Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk...

of 24 /24
2016 / 2017

Transcript of Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk...

Page 1: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

2016 / 2017

Page 2: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Bencsics Zoltán

edzõ

Dohar-Fritz Krisztina

edzõ

Dohar Zoltán

edzõ

Ifj. Hajdu Péter

edzõ

Hajdu Péter

elnök

Edényi László

elnökségi tag

Tatár István

elnökségi tag

vezetõedzõ

Jánossy Ervin

edzõ

Sámuel Gergely

edzõ

Kecskés István

edzõ

Szuchy Márta

technikai vezetõ

Szeder Anikó

gyógytornász

Varga István

edzõ

Tápai Zsolt

edzõ

Szollár Gergõ

edzõ

Gebri Orsolya

edzõ

Page 3: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Kedves Kaptárlakóink!

Újabb bajnoki év telt el és újabb bajnoki év kezdõdött, úgyhogy szokás szerint

közzé tesszük kiadványunkat, amely a 2016/2017-es bajnoki év statisztikáit tartal-

mazza, és tükre annak a munkának, amelyet e bajnoki év során végeztetek.

Csapataink az országos versenyek során több korosztályban is szerepeltek az

országos vagy regionális döntõben, a fõvárosban pedig továbbra is az 1–5. hely

valamelyikét szereztük meg. Ebben az évadban újra nagy sikert is elértünk: tini

lányaink országos ezüstérmet szereztek.

Továbbra is több mint 400 igazolt és közel 100 elõkészítõs darázs tagja az egye-

sületnek. Az immár megszokott Kõbányai Kenguru Bajnokságot 15 csapat részvé-

telével bonyolítottuk, a 2007. január 1. és utána született lányok és fiúk alkotta

vegyes csapatok több mint 200 fõvel vettek részt a mérkõzéseken. A kõbányai csa-

patokon túl hat kerületen kívüli csapat is szerepel bajnokságunkban. Azon kívül,

hogy az itt felfedezett tehetségeket rendszeresen foglalkoztatjuk versenyzõ csa-

patainknál, több kerületi iskolában foglalkozásokat szervezünk heti két vagy több

alkalommal. Kõbányán jelenleg több oktatási intézményben dolgozunk együttmû-

ködési szerzõdés alapján, ezen kívül kispesti és rákoskeresztúri iskolákban va-

gyunk jelen. Ezeken túlmenõen kõbányai óvodákban is tartunk foglalkozásokat.

Elsõdleges célunk változatlanul az, hogy kilépve Kõbánya határain, elõször a

szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél- és Kelet-Pesten, vala-

mint az agglomerációban egy erõs, nagy létszámú bázisra épülõ, meghatározó

utánpótlás-nevelõ egyesületté váljon a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia. Elõtér-

be kerül a minõségi képzés, amelynek alapelvei illeszkednek az MKOSZ „Mennyi-

ségbõl a minõségbe” programjához. Bár emiatt kissé szûkítenünk kell a felsõbb

korosztályokat, de reményeim szerint mindenki meg fogja találni a helyét, ha más-

hol nem, akkor a velünk együttmûködõ egyesületek csapataiban. Fontos cél az is,

hogy azok a gyerekek, akik kiemelkednek korosztályukból, olyan lehetõséget kap-

janak, ami a magasabb szintû fejlõdésüket szolgálja. Ezt nemzetközi szereplések-

kel segítjük, menedzseljük azokat a fiatalokat, akik ebben partnerek és õk is jó

kosarasok akarnak lenni. Az akadémia pedig továbbra is motivált, e játékot szere-

tõ, jó kosarasokat kíván nevelni.

Folytatódik az EYBL program, ebben a bajnoki évben a fiú serdülõk és a kadet-

tek szerepelnek. Idén már külföldi szereplése is lesz ezeknek a csapatoknak. Óriási

lehetõség elõtt állnak ezek a fiatalok, hiszen komoly külföldi csapatokkal verse-

nyeznek. Továbbra is támogatjuk a Budapest-programot, amelynek keretei között

elsõsorban a korosztályos Budapest-válogatottakba szeretnénk minél több játé-

kost adni.

Page 4: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a

Kõbányai Önkormányzat segítségével és az MKOSZ jóvoltából építhetõ kosárlab-

dacsarnoknak a Harmat 88. sz. Általános Iskola területén, ahol majd korszerû és jó

körülmények között tarthatjuk az edzéseket. Beszereztünk két dobógépet, amely-

lyel magas szintre tudjuk emelni a dobóedzések színvonalát.

Az idei év legjobbjai: Torda Csenge (U11), Márkus Balázs (U11), Oberfrank

Laura (U12), Simonics Levente (U12), Gallyas Andrea (U13), Vámos Ádám (U14),

Moharos Vera (U15), Kolok Balázs (U16), Kutrik Andrea (U17), Bella Márton (U18).

Az év edzõje Sámuel Gergely lett. Zsíros Tibor özvegye, Ildikó asszony pedig az

általa alapított Zsíros-ösztöndíjat Nagy Rékának (U13) és Nagy Simonnak (U16)

adta át.

Továbbra is meghatározó utánpótlás-nevelõ egyesülete vagyunk a magyar

kosárlabdának, az egyesületet Kõbánya magáénak érzi, a szülõk szeretik, a kerü-

let vezetõi támogatják, a szakemberek, edzõink pedig rendelkeznek azzal a tudás-

sal, amely szükséges e sportág oktatásához és az akadémiai rang megõrzéséhez.

Remélem, hogy a jó eredményt elért kaptárlakók büszkék elvégzett munká-

jukra, a kevésbé sikereseket pedig ösztönözni fogja arra, hogy a jövõ évi kiadvány-

ban nevük mellett kedvezõbb eredményeket olvashassanak. Bízom benne, hogy a

következõ bajnoki évben az ideinél is több jó eredményrõl, sikerrõl tudok be-

számolni.

Ehhez kívánok eredményes felkészülést és jó munkát a most következõ bajno-

ki idényre is a Kõbányai Diákok Sportegyesületének elnöksége nevében:

Hajdu Péter

elnök

Kosárvarázs

Alapítvány

Budapest Kõbányai

Önkormányzat

K · Õ · B · Á · N · Y · A

T Á M O G A T Ó I N K :

Page 5: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

EREDMÉNYEINK

U19 leány csapat

U17 leány csapat

U15 leány csapat

U13 leány csapat

U12 leány csapat

U11 leány csapat

Nemzeti Junior Bajnokság 20.

Budapest-bajnokság 6.

Darázs Kupa nemzetközi torna 1.

Húsvéti Kupa, Ostrava 5.

Nemzeti Serdülõ bajnokság 17.

Budapest-bajnokság 4.

Húsvéti Kupa, Ostrava 2.

Nemzeti Tini Bajnokság 2.

Budapest-bajnokság 2.

Ostrava Nemzetközi Torna 1.

Besztercebánya Nemzetközi Torna 1.

Húsvéti Kupa, Ostrava 3.

Országos Jamboree résztvevõ

Budapest régió 4.

Budapest-bajnokság 4.

Országos Jamboree résztvevõ

Budapest régió 4.

Húsvéti Kupa, Ostrava 2.

U18 fiú csapat

U16 fiú csapat

U14 fiú csapat

U11 fiú csapat

Budapest-bajnokság B csoport 5.

Nemzeti Kadett Bajnokság 20.

Budapest-bajnokság B csoport 1.

Húsvéti Kupa, Ostrava 5.

European Youth Basketball League 7.

Nemzeti Serdülõ Bajnokság 7.

Budapest-bajnokság 3.

Szolnoki kupa 1.

Nemzetközi torna, Sopron 2.

Ostrava Cup 4.

Húsvéti Kupa, Ostrava 4. és 7.

European Youth Basketball League 6.

Országos Jamboree résztvevõ

Budapest régió 3.

Ostrava Cup 1.

Húsvéti Kupa, Ostrava 2.

Zsíros Tibor Kupa 4.

SZEDEÁK Kupa 1.

Darázs Kupa 2.

Kék Zsiráf Kupa 2.

Országos Jamboree résztvevõ

Budapest régió 2.

Darázs Kupa 2.

U12 fiú csapat

Page 6: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

20 éves a Kõbányai Darazsak20 éves a Kõbányai Darazsak

MINDENKINEK GRATULÁLUNK!

Kõbányai Kenguru Kupa 2016/17 végeredménye

1. Kõbányai Darazsak

2. Budaörsi Oroszlánkölykök 3. Pannónia Gézengúzok

Hermann Girls Telepes Tigrisek Kossuth Kobrák

Szt. Pál Akadémia Harmat Darazsak

Megyeri Tigrisek Szent Lászlós Darazsak Harmat Villámok

Csata DSE SzSE Oroszlánok Kada Párducok

Kada Darazsak

Pannónia Rosszcsontok

Page 7: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Gebri Gábor

edzõ

Szász Edina

edzõ

Básti Dóra

edzõ

Nagy-Pál Adrienn

edzõ

Kenguru csapatok edzõi 2016/17

Page 8: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Kenguru (U11) leány csapat

Hátsó sor (balról): Dohar-Fritz Krisztina, Dohar Zoltán, Gebri Orsolya, Jánossy Ervin edzõk; álló sor (balról): Torda Csenge, Szabó Zsófia, Németh Lili,

Bánóczi Eszter, Oldal Klára, Harsági Lili, Eszes Vivien, Németh Viktória, Czirjék Brigitta, Fodor Lili, Pelle Fanni; ülõ sor (balról): Szeles Dorka,

Fekete Dorka, Beke Lilla, Nagy Zita, Bõdy Hanna, Pásztor Arina, Takács Mirabel, Bojtár Bettina, Zwick Tamara, Bosch Emma;

hiányzik a képrõl: Tóth Szira, Sztankai Vanessza, Kiss Annamária, Hasimov Nilgün, Baumgartner Lara

Page 9: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Kenguru (U11) fiú csapat

Hátsó sor (balról): Burghardt Balázs, Haár Gordon, Lányi Zalán, Csorba Tibor, Boronyai Tamás, Kluták Balázs, Varga Csongor, László Jakab,

Felker Gergõ; középsõ sor (balról): ifj. Hajdu Péter (edzõ), Gönczi Gábor, Zack-Williams Balázs, Pályi Lõrinc, Márkus Balázs, Szõke Bence, Szõke Gergõ,

Cai Jinhang, Vígh Levente, Barabás Dominik, Szollár Gergõ (edzõ); ülõ sor (balról): Ruckel Balázs, Majsai Dávid, Pafféri Csaba, Molnár Gábor,

Papp Kristóf, Chandler Thomas, Boronyai Dániel, Stumpf Milán, Kerekes Ákos

Page 10: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Gyermek (U12) leány csapat

Hátsó sor (balról): Dohar-Fritz Krisztina, Dohar Zoltán, Gebri Orsolya, Jánossy Ervin edzõk; álló sor (balról): Lányi Léna, Király-Farkas Lili,

Zsirka Erzsébet, Tar Csenge, Murányi Jerne, Németh Viktória, Czirjék Brigitta, Happ Lilla, Oberfrank Laura, Tatár Hanna, Vámos Anna;

ülõ sor (balról): Torda Csenge, Szeles Dorka, Szabó Zsófia, Németh Lili, Bosch Emma, Pelle Fanni, Fodor Lili, Harsági Lili, Bánóczi Eszter,

Zwick Tamara, Kiss Annamária; hiányzik a képrõl: Fadgyas Dóra

Page 11: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Gyermek (U12) fiú csapat

Álló sor (balról): Szollár Gergõ (edzõ), Simonics Olivér, Chandler Olivér, Kispál Dániel, Simonics Levente, Györkös Erik, Pintér Zsolt, Kenedi Róbert,

ifj. Hajdu Péter (edzõ); ülõ sor (balról): Nagy Márton, Erdõs Ákos, Kelemen Tamás, Márkus Balázs, Hajdu Gergely, Bihari Dániel,

Nagy Soma, Irházy Samu

Page 12: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Tini (U13) leány csapat

Álló sor (balról): Vámos Anna, Kutrik Dóra, Halmai Tifani, Katonás Kamilla, Takács Dorina, Józsa Evelin, Benke Zsófia;

középsõ sor (balról): Sámuel Gergely (edzõ), Mihaleszkó Anna, Király-Farkas Lili, Tar Csenge, Nagy Réka, Stelczer Virág, Tatár Hanna,

Tatár István (edzõ); ülõ sor (balról): Oberfrank Laura, Gallyas Andrea, Tóth Zille, Zsirka Erzsébet, Nagy Réka, Lányi Léna

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

U13 leány országos bajnokság

Gallyas Andrea 140 80 57 1 0 0 47 24 51 184 75 44 25 13 26 6 39 49 191 20

Katonás Kamilla 72 17 24 20 8 40 42 24 28 30 24 3 3 9 7 33 20

Király Farkas Lili 45 14 31 6 2 33 30 16 37 13 12 2 3 4 14 –6 20

Kutrik Dóra 143 71 50 8 2 25 45 20 44 168 65 34 12 38 39 14 28 37 190 17

Lányi Léna 21 6 29 4 1 25 13 5 18 4 6 0 0 2 7 –13 18

Mihaleszkó Anna 155 45 29 65 23 35 113 57 43 39 40 12 6 41 34 79 20

Nagy Réka 339 217 64 12 3 25 159 97 61 540 144 62 35 87 76 11 104 41 701 20

Óberfrank Laura 134 68 51 2 0 0 45 21 47 157 46 62 13 22 22 10 35 34 117 18

Takács Dorina 192 88 46 5 0 0 71 29 41 205 58 76 24 40 38 28 53 40 179 20

Tar Csenge 35 12 34 1 0 0 10 1 10 25 38 38 11 37 5 1 9 34 21 19

Tatár Hanna 138 59 43 21 6 29 124 51 35 17 20 14 5 18 51 69 20

Tóth Zille 67 23 34 3 0 0 10 6 60 52 25 40 8 17 5 2 9 35 –8 20

Vámos Anna 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1

Összesen: 1481 700 47 32 5 16 503 238 47 1653 604 518 234 356 242 89 351 383 1555

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 13: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

U13 leány Budapest-bajnokság

Gallyas Andrea 76 41 54 13 10 77 92 22 17 7 11 16 0 8 7 94 7

Katonás Kamilla 26 6 23 4 1 25 13 7 16 5 10 1 1 1 4 –5 7

Király-Farkas Lili 34 20 59 12 3 25 43 9 14 11 11 4 4 9 18 36 9

Kutrik Dóra 86 42 49 1 0 0 23 13 57 97 40 17 14 25 13 3 15 15 120 10

Lányi Léna 8 2 25 6 3 50 7 7 7 3 3 1 0 5 4 6 6

Mihaleszkó Anna 109 49 45 34 10 29 108 42 25 29 26 3 2 20 21 100 10

Nagy Réka 143 79 55 7 2 29 40 25 63 189 72 39 11 36 56 8 30 18 261 10

Oberfrank Laura 129 58 45 43 21 49 137 43 26 9 7 15 1 29 18 104 10

Takács Dorina 96 50 52 3 0 0 14 5 36 105 21 40 18 19 20 13 18 25 91 10

Tar Csenge 37 13 35 10 1 10 27 22 21 9 19 3 1 8 21 14 8

Tatár Hanna 53 28 53 1 0 0 7 1 14 57 38 20 12 6 13 0 5 12 67 8

Tóth Zille 38 14 37 1 0 0 2 0 0 28 19 28 3 10 5 2 4 13 3 8

Vámos Anna 8 1 13 2 1 2 4 5 1 0 0 1 3 3

Zsirka Erzsébet 5 1 20 2 0 0 2 1 5 0 1 1 1 1 4 –8 6

Összesen: 848 404 48 13 2 15 210 93 44 907 344 277 135 189 152 36 153 181 886

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 14: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Serdülõ (U14) fiú csapat

Hátsó sor (balról): Petréd Zsombor, Barischin Balázs, Muránszky Márk, Vámos Ádám, Kerti Bende, Vasas Máté, Laczkovits Andor, Gyõrik Dávid,

Balaton Gergõ; középsõ sor (balról): Kecskés István (edzõ), Márkus Dániel, Csorba Gyula, Mihályi Levente, Hajdu Péter, Kada Bendegúz,

Keszthelyi Boldizsár, Orosz Levente, Nagy Barnabás, Illés Barnabás, Pafféri Péter, Bálint Huba, Tápai Zsolt (vezetõedzõ);

elsõ sor (balról): Hajgató Bence, Nemes Bulcsú, Czétényi Bence, Keszler Márk, Langó László, Huang Tamás, Aranyi Bence, Gauland Máté,

Margitics László, Rábai Dániel, Kreskay Péter, Dam Patrik, Gulyás Ádám

Balaton Gergõ 108 39 36 32 9 28 87 46 58 38 61 19 5 27 37 96 43

Bálint Huba 31 11 35 2 1 50 7 2 29 27 16 25 9 17 7 1 9 35 0 20

Barischin Balázs 255 104 41 31 10 32 100 35 35 273 64 132 41 49 47 10 85 67 133 40

Czétényi Bence 3 1 33 2 1 50 3 2 7 1 1 0 0 1 5 –7 4

Gyõrik Dávid 168 67 40 41 8 20 40 16 40 174 49 68 41 82 29 7 32 78 110 44

Hajdu Péter 300 137 46 123 38 31 84 52 62 440 117 122 39 56 63 8 84 120 285 44

Illés Barnabás 22 8 36 9 0 0 12 4 33 20 11 12 3 6 3 1 10 8 3 15

Kada Bendegúz 200 79 40 130 23 18 54 30 56 257 105 113 34 78 60 1 50 77 143 44

Kerti Bende 97 42 43 1 0 0 32 13 41 97 12 30 35 24 3 0 19 24 61 24

Keszler Márk 66 22 33 17 3 18 12 4 33 57 13 48 8 14 13 1 13 25 –20 32

Keszthelyi Boldizsár 187 94 50 7 2 29 50 20 40 214 81 53 39 41 37 1 49 18 263 35

Laczkovits Andor 115 69 60 49 17 35 155 9 22 28 28 6 5 32 33 130 11

Nagy Barnabás 128 45 35 8 1 13 46 13 28 106 76 52 17 22 36 3 43 44 84 38

Pafféri Péter 374 186 50 117 30 26 104 48 46 510 182 169 50 88 233 10 130 112 591 43

Vámos Ádám 402 196 49 15 4 27 117 40 34 444 122 130 124 308 45 59 80 47 711 44

Vasas Máté 383 209 55 25 3 12 123 58 47 485 93 66 134 190 34 15 85 113 596 39

Összesen: 2839 1309 46 526 123 23 864 362 42 3349 998 1107 641 1065 635 127 749 843 3179

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

U14 fiú A csapat

Page 15: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Aranyi Bence 23 6 26 2 0 0 12 3 12 24 28 1 2 2 10 31 9

Balaton Gergõ 7 5 71 4 1 25 11 4 3 0 3 2 0 3 3 12 1

Bálint Huba 38 13 34 1 0 0 8 3 38 29 20 21 9 11 4 1 9 22 9 8

Czétényi Bence 110 51 46 11 3 27 34 14 41 125 25 33 9 15 23 1 27 22 83 15

Csorba Gyula 145 66 46 11 0 0 54 23 43 155 33 48 32 41 17 11 35 39 116 16

Dam Patrik 27 15 56 1 0 0 18 5 28 35 10 28 2 21 0 3 13 19 11 16

Gulyás Ádám 31 9 29 20 8 40 26 26 22 3 8 16 0 21 12 32 10

Gyõrik Dávid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hajgató Bence 35 11 31 2 0 0 6 1 17 23 13 11 6 7 5 0 5 6 11 4

Illés Barnabás 141 63 45 36 9 25 70 28 40 181 35 39 11 35 11 5 58 23 127 13

Kerti Patrik Bende 52 22 42 13 4 31 48 9 10 23 7 0 2 8 7 41 5

Keszler Márk 34 11 32 6 1 17 8 2 25 27 8 17 1 7 7 2 7 2 6 5

Kreskay Péter 5 0 0 8 4 50 4 12 1 1 4 2 0 6 0 19 7

Margitics László 5 1 20 2 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 –5 2

Márkus Dániel 60 12 20 5 1 20 28 9 32 36 12 54 6 10 8 2 26 8 –33 16

Mihályi Levente 53 17 32 1 0 0 20 5 25 39 18 30 15 20 8 7 12 12 25 8

Muránszky Márk 209 94 45 2 0 0 90 27 30 215 27 36 86 108 5 35 58 27 291 16

Nemes Bulcsú 4 3 75 6 0 7 1 4 0 0 1 7 –3 4

Orosz Levente 3 1 33 2 1 50 3 2 0 1 0 0 1 1 0 5 3

Pályi Kristóf 0 0 1 0 0 0 0 0 0 –1 1

Petréd Zsombor 73 29 40 27 4 15 62 25 20 23 36 2 7 18 34 52 14

Rábai Dániel 40 14 35 7 1 14 7 4 57 35 18 12 14 11 11 0 9 11 40 12

Torda Ábel 2 0 0 0 2 5 0 0 1 1 0 1 –4 3

Összesen: 1097 443 40 83 15 18 421 143 34 1074 302 413 267 377 124 80 320 266 865

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

U14 fiú B csapat

Page 16: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Serdülõ (U15) leány csapat

Álló sor (balról): Sámuel Gergely (edzõ), Nagy Anna, Kutrik Dóra, Ugaros Luca, Szabó Réka, Ugaros Lili, Szabados Kinga, Tatár István (edzõ);

ülõ sor (balról): Gallyas Tünde, Nagy Réka, Moharos Veronika, Glavinics Anna, Hajdu Vanessza, Liu Vera, Józsa Evelin, Takács Dorina;

hiányzik: Stelczer Virág

U15 leány országos bajnokság

Benke Zsófia 1 0 0 0 3 4 2 4 1 0 0 6 –1 3

Gallyas Andrea 85 43 51 1 0 0 18 11 61 97 32 20 6 5 17 0 14 15 86 14

Gallyas Tünde 71 32 45 3 1 33 36 18 50 85 26 28 6 8 10 1 27 19 57 9

Glavinics Anna 146 66 45 56 24 43 45 27 60 231 76 51 10 16 22 2 34 32 178 18

Hajdu Vanessza 59 27 46 1 0 0 16 4 25 58 19 28 17 17 18 2 13 31 40 17

Halmai Tifani 22 8 36 4 2 50 18 2 6 1 8 4 0 4 7 8 3

Józsa Evelin 105 47 45 2 0 0 17 3 18 97 38 37 11 11 16 9 11 30 52 16

Kutrik Dóra 162 77 48 8 0 0 49 25 51 179 73 36 22 34 26 4 30 32 183 19

Moharos Vera 208 125 60 2 1 50 73 33 45 286 48 49 35 40 30 12 49 28 299 17

Nagy Anna 123 62 50 1 1 100 43 23 53 150 51 37 21 32 35 16 33 43 177 16

Nagy Réka 244 125 51 9 2 22 67 39 58 295 128 57 25 60 98 8 54 40 417 22

Nagy Réka Bianka 6 3 50 1 0 0 4 3 75 9 2 4 2 1 1 0 2 6 2 3

Óberfrank Laura 32 11 34 15 6 40 28 13 7 3 4 2 0 9 5 17 3

Stelczer Virág 69 20 29 1 0 0 29 10 34 50 23 29 12 14 4 0 16 16 5 10

Szabados Kinga 145 60 41 2 0 0 28 10 36 130 23 18 30 40 7 2 22 20 111 17

Szabó Réka 111 53 48 27 11 41 117 61 27 41 63 9 34 17 52 189 19

Takács Dorina 78 34 44 28 5 18 73 23 28 12 11 16 5 15 14 46 11

Tatár Hanna 4 1 25 2 1 50 3 6 8 2 2 1 0 2 5 –1 3

Tóth Zille 3 2 67 4 5 1 0 3 0 0 0 6 4 3

Ugaros Lili 58 18 31 17 5 29 41 27 23 30 19 3 2 11 15 43 11

Ugaros Luca 52 17 33 6 1 17 35 10 16 23 30 7 4 3 11 45 17

Összesen: 1784 831 47 87 29 33 524 237 45 1986 689 514 311 422 327 101 366 433 1957

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Page 17: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

U15 leány Budapest-bajnokság

Benke Zsófia 44 16 36 7 3 43 35 15 22 17 15 8 2 5 15 28 8

Gallyas Andrea 29 14 48 4 1 25 29 18 16 2 5 13 1 2 4 32 6

Glavinics Anna 38 11 29 7 3 43 16 7 44 38 7 13 11 10 1 1 12 3 24 5

Halmai Tiffany 53 18 34 12 8 67 44 20 10 23 23 6 7 7 16 65 8

Józsa Evelin 82 36 44 2 0 0 6 2 33 74 30 32 5 20 12 9 5 20 51 8

Kutrik Dóra 44 21 48 2 1 50 13 9 69 54 21 17 6 14 5 3 8 7 59 6

Liu Vera 9 2 22 4 1 25 5 6 4 4 7 1 0 4 2 11 2

Nagy Anna 6 2 33 1 0 0 4 1 5 1 2 1 0 1 1 –1 1

Nagy Réka 38 8 21 14 7 50 23 13 12 2 3 1 0 7 7 –7 7

Nagy Réka 48 28 58 2 0 0 16 7 44 63 25 15 6 18 20 0 14 6 94 6

Stelczer Virág 65 18 28 3 0 0 32 12 38 48 29 38 7 7 11 2 27 11 12 7

Szabados Kinga 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1

Takács Dorina 43 22 51 1 0 0 14 2 14 46 16 21 4 8 7 6 9 10 31 6

Tóth Zille 31 10 32 2 1 50 21 6 10 3 4 2 1 1 13 –7 7

Ugaros Lili 15 8 53 6 2 33 18 3 5 3 9 0 0 5 1 21 2

Ugaros Luca 15 4 27 8 2 0 4 8 0 1 0 3 9 3

Összesen: 560 218 39 17 4 24 147 62 42 510 214 220 99 153 88 33 107 119 425

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 18: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Kadett (U16) fiú csapat

Hátsó sor (balról): Szük Zsombor, Nagy Simon, Hidvéghy Zsombor, Fekete Bálint, Simkó Attila, Bella Márton, Pápai Benedek, Nagy Balázs;

középsõ sor (balról): Varga István (edzõ), Lukácsy Márk, Kalják Viktor, Csaba Bálint, Faragó Zsombor, Imolay Ákos, Györkös Richárd, Pafféri Bálint,

Kolok Balázs, Bencsics Zoltán (edzõ); elsõ sor (balról): Papp Levente, Csüllög Benedek, Endlein Henrik, Szidor Bálint, Papp Dávid, Szidor Levente,

Szmeló Krisztián, Uhlik Bálint

U16 fiú A csapat

Bella Márton 231 96 42 124 32 26 90 49 54 337 60 97 29 75 73 4 88 79 222 33

Csaba Bálint 103 54 52 16 5 31 22 9 41 132 38 23 44 75 11 3 20 59 168 33

Faragó Zsombor 241 116 48 46 10 22 94 66 70 328 52 71 36 62 42 9 79 61 287 21

Feketek Bálint 203 94 46 51 13 25 54 34 63 261 65 45 34 37 39 18 41 71 212 30

Hidvéghy Zsombor 72 29 40 44 12 27 7 0 0 94 33 22 10 16 12 3 3 18 49 22

Kajlák Viktor 63 28 44 6 1 17 8 4 50 63 37 14 23 38 5 8 5 36 85 23

Kolok Balázs 225 123 55 151 89 59 335 44 47 150 152 11 1 103 42 543 31

Nagy Balázs 50 25 50 19 2 11 10 5 50 61 17 10 19 22 5 0 11 19 59 9

Nagy Simon 290 144 50 121 38 31 152 90 59 492 105 123 38 68 48 6 142 99 386 32

Pafféri Bálint 138 57 41 41 13 32 38 21 55 174 97 85 27 40 46 4 43 32 188 34

Pápai Benedek 64 29 45 2 0 0 7 4 57 62 23 12 16 36 5 4 7 21 80 18

Simkó Attila 168 61 36 47 9 19 45 14 31 163 58 71 27 39 10 5 43 92 6 32

Szük Zsombor 212 92 43 14 0 0 118 47 40 231 46 41 92 125 20 28 78 67 307 30

Összesen: 2060 948 46 531 135 25 796 432 54 2733 675 661 545 785 327 93 663 696 2592

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 19: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Csüllög Benedek 25 11 44 10 3 30 25 14 15 5 11 0 3 7 7 22 6

Endlein Henrik 7 4 57 4 1 25 6 5 83 16 1 6 5 9 0 1 5 6 18 5

Györkös Richárd 60 25 42 8 2 25 18 11 61 67 38 18 10 27 2 0 22 14 86 8

Imolay Ákos 92 45 49 16 6 38 66 32 48 140 28 22 8 18 3 3 47 13 121 8

Kovács Botond 22 9 41 4 0 0 21 9 43 27 21 13 5 1 2 0 19 6 27 10

Lukácsy Márk 35 13 37 3 0 0 17 10 59 36 26 14 10 19 0 0 10 18 37 7

Papp Dávid 170 75 44 90 31 34 66 44 67 287 43 36 24 36 7 8 49 32 210 11

Papp Levente 48 21 44 11 2 18 21 7 33 55 24 20 21 25 1 5 15 19 57 11

Szidor Bálint 39 17 44 8 1 13 3 1 33 38 22 19 1 29 2 2 8 19 33 9

Szidor Levente 51 21 41 6 1 17 15 2 13 47 34 11 5 12 1 0 8 23 25 9

Szmeló Krisztián 15 2 13 9 4 44 2 2 100 18 16 9 0 7 0 0 2 8 8 10

Uhlik Bálint 49 20 41 3 1 33 36 14 39 57 27 15 34 36 3 9 21 17 102 9

Összesen: 613 263 43 162 49 30 281 140 50 813 294 198 128 230 21 31 213 182 746

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Zsíros Tibor ösztöndíjasaink 2016

Nagy Réka (U13), Ildikó asszony, Nagy Simon (U16).

U16 fiú B csapat

Page 20: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Kadett (U17) és junior (U19) leány csapat

Álló sor (balról): Sámuel Gergely (edzõ), Mogyorósi Eszter, Szabados Nóra, Kutrik Andrea, Püspöki Lotti, Szabó Réka, Kuczik Lili, Tatár István (edzõ);

ülõ sor (balról): Molnár Dóra, Szabó Boglárka, Fejes Hanna, Hegedûs Gabriella, Hajdu Réka, Nagy Anna, Moharos Veronika

U17 leány országos bajnokság

Fejes Hanna 119 57 48 26 16 62 130 48 42 19 31 21 2 21 31 127 18

Gallyas Tünde 24 8 33 9 7 78 23 12 13 2 4 3 1 10 14 10 6

Glavinics Anna 48 12 25 31 9 29 22 17 77 68 21 28 6 9 5 0 15 17 16 11

Hajdu Réka 160 81 51 1 0 0 57 41 72 203 37 64 24 45 25 7 37 36 182 17

Kuczik Lili 56 18 32 10 6 60 42 6 10 0 13 0 0 6 7 8 8

Kutrik Andrea 203 92 45 15 2 13 69 38 55 228 100 61 70 134 39 23 50 61 367 22

Mogyorósi Eszter 80 34 43 28 15 54 83 25 21 17 28 7 3 17 29 71 21

Moharos Vera 103 53 51 35 18 51 124 30 52 18 35 8 8 22 20 106 20

Nagy Anna 55 24 44 6 2 33 50 16 18 10 17 9 3 9 15 46 10

Püspöki Lotti 217 87 40 45 8 18 54 29 54 227 85 85 25 66 81 18 46 43 228 20

Szabados Nóra 225 110 49 8 2 25 133 86 65 312 49 61 51 75 33 19 92 50 352 22

Szabó Bogi 88 37 42 75 23 31 21 10 48 153 73 83 18 17 51 3 21 46 93 23

Szabó Réka 49 17 35 5 1 20 35 32 27 31 45 7 11 6 24 80 19

Összesen: 1427 630 44 175 44 25 475 286 60 1678 534 565 291 519 289 98 352 393 1686

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 21: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Fejes Hanna 103 41 40 14 8 57 90 37 54 18 26 24 2 12 40 47 21

Gallyas Tünde 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 –6 3

Hajdu Réka 219 117 53 1 0 0 35 21 60 255 47 45 40 33 36 4 33 39 247 22

Hegedûs Gabi 222 102 46 104 44 42 60 37 62 373 63 84 11 54 64 3 53 51 283 22

Kuczi kLili 23 3 13 1 0 0 4 2 50 8 1 6 5 2 4 0 5 9 –13 6

Kutrik Andrea 183 75 41 9 0 0 79 52 66 202 65 44 79 150 23 15 68 59 355 22

Mogyorósi Eszter 53 25 47 22 8 36 58 19 13 20 24 5 0 13 25 59 21

Moharos Vera 14 5 36 1 0 0 6 3 50 13 6 3 3 6 0 0 4 3 13 4

Molnár Dóri 7 1 14 3 2 67 8 4 4 0 2 1 0 3 1 6 3

Nagy Anna 1 0 0 2 1 50 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 3

Püspöki Lotti 209 85 41 46 12 26 61 39 64 245 66 78 34 69 58 22 61 60 237 21

Szabados Nóra 192 95 49 5 1 20 89 56 63 249 47 58 51 91 25 19 61 54 297 22

Szabó Bogi 90 37 41 71 17 24 10 6 60 131 46 52 10 24 34 4 6 33 59 22

Összesen: 1319 586 44 241 76 32 382 233 61 1633 403 445 272 482 275 69 319 377 1584

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

U19 leány csapat

U17 leány Budapest-bajnokság

Benke Zsófia 40 13 33 5 2 40 28 9 18 2 4 4 2 6 2 5 5

Gallyas Tünde 36 11 31 1 0 0 2 2 100 24 17 19 2 9 6 1 9 4 19 4

Glavinics Anna 64 31 48 41 10 24 26 11 42 103 37 27 5 14 9 2 21 13 72 7

Hajdu Vanessza 30 12 40 1 1 100 4 0 0 27 9 36 9 11 5 0 4 15 –8 8

Halmai Tiffani 19 4 21 1 0 0 7 2 29 10 5 10 2 5 11 1 5 1 7 2

Józsa Evelin 67 18 27 1 1 100 16 7 44 46 16 33 8 15 12 0 15 13 8 6

Moharos Vera 91 46 51 22 12 55 104 20 47 9 25 19 5 22 16 86 8

Nagy Anna 29 17 59 1 0 0 11 7 64 41 12 21 5 16 16 4 10 8 58 5

Nagy Réka (S) 2 2 100 4 1 1 1 0 0 0 0 1 4 1

Stelczer Virág 10 5 50 5 3 60 13 8 9 3 5 3 1 3 7 13 2

Szabados Kinga 45 11 24 8 4 50 26 12 8 16 20 5 0 5 9 29 5

Szabó Réka 49 24 49 15 4 27 52 15 18 28 30 5 17 9 18 84 8

Ugaros Lili 30 7 23 6 3 50 17 4 11 17 15 1 0 3 13 7 7

Ugaros Luca 41 17 41 1 0 0 34 5 21 18 10 0 1 0 5 17 8

Összesen: 553 218 39 46 12 26 128 57 45 529 170 279 125 179 96 34 112 125 401

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

Page 22: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

ÖP: összpontszám, Sz: szerzett labda, E: eladott labda, T: támadó lepattanó, V: védõ lepattanó, A: gólpassz, B: blokkolt dobás, K: kiharcolt személyi,

F: saját személyi, Msz: mérkõzésszám

Junior (U18) fiú csapat

Álló sor (balról): Varga István (edzõ), Szük Zsombor, Kalják Viktor, Csaba Bálint, Faragó Zsombor, Püspök Bertalan, Bukta Romeó, Fekete Bálint,

Frisnyák Dániel, Nagy Balázs, Bencsics Zoltán (edzõ); ülõ sor (balról): Sulák Péter, Pápai Benedek, Bella Márton, Nagy Simon, Hidvéghy Zsombor,

Simkó Attila, Pafféri Bálint, Kolok Balázs

Bella Márton 98 51 52 59 13 22 27 13 48 154 53 50 3 24 23 1 45 37 109 21

Bukta Rómeó 59 21 36 33 6 18 9 5 56 65 36 19 20 37 7 3 14 22 72 22

Csaba Bálint 62 21 34 8 3 38 11 3 27 54 23 17 17 25 3 2 9 25 37 21

Faragó Zsombor 64 34 53 19 7 37 16 12 75 101 24 17 8 8 8 0 20 17 89 7

Fekete Bálint 118 40 34 64 15 23 23 16 70 141 47 31 14 21 16 8 26 30 78 20

Frisnyák Dániel 179 80 45 17 3 18 79 39 49 208 79 62 41 75 11 7 66 52 220 21

Hidvéghy Zsombor 16 7 44 31 11 35 10 7 70 54 13 3 1 1 3 2 5 4 40 5

Kalják Viktor 27 15 56 7 1 14 5 3 60 36 13 1 12 12 5 4 7 21 47 8

Kolok Balázs 72 37 51 6 1 17 37 26 70 103 22 18 65 52 0 1 28 17 185 14

Nagy Simon 165 75 45 103 30 29 67 45 67 285 93 53 17 24 17 1 72 50 221 21

Pafféri Bálint 28 16 57 17 4 24 9 6 67 50 31 23 3 9 8 0 9 9 50 8

Pápai Benedek 27 10 37 2 0 0 3 2 67 22 12 8 3 12 2 0 4 8 19 7

Püspök Bertalan 206 105 51 3 0 0 42 22 52 232 61 52 91 157 8 27 27 48 379 23

Simkó Attila 94 27 29 53 7 13 20 9 45 84 38 39 15 20 11 4 22 31 0 18

Sulák Péter 70 32 46 74 22 30 34 23 68 153 25 31 2 15 38 0 34 9 126 13

Szük Zsombor 98 39 40 6 2 33 30 14 47 98 25 19 21 33 3 11 19 24 88 14

Összesen: 1383 610 44 502 125 25 422 245 58 1840 595 443 333 525 163 71 407 404 1760

2 pontos dobás 3 pontos dobás büntetõdobás

kís jó % kís jó % kís jó %név ÖP Sz E T V A B K F IBM Msz

U18 fiú csapat

Page 23: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

A kosárlabda játék

népszerûsítése és

az utánpótlás segítése

érdekében

Címünk: 1103 Budapest,Kada utca 27–29.

Bankszámlaszámunk:

11710002-20080815OTP X. kerületi fiók

KOSÁRVARÁZSALAPÍTVÁNY

Page 24: Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia – Kőbányai Darazsak ...Túl vagyunk 20 éves jubileumunk megünneplésén, és letettük az alapkövét a Kõbányai Önkormányzat segítségével

Csapatok legjobbjai: Torda Csenge (U11), Márkus Balázs (U11), Oberfrank Laura (U12), Simonics Levente (U12), Gallyas Andrea (U13),Vámos Ádám (U14),

Moharos Vera (U15), Kutrik Andrea (U17), Bella Márton (U18), Sámuel Gergely (edzõ). Kolok Balázs (U16) hiányzik a képrõl.

LEGJOBBJAINKLEGJOBBJAINK