Download - ECONOMIE VMBO - Examenblad · PDF file toepassen in een gegeven casus. BB KB GT 4 koop en verkoop als vorm van ruil: – geld fungeert bij koop en verkoop als ruilmiddel – directe