Download - Certificaat - Schoevers - Directiesecretaresse

Transcript
Page 1: Certificaat - Schoevers - Directiesecretaresse

INSTITUUTSCHOEVERS

OPGERICHT IN 1913

HOOFDKANTOOR TE ZOETER M EER

VESTIGINGEN:AMSTERDAM _ ARNHEM - DEN HAAG _ GRONINGENHILVERSUM - NIJMEGEN _ ROTTERDAM _ TILBURGUTR ECHT _ VLAAR D ING EN

DIPLOMA

VERKLAREN HIERMEDE DAT

GEBOREN OP

DE OPLEIDING

SECRETARESSEN ED ER LAN DS/FFEAffiS/D U ITS/EN G ELS

HEEFT GEVOLGD EN MET EEN EXAMEN HEEFT AFGESLOTEN, METDUSDANIG RESULTAAT DAT DIT DIPLOMA MET CIJFERLIJST

KAN WORDEN UITGEREIKT OP

EXAMENCOMMISSIE: DIRECTIE:

Page 2: Certificaat - Schoevers - Directiesecretaresse

.S!J::

::::::::

.a a

::

ii::::

-4.b

c,J§ cÍ, ct,Ec.=

!rLIoA .q) .<n

.- i..É i.l-

€(t(t,q, r- L-:, Ct, Ct,=oo-FFaarEEggl! <r) ct)

::::::.::S-et , '§S :=§@ @ -.g ÍT§Í?of íTq (T-

:

:

:

:

é;ult)\^sG

€!a{

4(J:

:

:

troo_iÉL

=o)Ë ScinEs.:= ÉÉzE(ll aLr

tÉcda Li ttlEÉJl- , i.'< ??-G)-i

sà.q-.- Lr,§!É gtr a'Jo ào5Ë g--

e EÈ Pd{-:,- ar 69.E:oi:

HÈ er - ^Ë ib e.- Ii èO «l

f.--jo ào.! PaoE È.6EL l,,.\ 9osö§ t:

ë{

I ,,AÈFG'\-}frEaEccör*EEËaE6

ct,C-szo)

=q)

ct)-se<l)

. -sz.clrg.GGL'oct,..- *t

92E §ÉL-(t

=.s:EO.OCJ(J=c)LIJ O. CJ)

o)CT'

.C''c.E

E

ËCL(t

roclc(l)::(JC')q)C

=(JCE

=

a==.cEg

o)CLe,o,CLo)Eo,L

o)Iq)

o-fF

í,i= CÍ,ÍE q'Lr-Ef (!'

Cl r-- ([:,Igövt =.

cr,É-«,(§o-

ct)

ct,(l)C''

LLJ

a

aa

I

a

aa

aa

a.a

aa

aa

aaa

a.

aa

aa

aaa

aa

aaa

aaa

aa

aa

v.-*.

U{Cr)

IR§Ë

=§LtJCD

(l){J

c)G)f{

.Ea

o

CÍ'

=ocÍ,ccï,

lJ-

CÍ'EcCI'l-

<l)-o<l)

=.

c,a-

aJ-b€t-,-bC,ELo€,LLC'CJ

ct§.-a--!t5ÍE

1{

ë(E'

q)EC§'ccq)

V,qs§ IJJ

lo3tË