Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Theo Hiemstra

download Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Theo Hiemstra

of 59

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Theo Hiemstra

 • 1. 1
 • 2. FLEVUM Hervormingen in de gezondheidszorg Theo Hiemstra 2 Theo Hiemstra Programma Manager Kwaliteit en Innovatie, Zorginkoop Divisie Zorg & Gezondheid Achmea Utrecht, 16 april 2014
 • 3. 3
 • 4. 44 20600344 De kracht van onze identiteit en ons verhaal. We bouwen daarbij voort op ons gedachtegoed dat uitgaat van saamhorigheid. Verzekeren staat voor solidariteit in de samenleving. We willen onze klanten weer laten ervaren dat zij samen elkaars verzekering zijn.
 • 5. Klant Zorg is belangrijk voor Achmea, en er is meer 5 Schade & Soc. Zekerh. Pensioen & Leven Zorg & Gezondheid Achmea Bank Syntrus Divisie Internationaal
 • 6. ONVZDSW Klein en regionaal Menzis Middelgroot CZ-Delta Lloyd De grote drie VGZwaaronder: Met ruim 30% marktaandeel heeft Achmea grote invloed en daarmee ook grote verantwoordelijkheid 6 Z&Z ONVZDSW Salland PNO 13% 20% 26% 32%* *Marktaandeel 2011, inclusief De Friesland ASR De Nederlandse Zorgverzekeringsmarkt
 • 7. 6 zorgverkopende merken Diensten 10 Zorgkantoorregios Niet alleen zorg, maar ook verzorging en gezondheid 7 Diensten Divisie Zorg & Gezondheid
 • 8. onderhandelingspartners van de zorgaanbieders.. over prijs, inhoud en organisatie van de zorg kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren. Regisseurs van de zorg Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet (2007) Zorgverzekeringswet geeft verzekeraars opdracht om goede zorg tegen acceptabele prijs in te kopen Gedelegeerd opdrachtgever namens de verzekerde 8 Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficint en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg. Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Gaat om goede kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg Rol in efficinte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur! Bron: Kamerstukken II 2003-2004, 29 763: Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
 • 9. Die nieuwe opdracht vereist een veel actievere rol van verzekeraars 9
 • 10. Kwaliteit Patinten willen de hoogste beschikbare kwaliteit van zorg In de nieuwe rol moeten verzekeraars schaken op 3 borden tegelijk en zoeken daarin nog naar legitimatie 10 Legitimatie van de verzekeraar als regisseur? 10 Toegankelijkheid Patinten willen snel en dichtbij toegang tot zorg Betaalbaarheid Verzekerden zijn beperkt bereid meer te betalen voor zorgverzekeringen
 • 11. Kwaliteit Optimaliseren op kwaliteit EN betaalbaarheid EN toegankelijkheid levert lastige dilemmas Wat als we een verzekerde laten reizen omdat de kwaliteit elders beter is? Wat als het ziekenhuis om de hoek niet meer voldoet aan Wat als een patint een behandeling niet vergoed krijgt of een geneesmiddel niet wordt toegelaten tot de markt, omdat deze niet 1111 ToegankelijkheidBetaalbaarheid hoek niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd? markt, omdat deze niet bewezen doelmatig is? Wat als de apotheek dichtbij duurder is dan andere apotheken? Wat als dure apparatuur, mensen of ingrepen geconcentreerd worden vanwege efficiency?
 • 12. Achmea vertaalt haar nieuwe rol In gezamenlijkheid ervoor zorgen dat iedereen kan blijven vertrouwen op de meest optimale zorg 1212 1
 • 13. 13
 • 14. Agenda: Vaart maken met kwaliteit en innovatie Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 14 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 • 15. Levensverwachting [1983-2010] Baten van de zorg: Nederlanders leven langer gezond 65 70 75 80 85 +5 jaar 65 70 75 80 85 +2,3 jaar Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid [1983-2010] 15 Bron: CBS 55 60 65 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 55 60 65 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 +2,3 jaar waarvan 1 weekend in als goed ervaren gezondheid Elke maand leven we 2 weekenden langer
 • 16. Hoe meer we aan zorg uitgeven, hoe meer een extra jaar levensverwachting ons zal kosten 16Bron: gaminder.org, WHO Global Health Expenditure Database
 • 17. 600 700 800 70 80 90 Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] BBP (linker-as) Zorguitgaven (rechter-as) In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen 17 0 100 200 300 400 500 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0 10 20 30 40 50 60 Bron: CBS Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie
 • 18. Zorgkosten zijn voor alle gezinnen 20-25% van het inkomen en stijgen verder door naar 40-50% bij ongewijzigde groei 18
 • 19. 19
 • 20. Solidariteit onder druk 20
 • 21. Agenda: Vaart maken met kwaliteit en innovatie Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 21 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 • 22. Twee manieren om de waarde van zorg per uitgegeven euro te verhogen; beide vinden nu tegelijk plaats Bezuinigen Minder geld bij gelijkblijvende kwaliteit Verbeteren Stijging van kwaliteit bij beperkte kostenstijging 22 Beperken totaal beschikbaar budget Premie laten stijgen Basispakket verkleinen Verhogen van kwaliteit van zorg Verhogen van doelmatigheid Achmea verbetert via inkopen op kwaliteit en via meewerken aan kwaliteitsverbetering Hoofdlijnen akkoord geeft sterke steun voor beperken groei, Achmea inkoop koopt in binnen deze kaders
 • 23. Voor een groot deel van de zorg weten verzekeraars, patinten en professionals (nog) niet wat de beste zorg is Nederland 6 % Deel van de zorg waarvoor uitkomst-indicatoren beschikbaar zijn is beperkt [2011] Maar uit analyses blijken wel telkens grote verschillen 23 ~40% Internationaal Best Practice 31 % Ongecorrigeerd percentage patinten met een irradicale resectie voor invasief carcinoom (DICA, 2011) Werkelijk tov verwachte zorgconsumptie1 voor cataract (Achmea, 2008) Doel programma Kwaliteit van Zorg In 2015
 • 24. Achmea investeert fors in ontwikkeling