Download - პროექტის პრეზენტაცია

Transcript
Page 1: პროექტის პრეზენტაცია

არაძალადობრიობა კონფლიქტები და მათი

გადაჭრის მშვიდობიანი გზები

Page 2: პროექტის პრეზენტაცია

პროექტეზე მუშაობისას მოსწავლეები იკვლევენ სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში მიმდინარე კონფლიქტებს ( ძველ მსოფლიოში, ახლო აღმოსავლეთში, ევროპაში, ამერიკის ტერიტორიაზე მიმდინარე ომებს, მსოფლიო ომებს, კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაჭრის მაგალითებს) იკვლევენ ამ კონფლიქტების გამომწვევ მიზეზებს, ადარებენ ომების დროს გამოყენებულ იარაღს, მათი გამოყენების ეფექტიანობის და წარმოების მიხედვით, ადგენენ ცხრილებს, სიას მათთვის ნაცნობი ომებისა და კონფლიქტების შესახებ, აჯგუფებენ მათ ხასიათისა და მასშტაბის მიხედვით, ქმინან ჯგუფებს , ირჩევენ სხვადასხვა ეპოქას, იძიებენ შესაბამისი ეპოქის შესახებ ინფორმაციას, , ქმნიან ბუკლეტებს , აკეთებენ სლაიდებს და აწყობენ პრეზენტაციებს, ქმნინ ბლოგს სადაც განათავსებენ მოძიებულ ინფორმაციას , და საკუთარ ნამუშევრებს, ადარებენ ერთმანეთს ერთი და იმავე ეპოქაში სხვადასხვა ქვეყნის საომარ კულტურას, დამოკიდებულებას ტყვეთა , დაჭრილთა და დაღუპულთა მიმართ, ქმნიან პლაკატებს სადაც ჩამოწერენ და გამოყოფენ თანდაყოლილ და შეძენილ უფლებებს, თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად გაითამაშებენ სიტუაციას, როდესაც ილახება ადამიანის ღირსება ან თავისუფლება; გამოთქვამენ და ასაბუთებენ თავის მოსაზრებას ამ ღირებულებების მნიშვნელობის შესახებ. მოჰყავთ მაგალითები რომლის გადასაჭრელადაც საჭირო არ იყო ძალადობა( მაჰათმა განდის, ხავერდოვანი რევოლუციების, მარტინ ლუთერ კინგის) ეცნობიან სამართლებრივ ნორმებს,(ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია, ჟენევის კონვენცია) მათი ამოცანაა ისწავლონ დამოუკიდებელი კვლევის ჩატარება, განსაზღვრონ თავიანთი მოქალაქეობრივი როლი, გამოკვეთონ პრობლემები და მათ გადასაჭრელად აირჩიონ, მოძებნონ სხვადსხვა სტრატეგიები , სწავლობენ რომ შეიძლება გამარჯვების მიღწევა მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურების, ზედმეტი მსხვერპლის და კულტურული ფასეულობების განადგურების გარეშე.

თემის შინაარსი

Page 3: პროექტის პრეზენტაცია

მოსწავლეები შეძლებენ: სხვადსხვა ისტორიულ ეპოქაში მიმდინარე კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზების

კვლევას. კვლევის საფუძველზე გამოიტანენ დასკვნას შეიძლება გამარჯვების მიღწევა

მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურების, ზედმეტი მსხვერპლის და კულტურული ფასეულობების განადგურების გარეშე.

იმსჯელონ და განსაზღვრონ პიროვნების, მხედართმთავრის როლზე ომის, კონფლიქტის მიმდინარეობისას

სიმულაციური თამაშის დროს დიალოგის გზით გამოძებნონ კონფლიქტის მოგვარების გზები

ჩამოთვალონ და პლაკატზე გადაიტანონ ღირებულებები, რომელთა პატივისცემა აუცილებელია ადამიანების მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის.

ეფექტურ კომუნიკაციას იმუშავებენ ჯგუფებში, შექმნიან ბროშურების, პლაკატებს, სლაიდებს, განათავსებენ კლასის ბლოგზე.

პროექტის სასწავლო მიზნები/სწავლის შედეგები

Page 4: პროექტის პრეზენტაცია

ბრძოლა კანესთან

Page 5: პროექტის პრეზენტაცია

ასურელი მეომრები

Page 6: პროექტის პრეზენტაცია

ბიზანტიელი მეომრები

ბიზანტიელი შუბოსანიბიზანტიელი კატაფრაქტი

Page 7: პროექტის პრეზენტაცია

საბრძოლო იარაღი

ძველი ახალია

Page 8: პროექტის პრეზენტაცია

კონფლიქტის შედეგები

Page 9: პროექტის პრეზენტაცია
Page 10: პროექტის პრეზენტაცია

მოქმედება ძალადობის გარეშე

ეს ტერმინი გულისხმობს პროტესტის განსაკუთრებულ მშვიდობიან ფორმას უსამართლობის წინააღმდეგ.აქ მოყვანილი პიროვნებები სხვადსხვა ქვეყნის,სხვადასხვა ეროვნების შვილები არიან,სხვადასხვა დროში ცხოვრობდნენ,მაგრამ ყველას აერთიანებდა ბრძოლა მშვიდობისათვის ძალადობის გარეშე.სწორედ ამიტომ მსოფლიომ აღიარა მათი თავდადება,ხოლო თავიანთ ქვეყანაში ხალხმა ისინი ეროვნულ გმირებად შერაცხა.

Page 11: პროექტის პრეზენტაცია

მაჰათმა განდი

მაჰათამა განდიმ თავისი პრინციპებით,რწმენით,არაძალადობრივი ქმედებებით ზემოქმედება მოახდინა 200 000 ადამიანის ცნობიერებაზე და დაარწმუნა ისინი,გაერთიანებულიყვნენ,ერთად ემოქმედათ ძალადობის წინააღმდეგ.ინდოელი ხალხისა და განდის თავდაუზოგავმა პროტესტმა შედეგი გამოიღო- 1947 წელს ინდოეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა.

Page 12: პროექტის პრეზენტაცია
Page 13: პროექტის პრეზენტაცია

ნელსონ მანდელა 1952 წლიდან გახდა „აფრიკის ეროვნული

კონგრესის“ აქტივისტი.მთელ ქვეყანაში ეწეოდა აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობას,იცავდა შავკანიანთა უფლებებს. მანდელას მთავრობის პრიორიტეტებს ჯანმრთელობა,განათლება და ეკონომიკური სტაბილურობა წარმოადგენდა.ის მუდმივად მოუწოდება ხალხს შავკანიან უმრავლესობასა და თეთრკანიან აფრიკელებს-სიყვარულისა და ურთიერთგაგებისაკენ.მანდელას რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევის კარგი მაგალითია შავკანიანი აფრიკელების მიერ მათთვის უწინ საძულველ თეთრკანიან მოქალაქე რაგბისტთა  გუნდის გულშემატკივრობა.1995 წლის მსოფლიო თასზე ურთიერთსიყვარულისა და თანასწორობის ნიშნად,მანდელამ „სფინქსბოქსების“(თეთრკანიან რაგბისტთა გუნდის სახელწოდება)მაისური ჩაიცვა და ისე გადასცა გუნდის თეთრკანიან კაპიტანს ჯილდო.