Zorginstellingen nr. 3

52
NIEUWS? WWW.ZORGINSTELLINGEN.NL zorg instellingen Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg 37 e jaargang nr. 3 mei 2012 Gastvrijheidszorg met Sterren Led versus halogeen Zorgmonitor Nieuwbouw & renovatie

description

Nummer 3 mei 2012

Transcript of Zorginstellingen nr. 3

Page 1: Zorginstellingen nr. 3

NIEUWS?

WWW.ZORGINSTELLINGEN.NLzorginstellingen

Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg

37e jaargang nr. 3 mei 2012

Gastvrijheidszorg met SterrenLed versus halogeenZorgmonitor

Nieuwbouw & renovatie

Page 2: Zorginstellingen nr. 3

Europese zorgontwikkeling 2010-2020

2 2012-Mei / ZorgInstellingen

essaY

2 2012-Mei / ZorgInstellingen

Infectiepreventiemonitor:Inzicht in werken, leven en hygiëne

• adviesrapportages• schoonmaaksystemen en -producten• verbruiksmaterialen• machines• technische service• opleiding en begeleiding• calculatiesoftware

U wilt een duidelijk beeld van hoe uw instelling omgaat met infectiepreventie? En vooral hoe u besmettingsrisico’s beheerst?

De Infectiepreventiemonitor (IPM) kan dat. Snel, eenvoudig en vooral duidelijk. Onafhankelijke hygiënisten voeren audits uit met de IPM-app. Hieruit vloeit - direct na afloop - een volledig rapport met advies voor performanceverbetering.

De IPM gaat daarin verder dan alleen hygiëne en schoonmaak, door ook verzorging van patiënten, wondverzorging, gebouwsituatie, medicatie en maaltijden te monitoren.

Meer weten? Maak een afspraak via 045 - 573 88 88of kijk op www.alpheios.nl

Advertenties_IPM_FINAL.indd 1 09-05-12 14:19

Page 3: Zorginstellingen nr. 3

2012-Mei / ZorgInstellingen 3

Inhoud

Online

5Van de redactie

6nieuws

8actueel ZorgMonitor

10Gastvrijheidszorg met sterren

14Vakmedianet Inspiratiedagen

Nieuwbouw & Renovatie

16Bouwbesluit 2012

18OnderhoudsmanagementAanpak brandveiligheid

20Het nieuwe mr. L.E. Visserhuis in Den Haag

25columnFrederiek Morees

32Vloerbedekking en fi jnstof

39financieel management

42Pharmafi lter

43Product & Markt

48Service

50Agenda en Advertentie-index

20

39

> ZorgInstellingen is sinds enige tijd ook op Twitter te volgen. Ga naar www.twitter.com/zorginstelling en wordt volger. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit de zorgsector. Niet alleen interessant voor uzelf, maar u heeft ook de mogelijkheid om uw eigen volgers snel op de hoogte te stellen van het nieuws door te retweeten.<

> Wat is er te doen? Voor welke cursus kan ik me inschrijven. Welk congres is interessant om bij te blijven in mijn vakgebied? En naar welke beurs moeten mijn medewerkers beslist toe? De website van uw eigen vakblad houdt evenementen en andere belangrijke agenda-onderwerpen nauwgezet in de gaten. Ga voor het complete overzicht naar de website. lees verder < www.zorginstellingen.nl/evenementen

> Eens per twee weken verschijnt ZorgInstellingen in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Iedereen die geïnteresseerd is in het laatste nieuws uit de zorgsector kan zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. Ook bevat de nieuwsbrief informatie over de nieuwste producten en diensten. Abonneren? lees verder < www.zorginstellingen.nl

> De Gastvrijheidszorg Awards 2012 in diverse categorieën worden binnenkort uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheids-zorg 2012. In de vorige en deze editie van ZorgInstellingen staan de genomineerden. Op donderdag 7 juni worden in CineMec in Ede de winnaars gehuldigd tijdens een feestelijk en informatief programma. Kijk voor het complete programma op < www.zorgmetsterren.nl

32

Page 4: Zorginstellingen nr. 3

Vertrouw de zorg voor een gezond klimaat toe aan de specialist.

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn er in tal van variaties. Maar

ze hebben allemaal één ding gemeen: een zo optimaal mogelijke

welzijnstoestand van de patiënt. Carrier heeft hetzelfde doel.

Een goed klimaatbeheersingssysteem kan immers het welzijn

van een patiënt beïnvloeden. Gezonde lucht voor een gezond

klimaat. Carrier is ’s werelds grootste expert. Als uitvinders van de

airconditioning zijn we altijd een stap verder in technologie, om u

in iedere situatie de optimale oplossing te bieden. Klimaatbeheer

op afstand bijvoorbeeld, dat doen we al in ruim 20% van alle

Nederlandse ziekenhuizen. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn

to the experts. Carrier Airconditioning. Do you turn?

T (071) 341 71 11, www.carrier.nl

turn to the expertsCAR 2910029 AD Zorg en welzijn NW A4.indd 1 8-3-10 14:34:35

Page 5: Zorginstellingen nr. 3

2012 Mei / ZorgInstellingen 5

redactioneel

Kiezen

Nieuwbouw, renovatie, verbouw. Het blijft een immens po-pulair onderwerp in zorgland. Wie niet zelf in een nagelnieuw pand zit, houdt zich op zijn minst bezig met iets wat met bouwen te maken heeft. Kleine ingrepen aan de bouwkundige constructie zijn aan de orde van de dag. Maar ook heel veel zorggebouwen wacht sloop en vervangende nieuwbouw of op zijn minst een ingrijpende renovatie. En dat betekent werk aan de winkel.ZorgInstellingen besteedt in deze uitgave veel aandacht aan nieuwbouw en renovatie in de breedste zin van het woord. Het nieuwe Bouwbesluit komt aan bod, er is aandacht voor led verlichting, slimmer omgaan met vastgoed en een nieuw concept voor een polikliniek. Verder werd een kijkje genomen in het mr L.E. Visserhuis in Den Haag dat een jaar geleden werd opgeleverd. Een prachtig huis met een Joodse identiteit.Bij een nieuw gebouw draait het vaak om details. Directeur Noor van den Bergh van het verpleeghuis in de Hofstad ver-telt waarom bijvoorbeeld de keuze is gemaakt voor tapijttegels. “Vloerbedekking is gezelliger dan zeil. En als er ongelukjes gebeuren, kan het personeel de tegel eruit halen en snel was-sen”, is haar ervaring. Tapijt komt ook aan bod in een artikel over schoonmaak van vloeren. Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk weer uit dat in tapijt het meeste stof blijft zitten. Dat pleit weer voor een gladde vloer.Voordat de eerste steen wordt gelegd, betekent bouwen vooral keuzes maken. Hopelijk kan deze editie een kleine bijdrage leveren aan het uiteindelijke succes van uw toekomstige zorg-

gebouw. Ik wens u in elk geval veel succes toe bij het kiesproces. Uiter-aard komt de redactie graag kijken hoe al die keuzes hebben uitgepakt.

ANNET VAN DEN BErg

hoofdredacteur

ColofonZOrgINSTELLINgEN IS EEN UITgAVE VAN B + B VAKMEDIANET

HOOfDrEDAcTEUr Annet van den Berg, [email protected]

EINDrEDAcTEUr Dennis van Asselt

rEDAcTIErAADChiel Bos, Noor van den Bergh en Rob van den Bergh

MEDEWErKErS AAN DIT NUMMErOlle van Alphen, Aline de Bruin, Bas Goedvolk, Erwin de Graaf, Milee Herweijer, Gwen Man, Carolien Meijer, Frederiek Morees, Cees van de Vrie en Leendert van Wezel

cOVErONTWErpArjan Anderiesen

ArT DIrEcTION & VOrMgEVINgMr. Richardson, Arjan Anderiesen

UITgEVErRuud Bakker, [email protected]

MArKETINgLeendert van Wezel

AccOUNTMANAgErJeroen Baar, [email protected]

ABONNEMENTENADMINISTrATIE & TrAffIcJolanda van Selm, [email protected]

ADrESB + B Vakmedianetpostbus 219, 1400 AE BussumTel. [email protected]

ABONNEMENTENZorgInstellingen verschijnt acht keer per jaar. Jaarabon-nement Nederland €115,00 (excl. BTW), België €122,50 buitenland overig €150,00. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Los nummer €17,50 (excl. BTW).

BANKrELATIE Van Lanschot Bankiers 22.63.05.716.

DrUKVan der Wiel & Rosmalen Drukkers, Arnhem

DOELgrOEpAlgemeen & financieel management, facilitair manage-ment, hoofden inkoop & voeding, IcT-management & hoofden administratie.

cOpyrIgHTAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-tiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.copyright: ©2012

DIScLAIMEr:Alle in ZorgInstellingen opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegaran-deerd. B + B Vakmedianet en de bij deze uitgave be-trokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.

B+B VAKMEDIANET IS AANgESLOTEN BIJ HET OpLAgE INSTITUUT (HOI)

Page 6: Zorginstellingen nr. 3

newsflash

Daikin lanceert nieuwe lijn warmtecollectoren

Herfstservetten van Duni

Warmtepomp GEA Grasso uniek in europa

Amcommy nonullaore feugue minim ad ex esectet ipsum vero od enim ipsusto corem dolorer sit aliquat. Acipsum er inciliquis nullaorem estie tissit prationsenit la facilit adiatio nsequipit aliquam consenis nummy nibh et illa consenit alit luptat nummy nibh et illa consenit alit luptat.<www.what’sbuggingyou/publications.com

> Raessenim vel ut ad deliquatet vero eu faccums andions equisi te tinit veraese quamcor tismodit lumsan ullaor sed enibh eum vendit, sis augiate et ad duipisi. Magnim dolendrerat, sum ea feuip erostin ciniam iuscilla facidunt acilisse dolorer os-tismo dignit praestrud mod eugait loborper irilisim venisi.

Amcommy nonullaore feugue minim ad ex esectet ipsum vero od enim ipsusto corem dolorer sit aliquat. Acipsum er inciliquis nullaorem estie tissit prationsenit la facilit adiatio nsequipit aliquam consenis nummy nibh et illa consenit alit luptat nummy nibh et illa consenit alit luptat.<www.what’sbuggingyou/publications.com

> Raessenim vel ut ad deliquatet vero eu faccums andions equisi te tinit veraese quamcor tismodit lumsan ullaor sed enibh eum vendit, sis augiate et ad duipisi. Magnim dolendrerat, sum ea feuip erostin ciniam iuscilla facidunt acilisse dolorer os-tismo dignit praestrud mod eugait loborper irilisim venisi.

Amcommy nonullaore feugue minim ad ex esectet ipsum vero od enim ipsusto corem dolorer sit aliquat. Acipsum er inciliquis nullaorem estie tissit prationsenit la facilit adiatio nsequipit aliquam consenis nummy nibh et illa consenit alit luptat nummy nibh et illa consenit alit luptat.<www.what’sbuggingyou/publications.com

> Raessenim vel ut ad deliquatet vero eu faccums andions equisi te tinit veraese quamcor tismodit lumsan ullaor sed enibh eum vendit, sis augiate et ad duipisi. Magnim dolendrerat, sum ea feuip erostin ciniam iuscilla facidunt acilisse dolorer os-tismo dignit praestrud mod eugait loborper irilisim venisi.

nieuws

Alpheios wint twee Innovation Awards tijdens ISSA/Interclean

Elektronische herinnering bevordert medicijninname

De Alpheios Infectiepreventiemonitor heeft twee Innovation Awards van de ISSA/Interclean gewonnen. De Infectiepreventiemonitor won in de categorie Reinigingsbeheer en Trainingsop-lossingen. Door de bezoekers werd de Infectiepreventiemonitor ook nog eens bekroond met de Visitor’s Choice Award. Roger van Wersch, algemeen directeur Alpheios International, nam beide awards in ontvangst op de openingsdag van de Interclean. De Alpheios Infectiepreven-tiemonitor (IPM) biedt zorginstellingen inzicht in hoe goed zij omgaan met infectiepreventie, in welke mate protocollen worden gevolgd en wat gedaan kan worden om besmettingsrisico’s beter te beheersen. De IPM gaat daarin verder dan alleen hygiëne en schoonmaak, door ook verzorging van patiënten, wondverzorging, gebouwsituatie, medicatie en omgang met maaltij-den te monitoren. Meer informatie: www.alpheios.nl

Patiënten nemen medicijnen trouwer in als ze een elektronische herinnering krijgen. Dat schrijven onderzoekers van het NIVEL en de universiteiten van Amsterdam en Utrecht in het Journal of the American Medical Informatics Association. Een geheugensteuntje, bijvoorbeeld een sms’je of een geluidsignaal van een pillendoos, kan mensen op korte termijn helpen. Deze geheugensteuntjes zijn niet kostbaar en er is geen extra inspanning nodig van zorgverleners. Vooral sms-herinneringen zijn makkelijk toe te passen in het dagelijks leven van patiënten, omdat bijna iedereen een mobiele telefoon heeft. Er bestaat een kans dat patiënten aan de herinneringen gewend raken, waardoor het systeem zijn effect verliest. Inmiddels zijn er ook mogelijkheden alleen een herinnering te sturen als patiënten een dosis missen, waardoor de herinnering geen routine wordt. De effecten hiervan worden momenteel onderzocht.

Vivent Thuiszorgwinkel en Welzorg gaan samenwerken Vivent Thuiszorgwinkel en Welzorg werken sinds kort samen. Welzorg is aanbieder en speci-alist van hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten. Vivent Thuiszorgwinkel is onderdeel van zorgorganisatie Vivent. De Vivent Thuiszorgwinkels leveren producten voor welzijn en comfort. Iedereen kan er terecht voor het kopen, gratis lenen en huren van hulpmiddelen. Welzorg neemt alle activiteiten en medewerkers van Vivent Thuiszorgwinkel over. Naast de vertrouwde thuiszorgproducten en bijbehorende diensten kan Vivent in samenwerking met Welzorg een groter assortiment van hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten aanbieden.

Nu-Swift Brandbeveiliging biedt een breed pakket aan pro-ducten en diensten op het gebied van blusmiddelen, nood-verlichting, EHBO en bedrijfshulpverlening. Nu-Swift heeft een team van specialisten die zich bezig houdt met advisering van (brand)veiligheid in de dagelijkse praktijk. In het Bouwbesluit 2003 was nog niet een kwart brandgerelateerd; door de samen-voeging met het Gebruiksbesluit 2008 is dit nu ruim de helft.

Het lastige van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is dat men steedsmoet nadenken over enkele begrippen die in de nieuwe situ-atie iets afwijken van de oude regelgeving. Door deze begrips-wijzigingen duurt het even voordat alle betrokkenen het in de praktijk op dezelfde wijze uitleggen. Advies is dan ook om nog alleen vanuit het nieuwe vakjargon te redeneren om verwarring te voorkomen.

In de praktijk zijn er op zich geen grote wijzigingen voor de

ondernemer om zijn bedrijf voldoende brandveilig in te richten.Naast het Bouwbesluit zijn de Arbowet (ministerie SZW) als-mede voorschriften van verzekeraars bepalend. De wet schrijft immers voor dat Arbozorg altijd gewaarborgd moet zijn. Daar moet de werkgever vanuit zijn zorgplicht op toezien. Vanuit organisatorisch oogpunt is het daarbij van belang dat voldoende en goed werkende (brand)veiligheidhulpmiddelen voorhanden zijn en dat iedereen weet wat hij/zij zelf moet doen bij brand en dit jaarlijks oefent.

Voor aanvraag van een veiligheids-check van de organisa-torische (brand)veiligheidsmaatregelen kunt u een mail sturen naar: [email protected].

Meer informatie: www.nu-swift.nl

(Brand)veiligheids-check

[adv

erto

rial

]

Page 7: Zorginstellingen nr. 3

nieuwswww.zorginstellingen.nl

Mantelzorgers willen oplossing financiële problemen

In een nieuwe peiling van het Nationale Mantelzorg Panel van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers, geven ruim 500 ondervraagde mantelzorgers aan dat financiële obstakels in de wetgeving voor hen verwijderd moeten worden.Verschillende deskundigen denken dat mantelzorgers door hun financiële problemen zullen ophouden met de zorg. De zorgtaken gaan dan naar professionals. “De druk op mantelzorg wordt groter gezien de vergrijzing en we moeten meer voor elkaar gaan zorgen. Maar veel wetten en regels pakken negatief uit. Er zijn al 450.000 mantelzorgers fysiek overbelast”, zegt Mezzo-directeur Jancor de Boer. Volgens de Boer wordt er dankzij de mantelzorgers 7 tot 22 miljard euro bespaard op zorgkosten.

Nieuw kwaliteitsdocument verpleging, verzorging en zorg thuis De IGZ heeft samen met LOC Zeggenschap in zorg en Zorgverzekeraars Nederland het kwa-liteitsdocument voor de sector verpleging, verzorging en zorg thuis verbeterd. Instellingen in deze sector moeten sinds 1 mei het kwaliteitsdocument 2012 gebruiken voor het aanleve-ren van gegevens. In het kwaliteitsdocument staat welke gegevens over het voorgaande jaar zorginstellingen verplicht aan moeten leveren. De IGZ gebruikt de uitkomsten om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. Eerst moesten instellingen de gegevens uit het kwaliteitsdo-cument aanleveren bij Zichtbare Zorg. Dat kan nog tot deze zomer. De rol van Zichtbare Zorg wordt dit jaar geleidelijk afgebouwd. Binnenkort wordt duidelijk waar instellingen de gege-vens na de zomer moeten aanleveren.

72012-Mei / ZorgInstellingen

St. Elisabeth Tilburg kookt het beste menu Het Beste Menu van de Zorg is tijdens de Vakmedianet Inspiratiedag in Cinemec in Ede gewonnen door het culinaire team van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Koks Kees van Haaren en Hans van Overdijk kwamen in Ede als winnaars uit de bus dankzij de originaliteit en de smaak van hun driegangenmenu, dat bestond uit paprikasoep met groentestengels en geitenkaasdip, zalm onder een krokant van aardappelen, geserveerd met groenten, venkelsaus en een kruidencrème en als toetje rijstpudding met rabarber en een crumble van witte chocolade. Drie teams streden om de eerste prijs in Het Beste Menu van de Zorg. Ronald Overdiek, Amanda Overdiek en Lizette van Heeswijk van Huize Mater Misericordiae in Tilburg werden ook door de jury geprezen omdat hun menu geheel uit vegetarische ingrediënten bestond. Zij eindigden dan ook op de tweede plaats. Stef Oost en Yvonne Keyner van het Scheperziekenhuis in Emmen eindigden als derde, maar gingen wel aan de haal met de Gouden Dessertlepel en 1000 euro van FrieslandCampina voor het beste dessert: limoenkwark met basilicum. De jury noemde het gerecht verrassend en fris. Kijk voor een verslag van de Inspiratiedag op pagina 14

De brandingang voor uw zorgorganisatie

www.vgib.nl/brandingang

Vgib heeft een korte route voor zorgorganisaties: van brandveiligheidsinspectie, advies en implementatie naar 100% brandveiligheid

Page 8: Zorginstellingen nr. 3

8 2012-Mei / ZorgInstellingen

actueel ZorgMonitor

Leefklimaat voornaamste reden voor verbouwing

ruim 80 procent van de facilitair managers in de zorg is bezig met nieuwbouw, renovatie, uitbreiding van bestaande bouw of heeft plannen daarvoor. Dat is het beeld dat de laatste ZorgMonitor, het kwartaalonderzoek van ZorgInstellingen naar investeringsplannen, laat zien.

Het verhogen van de kwaliteit van le-ven van de cliënt of patiënt is bij prak-tisch alle facilitair managers de voor-naamste reden om te (ver)bouwen. In het verlengde daarvan staat hoog op de lijst de aanhoudende aandacht voor het leveren van gastvrije zorg. Vergeleken met het vorige kwartaalonderzoek naar investeringsplannen en aandachtspun-ten besteden meer facilitair zorgma-nagers extra aandacht aan inrichting, ambiance en training en opleiding. Naast de het verhogen van de kwaliteit van het leven, vinden de responden-ten effi ciency belangrijk. Het interieur moet makkelijker schoon te houden

Tekst Leendert van Wezel

ZorgmonitorDe ZorgMonitor is een kwartaalpa-nel onder circa 150 facilitair mana-gers in de zorg, die verantwoordelijk zijn voor inkoop en beheer bij hun instelling en/of ziekenhuis. Het onderzoek wordt via een online vragenlijst afgenomen.

Wat is de voornaamste reden(-en) dat u gaat (ver-) bouwen?

Heeft uw instelling nieuwbouw, renovatie- en/of uitbreidingsplannen?

zijn en het meubilair arbotechnisch verantwoord. Ook willen managers meer domotica toepassen en de veilig-heid van de medewerkers verhogen. Het gebruik van duurzame materialen is voor de facilitair managers in de zorg een minder belangrijk argument voor verbouw of nieuwbouw.facilitair managers kopen de komende tijd vooral terras- en ander meubilair en keukenapparatuur. Ook besteedt 40 procent van de ondervraagden aan-dacht aan inkoop van catering. Ten opzichte van de vorige monitor is de koopbereidheid van de facilitair mana-gers weer iets groter.

Page 9: Zorginstellingen nr. 3

Gebruik de innovatieve kracht van uw zorginstelling om duurzaam te veranderen.De Masterclass Appreciative Inquiry leert u in zeven cursusdagen met bestaande middelen en mensen uw strategische doelen te bereiken.

Kijk voor meer informatie op: www.erasmusacademie.nl/ai

Start masterclass: 13 september 2012Prijs: € 6.250,- (vrijgesteld van BTW)Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Academie: Kennis die uw leven verandert

Bekijk op YouTube

Marij Bouwmans over

Appreciative Inquiry

Eras

mu

s A

cad

emie

In uw organisatie ligt uw krachtwww.erasmusacademie.nl/ai

Star

t: 1

3 se

pte

mb

er 2

012

Kelvinbaan 40 3439 MT Nieuwegein

(030) 231 13 77www.lbpsight.nl

Akoestiek

Bouwfysica

Brandveiligheid

Duurzaamheid

Energie

Gebiedsontwikkeling

Lawaaibeheersing

Milieu

Rentmeesterij

Ruimtelijke ordening

Trillingen

Brandveiligheidgoed geregeld, een veilig gevoel

Bouw

Ruimte

Milieu

Uit recent onderzoek blijkt dat het met de brandveiligheid van zorginstellingen slecht is gesteld. Eén van de aanbevelingen is om de bouwkundige brandveiligheid te laten controleren. LBP|SIGHT heeft ruime ervaring op dit gebied, een nuchtere kijk op de zaak en geeft praktische adviezen.

Onze adviseurs voeren brandveiligheidinspecties uit bij (ver)bouw en tijdens de gebruiksfase. Tijdens de inspectie komen zowel bouwkundige, installatietechnische als organisa-torische aspecten aan de orde.

Naast brandveiligheid merken wij dat veel instellingen problemen ervaren op het gebied van geluid, energie en binnenklimaat (tocht, ventilatie, vocht). LBP|SIGHT kan in één inspectie meerdere aspecten beoordelen. Als er aanpassingen aan het gebouw nodig zijn, dan is een renovatie hét ideale moment.

LBPSIGHT_Advertentie_brandveiligheid_zorginstellingen_lig.indd 1 8-5-2012 14:16:28

Page 10: Zorginstellingen nr. 3

10 2012-Mei / ZorgInstellingen

NominatiesGastvrijheidszorG met sterren

genomineerden gastvrijheidszorg Award ggZ

Vorig jaar was er voor de ggZ nog een aanmoedingsprijs op het Nationaal congres gastvrijheidszorg. Dit jaar wordt in de categorie ggZ de eerste gastvrijheidszorg Award uitgereikt. De prijs gaat naar de instelling in de geestelijke gezondheidszorg

met de beste gastvrijheidszorg. Voor de award van 2012 zijn vijf zorginstellingen genomineerd. Dat zijn in alfabetische volgorde:

Dimence locatie BrinkgrevenDeventerDimence locatie Brinkgreven is een naast het Deventer Ziekenhuis gelegen ggZ-locatie, gericht op de vraag van de cliënt.

Behandeling en begeleiding variëren van hulpverlening via internet tot en met lang-durig verblijf. De zorg wordt zo leefbaar en prettig mogelijk gehouden, ook op de gesloten afdeling. Er wordt bewust gekookt en zoveel mogelijk met streek- en lokale producten gewerkt. De nieuwe gebouwen zijn modern en ruimtelijk. Op de gesloten afdeling hebben de ruimten sfeer en kleu-ren die rust uitstralen. De diverse bungalo-wachtige gebouwen liggen dicht bij elkaar.

EmergisKloetingeEmergis is een algemene ggZ−instel-ling in Zeeland voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Vorig jaar won Emergis de gastvrijheidsprijs ggZ. Alle medewerkers zijn doordrongen van de visie van de organisatie. Er wordt gewerkt

vanuit de beleving van de cliënt. Bij Emer-gis wordt met de cliënten gekookt, niet

voor de cliënten. De bewoners bepalen zelf wat gegeten wordt en hoe laat. Een goede woonsituatie ondersteunt het gevoel van comfort en verhoogt de veiligheid. Er heerst een enthousiaste sfeer. Het perso-neel is open naar elkaar en gelooft in de ambities.

Landgoed De Grote BeekGGzeeindhovenLandgoed De grote Beek is gesitueerd in klassieke paviljoens die op dit moment gerenoveerd worden en gebouwen uit de jaren zeventig. Het terrein maakt een open en toegankelijke indruk. Er wordt gewerkt met het zorgmodel planetree. Het beleid wordt serieus en consequent doorgevoerd. cliënten, cliëntenraad, me-dewerkers en ervaringsdeskundigen wor-

den systematisch bij het beleid betrokken. Het terrein heeft diverse voorzieningen voor ontbijt, lunch en diner. In centrum De Boei starten cliënten initiatieven, zoals een kledingwinkel, een kapsalon en andere winkels.

De LindeGGnetapeldoornEen oude bungalow met veel groen en tuinen waar cliënten veel gebruik van kunnen maken. De Linde behandelt ou-deren met een psychiatrische aandoening; kortdurend verblijf. Er is een projectplan voor hospitality. Bij binnenkomst wordt iedere bezoeker vriendelijk ontvangen met

koffie of thee. cliënten voelen zich thuis. Er zijn veel activiteiten op alle momenten van de dag. Er wordt in kleine groepjes en aan gedekte tafels gegeten. Er zijn vol-doende lekkere tussendoortjes. Er heerst

een rustige sfeer en het gebouw heeft niet de uitstraling van een psychiatrische instelling.

De WiekenGGnetGroenloOndanks de geslotenheid van de afdelin-gen toch een gemoedelijke sfeer door de opstelling van medewerkers en manage-ment. Binnen de zorgeenheid Ouderen is een projectgroep actief met gastvrije zorg. Scholing en deskundigheidsbevor-dering. Er is aandacht voor verwenzorg, zoals de snoezelruimte. Keuze uit twee menu’s. Om 12 uur gezamenlijk per afde-ling eten in de huiskamer. Mee-eten van familieleden is altijd mogelijk. Er wordt veel samengewerkt met het aangrenzende verzorgingshuis. De familie van de cliënten

is sterk betrokken bij het behandelbeleid en voelt zich welkom.

Dimence De Linde

Emergis De Wieken

Landgoed De Grote Beek

Page 11: Zorginstellingen nr. 3

112012-Mei / ZorgInstellingen

NominatiesGastvrijheidszorG met sterren

genomineerden Kleinschalig Wonen

De aanmoedigingsprijs Kleinschalige Woonvormen is een nieuwe award binnen gastvrijheidszorg met Sterren. Deze eerste keer zijn zowel locaties genomineerd met uitsluitend kleinschalige woonvormen als zorginstellingen die een combinatie aanbie-

den van kleinschalig wonen en andere vormen van zorg. De vijf genomineerden zijn in alfabetische volgorde:

Het Gasthuis Rivas ZorggroepGorinchemHet gasthuis is een groot algemeen ver-pleeghuis met verschillende doelgroepen

en een prettige woonomgeving. Het huis heeft gedeeltelijk kleinschalig wonen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze handelen naar de uitgangspunten van pla-netree. De familie wordt zoveel mogelijk bij het leven van de bewoner betrokken. Met elkaar wordt het menu opgesteld en gekookt. Het is overal erg opgeruimd en rustig. De aankleding geeft een warm gevoel. Er worden studenten ingezet voor huiskamerdiensten, zodat de medewerkers zich kunnen richten op de bewoners.

De Geinsche HofZorgspectrumnieuwegeinNa een grote brand vorige zomer is het verpleeghuis omgevormd tot een klein-schalige woonvoorziening. Vriendelijke en betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Een groot aantal verenigingen en activi-teiten. Het restaurant is de hele dag open.

Kleine kaart. ‘s Avonds wordt de warme maaltijd geserveerd. Op de huiskamers wordt sinds kort gekookt. Er is veel aan-dacht voor kleur en beleving. De finishing touch moet nog komen. Er is een mooi ingerichte, beschutte belevingstuin. petje af voor alle betrokkenen vanwege het behaalde resultaat na de brand.

IelânenPlanteinsneekOp de kleinschalig woongroepen wonen maximaal negen bewoners per woonvorm. De woonunits komen uit op een grote bin-nentuin. Het dertig jaar oude verpleeghuis staat in een ruime parkachtige omgeving met waterpartijen en is ook genomineerd in de categorie Verpleging en Verzorging. De medewerkers passen gastvrijheid aan

naar de behoefte van de woongroepen. De maaltijden zijn met kruiden extra smakelijk gemaakt. Het gebouw is ruim, licht en goed onderhouden. Voor zover mogelijk gaan bewoners die dat kunnen en willen iedere dag naar buiten.

Judith LeysterhofRivas Zorggroephardinxveld-GiessendamJudith Leysterhof is een kleinschalig verpleeghuis met een uitstekende kwaliteit. Zorgzaamheid, hoffelijkheid, leefbaarheid en gastvrijheid staan op een bijzonder hoog peil. De bewoners wonen in drie groepen. Er wordt gebruikgemaakt van het planetree-concept. Het huis heeft een warme uitstra-

ling met oog voor detail. Bewoners mogen zelf weten wanneer ze naar bed gaan en op-staan. De medewerkers gaan elke dag met de bewoners naar de supermarkt om eten te kopen en dit zelf te bereiden in de eigen

keuken. Met een kunstenares zijn schilde-rijen gecreëerd met theelepels en schoenen die de bewoners zelf hebben gemaakt.

VoltawerkZuidOostZorgGorredijkVoltawerk is een verpleeghuis waar alleen kleinschalige zorg verleend wordt. De moderne gebouwen bieden plaats aan vier ruim opgezette woonunits met elk negen dementerende bewoners. Hun leven sluit zoveel mogelijk aan bij de tijd daarvoor. De bewoners bepalen zelf per woonunit wat ’s avonds gegeten wordt en ze kunnen helpen bij de bereiding van het eten. Er worden oude recepten en kookboeken ver-zameld, zodat de bewoners de oude sma-ken en geuren opnieuw kunnen beleven. De huiskamers zijn door de organisatie

gezellig huiselijk ingericht. Ze zijn kleurrijk, ruim en licht.

Het gasthuis Judith Leijsterhof

De Geinsche Hof Voltawerk

Lelânen

Page 12: Zorginstellingen nr. 3

12 2012-Mei / ZorgInstellingen

StuijvenburghBergen op Zoomtantelouise Vivensis In deze instelling staat gastvrijheid cen-traal, iedereen is er welkom en er hangt een prettige sfeer.Door het gebruik van verschillende themadagen zoals bijvoorbeeld de 3 A menu’s (Asperges, Ansjovis en Aardbei-en) en verse seizoens- en streekproducten proberen ze van de maaltijd een feestje te maken. Is er iemand jarig op de locatie? Dan staat er ’s ochtends een heerlijk stukje gebak en een bakje koffie klaar. Aandacht voor de cliënten is op deze locatie erg belangrijk; daarom worden de bewoners en cliëntenraad nauw betrokken bij de menuplanning.

NominatiesGastvrijheidszorG met sterren

Magnushofschagenwoonzorggroep samen Deze locatie werkt met een front-office keuken, zo kunnen de gasten de kok aan het werk zien en ze ruiken de maaltijden ook. De kok licht zelf vol enthousiasme toe wat hij bereid heeft en betrekt de bewoners hier ook bij. Elke woensdag eten de koks zelf mee met de gasten, zo krijgen ze direct feedback. Ook proberen de koks zoveel mogelijk een eigen draai aan de gerechten te geven. Tijdens verjaardagen wordt er voor een smakelijk ontbijtje gezorgd en krijgt de bewoner een verjaardagskaartje namens de keuken.

De BolderhuizenVivium ZorggroepIedereen is welkom bij de Bolder. Op het laatste moment kunnen er nog mensen mee-eten want flexibiliteit is belangrijk voor een gastvrije houding. Daarnaast wordt er ook gedacht aan variatie. Zo kunnen bewoners ook bij andere Vivi-umhuizen uit gaan eten; zo ervaren ze de maaltijd elke keer anders. Bewoners kunnen kiezen uit twee drie-gangen dag-menu’s of een uitgebreide a la carte kaart. De koks bereiden in de open keuken alles vers. Daarnaast wordt er in de huiska-mers zelf gekookt. Er wordt rekening gehouden met de etenstijd en de wensen van de bewoners.

genomineerden Eten is feest! Award

Voor de derde maal wordt op het Nationaal congres gastvrijheidszorg de Eten is feest! Award uitgereikt, een initiatief van Unilever food Solutions. Met de award worden zorginstellingen in het zonnetje gezet die van het eten een dageliks terugkerend

feest maken. De genomineerden voor 2012 zijn in alfabetische volgorde:

Page 13: Zorginstellingen nr. 3

www.vakbeursgebouwbeheer.nl

Contracteren van gebouwgebonden beheer en onderhoud, wanneer schakelt u een inkoper in? - Tijdelijke verlichting voor bouwterrein en industrie - Zorgplicht; hoe veilig is úw gevel? - Ledplafonds - Langer zelfstandig blijven wonen voor ouderen - Praktische toepassing van het ISSO project Duurzaam Beheer en Onderhoud - Intelligente woon- en zorgoplossing - Het keuren van gebouwen - Toegangscontrole staat niet op zichzelf binnen de organisatie - Virtueel facilitair - Liftonderhoud – verantwoordelijkheden en belangen in de keten - Sloten - De impact van zintuigen op de waardebeleving van een gebouw - Betere zorg en exploitatie door intelligente gebouwen - Bedrijfsveiligheid - (Be)ken kleur, geen experience - Innovatie daglichtoplossing voor in het systeemplafond - Advies over het beheren en exploiteren van vastgoed - Armaturen - Het belang van een goede akoestiek in scholen - Appels en peren in ledverlichting - Sani-tairinstallaties - Hoe verlichting medebepalend is voor gezondheid, welzijn en productiviteit - Exploitatiegericht bouwen (en onderhouden) van vastgoed in de gezondheidszorg - Steenstrips - Toepasbaarheid en financiering van led in gebou-wen - Hoe effectief te besparen in een bestaand gebouw - Software - Duurzaam = Moedig - De consequenties van de Europese richtlijn ‘Recast EPBD’ voor Nederland - Alarmeren zonder overlast - Het E-COO concept; de meest duurzame manier van interne afvalverwijdering én een extra paragraaf in uw duurzaamheidsjaarverslag - Koeltechniek - Energie-dak - Installatieprestatie als opmaat voor duurzaam onderhoud en beheer en kostenbesparing - Emissiemetingen - Uw gebouw getroffen door een calamiteit? En dan? - Creative Nesting – Het nieuwe werken - Innovatief en duurzaam con-tracteren van onderhoud gebouwgebonden installaties - Duurzame & gezonde catering in uw bedrijfsgebouw - Isolatie - Financieringsconstructies voor renovatie verlichtingssystemen - Datanetwer-ken - Facility management als ‘added value partner’ voor jouw organisatie - Duurzaamheid tegen de laagste kosten met WKK - Borgen van duurzame gebouwprestaties - Inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting - De toegevoegde waar-de van effectief ruimtebeheer - Tips voor optimaal resultaat schoonmaakaanbesteding - Gevelstenen - Schoonmaakartikelen - Wat maakt een leeromge-ving succesvol? - Frisse scholen en het nieuwe bouwbesluit technisch ge-zien - Een goed klimaat is meer dan techniek – psychosociale factoren ma-ken het verschil - Het nieuwe restaurant - Luchtreiniging in rookruimten - Gebouwbeheer en energiemonitoring - Legionellapreventie - De toekomst van de thuiscentrale - Alarmeren zonder overlast - Bespaar 40-60% door innovatief om te gaan met uw verlichting - Vochtproblemen - Hoe om te gaan met ons duurzame drinkwater - Installatie- en energieadvies - Verduurzamen bedrijfsvoering - Bedrijfsveiligheid - Wat is het effect van verlichting in een klas-lokaal? - Zonwering - Duurzaam beheer, ga online! - Straatverlichting - Gebouwbeheer en het Bouw Informatie Managementmodel - Lengte x breedte x voorraad - Onderhoud - Aanbeste-dingsbeleid in Nederland - Resultaatgericht onderhoud, een kwestie van vertrouwen of lef? - Brandveiligheid - Retrofittoepassingen in de utiliteit - Ri-

sicopreventie in gebouwbeheer door inzet antimi-crobiële coatings - Regisseer uw noodverlichtingsin-stallatie - Domotica - Innovatief en duurzaam contracteren van onderhoud gebouwgebonden installaties - Spaarlampen - De

toegevoegde waarde van effectief ruimtebeheer - Veiligheid in het gebouwonderhoud - Noodverlichting - Elektronisch sluiten, met de juiste keuze, een veilige, flexibele en efficiënte oplossing - Hoogwerkers- Welk luchtfilter te gebruiken voor een goed binnenklimaat? - Verlichting - Wat betekent een interne verhuizing voor uw gebouw? - Displays - Adviezen over drink- en bluswater - Mijn werknemer fietst; en nu? - Onderdor-pels (kunststof) volgens bouwbesluit - Energiebeheer - Waardeberging - Verantwoord omgaan met oude verlichting - Voorde-len en valkuilen bij het gebruik van duurzame ledverlichting - Ontwikkelingen in demontabele, semipermanente gebouwen - Toegangscontrolesystemen - De noodzaak van veilig ventileren - Brandwerende elastische voegvullingen - Zwambestrijding

Vakbeurs Gebouwbeheer

6, 7 & 8 juni

2012 Jaarbeurs

Utrecht

Kijk voor de voorlopige deelnemerslijst en het lezingenprogramma op:

Gratis toegang!

ZI_8mei2013_DEF.indd 1 9-5-2012 14:24:20

Page 14: Zorginstellingen nr. 3

14 2012-Mei / ZorgInstellingen

Voeding in de zorgvakmedianet inspiratiedaG

Een dag vol bruikbare tips en waardevolle ideeën voor de praktijk. De Vakmedianet Inspiratiedag

in CineMec in Ede was een groot succes. Op deze pagina’s een overzicht van de workshops en de

gepresenteerde onderzoeksresultaten. Tijdens de Vakmedianet Inspiratiedag zijn de resultaten ge-

presenteerd van een onderzoek van B+B Vakmedianet, uitgever van onder meer de zorgvakbladen

ZorgInstellingen en Gastvrije Zorg, naar de rol van kwaliteit, smaakbeleving, ondervoeding, maaltijd-

beleving en wastemanagement binnen zorginstellingen. In de vijf workshops kwamen deze thema’s

steeds weer terug.

Bruikbare tips en waardevolle ideeën

Smaakbeleving bij ouderenEten en drinken is belangrijk voor het imago van een zorgcentrum. ruim 71 procent van de voedingsprofes-sionals vindt goed eten en drinken zeer belangrijk voor de profilering van hun zorgcentrum. Een maaltijd moet niet alleen gezond zijn, maar ook lekker smaken. Omdat de smaakbeleving van ouderen vaak achteruit gaat, moet het zorgpersoneel hierop inspelen door de maaltijd op ver-schillende manieren aan te passen. Volgens Thijs geer-dink, hoofd centrale Keuken in het Antonius Ziekenhuis in Sneek, kan dat bijvoorbeeld door andere apparatuur te gebruiken of de receptuur aan te passen door streekpro-ducten toe te voegen. Door meer gerechten aan te bieden, willen ouderen alles proeven en scheppen ze ook meer op. Ze nemen zelfs in gewicht toe. Uit onderzoek van het center for gastrology blijkt dat ook de ambiance en de herinnering aan geuren en smaken van vroeger kan helpen bij de smaakbeleving van ouderen.

Kwaliteit van de warme maaltijdOngeveer de helft van de voedingsprofessionals vindt het zeer belangrijk om cliënten zelf een maaltijd te laten kiezen via vaste componenten voor een vaste prijs. Een grote meerderheid van 95 procent slaagt erin om binnen het budget van € 6,95 een maaltijd te serveren. Dat heeft alles te maken met efficiënt inkopen, maar ook met de keuze voor een juiste combinatie van ingrediënten en de manier van bereiding. Aardappelen kunnen bijvoorbeeld vastko-kend of juist kruimelig zijn. Aardappelleverancier Schaap Holland wijst erop dat de aardappel een natuurproduct is, waardoor de bereidingswijze steeds kan veranderen. Koks in zorginstellingen moeten hier rekening mee houden om klachten van ouderen te voorkomen. Enno van Tuinema van de locatie Aylva State van zorggroep Tellens praat regelmatig met ouderen over het eten. “Een nieuwe oudere wordt altijd bij ons in de keuken geroepen om daar te eten. Dat praat gemakkelijker en de oudere voelt zich meer op zijn gemak.”

Page 15: Zorginstellingen nr. 3

152012-Mei / ZorgInstellingen

Voeding in de zorgvakmedianet inspiratiedaG

OndervoedingOndervoeding is een probleem dat veel speelt binnen zorginstellingen. Ondervoeding zorgt voor een afname van het gewicht, een verlaagde weerstand en dus ook een langere opnameduur en hogere behandelkosten. ruim driekwart van de voedingsexperts heeft dan ook een beleid op het gebied van het onderkennen van ondervoeding. De oplossing voor ondervoeding wordt vooral gezocht in het aanbieden van energierijke extra voeding of tussendoortjes. Diëtist Mieke Acda van het frieslandcampina Instituut heeft nog een aantal andere oplossingen. “Het kan helpen om het volume van de maaltijden te vergroten, bijvoor-beeld door een boterham dubbel te beleggen. Extra eetmo-menten of het aanpassen van de receptuur door energie-rijke toevoegingen als slagroom kunnen ook helpen.”

Optimale maaltijdbelevinggoed is niet goed genoeg. Dat is het motto van de presen-tatie van directeur gerard Schoep van de stichting Zorgcen-tra Zuidwest-Drenthe en eigenaar Viola Mulder van Voilà Advies voor interim-management, training en advies voor de zorg, retail en gastvrijheidsbranche. gasten en bewoners pra-ten over een slechte maaltijd of over een heel goede maaltijd. Eten dat gewoon goed is; daar wordt niet over gepraat. Zor-ginstellingen moeten streven naar de meest optimale maaltijd-beleving in de zorg. Dat kan alleen door een prettige ambi-ance, een kwalitatief goed product en een toegewijde gastheer of gastvrouw. gastvrijheid hoeft niet veel tijd te kosten; een simpel ‘goedemorgen mevrouw’ kan al het verschil maken.

WastemanagementIn onze maatschappij vindt tegenwoordig veel discussie plaats over verduurzaming en verspilling. Ook binnen zorginstel-lingen wordt voeding verspild. Opvallend is dat 57 procent van de voedingsprofessionals openstaat voor advies om een inventarisatie van de kosten van verspilling te maken. Maar hoe moet verspilling aangepakt worden? En wat levert het op? Volgens pieter van Dijk van de Opella groep Wageningen is het belangrijk om eerst te bepalen waar de waste verborgen zit. Bij het proces, de middelen, het personeel of de ingrediënten? Begin bij de bron: kijk naar het tijdstip van de maaltijd. Er moet sprake zijn van een gezonde verspreiding van maaltijden over de dag heen. De maaltijd moet aantrekkelijk zijn en de ambiance uitnodigend. Zorg voor een helder stappenplan, beschrijf de huidige situatie, breng de kosten goed in beeld en maak per deelgebied een verbeterplan.

Page 16: Zorginstellingen nr. 3

16 2012-Mei / ZorgInstellingen

BrandveiliGheidBouwbesluit 2012

Nieuw Bouwbesluit zorgt voor verwarringHet nieuwe Bouwbesluit heeft voor heel wat verwarring gezorgd. De overheid is al jaren bezig hier stukje bij beetje meer eenduidigheid in te scheppen. Het nieuwe bouwbesluit is echter een wirwar van regels. Brandveiligheidsadviseur Erwin de graaf brengt duide-lijkheid in de nieuwe regels die de brandmeld- en ontruimingsinstallaties betreffen.

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 met bijbehorende regeling Bouwbesluit vervangt het oude Bouwbesluit én het huidige gebruiksbesluit. Het Veegbe-sluit is alweer een aanvulling op het nieuwe Bouwbesluit met daarin ook een aantal aanpassingen. De verwar-ring neemt toe en het is te begrijpen dat de niet-specialisten niet altijd weten wat het nieuwe Bouwbesluit precies voor hen betekent. Vooral voor de brandveiligheidinstal-latie verandert er het een en ander. De belangrijkste wijzigingen betreffen de brandmeld- en ontruimingsinstallaties:

• Het productcertificaat voor de brandmeldinstallatie is vervangen door een inspectiecertificaat en kan alleen afgegeven worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

• Elke willekeurige partij mag een programma van Eisen opstellen bij een of meerdere eisende partijen.

• Daar waar een gecertificeerde brand- meldinstallatie wordt geëist, is ook een certificaat voor de ontruimings- alarminstallatie nodig.

In het gebruiksbesluit was de eis voor de aanwezigheid van een ontruimingsalarm-installatie opgenomen voor verschillende gebruiksfuncties. De kwaliteit van deze installatie was niet gewaarborgd in een certificeringsregeling. In het nieuwe Bouwbesluit is hierin verandering geko-men door de eis dat, daar waar op grond van het Bouwbesluit een gecertificeerde

Tekst Erwin de Graaf

Erwin de Graaf: bij een groot aantal zorginstellingen moet nog wel het een en ander gebeuren.

Page 17: Zorginstellingen nr. 3

172012-Mei / ZorgInstellingen

BrandveiliGheidBouwbesluit 2012

Uitgangspunten Voordat een brandbeveiligingsin-stallatie wordt geïnstalleerd, is het van belang dat de uitgangspunten volledig en eenduidig zijn vastge-legd in zogenoemde uitgangspun-tendocumenten. Deze documenten kunnen van belang zijn bij de vergunningverlening en spelen een belangrijke rol in diverse inspec-tie- en certificatieschema’s op het gebied van brandveiligheid. De wisselende kwaliteit van uit-gangspuntendocumenten zorgt er nog steeds voor dat brandmeldin-stallaties vaak niet worden geaccep-teerd. Dat is de reden dat bevoegde autoriteiten en verzekeraars vragen om expertise en borging van kwaliteit bij het opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD). LPCB, een certificeringsorganisa-tie, heeft een certificatieregeling ontwikkeld voor de erkenning van opstellers van uitgangspuntendocu-menten. De opdrachtgever kan aan de hand van een erkenningenlijst op een onderbouwde manier de juiste UPD-opsteller kiezen.

brandmeldinstallatie wordt voorge-schreven, er tevens een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie aanwezig dient te zijn.Een niet gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie kan tot gevolg hebben dat de doormelding naar de brandweer niet meer wordt geaccepteerd. In extreme gevallen kan de instelling zelfs gesloten worden. De overheid geeft be-drijven en instellingen tot 1 januari 2015 om de brandmeld- en ontruimingsinstal-latie te certificeren. Bij een groot aantal zorginstellingen moet echter nog wel het een en ander gebeuren om aan de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Die locaties kun-nen beter nu de status van de installaties checken om verrassingen te voorkomen. Een goede inventarisatie leert of en waar de tekortkomingen zijn en waar aanpas-singen gedaan moeten worden.

In het algemeen worden in de zorg naast traditionele luide alarminstallaties (slow-whoop) ook andere technieken ingezet als ontruimingsalarminstallatie. Je mag zelfs zeggen dat zorginstel-lingen bij uitstek vooruitstrevend zijn in het gebruikmaken van de nieuw-ste communicatietechnieken om de effectiviteit ervan te vergroten, zoals bijvoorbeeld Dect, Ip-technologieën en private gSM. Wanneer dit soort installaties ingezet worden als ontrui-mingsalarminstallatie, dient de be-trouwbaarheid van deze installaties wel te zijn gewaarborgd. In de NEN 2575 worden voorschriften beschreven waar-aan ontruimingsalarminstallaties dienen te voldoen. In de huidige norm zijn voor de nieuwste communicatietech-nieken geen voorschriften opgenomen. De nieuwe NEN 2575, die medio 2012 zal worden gepubliceerd, voorziet wel in voorschriften voor deze nieuwe communicatietechnieken. Over het algemeen is het voor zorg-organisaties van groot belang dat risi-co’s met betrekking tot brandveiligheid zo compleet mogelijk worden afgedekt. Brandveiligheid is complexe materie die financieel vaak grote consequenties kent en die om specialistische kennis en kwaliteitsborging vraagt. Wanneer de risico’s niet goed zijn afgedekt, heeft dit vaak grote consequenties.

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe Bouwbesluit:• Het Besluit brandveilig gebruik gebouwen (Gebruiksbesluit) is in BB 2012 opgenomen. • De maximale brandcompartiment- grootte voor industriegebouwen is van 1000 m2 verruimd naar 2500 m2.• De bezettingsgraadklassen zijn vervallen.• Sub brandcompartiment (subbc) is vervangen door beschermde subbc.• Rookcompartiment (RC) is vervangen door subbc.• De systematiek voor veilig vluchten is ingrijpend veranderd.• De bepaling uitgangsbreedte voor bestaande bouw is gelijkgetrokken aan nieuwbouw.• NEN-normen materialen zijn vervangen door Europese normen.• Daar waar een gecertif iceerde brandmeldinstallatie (BMI) wordt voorgeschreven, dient de ontruimings- alarminstallatie (OAI) eveneens gecertif iceerd te zijn.• Voor sommige gebruiksfuncties kan de verplichte doormelding naar een brandmeldcentrale (BMC) komen te vervallen.

MEER INFORMATIEErwin de Graaf RSEadviseur brandveiligheid0162 – 491 600

Page 18: Zorginstellingen nr. 3

Brandveiligheid in de zorgonderhoudsmanaGement

Zorgorganisatie pakt brandveiligheid aanBij veel zorginstellingen schiet de brandveiligheid ernstig tekort. Dat melden vier rijksinspecties eind 2011. Zorgorganisatie promens care is dan al bezig een brandveiligheidsbeleid in te voeren. Eind 2012 moeten alle gebouwen van promens care voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. ZorgInstellingen praat met hoofd facilitaire zaken Bob Seffingavan promens care en Emiel van Eijk van Vgib Onderhoudsmanagement over de voortvarende aanpak van brandveiligheid bij promens care.

Bouwbesluit 2012, wet- en regel-geving van de gemeente, inspectie-rapporten van de brandweer en het eigen brandveiligheidsbeleid: allemaal zaken waar je als facilitair manager van een zorginstelling mee te maken hebt. Het is niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden in het oerwoud van regels en om daarin een eigen koers te varen.

SpelregelsIn 2009 begon Bob Seffinga als hoofd facilitaire zaken bij zorgorga-nisatie promens care. “Al snel kwam de vraag: wat ga je aan brandveilig-heid doen? Ik dacht heel naïef: geen probleem, google is gewillig. Ik kijk wat de beleidseisen zijn als input voor een beleidsdocument. De prak-tijk bleek toch anders. De verschillen in interpretatie van wet- en regel-geving door gemeenten en brandweer van waren erg verwarrend”, aldus Seffinga. Hij wilde maar één ding: duidelijkheid over de spelregels waar de zorgorganisatie aan moest vol-doen. “promens care heeft meer dan 900 adressen. Als hoofd facilitaire zaken is het natuurlijk niet mogelijk om overal langs te gaan. Ik wilde richting en bovenal zo snel mogelijk aan de slag.”Adviesbureau Mun-nik schreef een beleidsplan voor de organisatie. De spelregels op papier waren niet alleen handig voor extern Emile van Eijk van Vgib (links) en Bob Seffinga van Promens Care (rechts)

18 2012-Mei / ZorgInstellingen

Page 19: Zorginstellingen nr. 3

Brandveiligheid in de zorgonderhoudsmanaGement

gebruik, maar ook voor het interne bewustzijn. “Het heeft dik twee jaar geduurd totdat het bestuur akkoord ging met implementatie van het brandveiligheidsbeleid. Dat betekent niet dat ze niet openstaan voor veilig-heid, maar er was geen bewustzijn van de problematiek, de aanpak en de hoeveelheid geld die hiervoor no-dig was. De algemene gedachte was: ‘We hebben toch vergunningen en de brandweer komt op bezoek, wat doen we dan verkeerd?’ pas nadat we binnen onze eigen organisatie op een lijn zaten, konden we daadwerkelijk op zoek gaan naar een partij die ons ging ondersteunen bij de implemen-tatie van het project”, aldus Seffinga.

OverlegDie partij werd Vgib Onderhouds-management b.v. Het bedrijf gaat ervoor zorgen dat voor het einde van 2012 alle locaties van promens care voldoen aan de wet- en regelgeving. “We hebben eerst tien procent van de locaties bezocht en op basis daar-van werkomschrijvingen gemaakt. Voor de meest voorkomende werk-zaamheden – denk aan het vervan-gen van een deur – zijn eenheden omschreven op basis waarvan werd geoffreerd. Inmiddels is de aanbeste-ding afgerond en is het werk gegund aan aannemer Brands Bouw. Eind april zijn de eerste panden al aange-pakt”, aldus Emiel van Eijk van Vgib. De aannemer is verantwoordelijk voor zowel de bouwkundige, elek-trotechnische als werktuigkundige werkzaamheden, wat de afstemming vereenvoudigd. Het gaat hierbij om zaken zoals het plaatsen van brand-werende deuren, nieuw hang- en sluitwerk, het brandwerend afdich-ten van doorvoeringen die door compartimentsgrenzen gaan en het installeren van nood- en vluchtver-lichting. “Het is belangrijk om je als organisatie niet alleen te verlaten op onderhoudsaannemers en installatie-bureaus”, zegt Van Eijk. “Ze instal-leren leidingen bijvoorbeeld met het

grootste gemak door verschillende compartimentsgrenzen heen. Dat kun je hen ook niet altijd kwalijk nemen. De compartimentering van een pand is vaak niet helder beschreven en van oudere panden zijn vaak niet eens tekeningen beschikbaar. Overleg is daarom belangrijk. Iedereen moet van de juiste eisen weten, ook de mon-teurs die de praktische aanpassingen komen doen. Anders kan het zomaar gebeuren dat goed bedoeld afbreuk wordt gedaan aan de brandveilig-heid”, aldus Van Eijk.

Organisatorische aspectenNaast de bouwkundige zaken is er ook een organisatorisch aspect. Daarvoor is promens care ver-antwoordelijk. “De weg naar de nooduitgangen moet open blijven, er mogen geen tafels voor brand-slanghaspels staan en onze cliënten en medewerkers mogen geen deur-drangers van de deuren halen”, zegt hoofd facilitaire zaken Bob Seffinga. promens care heeft naast de gebrui-kelijke wet- en regelgeving ook extra gelet op brandwerendheid. “Onze cliënten zijn niet altijd even mo-biel en soms reageren ze anders op alarmsignalen dan wij zouden doen. Ontvluchten en alarmeren vinden wij daarom het meest belangrijk.” promens care is nu aan het kijken of ze samen met de brandweer een voorlichtingsprogramma kunnen opstarten.Ook volgens Vgib blijft overleg met de brandweer en de gemeente belangrijk. Emiel van Eijk: “Bij onduidelijkheid over het rechtens verkregen niveau is afstemming met gemeente en brandweer van belang om samen heldere toetsingskaders vast te kunnen stellen.” Bob Sef-finga van promens care is het met hem eens. “Als organisatie moet je continu de afweging maken of een aanpassing wel verstandig is. Je moet eerst heldere afspraken maken en niet als een kip zonder kop alles aan gaan passen.”

OnderhoudEmiel van Eijk van Vgib Onder-houdsmanagement geeft drie tips aan zorginstellingen die ook hun brandveiligheid willen aan pakken:1. Zorg ervoor dat het vastgoed- bestand op orde is. Welke panden heeft de zorginstelling, wat is de gebruiksfunctie en van welke panden is de organisatie eigenaar en welke worden gehuurd?2. Blijf niet te lang hangen in theo- retische discussies over brand- veiligheid, maar overzie het totaal en maak duidelijk wat de kortste marsroute is.3. Kijk niet alleen naar de hardware die moet worden aangepast. Het organisatorische aspect is ook belangrijk.

192012-Mei / ZorgInstellingen

Page 20: Zorginstellingen nr. 3

20 2012-Mei / ZorgInstellingen

zorG & BouwHaags mr. L.E. Visserhuis bouwt nieuw

Zorg met een Joodse identiteit

Page 21: Zorginstellingen nr. 3

212012-Mei / ZorgInstellingen

zorG & BouwHaags mr. L.E. Visserhuis bouwt nieuw

Het nieuwe mr. L.E. Visserhuis in Den Haag is ruim opgezet en heeft een duidelijke Joodse identiteit. Zorginstellingen neemt een kijkje op de nieuwe locatie die precies een jaar geleden werd opgeleverd.

In het restaurant van het mr. L.E. Visserhuis is het gezellig druk. Ver-schillende bewoners genieten van hun lunch terwijl de gastvrouw koffie rondbrengt. Op de achtergrond klinkt Joodse muziek. Bezoekers die het huis binnenlopen, komen meteen in het restaurant terecht. Er is geen receptie. De gastvrouwen vangen alle bezoekers op, serveren het eten en nemen ook nog eens de telefoon op. Over de locatie van het restaurant is bewust nagedacht. “Er moet een goede verbinding tussen bin-nen en buiten zijn. Onze bewoners wil-len contact met de buurt houden. Het

Tekst Aline de Bruin

is hier echt een seniorenstad, de flats in de omgeving worden bewoond door ongeveer 1500 ouderen. We hebben veel aanloop van buiten”, zegt directeur Noor van den Bergh.

Eigen meubelsDe zorginstelling, met verpleeghuiszorg en appartementen voor zelfstandig wonen, ligt op een mooie locatie in de Haagse wijk Benoordenhout, vlakbij een winkelcentrum en park clingendael. Na twee jaar lobbywerk kreeg het bestuur van de instelling rond 2003 toestem-ming van de gemeente om te gaan bou-

wen. pas in 2008 begon de nieuwbouw daadwerkelijk en in mei 2011 zijn alle bewoners overgegaan naar de nieuwe locatie. De oude locatie van het Visserhuis bood niet voldoende ruimte voor een uitbreiding met zelfstandige wonin-gen. In het nieuwe gebouw is plaats voor vijf units van zes bewoners: drie gesloten groepen voor dementerenden en twee groepen cliënten die somati-sche verpleeghuiszorg nodig hebben. In de toren van het gebouw zijn de appartementen voor zelfstandig wonen gevestigd. “Veel van die bewoners krijgen overbruggingszorg. Ze kunnen dag en nacht bellen als er iets aan de hand is en het is ook mogelijk om eten naar het appartement te laten brengen. Daar betalen ze servicekosten voor.” De toren met appartementen heeft een eigen officiële ingang. Van den Bergh: “Mensen die zelfstandig wonen, willen liever niet de confrontatie hebben met het verpleeghuis. Daar denken ze nog niet aan.” Op de eerste en tweede verdieping van het appartementencomplex zit een doorgang naar het verpleeghuisgedeelte. Zodra je de deur door bent, verandert het kleurgebruik. Dit is het gedeelte kleinschalig wonen. Elke groep heeft zijn eigen huiskamer, ingericht met spullen van de bewoners. “We roepen altijd tegen bewoners dat ze gewoon hun eigen meubels mee moeten nemen. Anders ziet de inrichting er zo steriel uit. Nu staan er gezellige leunstoelen en oude kasten”, vervolgt Van den

Een mooie locatie in de Haagse wijk Benoordenhout

Page 22: Zorginstellingen nr. 3

22 2012-Mei / ZorgInstellingen

Bergh. Ook hun eigen kamer mogen de bewoners zelf inrichten. Alleen het bed krijgen ze van het verpleeghuis. Op de vloer liggen overal tegels van vloerbe-dekking. “Vloerbedekking is gezelliger dan zeil. En als er ongelukjes gebeuren, kan het personeel de tegel eruit halen en snel wassen.”Over de inrichting is bewust nagedacht. De directeur heeft tijdens verschillende werkbezoeken en een bezoek aan Israël allerlei ideeën opgedaan en die doorge-voerd in de inrichting. Zo is overal de Joodse identiteit van de instelling terug te vinden. De woongroepen hebben

mr. L.E. VisserhuisDen Haag

TyPERINGJoods woonzorgcentrum met bele-

vingsgerichte verpleeghuiszorg en ap-partementen voor zelfstandig wonen.

INDELINGEen verpleeghuis van vijf wooneenhe-den voor ieder zes bewoners, 36 ap-

partementen voor zelfstandig wonende ouderen en een gemeenschappelijk

restaurant.

BOUWPROCES2002: bouwlocatie toegewezen2007: vergunning College Bouw

2008: start voorbereidingen en bouw 2001: oplevering totale complex in mei

ARCHITECTRietveld Architects, New york. Bin-nenhuisarchitect Bart Jan IJzerman

(DORATO).

AMBIANCESfeervol, goede verbinding van binnen naar buiten, mooi kleurgebruik. De huis-kamers zijn ingericht met eigen meubels van de bewoners. De Joodse identiteit is

overal in het interieur terug te zien.

AANTAL MEDEWERKERS60

WEBSITEwww.jbc-visserhuis.nl

de namen van de stammen van Israël, op de dressoirs staan menora’s (joodse kandelaars) en in het restaurant hangen foto’s van heilige plekken in Israël, zoals de Tempelberg in Jeruzalem. De keuken biedt koosjer style maaltijden aan. Van den Bergh: “Dat wil zeggen dat we geen producten aanbieden die niet geoorloofd zijn volgens het joodse geloof; dingen als garnalen en varkens-vlees.” Het eten is niet strikt koosjer. “In ons vorige gebouw stond de keuken onder toezicht van een rabbijn. Alle melk- en vleesproducten werden strikt gescheiden. In overleg met de bewo-ners hebben we besloten dat nu niet meer te doen. Het is heel duur en onze bewoners stellen er geen prijs meer op. Boven in het verpleeghuis hebben we nog wel twee dubbele keukens. Mocht er opeens een enorme toename zijn aan orthodoxe bewoners, dan kunnen we het alsnog aanbieden.”

Gestreepte bankenDe meeste bewoners van de apparte-menten eten in het restaurant. Ook hier is de inrichting huiselijk, modern en met Joodse details. Zo is er op de muur aan de achterkant van het restaurant een stukje steen weggelaten ter herdenking aan de verwoesting van de tempel in

Directeur Noor van den Berg heeft tij-dens een bezoek aan Israël allerlei ideeën opgedaan voor hun nieuwe zorgcentrum.

zorG & BouwHaags mr. L.E. Visserhuis bouwt nieuw

UITBREIDEN, RENOVEREN OF ANDERS GEBRUIKEN?PREFAB BOUW: SLIM EN DUURZAAM INVESTEREN IN INNOVATIEVE ZORGHUISVESTING

PROVADA5-7 JUNI 2012 RAI Amsterdam STAND 11.54

2012.04 Zorginstellingen 210x145mmfc.indd 1 1-5-2012 10:35:58

Page 23: Zorginstellingen nr. 3

Jeruzalem. Naast het restaurant bevindt zich ook een open gedeelte met een terras. Tijdens het jaarlijkse Loofhut-tenfeest gaat het dak open. “Dit joodse feest schrijft voor dat er een directe verbinding met de open lucht is”, aldus Van den Bergh.De gestreepte banken in het zitgedeelte van het restaurant zitten heerlijk. “geen projectmeubilair zoals je dat bij veel zorginstellingen ziet. Dit is allemaal aangeschaft bij iemand die restaurants inricht”, aldus Van den Bergh. De pla-fonds zijn zacht geel. “Dat is een idee van de binnenhuisarchitect. Zelf had ik het plafond waarschijnlijk gewoon wit gelaten en dat was heel koud geweest. Hier wonen ouderen; het moet wel gezellig zijn.”

232012-Mei / ZorgInstellingen

zorG & BouwHaags mr. L.E. Visserhuis bouwt nieuw

UITBREIDEN, RENOVEREN OF ANDERS GEBRUIKEN?PREFAB BOUW: SLIM EN DUURZAAM INVESTEREN IN INNOVATIEVE ZORGHUISVESTING

PROVADA5-7 JUNI 2012 RAI Amsterdam STAND 11.54

2012.04 Zorginstellingen 210x145mmfc.indd 1 1-5-2012 10:35:58

Page 24: Zorginstellingen nr. 3

Recool is uw totaalleverancier in verhuur van klimaatoplossingen. Door middel van het brede leveringsprogramma kunnen wij u de oplossing bieden voor vrijwel ieder klimaatprobleem.

Hierboven illustreren wij graag de diverse producten uit ons assortiment. Meer informatie over deze apparatuur kunt u eenvoudig opvragen via de QR-code hiernaast of door een bezoek aan onze website www.recool.nl.

Bij ons kunt u terecht voor méér dan alleen de levering van uw apparatuur. Ook advisering en ondersteuning in alle fases van uw project vormt voor ons een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing.

Wij laten u graag zelf de toegevoegde waarde van dit concept ervaren en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

RECOOLVerhuur in Koeling-Airconditioning

Anders denken in klimaatoplossingen

KoelingChillers

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor

meer informatie!

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING Recool BV I 078 - 691 10 00 I www.recool.nl

Verhuur van tijdelijkeklimaatoplossingen.

VentilatieLuchtbehandeling Airconditioning & Warmtepompen

Vochtbeheersing

dit noemen wij pas huisvesting

advies en architectuurmet de gebruiker als uitgangspunt

2doubleyou.nl

2 double youNieuweweg Noord 314b-153905 LX VeenendaalT 0318 66 88 44E [email protected] www.2doubleyou.nl

Page 25: Zorginstellingen nr. 3

252012-Mei / ZorgInstellingen

column

Frederiek Morees is direc teur van een zorginstelling ergens in Neder-land. Zij schrijft over zaken waar-mee zij in de dagelijkse praktijk te maken heeft.Morees heet in werkelijkheidanders.

gebreken “Mevrouw Morees, ik huur een duur appartement bij u, maar de wc-potten hangen te laag. Ik kan de ramen niet openen, want de handgrepen aan de ramen zitten veel te hoog en er zijn er geen zonneschermen. En mevrouw, hoe zit dat nou met het zwembad en die fitnessruimte. U maakt er reclame voor in uw brochure. Ik woon hier nu bijna een jaar en het zwembad is nog steeds niet in gebruik.” Het is de algemene vergadering van de appartementbewoners en ik krijg de volle lading over mij heen. En voor de zoveelste keer sta (of liever gezegd zit) ik met mijn mond vol tanden, want eigenlijk hebben ze gelijk.Een jaar geleden hebben wij onze nieuwe locatie in gebruik genomen en er zijn nogal wat gebreken. Sommige kinderziektes waren gemakkelijk op te lossen, maar bovenvermelde zaken hebben meer dan kinderziektes. Ik kan daar welis-waar niet omheen, maar kan op dit moment echt geen oplossing aanbieden. De financiële middelen ontbreken.Er zijn namelijk nog andere gebreken, waar de bewoners geen last van hebben, maar wij helaas wel. En die zaken zijn voor ons prioriteit. Daar hebben deze ver-ontwaardigde bewoners natuurlijk geen boodschap aan, dus houd ik mijn mond. Ik hoor hun gemopper beleefd aan en rust mijn ziel in lijdzaamheid.Die andere zaken moeten met spoed worden aangepakt, want anders komt de medische zorg voor onze verpleeghuisbewoners in het geding. De apotheek vindt namelijk dat de medicijnkamers veel te warm zijn en wil dus airconditioning. Ook moeten de opslagruimtes voor verbandmiddelen en ander medisch materiaal opnieuw worden ingericht en worden vervangen door metaal, om maar enkele voorbeelden te noemen.Deze kwesties zijn onderdeel van het verpleeghuis en voor de bewoners van de appartementen dus absoluut niet relevant. Als gebruiker van het nieuwe gebouw en niet als opdrachtgever – het is een huurpand – hadden wij niet veel inspraak en alle zaken die wij aan de orde stelden, werden in de categorie meerkosten geparkeerd. Zo was de limiet voor onze portemonnee snel bereikt.Voeg daaraan toe dat als gevolg van de recessie er nog steeds zeven van de 36 appartementen leegstaan en u zult begrijpen dat er niet zomaar een, twee, drie zonneschermen voor de ramen van de appartementen hangen.Als ik het over kon doen, zou ik het wel weten, denk ik vaak. Om te beginnen een andere woningcorporatie, een betere, scherpere bouwadviseur en niet meer zo goed van vertrouwen rekenen op andermans expertise, omdat expertise in bouwen bij mij ontbreekt.Maar ja, zo’n project maak je maar één keer in je leven mee; deze kans krijg ik niet nog een keer. Dus maken we er het beste van en roeien we met de riemen die wij hebben.

Page 26: Zorginstellingen nr. 3

26 2012-Mei / ZorgInstellingen

Led versus halogeenduurzaamheid & enerGie

Led spots ideaal als accent-verlichtingDe laatste decennia worden er op grote schaal halogeen ac-centspots toegepast. Het sprankelende licht verschijnt in winkels, restaurants en daar waar een goede leefsfeer nodig is. Toch ko-men er duidelijke alternatieven. Journalist cees van de Vrie bekijkt waarom de nieuwe generatie led verlichting de halogeenspots gaat vervangen.

Tekst Cees van de Vrie

Halogeenlampen gaven oorspronkelijk een hel wit licht en boden heel wat meer lumen/watt dan de gloeilamp. Door de hoge temperatuur waren deze destijds snel stuk. Bovendien was er een markt voor een warmere lichtkleur. Daarom hebben de fabrikanten de brandtemperatuur verlaagd waardoor tevens de levensduur werd ver-lengd. Hierdoor is echter ook het voordeel van energiebesparing in vergelijking met de gloeilamp verdwenen. Door het dimmen van halogeenspots neemt de lichtopbrengst meer dan evenredig af dan het vermogen, dus verlagen we de lumen/watt aanzienlijk. Een ander probleem van de halogeenspots is de hoge temperatuur van de brandende lampen. Vaak waren zij de oorzaak van ver-brande vingers en er zijn heel wat branden ontstaan omdat de gordijnen de spot konden raken of omdat het plafond te warm werd. Verder zorgen optredende UV-stralen voor kleurverschillen in weefsels en papierproduc-ten. gezien deze bezwaren is het de moeite waard om te zien hoe we led spots als ac-centverlichting kunnen toepassen.

Goede led spots Het heeft lang geduurd alvorens er goede vervangers beschikbaar waren voor de veelvuldig toegepaste halogeenlampen 12V gU5.3 van 35W en voor de 230V gU10 van 35W. Veel led spots gaven niet de warme lichtkleur of veranderden na verloop van tijd van lichtkleur. Vaak zagen we dat de spot te weinig licht produceerde omdat bij warm wit licht (2700-2900 K) de lichtopbrengst te wensen overliet. Ook waren de afmetingen soms afwijkend (vaak langer) waardoor de lampen niet uitwis-selbaar bleken. gezien het bovenstaande is het niet verstandig om alles in een keer in te kopen maar is het zinvol om eerst een proef te doen. Vervolgens is van belang dat een duidelijke garantie van drie jaar wordt bedongen zodat in voorkomende gevallen de fabriek er achter blijft staan. De halogeenlampen die door led lampen vervangen kunnen worden:

12V GU5.3 halogeenDe 12V halogeenspots worden gevoed via een transformator. Meestal is er een mogelijkheid om deze te dimmen. Experi-menteren met nieuwe led spots is verkeerde zuinigheid. Beter is het om hier led spots te voorzien van bijbehorende elektronische

Page 27: Zorginstellingen nr. 3

Led versus halogeenduurzaamheid & enerGie

Twee led lampen als vervangers van veelvuldig toegepaste ha-logeenlampen. de 12V GU10 led spot (links) en de 230V GU 5.3 led spot (rechts).

transformatoren, eventueel in combinatie met een bijpassende dimmer. Zo kan er daadwerkelijk garantie op het systeem worden bedongen en worden problemen voorkomen.

230V halogeenspotsDeze halogeenspots werken rechtstreeks op het lichtnet. Vaak zijn deze gemonteerd in combinatie met een dimmer. Het is verstan-dig om deze om te wisselen voor 230V led spots en een hierbij behorende dimmer toe te passen. Door het toepassen van een geschikte led dimmer wordt er evenredig op stroom bespaard. Een niet aangepaste dimmer kan de oorzaak zijn van flikkerende led lampen.

AR111 halogeenlampen Deze halogeenlamp voor winkels, hotels en musea is nu eveneens verkrijgbaar als led lamp. Het is met zijn warme, op halogeen lijkende accent een ideale vervangingsoplos-sing voor de Ar111 en 50W halogeen-spots. Deze led lamp is vooral geschikt daar

Cees van de Vrie Cees van de Vrie is een freelance journa-list, gespecialiseerd in energiebesparing. In de laatste editie van 2011 en de eerste van 2012 zijn ook artikelen van Cees van de Vrie verschenen over led verlichting. Deze artikelen zijn terug te vinden in de digitale versies op de website van Zorg-instellingen: www.zorginstellingen.nl

Rekenvoorbeeld Stel dat we tien halogeenlampen wis-selen met een verbruik van 35W per uur. We gaan ervan uit dat de ver lichting per dag 10 uur brand. Per dag zijn we 3,5 kW kwijt wat bij een prijs van € 0,20 per kW per dag € 0,70 kost. Per jaar kost dit 365 x € 0,70 = € 255,50. Dit is voor een spot € 255,50 : 10 = € 25,55 per spot per jaar. Een vergelijkbare led spot verbruikt 5,0 5W per uur, precies 7 maal minder dan een halogeen spot. De led spot kost € 25,55 : 7 = € 3,65 per spot per jaar. Door het gebruik van led wordt er € 25,55 - € 3,65 = € 21,90 bespaard per spot per jaar. Bij een levens-duur van 35.000 uur : 3600 branduren per jaar is de levensduur 9,7 jaar. De totale besparing op energie bedraagt dan 9,7 x € 21,90 = € 212,43 per led spot.

waar het licht dagelijks brandt voor het uitlichten van objecten (10 of 20 graden) evenals voor algemene verlichting (circa 45 graden). Omdat de lamp nauwelijks warmte produceert, is deze geschikt voor toepassing boven voedsel en organische materialen en om sfeer te creëren.

w w w . l e d z g o . n l

ADV_Ledzgo_185x131mm_new.indd 1 10-05-12 10:59

Page 28: Zorginstellingen nr. 3

Elk jaar breekt er in de zorg zo’n 1.000 keer (!) brand uit. Veelal zijn het

patiënten die onbedachtzaam zijn. Daar kunt u weinig aan doen. Waar u

wél wat aan kunt doen, is zorgen dat wánneer er brand uitbreekt deze snel

wordt gecompartimenteerd. Met behulp van gecertificeerde brandwerende

schuifdeuren. En juist daarmee kunnen wij u uitstekend helpen.

Benieuwd hoe wij anderen geholpen hebben en hoe wij u kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op, 0299 38 08 08 of [email protected].

... en onze automatische schuifdeuren beschermen ze tegen brand

www.zorgentrees.nl

Page 29: Zorginstellingen nr. 3

292012-Mei / ZorgInstellingen

polikliniek UMc Utrechtontwerp

Nieuw concept polikliniek

De polikliniek van het UMc Utrecht zal er over een aantal jaren heel anders uitzien. Architecten- en adviesbu-reau op ten noort blijdenstein heeft voor en met het UMc een concept ontwikkeld dat het werkproces binnen moet optimaliseren waardoor de patiënt centraal komt te staan. Architect Milee Herweijer van op ten noort blijdenstein licht het nieuwe ontwerp toe.

Tekst Milee Herweijer

Steeds meer behandelingen, aandoe-ningen en ingrepen kunnen poliklinisch worden behandeld. Het aantal patiënten dat dagelijks de polikliniek bezoekt, stijgt hierdoor aanzienlijk. patiënten worden vaak door meerdere personen bege-leid, waardoor ook het aantal bezoekers toeneemt. Door deze toename hebben ziekenhuizen veel aandacht voor lay-out en vormgeving. De meeste patiënten kiezen een ziekenhuis echter vanwege de beste arts, het beste consult. Door de afhankelijke positie waarin patiënten zich bevinden, blijken zij nog steeds zeer tole-rante klanten te zijn. Zolang zij maar de gewenste zorg ontvangen, stellen zij zich weinig kritisch op.Het optimaal en efficiënt organiseren van een polikliniek is een logistieke uitdaging. Bij het spreekuur zijn veel medewerkers betrokken zoals baliemedewerksters, nurse practitioners, coassistenten, specialisten en supervisors. De kwaliteit van de medische zorg - het consult - is afhankelijk van de samenwerking tussen de betrokken mede-werkers. Er wordt door personeelsleden vaak geklaagd over het slecht op de hoog-te zijn van het verloop van het spreekuur: men moet veel lopen en veel tijd gaat verloren met het zoeken van collega’s. Dit wordt ook door patiënten waargeno-men. Bovendien veranderen poliklinische concepten door bijvoorbeeld het orga-

Page 30: Zorginstellingen nr. 3

30 2012-Mei / ZorgInstellingen

polikliniek UMc Utrechtontwerp

niseren op multidisciplinaire zorgpaden, het plannen van meerdere consulten voor patiënten op één dag, vervagende grenzen tussen divisies en het op een andere wijze doorberekenen van huisvestingskosten. In deze complexe situatie mag ook van het gebouw verwacht worden dat het een bijdrage levert aan het faciliteren van het primaire zorgproces.

OplossingenDit is een herkenbare situatie binnen de zorg en een uitdagende opgave waar-

voor architecten- en adviesbureau op ten noort blijdenstein zich ook bij het UMc Utrecht gesteld zag. Hier kwam nog bij dat het gebouw gedurende dertig jaar nagenoeg geen aanpassingen had ondergaan en de oplossingen binnen het bestaande casco inpasbaar moesten zijn. Bovendien moesten zaken als functio-naliteit, uitstraling en beleving binnen de totale visie een eigen plek krijgen. Tijdens de interviewrondes en de diverse workshops deed zich de bijzondere situatie voor: steeds meer medewerkers

De belangrijkste onder-delen van het nieuwe concept zijn:Verbetering toegankelijkheidDoor een nieuwe routing en entree worden identiteit en vindbaarheid van de polikliniek versterkt.

Het aanbrengen van een heldere structuurDe middenas met de vides en het daklicht wordt versterkt en verfraaid tot een centrale boulevard. Hierdoor is het gebouw helder leesbaar voor de bezoeker.

Goede ontvangst en diverse wachtmogelijkhedenRondom de hoofdas (met vides, daglicht en trappen/liften) ontstaat een centraal patiëntengebied, helder en overzichtelijk met een aantrekke-lijke ambiance, daglicht en groen.

Nadenken over divisie­overschrijdende concepten.Het delen van ruimtes biedt nieuwe kansen om een bestaand gebouw binnen de bestaande vierkante meters geschikt te maken voor de toekomst.

Efficiënte bedrijfsvoeringDe aangebrachte zonering tussen het openbare patiëntengebied en het werkgebied van de medewer-kers heeft geresulteerd in korte looplijnen voor de professionals en ruimte voor privacy.

Al deze onderdelen zijn in een ver­rassende structuur geïntegreerd. Het biedt het UMC Utrecht de ruimte optimale zorg aan patiën-ten te verlenen, waarbij zowel het welbevinden en rust in een prettige ambiance voor de patiënten als opti-malisatie van het werkproces van de medewerkers centraal staan. Een prachtig voorbeeld van hoe interi-eurarchitectuur de functionaliteit en uitstraling naadloos laat aansluiten en de doelstellingen van de organi-satie kan ondersteunen.

Patiënten in de wachtgebieden hebben een ruime keuze aan zitmogelijkheden.

Functionaliteit, uitstraling en beleving krijgen een eigen plek binnen de totale visie.

Page 31: Zorginstellingen nr. 3

polikliniek UMc Utrechtontwerp

waren bereid in een informele en open setting na te denken over de vraag hoe een polikliniek voor de toekomst eruit zou moeten zien. Het streven hierbij was om op alle fronten (dus op zorg- en organisatorisch gebied) tot nieuwe oplos-singen te komen. Dit is met een uniek concept gelukt.

Uniek Als men de patiënt daadwerkelijk centraal wil stellen, dan zal geregeld moeten worden dat men de patiënt de meest optimale zorg en kwalitatief het beste consult (de maximaal beschikbare tijd van de specialist) kan bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zal het werkproces van de medewerkers uiterst efficiënt moeten verlopen. Het concept voor het UMc Utrecht is uniek omdat – juist om de patiënt centraal te stellen – de medewerker als uitgangspunt is genomen. Architecten-bureau op ten noort blijdenstein heeft dit vervolgens vertaald naar een com-

pact werkgebied waar de medewerkers elkaar tijdens het spreekuur snel kunnen vinden, zaken kunnen overdragen of een computer kunnen raadplegen. De spreekkamers zijn letterlijk in een ring rond het werkgebied gesitueerd, waardoor men vanuit het werkgebied snel toegang tot de spreekkamers heeft. Korte looplijnen, snelle vindbaar-heid van collega’s en veel uniformiteit ondersteunen de verschillende specialis-men in de multidisciplinaire zorgpaden. Voor de patiënten zijn de spreekkamers uitsluitend vanuit het centrale openbare gebied toegankelijk. Omdat de patiënten geen zicht hebben op de hectiek in het werkgebied, ervaren zij een professio-nele en gestroomlijnde organisatie. Het UMc Utrecht heeft een studie gedaan naar de spreekkamer van de toekomst. Inmiddels is een mockup- ruimte gebouwd met daarin een grote tafel, waar de patiënt met familie aan de ene zijde en het zorgteam aan de andere zijde kunnen plaatsnemen. Er

staat een beeldscherm waarop beide partijen goed kunnen kijken, maar die niet tussen hen in staat. De on-derzoekstafel is vanuit het oogpunt van privacy afgeschermd. Ook zijn er nieuwe ruimten geïntroduceerd zoals familiekamers om rustig na te kunnen praten na een slechtnieuwsgesprek en kleine spreekkamers waar men com-plexe vervolgafspraken kan maken of waar een specialist een patiënt telefo-nisch te woord kan staan. Het gehele ontvangstconcept is patiëntvriendelijker en gastvrijer. Het thema ‘hostmanship’, waarbij de polikliniek optimaal op de patiënten is ingesteld, heeft hierbij een grote rol gespeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de patiënten in de wachtgebieden een ruime keuze aan zitmogelijkheden hebben: internetplekken, leestafel, open zitjes, besloten coupezitjes en comfor-tabele banken. Via een digitaal systeem worden mensen geïnformeerd over het tijdstip en de spreekkamer waar men verwacht wordt.

“Dag in dag uit het comfort van veiligheid”Iedere dag veilig en comfortabel kunnen douchen en naar het toilet gaan! De LinidoSolutions van Handicare Bathroom Safety willen dit voor iedereen mogelijk maken.

Het uitgangspunt bij onze oplossingen is het bieden van zoveel mogelijk zelfstandigheid en veiligheid bij het gebruik van bad-kamer en toilet. Voor jong en oud, met een lichte of zwaardere stoornis of beperking: de LinidoSolutions bieden een breed scala aan hulpmiddelen bij de dagelijkse verzorging. De hulpmiddelen zijn geschikt voor wie zelfstandig thuis woont, maar ook voor wie in een instelling verblijft of er werkt.

Tijdens het ontwerpen en produceren van de LinidoSolutions denken we altijd aan ons uiteindelijke streven: het dagelijkse leven voor de gebruikers makkelijker maken. Wat kunnen we voor u betekenen?

Handicare Bathroom Safety is de nieuwe naam van Linido B.V.

Handicare Bathroom Safety B.V. • Postbus 70, 2640 AB Pijnacker • T 015 369 54 40 • [email protected] • www.handicare.com

Page 32: Zorginstellingen nr. 3

32 2012-Mei / ZorgInstellingen

Vloerbedekking en fijnstofschoonmaak

Vloerbedekking beïnvloedt gezondheidBestaat er een relatie tussen de hoeveelheid fijn-stof in de binnenlucht en het type vloerbedekking? Twee wetenschappers hebben hier, onafhankelijk van elkaar, onderzoek naar gedaan: wetenschaps-journalist dr. Anton Duisterwinkel en TNO- medewerker dr. Jan Duyzer.

Een slechte luchtkwaliteit in zor-ginstellingen kan leiden tot extra gezondheidsklachten bij de patiën-ten en verminderde werkprestaties van het personeel. De invloed van een te hoog cO2-gehalte hierbij is al vaak vastgesteld. Maar - en dat is minder bekend - ook de aanwezig-heid van stof in de lucht is een factor van belang. goed schoonmaken is belangrijk, maar ook de keuze tussen vlakke en textiele vloer lijkt een rol te spelen. Uit diverse rapportages blijkt dat een slecht binnenklimaat in zor-ginstellingen de oorzaak kan zijn van gezondheidsklachten. Door een slechte ventilatie ontstaat een te hoge concentratie cO2 in de lucht, wat hoofdpijn en concentratiestoornis-sen kan veroorzaken. Ook ontstaan er hogere concentraties virussen en bacteriën, waardoor infectieziekten zich snel kunnen verspreiden. De oplossing ligt voor de hand: beter ventileren. resultaat: minder ziekte en betere werkprestaties.

Fijnstof De blootstelling aan fijnstof in de lucht is een complexer onderwerp. Ventilatie lost het probleem slechts

Tekst Bas GoedvolkFlotex vloer in woonzorg-centrum Hof van Bethanië in Mierlo.

Page 33: Zorginstellingen nr. 3

332012-Mei / ZorgInstellingen

Vloerbedekking en fijnstofschoonmaak

gedeeltelijk op. De bron voor het fijnstof wordt niet aangepakt en de aangevoerde lucht is ook niet altijd even schoon. Hoe kan de hoeveelheid fijnstof dan wel verlaagd worden? Stof en vuil bestaan uit allerlei deel-tjes, zoals zand, klei, textiel, haren, as en roet, die we kunnen waarnemen. Deze grotere deeltjes blijven hangen in keel en neus en verdwijnen door hoesten en niezen. De kleine stof-deeltjes zijn niet waarneembaar en zijn zo klein dat ze los komen van de grond, lang in de lucht blijven zweven en zo kunnen worden inge-ademd. Eenmaal in de longen komen ze er ook niet meer uit.In de buitenlucht wordt fijnstof ver-oorzaakt door het verkeer, de indus-trie en de landbouw. fijnstof bevat

biologisch materiaal zoals stuifmeel, schimmels en sporen, en chemische stoffen zoals roet, mineralen, vezels, zouten, organo-metaalverbindingen en koolwaterstoffen. fijnstof in de binnenlucht bevat grotendeels dezelfde elementen als fijnstof in de buitenlucht plus de huidschilfers en haren van mens en dier, allergenen (stoffen waar mensen allergisch op kunnen reageren van bijvoorbeeld huisstofmijt, kat en hond), schim-mels, sporen en bacteriën.Bij inademing zijn bepaalde compo-nenten van fijnstof op de lange ter-mijn schadelijk voor de gezondheid. Denk aan roetdeeltjes en de stoffen die door die deeltjes vastgehouden worden. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen terecht komen. Blootstelling aan fijnstof belemmert de longontwikkeling bij kinderen, verergert ziektesympto-men en bekort de levensverwachting. Andere componenten van fijnstof hebben een direct, kortdurend effect, dat overigens wel hinderlijk kan zijn. Ziekmakers zoals allergenen, schim-mels en bacteriën veroorzaken oog- en luchtwegirritaties, vermoeidheid, hoofdpijn en koorts.

Vloeren Anton Duisterwinkel is als weten-schapsjournalist gespecialiseerd in hygiëne. Hij heeft in opdracht van de Vereniging Schoonmaak research (VSr) veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen schoonmaken en fijnstof. “Als je over een vloer loopt, dan verspreid je een deel van het stof dat op de grond ligt. Dat wervel je de lucht in. Dit verschijnsel wordt ook wel 'resuspensie' genoemd. Men-sen verspreiden zelf ook stof via hun kleding, haren en huid.”De hoeveelheid fijnstof in de lucht is continu aan verandering onderhevig. Duisterwinkel: “Als je de stofconcen-tratie gaat meten in een lege ruimte, dan hangt er maar een klein beetje fijnstof in de lucht. Komen er men-sen binnen, dan gaat die concentratie

omhoog. Belangrijk om te melden is ook, zeker in verband met kinderen, dat de concentratie van fijnstof laag bij de vloer dichter is dan op een paar meter hoogte.” Omdat mensen een groot deel van hun tijd binnen doorbrengen, zou het dus een goede zaak zijn als een bepaald type vloer-bedekking of een goed onderhoud van de vloer kan bijdragen aan het verminderen van fijnstof en ziekma-kers op de vloer en in de lucht. TNO-onderzoeker Jan Duyzer heeft oriënterend literatuuronderzoek gedaan naar de stofbindende eigen-schappen van textiele vloerbedek-king. Het TNO-onderzoek bevestigt de stofbindende eigenschappen van textiele vloeren, maar wat dit precies in de praktijk betekent, wordt in het onderzoeksrapport niet duidelijk. In het rapport van Duyzer staat: ‘In hoeverre de verminderde opdwarre-ling en verhoogde opname leidt tot een lagere blootstelling van personen aan allergenen en fijnstof staat niet vast.’ Duyzer licht toe: “Er spelen te veel factoren mee die we niet onder-zocht hebben. We beschikken dus niet over een totaalplaatje. Het is nogal kostbaar om dat echt goed te onderzoeken.”Anton Duisterwinkel heeft tevens onderzoek gedaan naar gezond en

Page 34: Zorginstellingen nr. 3

34 2012-Mei / ZorgInstellingen

Vloerbedekking en fijnstofschoonmaak

effectief schoonmaken. Hij zegt: “Iedere vloer is zo goed of zo slecht voor het binnenmilieu als het onder-houd is. En vloeren met een gladde vloerbedekking kun je makkelijker en beter schoonmaken dan die met een textiele vloerbedekking. Je moet het alleen wel op de juiste manier doen. Harde vloeren moet je niet stofzui-gen, want daarmee wervel je meer stof op dan je weghaalt. Je verwijdert stof en fijnstof van harde vloeren het beste door gebruik te maken van een stofwisser en stofbindende doekjes. Zachte vloeren kun je daarentegen alleen stofzuigen. Hoe effectief is dat? Uit onderzoek blijkt dat het meeste stof gewoon in het tapijt blijft zitten. Je haalt alleen het bovenste deel een beetje weg. En door het stofzuigen en het lopen, komt het dieper liggende stof juist omhoog en daardoor kan het weer opgewerveld worden.”Volgens Duisterwinkel is het moeilijk vast te stellen hoe het beste fijnstof te reduceren: “Als je tien keer in een ruimte meet hoeveel stof er ontstaat, krijg je tien keer een andere piek. Een deel komt van de mensen, een deel van de vloeren en een deel van het meubilair. Het is dus nogal moeilijk

vast te stellen welk deel er van de vloer afkomstig is. En ga dan een harde vloer maar eens vergelijken met een zachte vloer. Die vergelij-kende metingen zijn bijna niet uit te voeren. Ik vind het daarom nogal ge-vaarlijk om, zoals recent is gebeurd, een claim aan je product te hangen dat het de concentratie fijnstof in de lucht sterk verlaagt in vergelijking met andere vloerbedekkingen.”

Schone vloerenDe VSr (Vereniging Schoonmaak research) heeft richtlijnen opgesteld voor een goede en gezonde schoon-maak (zie kader). De VSr zegt dat voor een textiele vloerbedekking er minstens een minuut gestofzuigd moet worden per vierkante meter. gladde vloerbedekking kan het beste stofvrij gemaakt worden met een stofwisser met stofbindende doekjes. Tijdens het schoonmaken brengt een schoonmaker opnieuw stof in de lucht. Het is dus belangrijk dat tot een minimum te beperken. Duis-terwinkel: “Daarbij is altijd veel aandacht geweest voor de ‘uitblaas’ van de stofzuiger. Maar het meeste stof blijkt - op harde vloeren - bij

Richtlijnen voor een gezonde schoonmaakEen gezond schoonmaakprogram-ma creëert een gezonde en schone leefomgeving voor zowel gebruikers als schoonmakers. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

1. Maak die plekken schoon die veel worden gebruikt, zoals vloeren (looppaden), bureaus en deurknoppen.

2. Neem stof af met klamvochtige of stofbindende doekjes. Gebruik voor harde vloeren een stofwisser met stofbindende doekjes en daarna eventueel een klamvoch- tige vloermop. Gebruik voor zachte vloeren een stofzuiger met HEPA- filter en de juiste mond- stukken.

3. Werk klamvochtig of droog het oppervlak goed na. Te nat reinigen,is niet goed: stof en vuil worden weer terug op de grond gesmeerd en het vocht vormt een voedingsbodem voor de groei van bacteriën en mijten.

4. Werk rustig, dan wervel je zo weinig mogelijk stof op.

5. Door vrijwel dagelijks te reinigen, blijft alles onder controle.

Marmoleumvloer in zorgcentrum Theresia in Ouderkerk aan de Amstel

Page 35: Zorginstellingen nr. 3

Last van ongedierte?Maak gebruik van de expertise van een specialist

Bel 0800-Rentokil (0800-7368654) of kijk op www.rentokil.nl

Uw onderneming is natuurlijk een schone zaak. Met een aantrekkelijk assortiment. Niet alleen voor uw klanten, maar ook voor allerlei ongenode gasten, zoals ongedierte.

Ongedierte kan niet alleen schadelijk zijn voor uw interieur, maar ook voor uw imago. Rentokil Pest Control is gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van ongedierte, waaronder knaagdieren en insecten in en rond bedrijfspanden. Op basis van onze ervaring kunnen wij waarmaken dat we voor elk ongedierte­probleem een oplossing hebben of zonodig speciaal ontwikkelen.PestNetOnline (digitale rapportage van ongediertepreventie en ­bestrijding), de Mouse Monitoring Unit en de RADAR voor muizendetectie alsmede de Luminos vliegenlamp zijn daar enkele voorbeelden van. Alles volgens wettelijke eisen, voldoend aan HACCP­ en hygiënecodes. Belangstelling voor een geheel vrijblijvende inspectie en advies? Neem dan contact met ons op.

[WT]Adv hotel Rentokil.indd 1 19-08-2009 10:05:29

Vloerbedekking en fijnstofschoonmaak

de zuigmond vandaan te komen. Door de stofmond over de vloer te bewegen, zuig je een deel van de stofdeeltjes op. Maar een ander deel wervel je met die handeling juist op en die stofdeeltjes verwijder je dus niet. Er worden veel meer deeltjes door de stofmond opgewerveld dan er aan de achterkant uitkomen. Dat vond ik wel een bijzondere uitkomst. Bij goed ontworpen stofzuigermon-den is dit probleem minder groot. De meeste moderne stofzuigers gaan niet meer fysiek over de vloer, maar bewegen er vlak boven doordat de stofzuigermond op wieltjes is ge-plaatst. Dan is het opwerveleffect veel kleiner.”Voor een schone vloer is een schoon-

maker in een ziekenhuiskamer of verzorgingsflat van 50 m2 al snel 50 minuten aan het stofzuigen. Stofwis-sen en moppen kost hem niet meer dan zo’n vijf minuten voor zo’n ruimte. Dat is een groot verschil. Zeker als je bedenkt dat de VSr adviseert om da-gelijks of in elk geval om de dag schoon te maken. Mensen brengen immers elke dag nieuw vuil, stof en ziekteverwek-kers het gebouw binnen. En eventuele achtergebleven ziekmakers maken weer nieuwe gifstoffen en allergenen aan. Vaak schoonmaken is dan ook de beste manier om de hoeveelheid ziekmakers op oppervlakken en in de lucht naar beneden te brengen. gebleken is dat dit leidt tot een belangrijke vermindering van gezondheidsklachten.

Page 36: Zorginstellingen nr. 3

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psy-chische en psychiatrische pro-blemen. Eenvoudig en kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Jaarlij ks klop-pen zo'n 11.000 cliënten aan bij de locaties in onder meer Boekel, Boxmeer, Helmond, Rosmalen, Oss, Uden en Veg-hel. Sommige cliënten krij gen dagbehandelingen, anderen vinden hier ook onderdak. Zo biedt het terrein in Boekel een aantal woonmogelij kheden, waaronder ook een gesloten afdeling met een tweetal sepa-reerruimtes.

Sluitoplossing in belang van veilige zorgVoor GGZ Oost Brabant staat de veiligheid van cliënten en medewerkers voorop

BEDRIJ FSCASE

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met DOM Nederland

Page 37: Zorginstellingen nr. 3

“Deze afdeling wordt bewoond door een heel kleine groep cliënten met zeer ernstige psychiatrische aandoeningen”, zegt stafmedewer-ker/projectleider Dwang en Drang Patricia Sterken bij GGZ Oost Bra-bant. “De zorg en begeleiding die zij krij gen is zeer intensief. Toch kunnen we niet voorkomen dat een situatie soms zo dreigend en agres-sief wordt dat we cliënten tij delij k in de separeer moeten opsluiten. Zowel voor hun eigen veiligheid, als voor die van onze medewer-kers."Dit soort incidenten komt steeds minder vaak voor. Sterken: “Sinds we in 2008 zij n gestart met het project drang naar minder dwang is het aantal separaties – zowel in aantal als in duur – met 70 procent afgenomen! Noodsituaties de-escaleren we tegenwoordig anders, onder meer met één-op-éénbegelei-ding, sport, spel en andere activi-teiten. Soms is er echter sprake van zoveel agressie dat separeren nog de enige mogelij kheid is. Maar áls we ze insluiten, willen we dat wel zo veilig mogelij k doen.”Vorig jaar brak vlak bij de sepa-reerruimte brand uit. “Je moet er niet aan denken wat er bij die brand had kunnen gebeuren!”, zegt Gerard van de Vossenberg, hoofd technisch onderhoud bij GGZ Oost Brabant. “Het gebouw stamt uit de jaren zeventig, dus een elektrische ontsluiting in geval van nood ont-breekt hier.”De herstelwerkzaamheden die als gevolg van de brand nodig waren, werden aangegrepen om niet alleen de toegang tot de separeer, maar ook tot de verblij fkamers van de cliënten te verbeteren. Van de Vos-senberg: “De cliënt kan zij n kamer zelf openen en sluiten, maar er zij n momenten waarop hij of zij even tot rust moet komen. Dan is het handig als we zij n of haar eigen kamer tij delij k als time-outruimte kunnen gebruiken. Dat vergt een slimme sluitoplossing.”

OPLOSSING1High-risk safetyMede omdat de separeerruimte alleen toegankelij k is via een sluis, bleek het vinden van een geschikte elektrische sluitoplossing een uitdaging. “Als we iets bij zonders hebben op het gebied van toegangscontrole, dan winnen we altij d advies in van Peter Tiggeler van Sluitplanadvies. Hij kwam met oplossingen van DOM Nederland, waaronder DOM Access Manager en DOM Guardian.”

Van de Vossenberg laat het resultaat van de verbouwing zien. Vanaf de gang kom je in de sluisruimte van circa twee bij drie meter met twee massieve deuren. Elke deur geeft toegang tot een separeerruimte: een sobere kamer met een bevei-ligd raam en een bed. Het slot op de deur is een solide elektrische vierpuntsvergrendeling uit de high-risk safety-reeks van Deny Fontaine, partner van DOM Nederland. Van de Vossenberg: “Normaal kunnen onze medewerkers via hun tac het slot vrij geven. Is er brand, dan geeft de brandmeldcentrale het slot automatisch vrij . In andere nood-gevallen kan een medewerker op de rode knop drukken voor vrij gave.” Hij houdt zij n tac bij de DOM Access Manager, het motorslot draait en binnen twee seconden zorgen vier stalen pinnen van 20 millimeter diameter voor vergrendeling. Op de-zelfde manier weet hij het slot ook weer te ontgrendelen. “Het nieuwe systeem is nu net een week opera-tioneel. Het werkt perfect en ook al hebben we het in de dagelij kse prak-tij k nog niet hoeven te gebruiken, ik vertrouw erop dat het als het echt nodig is ook goed werkt!”

OPLOSSING2DOM GuardianMet de tac die de medewerkers bij zich dragen kunnen ze ook toegang krij gen tot andere afdelingen en tot alle cli-entenkamers. Daartoe zij n de desbe-treffende deuren voorzien van DOM

Guardian, het elektronische toegangs-controlesysteem dat in het deurbeslag is verwerkt.

Van de Vossenberg: “DOM Guardian was voor ons echt een uitkomst: oud beslag eraf, nieuw beslag erop en je hebt een elektronisch beveiligde deur. De cliëntenkamers zij n nu eenvoudig door de medewerkers te openen en te sluiten, simpelweg door de tac bij de verlichte ring op de Guardian te hou-den. Dat kan zowel vanuit de kamer als vanuit de gang. Ook de cliënten hebben hiervoor een eigen tac, maar die werkt alleen voor hun eigen kamer en enkele gemeenschappelij ke ruim-tes. Voor de eerder genoemde time-out is direct naast elke kamerdeur een DOM Access Manager toegepast. Daarmee kunnen de medewerkers via hun tac de kamer in time-out zetten. In die situatie verliest de tac van de cliënt zij n openingsfunctie, waardoor die de kamer niet kan verlaten. Ook de DOM Guardian sloten worden ingeval van brand automatisch vrij gegeven. Van de Vossenberg: “DOM biedt mooie en moderne technologie, die zich goed laat toepassen in een jaren zeventig gebouw. Wij zij n er heel tevreden mee.”Patricia Sterken: “Veiligheid staat voorop, zowel voor onze cliënten als onze medewerkers. Ik denk dat de gerealiseerde oplossing hier zeker aan zal bij dragen.”

MEER WETEN OVER VEILIGE ZORG? KIJ K OP WWW.GGZOOSTBRABANT.NL/ACTUEEL/VEILIGHEID

Page 38: Zorginstellingen nr. 3

TOTAAL BEHEER VAN ZORGHULPMIDDELEN

WWW.MEYRA.NL/ZORGINSTELLINGEN

Waskosten te hoog? Houd de persoonsgebonden was in huis!

U kunt bij de dagelijkse wasverzorging veel geld besparen

ten opzichte van uitbesteding aan een commerciële wasserij.

Met een individuele effi cienty-berekening laten we u zien hoe

groot het besparingspotentieel is.

Minder slijtage van het wasgoed

Geen verlies en/of zoekraken van wasgoed

BTW-voordeel over personele kosten (voor instellingen)

Lage Total Cost of Ownership

Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Miele Professional. Een zorg minder.

Voor meer informatie: www.miele-professional.nlTelefoon: (0347) 37 88 84

Page 39: Zorginstellingen nr. 3

392012-Mei / ZorgInstellingen

Slim omgaan met zorgvastgoedFinancieel manaGement

Scherpere bedrijfsvoering nodig in de zorgDe zorgmarkt is de afgelopen jaren onderhevig aan grote veran-deringen. Zo stijgt de behoefte aan zorg en zorghuisvesting sterk, onder andere door de vergrijzing. Deze ontwikkelingen dwingen zorginstellingen veel bedrijfsmatiger te handelen, stelt directeur kantoorvastgoed Olle van Alphen van Annexum.

De veranderingen in de zorg hebben niet alleen te maken met de stijgen-de behoefte aan zorg en zorghuis-vesting. Zorgaanbieders moeten ook steeds flexibiliter zijn en de kwaliteit van zorg hoger. Standaardoplossin-gen verliezen terrein, nieuwe zorg-vormen aansluitend op de behoefte van de ‘klant’ winnen aan popu-lariteit en er ontstaat steeds meer een markt die uitgaat van vraag en aanbod. Het doel van zorginstellingen is in de eerste plaats het verlenen van kwalitatieve zorg. Dit zal een vrijere markt ook nooit veranderen, want dat is en blijft het bestaansrecht van een zorgaanbieder. De toename aan concurrentie in de zorgmarkt en de consumenten die steeds meer in-vloed hebben op waar en van wie ze zorg ‘inkopen’, leidt ertoe dat zorg-partijen meer focus moeten leggen op een strakke bedrijfsvoering. Er liggen op vele vlakken uitdagingen, maar ook grote kansen.

VastgoedKostenposten zijn bij een scherpe bedrijfsvoering elementen waar veel voordelen te behalen zijn. Een van de grootste kostenposten -en vaak doorn in het oog van zorginstellin-gen- is het vastgoed, vooral sinds de verandering in 2009, toen zorgin-stellingen zelf verantwoordelijk

Tekst Olle van Alphen

Page 40: Zorginstellingen nr. 3

40 2012-Mei / ZorgInstellingen 2012-Mei / ZorgInstellingen

Slim omgaan met zorgvastgoedFinancieel manaGement

Slim omgaan met zorgvastgoedFinancieel manaGement

werden voor hun investeringen en onderhoud in gebouwen. Sinds die verandering krijgt vastgoed steeds meer aandacht in de bestuurska-mer en is een zorgvastgoedstra-tegie absoluut noodzakelijk. Veel bedrijven zijn zich echter nog niet bewust van het feit dat zij de totale vermogenskosten voor de onderne-ming omlaag kunnen brengen door slimmer en efficienter om te gaan met het vastgoed. De veranderingen in de steeds ster-ker concurrerende zorgmarkt dwin-gen iedere bestuurder of manager in de zorg om zijn organisatie ook op deze punten strak te managen. De vraag is of de expertise aanwe-zig is binnen zorginstellingen om de juiste keuzes zelf te maken op gebieden die niet direct aan zorg gelinkt zijn.

Keuzes Houd ik mijn vastgoed in eigen beheer of is het verstandiger om het uit te besteden aan een partij die gespecialiseerd is in vastgoed? Het is een bedrijfsmatige keuze die van grote invloed is op de organisatie, ook in de zorg. Veel bestuurders zullen de ver-antwoordelijkheid op vastgoedgebied zien als een last, want als de focus ligt op het zo goed mogelijk verzorgen van patienten, dan is de behoefte om uitge-breid na te denken over een passende vastgoedstrategie niet direct groot. Sterker nog, het is een heel ander vak, waarvoor bestuurders in de zorg vaak niet zijn opgeleid. Echter, het in lijn brengen van de vastgoedstrategie met de bedrijfsstrategie is essentieel om uiteindelijk onderscheidend te kun-nen zijn met het zorgaanbod. Een strategie die leidt tot waardecreatie van het vastgoed, of in ieder geval lagere lasten voor het vastgoed, zorgt ervoor dat er meer middelen overblijven voor de core business van zorginstellingen: het verlenen van kwalitatieve en passende zorg. De investeerderEen bekende manier om vastgoed van de balans te halen is een sale & lease back constructie. Het verkopen van

het vastgoed en direct weer terughu-ren brengt vele voordelen met zich mee. De solvabiliteit stijgt zodra het vastgoed van de balans wordt gehaald en er komt direct kapitaal beschikbaar om te investeren in het zorgaanbod. Misschien wel het belangrijkste in een dergelijke constructie is de relatie met de investeerder. Er zal in het begin altijd een vorm van onzekerheid zijn wanneer het vastgoed uit handen wordt gegeven. Het is daarom es-sentieel om goede afspraken te maken waardoor een langdurige relatie wordt opgebouwd met de investeerder. Dit vraagt om heldere keuzes voor een investeerder die zich committeert voor de lange termijn, waardoor de

betrokkenheid van de investeerder ook optimaal benut kan worden. De juiste partner levert niet alleen professioneel beheer van het vastgoed op, maar zal ook voor kostenreducties zorgen door-dat hij bijvoorbeeld goedkoop elektra, energie of onderhoud in kan kopen door schaalvoordelen.

Beleggingen Beleggers zijn doorlopend op zoek naar interessante beleggingscatego-rien. De trend is de afgelopen jaren verschoven van risicovolle beleg-gingen met kans op hoge winsten, naar beleggingen met vooral een stabiel rendement, maar ook met een maatschappelijke relevantie. goede voorbeelden daarvan zijn zorgwonin-gen voor ouderen. Het aantal ouderen verdubbelt de komende jaren. Het cBS verwacht zelfs een groei van een half miljoen 65-plussers tot en met 2015. In 2040 zal het aantal 65-plus-sers zijn opgelopen tot 4,6 miljoen ten opzichte van 2,6 miljoen nu. De vraag naar particuliere, kleinschalige ouderenhuisvesting voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen, neemt daardoor in de komen-de jaren heel snel toe. Vanuit beleggersperspectief zijn dit gegevens die zekerheid bieden in een zeer instabiele economische tijd. De demografische factoren bepalen de

Page 41: Zorginstellingen nr. 3

412012-Mei / ZorgInstellingen

Slim omgaan met zorgvastgoedFinancieel manaGement

aantrekkelijkheid van de belegging en niet zozeer de economische cyclus. Als bestuurders in de zorg af en toe een andere bril – bijvoorbeeld die van de belegger – opzetten, kan dat bij-dragen aan een beter besluit over de invulling van de vastgoedstrategie.

ToekomstDe keuze voor uitbesteden aan externe partijen is uiteraard afhankelijk van de kennis waarover de zorginstelling be-schikt. Uitbesteden - op welk vlak dan ook - is geen must als er voldoende expertise is binnen de zorginstelling. In de praktijk blijkt echter dat zorgin-stellingen vooral de ruimte willen heb-ben om innovatief met zorgverlening om te gaan. En die focus is ook brood-nodig om in de toekomst in te kunnen blijven spelen op de snel veranderende markt. cliënten zullen steeds meer zelf kunnen kiezen waar en van wie zij de zorg afnemen en de steeds vrijer wordende markt zal het kaf van het ko-ren gaan scheiden, vooral op kwaliteit. Die ontwikkelingen maken het dat alle energie en kennis van zorginstellingen nodig zijn om juist op zorgaanbod de concurrentie voor te blijven. Samen-werken met marktpartijen met specia-listische kennis kan daarin van door-slaggevende factor zijn.

Olle van Alphen:maak goede afspraken met de investeerder

Bovenstraat 284A3077 BL RotterdamT 010 4823238F 010 [email protected] website: www.JVRIESEMA.nL

AdviesbureAu J.vriesemA voor:

- Onafhankelijke directievoering- Dagelijks toezicht- Tekenwerk- Bestekken- Zeer ruime ervaring op het gebied van gezondheidszorg- Zeer concurrerende tarievenVraag vrijblijvend een offerte aan

Neem de regie over uw braNdveiligheid!

Een kostenefficiente totaaloplossing volgt uit optimaal afgestemde maatregelen.Van ontwerp tot en met de organisatie van uw brandveiligheid:

Hoofdweg 169621 AL Slochteren

www.adviesbureaumunnik.nl

Page 42: Zorginstellingen nr. 3

42 2012-Mei / ZorgInstellingen

Minder afval en lagere kostenpkarmaFilter

Ziekenhuis schoner met nieuw systeem Het reinier de graaf gasthuis Delft heeft onlangs het systeem pharmafilter in gebruik genomen. Dit systeem moet niet alleen zorgen voor een schoner milieu en een hygiënischer ziekenhuis, maar ook voor snellere zorg, minder ziekenhuisafval en lagere kosten.

pharmafilter is een systeem waar-mee vast afval en afvalwater wordt gezuiverd. Buiten het ziekenhuis staat een installatie die vast afval vergist en ontsmet. Het vergistingsproces duurt gemiddeld dertig dagen. Het orga-nisch afval, inclusief feces en bioplas-tics, wordt vrijwel volledig omgezet in biogas dat wordt gebruikt voor de energie en warmte van de zuiverings-installatie. De installatie zuivert het afvalwater door de medicinale reststoffen eruit te filteren. Verder haalt het systeem ziektekiemen, cytostatica, röntgen-contrastvloeistoffen en hormoonver-storende stoffen uit het afvalwater. Uiteindelijk is de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater gelijk aan dat van zwemwater. “Een belangrijke mijlpaal, omdat ziekenhuizen verant-woordelijk zijn voor 20 tot meer dan 45 procent van de medicijnresten en hormoonverstorende stoffen in het Nederlandse afvalwater”, aldus Bert palsma, onderzoekscoördinator Wa-terketen STOWA.Naast schoon afvalwater moet het pharmafiltersysteem ervoor zorgen dat verpleegkundigen minder con-tact hebben met potentieel besmette voorwerpen op de verpleegafdeling, waardoor ze hygiënischer en sneller te werk kunnen gaan. Zo maakt het ziekenhuis gebruik van biologisch afbreekbare po’s, zogenoemde olla’s . Deze po’s worden na eenmalig gebruik vermalen samen met ander ziekenhuisafval zoals etensresten, naaldenbekers, gebruikt verbandgaas en bloedproducten.

Tekst Gwen Man

42 2012-Mei / ZorgInstellingen

Het nieuwe systeem is het resultaat van de samenwerking tussen pharma-filter, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en het rei-nier de graaf gasthuis. Volgens de bedenkers van het pharmafilter levert het systeem de volgende besparingen en milieuvoordelen op: 555.000 liter warm water per jaar, geen afvalwa-terheffing, 50 procent afvalkosten, 50.000 liftbewegingen en vrachtwa-gentransport van 3 containers per week. pharmafilter won een aantal prijzen, zoals De Vernufteling, een Herman Wijffels Innovatieprijs en de Amstel, gooi- en Vechtstreek Innovatie-prijs. Het systeem voldoet volgens het reinier de graaf gasthuis aan

alle verwachtingen en is klaar voor toepassing in meer zorginstellingen. Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaan-deren heeft als eerste een voorlopige koopovereenkomst gesloten om het systeem dit jaar in gebruik te nemen op de locatie in Terneuzen.

Page 43: Zorginstellingen nr. 3

Anticimex werkt met de WiseBox

Tijdelijke huisvesting Innersdijk officieel geopend

Anticimex, specialist in ongediertebestrijding en -preventie, werkt sinds kort met een nieuw product: de WiseBox. Het gaat hier volgens de leverancier om een milieuvriendelijke, gifvrije, doeltreffende en unieke ratten- en muizenval, die binnen en buiten gebruikt kan worden. “Met de zomer en alle daarbij behorende vervelende insecten in aantocht, kan Anticimex met een vrijblijvende inventarisatie mogelijke risico's op ongedierte voor u in kaart brengen, voordat de problemen ontstaan. Voed-selveiligheid, hygiëne en ongediertebestrijding overlappen elkaar.” Anticimex heeft een uitgebreid dienstenpakket dat naast plaagdierbeheersing onder meer bestaat uit inventarisatie, inspectie, advies, behandeling, training en consultancy, water- en voedselmonsters, temperatuurcontroles en schoon-maakinspecties. Anticimex werkt volgens IPM (Integrated Pest Management). Preventie staat hoog in het vaandel, waarbij op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze alle mogelijke soorten ongedierte worden gemonitord en bestreden. Meer info: www.anticimex.nl

Vescom heeft recent twee nieuwe dessins vinyll wandbekleding geïntroduceerd. Het gaat om Melvin en Seneca. Melvin is leverbaar in 27 kleuren en is een dessin met betonlook dat in veel ruimten gebruikt kan worden. Seneca is leverbaar in 18 kleuren. “Een lengte-effect met een zachte textiele uitstraling, is nieuw en in al zijn bescheidenheid een krachtig element in het interieur”, aldus de leverancier. De bekende dessins Shannon (foto) en Tonga (beide in 18 kleuren leverbaar) hebben een update in kleur ondergaan. Het nieuwe kleurpalet onderstreept de stevige structuur van de dessins.” De vinyl wandbekleding van Vescom is duurzaam, brand-werend, hygiënisch (Bio-Pruf), kosteneffectief, lichtecht, kras- en slagvast en onderhouds-vriendelijk. Meer informatie: www.vescom.com

De tijdelijke huisvesting van Innersdijk is onlangs officieel geopend. Sinds 2011 is het zorgcen-trum gehuisvest op een zogeheten interimlocatie in Ten Boer. Wagenbouw heeft deze om-vangrijke tijdelijke huisvesting gerealiseerd. In de loop van 2015 gaat Innersdijk terug naar de Groninger wijk Beijum. Daar verrijst de komende jaren een modern en multifunctioneel woon-, zorg- en behandelcentrum. Zodra de nieuwbouw van Innersdijk in Beijum klaar is, kan de tijdelijke huisvesting snel worden gedemonteerd en ergens anders opgebouwd. De interimhuis-vesting omvat ruim 12.000 vierkante meter en biedt plaats aan circa 180 cliënten, verdeeld over de afdelingen revalidatie, somatische zorg, psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Elke cliënt heeft een eigen zit/slaapkamer. Op de revalidatieafdelingen hebben cliënten daarnaast een eigen badkamer. De huisvesting is ruim opgezet met onder meer royale kamers, een brasserie, kanto-ren, ruimte voor de behandeldienst en grote binnentuinen. Meer info: www.wagenbouw.nl

Nieuw: Lotus Professional NexxStyle-servetten

Nieuwe dessins vinyl wandbekleding Vescom

Lotus Professional heeft NexxStyle-servetten geïntroduceerd. Het gaat om servetten die twee maal dikker zijn dankzij luchtkussentjes. “De exclusieve dambordembossing zorgt voor een chique uitstra-ling. NexxStyle servetten zijn stevig, uiterst absorberend, mooi te vouwen en maar liefst beschikbaar in negentien kleuren uit de mix n’ match collectie”, meldt de leverancier. De servetten zijn desgewenst leverbaar met een eigen bedrukking. “Voorzie de NexxStyle servet van een logo of boodschap en creëer hiermee een extra communicatiemogelijkheid met uw gasten. Het is een opvallende en originele manier om de aandacht te trekken. Bedrukking is mogelijk tot vier kleuren en de servetten zijn geheel food- en contactsafe.” Meer info: www.lotusprofessional.eu

432012-Mei / ZorgInstellingen

PRODuct & MaRKt

Meer nieuws: www.zorginstellingen.nl

Page 44: Zorginstellingen nr. 3

Verbouwing CWZ met oog voor efficiency én beleving

Patientline-implementatie JBZ referentieproject Microsoft

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen renoveert zijn poliklinieken en maakt daarbij gebruik van een nieuw concept. 2 double you ontwikkelde samen met het ziekenhuis het concept, waarbij de gebruiker centraal staat, en begeleidde de realisatie. Het twintig jaar oude gebouw is in bouwkundig opzicht aan vernieuwing toe. De renovatie is aangegrepen om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren met meer aandacht voor de patiënt. 2 double you inventariseerde samen met de gebruiker de ruimtebehoefte op basis van cliëntroute, productie en tijdsbesteding en kwam binnen de bestaande meters tot een nieuwe, efficiëntere indeling. “Opvallend kenmerk is de scheiding van patiënten- en interne logistiek. Hierdoor zijn de poliklinieken zowel voor patiënten als voor medewerkers rustig en overzichtelijk geworden”, aldus 2 double you. Bij de renovatie was het eerder ontwik-kelde beeldkwaliteitsplan leidend. 2 double you vertaalde hierin de identiteit en kernwaar-den van het ziekenhuis naar kleuren en materialen. Inmiddels zijn de poli’s voor cardiolo-gie, oncologie en urologie vernieuwd. Meer info: www.2doubleyou.nl

Microsoft Corporatie heeft de Patientline-implementatie bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis gekozen als referentieproject voor EMEA Health Care markt. Microsoft heeft onlangs opnames gemaakt en interviews afgerond voor een promotiefilm. Hierin staat de innovatieve toepas-sing centraal van Windows Embedded software in de Multi Media Terminals toegepast op alle bijna 800 bedlocaties. Cor-Jan van der Wal (manager Facility Services JBZ) en Peter Langen-bach (lid Raad van Bestuur) zijn geïnterviewd alsmede Piet Knol (CEO Patientline). Het JBZ was twintig jaar geleden de eerste klant van Patientline voor verhuur van tv en telefonie. De nieuwe strategische samenwerking richt zich op de ontwikkeling van diensten voor patiën-ten, verplegend personeel en artsen en de beschikbaarstelling daarvan op de Multi Media Terminals. Patientline heeft fors geïnvesteerd in de Multi Media terminal, die is gebaseerd op het Microsoft Operating Systeem Windows Embedded en biedt hiermee het meest innovatieve Computer/TV platform dat de basis is voor een groeiend aantal innovatieve diensten.

44 2012-Mei / ZorgInstellingen

PRODuct & MaRKt

1: QuickscanSelectie panden voor steekproef brandveiligheid (10% van vastgoedbestand). Inspectie panden op basis van gebruiksfunctie en vastgesteld toetsingskader (bouw-besluit 2012 en rechtens verkregen niveau, mogelijk aanvullende eisen). Opstellen rapportage en project-plan.

Inventarisatie van panden met brandmeldinstallatie en analyse van de verkregen gegevens.

2: BesluitvormingEen projectplan wordt voorgelegd ter besluitvorming. Onderdeel van het projectplan zijn planning en begro-

ting. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van huurpanden en de wijze waarop verhuurders op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

3: ImplementatieVervolg brandveiligheidsinspecties. Opstellen werk-omschrijvingen en contracteren aannemer(s) en installateur(s). Bij-zonder is de aanbesteding op basis van elementen wat projectbeheer-sing vereenvoudigt en doorloop-tijd bekort. Periodiek overleg met opdrachtgever en ieder kwartaal directieoverleg.

Brandveilige gebouwen in 3 stappen www.vgib.nl

Page 45: Zorginstellingen nr. 3

P-touch 1290VP beletteringsysteem: Beleef meer plezier aan het ordenen van uw werkomgeving. Creëer snel en eenvoudig kleurrijke en slijtvaste labels voor verschillende items zoals ordners, archiefdozen, bewegwijzering en naamplaatjes. www.brother.nl

Eenvoudig professionele labels maken

bro_pt1290vp_koffer_210x145.indd 1 06-10-11 10:11

WiseBox®powered by Anticimex

Dé revolutionair nieuwe manier van knaagdierbestrijding en monitoring!

De WiseBox® is een milieuvriendelijke, gifvrije, doeltreffende en unieke ratten- en muizenval, voor binnen en buiten.

®

Dé revolutionair nieuwe manier van

MIL

IEUVRIENDELIJK

Een duurzame keuze!

Meer informatie:

[email protected]

044.12.002_adv.Wisebox 94x135.indd 1 05-03-12 10:29

Uw veiligheid is onze zorgZorginstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met veiligheidsincidenten als agressie, inbraak en brand. Wanneer de risico’s met betrekking tot beveiliging en brandveiligheid niet beheersbaar zijn kan dit grote consequenties hebben. Smits van Burgst Beveiliging is een onafhankelijk adviesbureau en specialist in het oplossen van com-plexe brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. Voor een uitgebreide risicoanalyse, maar ook voor een quickscan kunt u bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat het unieke karakter van uw zorginstelling bewaard blijft. Smits van Burgst Beveiliging is niet verbonden aan leveranciers of installateurs. Dit garandeert u van onafhankelijk advies, zowel bij nieuwbouw, verbouw als renovatieprojecten.

Bel voor het maken van een afspraak 0162 491 600 of mail naar [email protected]

Page 46: Zorginstellingen nr. 3

Led-noviteit: LED-PL als vervanging PL-C

Klimaatmonitoring met Carrier i-Vu

Nu-Swift ontwikkelt vetblusser

LEDZGO komt met de led-noviteit van 2012: LED-PL als vervanging van PL-C. Volgens de leverancier is het daarmee niet meer nodig dat om de anderhalf jaar de PL-C’s worden ver-vangen. “Tegelijkertijd bespaart u 65 procent meer energie dan met een spaarlamp.” Voor wie niet te veel wil betalen voor het alternatief zegt LEDZGO de oplossing te hebben voor alle downlighters met PL-C’s, die zowel voor de 2- als 4-pins geschikt is. “Realistische te-rugverdientijd van 1,5 tot 2,5 jaar. Het product is in Nederland ontwikkeld en al door grote installatiebedrijven getest en in hun assortiment opgenomen. “Dit unieke product voor de Europese markt maakt deel uit van het kwaliteitsassortiment van LED-PL’s en andere func-tionele led verlichting van LEDZGO.” Specificaties: powerfactor > 0,96, branduren 40.000, CRI > 0,8, wattage 5 en 7 watt, kleur 3000 en 4000K. Meer info: www.ledzgo.nl

Carrier beheert inmiddels meer dan 20 procent van alle ziekenhuisklimaatinstallaties vanuit haar eigen monitoringcentrum door middel van het i-Vu gebouwbeheersysteem. Volgens de leverancier biedt i-Vu totale controle, vanaf elke plek ter wereld, met behulp van een standaardwebbrowser. “Met i-Vu kunnen alle essentiële gebouwbeheerfuncties eenvoudig worden uitgevoerd. De systeemstatus kan worden bekeken aan de hand van dynamische apparatuurgrafieken en processchema’s. Er kunnen setpoints worden ingesteld en met behulp van i-Vu’s krachtige trending- en alarmeringsmogelijkhe-den wordt er continu informatie verschaft over de belangrijkste gebouwcondities.”Het systeem wordt gebruikt voor het beheer van maximaal honderd koelmachines, warmtepompen, universele regelingen en Aquasmart-systemen op het Carrier Comfort Netwerk. De aansluiting kan via een lokaal Ethernet netwerk (LAN) of een directe internetverbinding plaatsvinden. Meer info: www.carrier.nl

Nu-Swift heeft een blusser ontwikkeld voor het effectief blussen van frituurbranden. Door de speciale bluslans vernevelt de blusstof boven de brandhaard. Hierdoor doven de vlammen en is herontsteking onmogelijk. Deze vetblusser is zonder gevaar te gebruiken op elektrische apparatuur tot 1000 volt en is tevens geschikt voor vaste stoffen en vloeistoffen. “Een blusser voor alle keukenbranden, een veilig gevoel.” Jaarlijks zijn er bijna drieduizend branden van frituurvet of –olie. In driekwart van de situaties zijn mensen aanwezig die de beginnende brand kunnen blussen.” Het afdekken met een blusdeken biedt onvoldoende bescherming bij een frituurbrand met > 3 kg vet, die langer dan 30 seconden duurt of wanneer een pan niet volledig af te dekken is. Meer info: www.nu-swift.nl

46 2012-Mei / ZorgInstellingen

PRODuct & MaRKt

Uit recent onderzoek blijkt dat het met de brandveilig-heid van zorginstellingen slecht is gesteld. Eén van de aanbevelingen is om de bouwkundige brandveiligheid te laten controleren. LBP|SIGHT heeft ruime ervaring met brandveiligheidinspecties bij (ver)bouw en tijdens de gebruiksfase. Tijdens de inspectie komen zowel bouwkundige, installatietechnische als organisatori-sche aspecten aan de orde. Als bijvoorbeeld de brand-scheidingen onvoldoende brandwerend zijn, kan dit bij brand leiden tot snelle verspreiding van rook en vuur. Bij een ontruiming kan dit ernstige consequenties

hebben. Samen met de opdrachtgever wordt bekeken hoe de brandveiligheid zo goed mogelijk geborgd kan worden, met een scherp oog voor effecten en kosten. Naast brandveiligheid merken wij dat veel instellingen problemen ervaren op het gebied van geluid, energie en binnenklimaat (zoals tocht, ventilatie en vocht). LBP|SIGHT heeft de kennis en ervaring in verschillende disciplines en kan in één inspectie diverse aspecten beoordelen. Als er dan aanpassingen aan het gebouw nodig zijn, is een renovatie hét ideale moment. Meer informatie: www.lbpsight.nl

LBP|SIGHT regelt uw brandveiligheid

Page 47: Zorginstellingen nr. 3

www.zorgmetsterren.nl

Gastvrijheid is een belangrijke pijler van hoogwaardige zorg. Een goede en gezonde maaltijd in een prettige ambiance serveren bijvoorbeeld, maar het gaat bij gastvrijheidszorg om veel meer: uw cliënten of patiënten willen een bestaan waarin zij hun eigenwaarde kunnen behouden, waarin respect voor elkaar centraal staat.Gastvrijheid in de zorg draagt daaraan bij door mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te laten hebben. In Gastvrijheidszorg met Sterren werken we samen verder aan waardevolle zorg in de toekomst.

Gastvrijheidszorg met Sterren wordt mede mogelijk gemaakt door:

07 | 06 | 2012NatioNaal CoNGreS

GastvrijheidszorG

GASTVRIJHEIDSZORGMET STERREN

EEN INITIATIEF VAN LOC ZEGGENSCHAP IN ZORG, KOKSGILDE EN B+B VAKMEDIANET

Page 48: Zorginstellingen nr. 3

QuartoDe specialist in betaaloplossingen voor (kleinschalige) zorginstellingenWestbaan 2002841 MC MoordrechtPostbus 592840 AB MoordrechtT 0182-700500E [email protected] www.quarto.nl

Straight Systems Straight Systems, één adres voor al uw kassa- en betalings-uitdagingen in de zorg, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en leisure.Kattenburg 29-316651 AL DrutenT 0487-517700I www.straight.nl

SErVIcEWIJzErAutomAtisering

Beveiliging

VDZ SecurityHoofdkantoorPapendorpseweg 53-593528 BJ UtrechtTel: 030-7991106Regio Kantoor Oost NederlandMetaalstraat 2c7483 PD HaaksbergenT 053-5742294E [email protected] www.vdzsecurity.nlBeveiligingsdiensten voor zorgsector VDZ Security levert vakbekwaam en goed opgeleid beveiligings-personeel.

Bedrijfskleding

erkende certificAtie-instellingen

George Pisa & Zn.Stijlvolle bedrijfs-kledingGeorge Pisa & Zn. TailleursKanaaldijk Noord 15B5613 DZ EindhovenT 040-2433631E [email protected] www.georgepisa.nl

ARTIMO textilesPostbus 11504700 BD RoosendaalDe Meeten 534706 NK RoosendaalT 0165-543940E [email protected] www.artimo.nlArtimo is leverancier van permanent vlam-vertragende gordijn- en meubelstoffen voor projecten.

Bureau Veritas CertificationComputerweg 23821 AJ AmersfoortT 088-4505500E verkoopnederland@ nl.bureauveritas.comI www.bureauveritas.nl

DNV Postbus 95993007 AN RotterdamT 010-29 22 700E [email protected] www.dnv.nl/zorgZichtbare kwaliteit door certificering? DNV certificeert manage-mentsystemen volgens: HKZ, ISO 9001, NTA 8009, NEN 8048, OHSAS 18001, ISO 14001. Onze unieke auditmethode Risk Based Certification® gaat nét even verder en haalt het maximale uit uw certifi-catietraject. Resultaat? Betrouwbare zorg van hoge kwaliteit.

Lloyd’s RegisterQuality AssuranceCertificatie en TrainingWeena-Zuid 1703012 NC RotterdamPostbus 7013000 AS RotterdamT 010-2018445I www.lrqa.nl

TUV Nederland QADe Waal 21c 5684 PH BestT 0499-339500 E [email protected] www.tuv.nlTUV Nederland is uw partner in certificatie: o.a. de HKZ T, V&V, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Revalida-tie, Kinderopvang en Zorg-boerderijen en Vei-ligheidsmanagement-systemen. Wij komen graag bij u langs !

fAcilitAire diensten

LanduwascoBellstraat 103133KE VlaardingenE [email protected] www.landuwasco.nlLanduwasco Wasserij-techniek levert meer dan 48 jaar het totale pakket wasmachines, droogmachines en strijkmachines aan de wasserijindustrie, instellingen, campings, hotels, scheepvaart en professionele inhuis-wasserijen.

Newasco

Newasco Diensten BVNijverheidsweg 402102 LL HeemstedeT 023-5474004E [email protected] www.newasco.nlInnovatieve regio-nale wasserijbedrijven met hoge kwaliteit, ontzorgt volledig op het gebied van textielvoorziening. Onze dienstverlening sluit aan op de nieuwe AWBZ. Facturatie per bewoner is mogelijk.

Eromes Pro-jectinrichtersNieuweweg 240Postbus 136600 AA WijchenT 024-7502300I www.eromes.nlEromes ontwerpt, pro-duceert en levert crea-tieve oplossingen voor zorg- en werkomge-vingen. Creativiteit die voorkomt uit nieuwe inzichten en ook door anders te kijken naar bestaande.

E.S.T.I.D.A Interieurontwerp en - fabricage AmsterdamScannerstraat 211033 RV AmsterdamT 020-3371576E [email protected] www.estida.nlE.S.T.I.D.A ontwerpt, realiseert en produ-ceert totaalinterieurs en interieuronder-delen voor zorgin-stellingen, horeca, retail, kantoren en wellness. Uw inrich-tingspartner voor nieuwbouwprojecten, uitbreiding, renova-ties en stoffering.

Gerflor BeneluxPostbus 7102 5605 JC Eindhoven T 040-2661700E [email protected] I www.gerflor.nl of www.gerflor.be Sinds 1937 wereld-wijd producent van professionele PVC projectvloeren en specialist in vloer-oplossingen voor de gezondheidszorg.

evAcuAtie

inrichting

Escape Mobility CompanyMarconistraat 326372 PN LandgraafT 045-5727031E [email protected] www.escape-mobility.com

48 2012-Mei / ZorgInstellingen

Page 49: Zorginstellingen nr. 3

De kosten voor een vermelding in deze Service-rubriek (logo,

adresgegevens en ca. 20 woorden tekst) bedragen

750 euro per jaar. Inclusief plaatsing van

een logo/link op de website www.zorg instellingen.nl in de rubriek

producten.

Informatie: Jeroen Baar:

T 035-6940740E [email protected]

SErVIcEWIJzErlABels

ArtevoAlexanderstraat 66882 BG VelpT 026-3619334E [email protected] www.naamlabels.nlZelf investeren of uitbesteden? ARTEVO naamlabels maakt al ruim dertig jaar naamla-bels voor uw kleding die wasecht en chemisch reinigbaar is.

instAllAtietechniek en onderhoud

trAiningen

Bureau Veritas TrainingComputerweg 23821 AJ AmersfoortT 088-4505551F 088-4505555E bvct@

nl.bureauveritas.comI www.bureauveritas.nlTheoretisch of toege-past, standaard of maatwerk, intern of open inschrijving: training is altijd een bron voor het creëren van meerwaarde.

BLR-BimonairconditioningPostbus 72 3417 ZH MontfoortT 0348-472247E airconditioning@ blr-bimon.nlI www.blr-bimon.nlBLR-Bimon is de spe-cialist op het gebied van airconditioning.

Imtech Care & CureRivium Boulevard 1222909 LK Capelle aan den IJsselPostbus 85843009 AN RotterdamT 010-4477400I www.zorg.imtech.nl

Nu de brandveilig-heid in de zorg weer volop in het nieuws is, gaan zorginstel-lingen de huidige status intern hopelijk kritisch bekijken. Echter komen dergelijke zaken opnieuw aan het licht tijdens uitvoer

van nieuwbouw- en renovatieplannen. De situatie kan daarna compleet anders zijn en vraagt om een nieuw brandveiligheidsplan. Locaties wijzigen en ruimten

krijgen een geheel nieuwe functie. Hierdoor ontstaat onder meer het risico dat blusmiddelen misplaatst raken of onvoldoende in aantal aanwezig zijn voor de nieuwe situatie. Zorg dat u deze zaken op orde heeft voordat u de nieuwe situatie in gebruik neemt. Een veiligheidscheck van Saval geeft u inzicht in de status van veiligheid in de vernieuwde omgeving. Het bijplaatsen van brand-blussers kan u bijvoorbeeld een rampscenario bespa-ren. Maar Saval kijkt verder vooruit. Met de schuim-blusser B6P-SC combineert u namelijk ook voordelen in onderhoud en milieu. Een beslissing van vandaag waarmee u zorgt dat het morgen goed geregeld is. Meer informatie: www.saval.nl

Brandveiligheid: ook een zorg als het geen nieuws meer is

De Meeuw realiseert duurzaam onderkomen voor Vilente De Klinkenberg in Ede

Alle 190 bewoners van Vilente De Klinkenberg in Ede verhuizen eind dit jaar naar een nieuw, tijdelijk onderkomen op het voormalige kazerneterrein in Ede. Ook het Centraal Bureau en Vilente Thuiszorg wordt in hetzelfde gebouw gehuisvest. Het markante gebouw aan de oostzijde van Ede is inmiddels veertig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft Vilente besloten om nu snel geheel nieuwe woonruimte voor haar bewoners te realiseren. Deze nieuwe huisves-ting wordt geleverd door De Meeuw Bouwsystemen. Beide partijen hebben een contract getekend voor de aanschaf van een zorggebouw met een oppervlakte van 13.488 vierkante meter. De zorgappartementen voor 170 bewoners zijn verdeeld over drie identieke en boven elkaar gelegen groepen. Alle zorgappartementen, met eigen sanitaire groep, zijn samengesteld volgens het concept De Zorg Combi van De Meeuw. Hierbij staat gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid voor bewoners en verplegend personeel centraal. Het concept biedt een eenvoudige ombouwmogelijkheid tussen verzorging en verpleging. Meer info: www.demeeuw.com

PRODuct & MaRKt

Page 50: Zorginstellingen nr. 3

50 2012-Mei / ZorgInstellingen

aGenDa

aDVeRtentie-inDex

Agendatip? Mail de redactie van ZorgInstellingen: [email protected]

BEurzEn6 – 8 juniUtrechtVakbeurs Gebouwbeheerwww.vakbeursgebouwbeheer.nl

23 t/m 26 septemberDüsseldorf Hogatec 2012www.hogatec.de

10 – 12 oktoberBrusselHealthcarewww.brusselsexpo.be

10 – 13 oktober DüsseldorfRehacarewww.rehacare.de

21 t/m 25 oktoberParijsSial 2012www.sial.fr

24 t/m 26 oktoberParijsVending Pariswww.vendingparis.com

14 – 17 novemberDüsseldorfMedicawww.medica.de

21 – 22 novemberEindhovenBeurs Domotica & Slim Wonenwww.beursdomoticaenslimwonen.nl

conGrESSEn5 juniRotterdamDag van de voedingwww.dagvandevoeding.nl

7 juniEdeNationaal Congres Gastvrijheidszorg 2012www.zorgmetsterren.nl

EVEnEMEntEn29 september t/m 7 oktoberNederlandWeek van de smaak 2012www.weekvandesmaak.nl

2DoubleYou 24adviesbureau J. Vriesema 41adviesbureau Munnik 41alklima 52alpheios 2anticimex 45Boon edam 28Brother 45carrier 4DOM nederland 36/37erasmus academie 9handicare Bathroom safety 31ledzgo 27lPB sight 9Meyra 38Miele Professional 38nu-swift Brandbeveiliging 6Patiëntline 51Recool 24Rentokil initial 35smits van Burgst Beveiliging 45Vakbeurs Gebouwbeheer 2012 13Vgib Onderhoudsmanagement 7wagenbouw accomodaties 23

Page 51: Zorginstellingen nr. 3

… resulteert in de nieuwe standaard in zorg

Samen bouwen aan gastvrijheid ...

In een ziekenhuis moet men niet alleen kunnen rekenen op de beste zorg, maar ook op een zo aangenaam mogelijk verblijf. De – moderne – patiënt (ook wel zorgconsument genaamd) staat centraal bij het realiseren van innovatieve toepassingen en diensten.

Juist in de fase voorafgaand aan renovatie of nieuwbouw is het belangrijk de basis hiervoor te leggen. Door middel van workshops en het bezichtigen van gerealiseerde projecten bereidt u zich optimaal voor op de mogelijkheden voor uw instelling. U leert over de mogelijkheden van (IP)TV en bedside information – en entertainment services middels interactieve MultiMediaTerminals (MMT) met touchscreen.

Met een MMT kan uw gast niet alleen in contact blijven met familie, collega’s en vrienden door middel van internet en telefoon, maar beschikt hij of zij ook over entertainment mogelijkheden als: TV, Eredivisie Live, fi lms kijken en games spelen. Denk ook aan diensten als Skype, YouTube, social media en het online delen van foto’s. Bovendien zijn extra diensten als maaltijdkeuze, babyview, het online volgen van colleges en

medische informatievoorziening met deze innovatie binnen handbereik.

Patientline BV is al 20 jaar marktleider. Met 50 zorginstellingen en ca. 17.000 bedside systemen wordt de nieuwe standaard gezet op het gebied van Digital Hospitality. Door nauwe samenwerking met ziekenhuizen, producenten en mediapartijen bouwt Patientline continu aan verdere innovatie en het maximaliseren van het serviceniveau in zorgomgevingen. De behoefte van en het gemak voor zorgconsumenten staat daarbij centraal. Bel Patientline (0162-480100) voor meer informatie of het plannen van een workshop!

Patientline, voor digitale gastvrijheid in de zorg.Graag gedaan,

Patientline verzorgt o.a.: callcenter services - (IP) TV en telefonie - internet - EPD toegang - maaltijdkeuze - babyview

video on demand - narrow casting - gezamenlijke exploitatie

www.patientline.nl

12-2181-2_PL_AdvBouwenA4.indd 1 10-05-12 16:14

Page 52: Zorginstellingen nr. 3

Zorg

Een zorgeloos binnenklimaatEen comfortabel binnenklimaat in uw zorginstelling is

belangrijk, sterker nog het is van levensbelang. Want een

warme zomer en koude winter hebben een sterk effect op

uw cliënten. De klimaatsystemen van Mitsubishi Electric

koelen, verwarmen, fi lteren en ventileren en zorgen hier-

door voor een ideaal binnenklimaat.

Systeembedienen

Inbouw binnenunits

Handigetools

Energiezuinigewarmtepompen

Meer informatie over de onderdelen van het klimaat-systeem vind u op mitsubishi-climatecare.nl