmondatnak.Az említett logikus kapcsolódások megteremtése érdekében, a szerkesztés során fontos szerepet kapnak a szöveg belső összefüggéseit megteremtő összekötő és utaló szavak, kifejezések (angolul: linking words, phrases; németül: Verknüpfungswörter), melyekkel segítheted az olvasót az érveid logikájának követésében. A cikk műfaja annyiban tér el talán az összes többitől, hogy a hangzatosság itt alkotó erővé válik. Tehát ne csak arra figyelj, hogy a szövegösszefüggés szempontjából megfelelő szót vagy kifejezést válaszd, hanem legyen a tarsolyodban olyan is ezek közt, amelyek WOW! hatással bírnak az cikked

Page 10: EUROEXAM írásbeli ismertető

olvasóira (pl. „Not surprisingly,…”, „Unbelieveably,…” vagy „Es überrascht nicht,...”, „Nicht zu fassen...”).A részletezés egyik érdekes tartalmi és stilisztikai eszköze lehet, ha elképzelsz az adott közegben egy vagy két rövid interjú részletet, amiket az érveid meggyőző erejének erősítésére használhatsz. Ezekben utalsz az általad feltett kérdés(ek)re, és a válasz(oka)t szó szerinti idézet formájában helyezed el a bekezdésekben, ha lehet, anélkül, hogy megtörnéd azok szerkezetét.

ZárásItt közvetlenül az olvasókhoz szólsz, őket kéred meg valamire, tőlük vársz valamilyen reakciót. Felidézheted a felsorolt indokokat, de az igazi célod, hogy a záró gondolataid nyomot hagyjanak az olvasóban. Ha pedig olyan befejező mondattal állsz elő, amelynek témája vagy kulcsszavai keretszerűen visszautalnak a nyitó bekezdésre, azzal igen erős hatást tudsz elérni. Ebben is eltér az újságcikk az esszé zárásától, mert itt a meggyőzés szándéka az egész szöveget áthatja, ezzel a céllal íródott.

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Újságcikk

Az újságcikk nyelvezeteAz újságcikk mindenképpen a kevésbé formális műfajok közé tartozik, melyben a szerző egy írott szövegben, monológban „beszél” az olvasókhoz (pl. más diákokhoz vagy egyéb érintettekhez), és reméli, hogy gondolatai, érvei szinte azonnali reakciókat fognak belőlük kiváltani. Ez a stílus megengedi az összevont alakokat (pl. „shouldn’t”), csakúgy, mint a szóbeli fordulatok mértékletes átemelését (pl. „Nice job, isn’t it?”, „Ist doch merkwürdig, oder?”).A másik dolog, ami egy érvelő újságcikket igazán színes műfajjá tesz, az, hogy minden további nélkül használhatsz benne retorikai kérdéseket, felkiáltásokat, ügyesen elhelyezve őket a bekezdésekben anélkül, hogy azok belső koherenciája ettől sérülne. Ezekkel az eszközökkel egyrészt felhívhatod a figyelmet a legfontosabb érveidre, másrészt színesítheted is a szöveget velük. Mindkét célra alkalmazhatsz erős jelentéssel bíró, hangzatos kulcsszavakat is (pl. „spectacular”, „bullshitting”, „umwerfend”, „affengeil”).

Újságcikk írása üzleti nyelvvizsgákbanEbben a közegben az újságcikk legtöbbször egy üzleti profillal bíró sajtótermék, honlap számára, a szerző döntése alapján, vagy felkérésre születő szövegtípus. Ebben helyi üzleti ügyek mellett vagy ellen érvelhetsz, helyi üzleti célokat, ezek támogatását vagy elvetését, stb. vetheted fel. Az üzleti közegben születő cikk esetében ugyanaz az elvárás, mint az általános jellegű cikknél: egy logikusan szerkesztett érvrendszert mutasson be egy álláspont védelmében (pl. miért nem támogatja a helyi vezetés jobban a vállalkozásokat vagy a külső befektetéseket?).

Hasznos linkekSzerencsére a szövegtípus általános fontossága miatt viszonylag sok és nagyon különféle gyakorló anyag található az Interneten, ezekből válogattunk:Angol: Nasa Quest (szempontok, mintaszöveg és feladat), Squidoo (remek tippek)

Újságcikk írás gyakorlása az Euroexam ingyenes online tanfolyamánMind az angol B2-es és C1-es elearning kurzusban találsz egy-egy feladatsort az article writing gyakorlására. A német B2-es elearning tanfolyamon gyakorlati tanácsok és feladatok várnak rád az érvelő írásművekhez kapcsolódóan. Ezeknek a tippeknek az újságcikk írásánál is hasznát veheted.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáinA szöveg ajánlott hossza: B2 angol − kb. 150 szó; B2 német − 110-130 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 150-180 szó. Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes, és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön – és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

Szótárhasználat az Euroexam íráskészséget mérő vizsgájánA szövegalkotásnál megengedett a szótárhasználat. Mégis azt javasoljuk, hogy az adott szöveg végiggondolása és megírása során elsősorban saját, aktív szókincsedet és nyelvtani ismereteidet aktivizáld. A nem kevés időt igénylő szótárazáshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszóra, kifejezésre van szükséged, amely nélkül tényleg nem tudnád kifejezni a gondolataidat. Emellett a szótár segítségedre lehet a már kész levél ellenőrzésénél is.

Page 11: EUROEXAM írásbeli ismertető

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgánTanulási és vizsgatippek

Ügyintéző levél

1Levelet1 kézzel nem nagyon írunk már, de elektronikus leveleket, emaileket annál inkább. Az ügyintéző emailek írását hétköznapi és munkahelyi szituációk sora követeli meg tőlünk. Az ilyen élethelyzetekben legtöbbször a saját jól felfogott érdekünk, hogy ne hátráljunk meg, és azonnal, pontosan és célratörően fogalmazzuk meg egy levélben az éppen aktuálisan elérni kívánt céljainkat.Éppen ez a mindennapi aktualitás talán a legfontosabb indoka, amiért ez a szövegtípus olyan sok nyelvvizsga feladatai közt megtalálható, mintapéldája az életszerű vizsgafeladatnak.

Mitől ügyintéző az a levél?Az elnevezésben az „ügyintéző” szó a kulcs. A levél írójának minden esetben valamilyen célja, szándéka van a szöveggel: információt kér, panasszal él, információt ad, ajánl vagy támogat valamit vagy valakit, jelentkezik egy állásra, elnézést kér, bemutatkozik, stb. A kommunikáció szempontjából az egész levélben ez a cél, szándék a legfontosabb. A feladatmegoldás sikeressége, az elérni kívánt szándék megvalósulása a vizsgadolgozatok értékelése során az adható pontszámok magas hányadát teszi ki, az Euroexam vizsgáknál például az összes adható pont 40%-át.Az elvárt szövegek terjedelme a vizsgán viszonylag korlátozott, ami a valós élethelyzetre is igaz. Egy ügyintéző email nem leíró vagy elbeszélő, hanem erősen célorientált szöveg. Röviden, pontosan és a célközönség vagy olvasó személyének, pozíciójának megfelelő stílusban próbáld megfogalmazni a tartalmat, hátteret és az indokokat, ha azt akarod, hogy a címzett elolvassa, megértse, és az általad leírtak szerint reagáljon, akár egy válasszal, akár egy intézkedéssel.Az ügyintéző levelek, emailek felépítése nagyjából megegyezik, miközben a tartalom és a nyelvezet változhat.

1 Manapság egy ügyintéző levél szinte kizárólag emailt jelent, ennek ellenére a vizsgatippjeinkben az egyszerűség és a nyelvi kezelhetőség érdekében a „levél” szót használjuk, de ez alatt elsősorban emailt értünk.

Nyitó bekezdésAz elérni kívánt cél pontos megfogalmazása (pl. panasz rögzítése, jelentkezés, ajánlás, információkérés) mellett mindig utalnod kell arra a forrásra, dologra, hirdetésre, stb. ami alapján a levél címzettje be tudja azonosítani az ügyet.A vizsgázók gyakran kérdezik, hogy kell-e fejlécet létrehozni címzettel és feladóval. A válasz − legalábbis az Euroexam vizsgák esetében − rövid és egyértelmű: nem. Itt és most mindenkit megnyugtathatunk, hogy az értékelés alapjául szolgáló szöveg a „Dear…” vagy „Liebe(r)…” vagy „Sehr geehrte(r)…” megszólításokkal kezdődik.

Részletezés (2-3 bekezdés)A témától, az ügytől és az elérni kívánt céltól függően itt indokolsz, magyarázatot adsz, pontosítasz, vagyis kifejted mindazokat a részleteket, amit a címzettnek meg kell ismernie ahhoz, hogy reagálhasson. Nagyon lényeges, hogy ne merülj el felesleges személyes élménybeszámolókban, például egy panaszos levélben nem kell minden indok, ügy elmagyarázásakor egyenként visszautalni egy ígéretes hirdetés meg nem valósult pontjaira. Itt is az a legfontosabb szempont, hogy röviden, célirányosan fogalmazzunk.

Tipikus vizsgázói megközelítésnek nevezhető, amikor a feladatleírásban kapott összes információt külön-külön bekezdésekben dolgozza fel a szöveg írója. Ennek eredménye az lesz, hogy a levél 6-7 paragrafusra oszlik, ami furcsán is néz ki, tartalmilag pedig szétforgácsolja a rövid szöveg összefüggéseit.A szerkesztésnél tehát ügyelj arra, hogy a részletezésben − a terjedelmi korlátokat figyelembe véve − 2 vagy 3 bekezdésben fejtsd ki a mondanivalódat, logikusan egymás mellé helyezve az azonos vagy hasonló témákra vonatkozókat. Ebben segítségedre lesznek a jól megválasztott szövegkohéziós szavak és kifejezések is (pl. angol: „Equally important is…”, „As an illustration of…”; német: „Ebenso wichtig ist/sind...”, „beispielsweise”), amelyek a bekezdéseken belül és kívül segítenek abban, hogy világosan megmutasd a témák, indokok egymáshoz való viszonyát.Még egy szerkesztési és egyben nyelvi témára fel kell hívni a figyelmet. Az ügyintéző levelek gyakran teszik szükségessé, hogy írójuk kérdést intézzen a címzetthez, akár többet is. Ilyen helyzetekben törekedj arra, hogy a kérdéseket ne szerkesztetlenül dobáld egymásra, mert az email olvasója ezzel egy stílustalan és elég udvariatlan letámadás célpontjának fogja érezni magát. Sokkal hatásosabb, ha csak a legfontosabb kérdéseket teszed fel, és azokat is udvarias,

Page 12: EUROEXAM írásbeli ismertető

Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Ügyintéző levél

Az ügyintéző levél nyelvezeteMinden ügyintéző levélre igaz − akár általános, akár üzleti témájú −, hogy meg kell felelnie a formális, udvarias, valamennyire távolságtartó kommunikáció szabályainak, függetlenül attól, hogy ismerjük-e személyesen a címzettet, vagy nem. Be kell tartani a formai elvárásokat, a megfelelő megszólítást és elköszönést, továbbá alapszabály pl. angolban, hogy összevont alakok nem fordulhatnak elő (pl. „…I don’t…”), a németben pedig elvárt a magázás. További fontos jellemzője ezeknek a leveleknek, hogy ne legyenek túlságosan személyesek, érzelmektől túlfűtöttek, és kerüld a mélységes felháborodást tükröző kijelentéseket (pl. egy panaszos levélben). Az indulatos vagy a helyzetnek nem megfelelő stílusban írott levelek gyakran végzik a papírkosárban, így céljukat nem érhetik el.

Ügyintéző levél írása üzleti nyelvvizsgákbanAz általános és az üzleti környezetben írt hivatalos levelek közt elsősorban a témát és a szókincset illetően lehet különbség. Vagyis az üzleti közeg ugyanazokat a szerkesztési elveket, ugyanazt a formális stílust követeli meg. A már említett szókincsbeli eltérés mellett, funkciójában vagy az elérni kívánt célokban különbözhet egy üzleti vizsgán elvárt levél egy általános vizsga levelétől (pl. egy referenciákat kérő, vagy egy álláskeresőt elutasító email sokkal inkább egy üzleti közegben fordulhat elő).

Hasznos linkekAz alábbi oldalakon további tippek és mintaszövegek találhatók általános és üzleti témákban egyaránt:Angol: English with a Twist, Workawesome Német: Deutsche Post

Az ügyintéző levél gyakorlása az Euroexam ingyenes online tanfolyamánA csak regisztrációt igénylő, ingyenes angol B2-es tanfolyamban 2 gyakorló feladatsor is található az ügyintéző levél szövegtípusra (a 3. és 4. hét feladatai közt: egy kissé rendhagyó Letter of Application és egy Letter of Complaint). A német B2-es online tanfolyamban kétféle félhivatalos levéllel foglalkozunk, a reklamációval és a bocsánatkérő levéllel.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáinSzöveg ajánlott hossza: B2 angol − 100-120 szó; B2 német − 80-100 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 150-180 szó. Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes, és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön – és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

Szótárhasználat az Euroexam íráskészséget mérő vizsgájánA szövegalkotásnál megengedett a szótárhasználat. Mégis azt javasoljuk, hogy az adott szöveg végiggondolása és megírása során elsősorban saját, aktív szókincsedet és nyelvtani ismereteidet aktivizáld. A nem kevés időt igénylő szótárazáshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszóra, kifejezésre van szükséged, amely nélkül tényleg nem tudnád kifejezni a gondolataidat. Emellett a szótár segítségedre lehet a már kész levél ellenőrzésénél is.

függő beszédben megfogalmazott mondatokba elrejtve szerkeszted a bekezdések szövegébe (pl. az egyébként megfelelő „Bérelhetem a szobát csak 3 hónapra?” helyett, az előző mondathoz is kapcsolva jobban hangzik pl., hogy: „Továbbá megoldható lenne, hogy csak 3 hónapra béreljem a szobát?”).

ZárásEz a bekezdés nem arra szolgál, hogy elbúcsúzz a címzettől, hanem arra, hogy lezárd az ügyintézést, jelezd az olvasónak, hogy mit is vársz tőle (ld. a példákat):

• egy panaszlevélben rögzíted, hogy mit vársz el kompenzációként;

• egy információkérő levélben pontosítod, hogy mikorra és milyen formában várod az információkat;

• egy ajánló vagy támogató levélben kifejezed reményedet, hogy a fentiekben bemutatott érveid elégségesek lesznek a pozitív elbíráláshoz, stb.

Csak ezután következik a valódi búcsúzás, akkor is, ha ez csak egyetlen rövid mondatot tartalmaz, ami lehet része az egyetlen záró bekezdésnek, vagy külön bekezdésben is állhat.