Download - 171109 Praktijk En Financien

Transcript
Page 1: 171109 Praktijk En Financien

accountants enbelastingadviseurs

Paterswoldseweg 8139728 BM Groningen

Page 2: 171109 Praktijk En Financien

accountants enbelastingadviseurs

Paterswoldseweg 8139728 BM Groningen

presentatie:

Regio bijeenkomst West

Mr Richard A. Veening, belastingadviseur

Noord Negentig accountants en belastingadviseurs

i.s.m. Achmea Zorg12 november 2009

Page 3: 171109 Praktijk En Financien

De (para)medische praktijk en financiën in veranderende tijden:

Fiscale aspecten

Page 4: 171109 Praktijk En Financien

Programma Medische Praktijk & Financiën

• Breder kader• Praktijkcijfers• Ondernemerschap en fiscaliteit• Fiscale actualiteiten• Samenwerking in de eerste lijn

Page 5: 171109 Praktijk En Financien

• Inkomen– Externe factoren– Eigen invulling– Bruto/nettotraject

• Vermogensvorming– Doelgerelateerd

• Fiscaal perspectief

Financiële planning

Page 6: 171109 Praktijk En Financien

• Kostenaspecten• Investeringen• Collegiale samenwerking

– Multidisciplinair– Functionele bekostiging, ketenzorg

• Collegiale uitwisseling van praktijkgegevens

Bewust financieel gedrag

Page 7: 171109 Praktijk En Financien

• Data uit het patiënten administratiesysteem• Jaarcijfers laatste drie jaren• Toetsing aan normgetallen• Benchmarking• Cijfers collega-praktijken

Praktijkbeoordeling

Page 8: 171109 Praktijk En Financien

• Fiscale faciliteiten:

• Kostenaftrek– beroepskosten

• Investeringsaftrek– Investeringen: Plannen!

• Zelfstandigenaftrek• Startersaftrek• Willekeurige afschrijving• 10,5 %-vrijstelling!

Ondernemerschap

Page 9: 171109 Praktijk En Financien

Fiscale faciliteiten

• Investeringsaftrek- in jaar van investeren- bovenop reguliere afschrijving- max. 25% van het investeringsbedrag- totale investering in jaar minimaal € 2.200

Ondernemerschap

Page 10: 171109 Praktijk En Financien

Ondernemerschap

Zakelijke kosten:HuisvestingslastenPersoneelskostenContributies/lidmaatschappenNa- en bijscholingTelefoonkostenComputerkostenAutokostenRentelastenVakliteratuur/kantoorbenodigdhedenRepresentatiekostenVerzekeringen

Page 11: 171109 Praktijk En Financien

Ondernemerschap

• KeuzemogelijkhedenAfschrijving, etikettering, rechtsvorm

Page 12: 171109 Praktijk En Financien

Rechtsvormen

Keuze rechtsvorm:• Eenmanszaak• (Variant)Maatschap• Besloten vennootschap

Page 13: 171109 Praktijk En Financien

Fiscale actualiteiten 2010

• Stimulering ondernemerschap• Breed pakket• Verhoging MKB winstvrijstelling naar

12%!!• Bredere toepassing

– Loskoppeling van het urencriterium– Ook deeltijdondernemers– Ook voor resultaatgenieters

Page 14: 171109 Praktijk En Financien

Fiscale actualiteiten 2010

• Stimulering investeringen– Voortzetting regime willekeurige

afschrijving 2010 2011• Max 50% per jaar

– Uitbreiding mogelijkheden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek• Hogere tarieven (tot 28 %!!)• Langere schijven (tot 300k!!)

• Regime zeer zuinige auto´s!

Page 15: 171109 Praktijk En Financien

Fiscale actualiteiten 2010

• Ter beschikkingstellingsregeling B.V. situatie

• Eenmalig fiscaal geruisloze overheveling t.b.s. pand aan de B.V.

Page 16: 171109 Praktijk En Financien

Samenwerken in de eerste lijn

• Professionele complementariteit• Efficiente zorg• Kosteneffectiviteit• Financiele implicaties

Page 17: 171109 Praktijk En Financien

Samenwerking in de eerste lijn

• Functionele bekostiging, ketenzorg• Multidisciplinair• Huisarts spilfunctie• Inzet rechtspersoon• Vaak bredere mogelijkheden t.z.v.

huisvesting (groepen!)

Page 18: 171109 Praktijk En Financien

Samenwerken in de eerste lijn

• Praktijkverplaatsing• Investeringen• Fiscaal afrekenmoment?• Benutting fiscaliteit!!

Page 19: 171109 Praktijk En Financien

Dank voor uw aandacht

Graag tot ziens

Page 20: 171109 Praktijk En Financien

accountants enbelastingadviseurs

Paterswoldseweg 8139728 BM Groningen