Zomer 2016

of 32 /32
GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 32ste JAARGANG - ZOMER 2016 Volg ons op Facebook

Embed Size (px)

Transcript of Zomer 2016

Page 1: Zomer 2016

G E M E E N T ER U I S E L E D E

WWW.RUISELEDE.BE

ruiselede32ste JAARGANG - ZOMER 2016

Volg ons op Facebook

Page 2: Zomer 2016

P.23

INFO RUISELEDE: Verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Ruiselede.• Redactieadres: Markt 1 - 8755 Ruiselede - Tel: 051 68 80 63 - Fax 051 68 79 33 [email protected] - www.ruiselede.be• Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen• Foto voorblad: Fietstocht 5 mei 2016 (zie terugblik)• Fotografie infoblad: gemeentelijke diensten, Norbert Maes, Edith Van Wuytswinkel, Carlos Desmet, Sylvia Konior Davy Watteny, Westtoer

INTERVIEW P.14

BERICHT AAN DE BEVOLKING

SOCIAAL HUIS P.16

TECHNISCHE DIENST P.19

MILIEU P.21

VRIJE TIJD P.7

TERUGBLIK P.24

UIT DE GEMEENTERAAD P.28

DOSSIER P.22

P.3

Page 3: Zomer 2016

BERICHT AAN DE BEVOLKING

3

Sluitingsdagen

Ook het gemeentepersoneel gaat tijdens de zomermaanden met verlof. We raden u tijdens de maanden juli en augustus daarom aan om - voordat u naar het gemeentehuis komt – telefonisch na te gaan of de persoon die u wil spreken die dag aanwezig is. Zo kunnen we de dienstverlening garanderen en besparen we u een nodelozeverplaatsing.

Sluitingsdagen gemeentehuis, sportdienst en OCMW:• Maandag 11 juli • Donderdag 21 juli• Maandag 15 augustus• Maandag 22 augustus (Grote Kermis)• Woensdagnamiddag 24 augustus (Grote Kermis)

Sluitingsdagen bibliotheek:• Maandag 11 juli • Van maandag 18 juli tot en met zaterdag 30 juli • Maandag 15 augustus • Maandag 22 augustus • Woensdag 24 augustus

Zitdag Belastingen

Ook in 2016 wordt een zitdag ingericht voor het invullen van de belastingaangiften (aanslagjaar 2016) voor loontrekkenden en gepensioneerden.• Datum: Donderdag 9 juni 2016• Tijdstip: van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u• Locatie: Schepenzaal Gemeentehuis, Markt 1, 8755 Ruiselede• Meebrengen: alle nodige documenten en uw elektronische identiteitskaart

Filmpje Molenfeesten

Wist u dat… het Gemeentebestuur en het Feestcomité tijdens de Molenfees-ten in de zomer van 2015 filmpjes lieten maken over het feestgebeuren? U kan de filmpjes bekijken op www.ruiselede.be > Vrije Tijd > Evenementen > Molenfeesten.

Reizen met kinderen

Wanneer je naar het buitenland reist met een kind van minder dan 12 jaar, dan moet je een geldig identiteitsbewijs voorleggen. Afhankelijk van de be-stemming is een paspoort of een kids-ID vereist. Ook de kids-ID moet soms na terugkomst nog een bepaald aantal maanden geldig zijn. Contacteer onze dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie over de formaliteiten om een kids-ID aan te vragen.

Inzameling landbouwfolie

De inzameling van landbouwfolies gaat dit jaar door op dinsdag 14 juni aan de sporthal. U dient dit jaar vooraf geen kaart meer te kopen bij de Dienst Onthaal. De inzameling is gratis.

Let wel! Er mag enkel folie in de container d.w.z. geen touwen en derge-lijke. De landbouwfolie dient samengebonden te zijn met dezelfde folie of opgerold, in met de kraan manipuleerbare ‘pakketjes’. De folie dient ook bezemschoon en droog te zijn.Ook dit jaar onderscheiden we de dikke landbouwfolie van de dunne landbouwfolie.

Onder dikke landbouwfolie verstaan we: Kuilfolie-silofolie; voeder-, mest- en turfzakken (geen geweven nylonzakken), loopfolie (van serres), ontsmettings-folie, krimpfolie.Onder dunne landbouwfolie verstaan we: stretchfolie, wikkelfolie en dunne kassenfolie (<100m).

Page 4: Zomer 2016

4

Sinds 15 april 2016 kunnen in Ruiselede burgers, architec-ten, studiebureaus of bedrijven hun bouwaanvraag digitaal indienen en online raadplegen. Hierdoor is het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier de nodige vergunningen te verkrijgen. Via het omgevingsloket, een digitaal uitwisselingsplatform, heb je de mogelijkheid een digitale bouwaanvraag in te die-nen. Je dossier wordt er volledig elektronisch verwerkt en alle betrokken instanties hebben er inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

Digitale bouwaanvraag

Hoe ga je te werk?Surf naar www.omgevingsloket.be. Om een nieuw dos-sier aan te maken, moet je inloggen met je elektronische identi-teitskaart en kaartlezer. Je kan ook een Federaal of een Vlaams token gebruiken. Een helpdesk beantwoordt al je vragen. Je vindt er ook een demofilmpje dat stap voor stap uitlegt hoe je je bouwaanvraag digitaal indient.

De voordelen• Je kan je dossier opvolgen van thuis uit, wanneer je wil, 24u op 24 en 7 dagen op 7• Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je in welke fase je dossier zich bevindt. De uiteindelijke beslissing ontvang je via mail.• Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en op een centrale plaats bewaard. Gedaan dus met dubbel werk en kopieën maken van je dossier voor verschillende instanties.• Iedereen bespaart tijd en geld door digitaal te werken, zowel de aanvragers als de architecten en de lokale besturen. De besparing op papier maakt het hele proces een voorbeeld van duurzaamheid.

Toch liever op papier?Momenteel blijft het nog steeds mogelijk om je bouwaanvraag gewoon op papier in te dienen.

Bebloemingsactie

Sinds 1958 stimuleert het gemeentebestuur jaarlijks de bebloeming van onze gemeente via de actie “Ruiselede Bebloemd”. Aan iedereen een hartelijke oproep: neem deel aan de bebloeming en draag bij tot de verfraaiing van onze dorpsstraten. Een fleuriger Ruiselede, Doom-kerke en Kruiskerke: daar is het om te doen!

Eind juli komt een jury een kijkje nemen. Het bekendmaken van de uitslag en de uitreiking van de prijzen (totale geldprijs gemeentebestuur €1240) gebeurt op één van de vergaderingen van “Tuinhier” tijdens het najaar. De winnaar per categorie (gevels, voortuinen OF boerderijen) ontvangt een waardebon, een bloemstuk en een waardevol geschenk. Alle overige deelnemers winnen een waardebon, waarvan het bedrag evenredig is met de behaalde score, te gebruiken bij Ruiseleedse handelaars uit de tuinsector.

Via onderstaande strook kan iedereen zich inschrijven. Vul in en bezorg het strookje vóór 15 juli aan het Gemeentebestuur Ruiselede – Cultuurdienst – [email protected] (Markt 1) of bij één van de be-stuursleden van “Tuinhier”.

RUISELEDE BEBLOEMD 2016

Naam:............................................................................................................................................. Voornaam:.............................................................................................................

Straat:..............................................................................................................................................................................Huisnr.:................................................................

Tel. nr.:.......................................................................................................................

Neemt deel aan ‘Ruiselede Bebloemd’ 2016 met (aankruisen a.u.b.):

Gevelversiering Voortuin OF Hoeve

Datum + handtekening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 5: Zomer 2016

5

Werelddag zonder tabak: Hoe stop jij met roken?

Rook je? En denk je er wel eens aan om te stoppen? Gewoon doen! Voor je gezondheid én voor je portemonnee. Op 31 mei is het Werelddag zonder tabak: het ideale moment om je beste stoppoging ooit te ondernemen.

Baarmoederhalskanker

In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden alle 25 t.e.m. 64-jarige vrouwen in Vlaanderen aangemoe-digd om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via de test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behande-ling is vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoe-derhalskanker krijgt.

Wanneer je in de afgelopen drie jaar geen uitstrijkje hebt laten nemen, ontvang je van het Centrum voor Kankeropspo-ring een uitnodigingsbrief om een uitstrijkje te laten nemen door je huisarts of gynaecoloog. Enkele weken nadat u het uitstrijkje hebt laten nemen ontvangt uw arts het resultaat.

In 2014 heeft maar liefst 61,2% van de Vlaamse vrouwen een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen. Het Centrum voor

Kankeropsporing en de Vlaamse Overheid streven naar een deelname van 65% van de vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar in 2020.

In Ruiselede nam 62,3% deel aan dit bevolkingsonderzoek en zo scoren we hoger dan gemiddeld. We zijn als ge-meente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige participatiecijfer te behouden en zelfs verder te verhogen in de toekomst.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog!

Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, mail naar [email protected] of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tus-sen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

HOE? GEBRUIK DE BESTE HULP DIE ER IS.Je kans om voor altijd te stoppen wordt écht veel groter als je het goed aanpakt. Want stoppen met roken kan je leren.Hoe dan? Met de hulp van een tabakoloog. Of van je huisarts. Allebei erkende rookstopbegeleiders.

Het grootste deel van die hulp wordt terugbetaald door je ziekenfonds. Precies omdat het de beste hulp is.

WAT IS EEN ERKENDE ROOKSTOPBEGELEIDER? Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daar-voor een opleiding gevolgd. En daarna een erkend statuut gekregen.

Ook je huisarts kan je helpen. Hij kan je zelf ondersteunen of je doorverwijzen naar een tabakoloog.

WAT DOET EEN ROOKSTOPBEGELEIDER PRECIES?Hij begeleidt je en geeft je handige tips en trucjes. Hij gaat na wat roken voor je betekent en hoe je dat kan veranderen. Hij weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. Samen leggen jullie een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat je je goed voorbereidt. Dan stop je en ook daarna begeleidt hij je nog. Zo maak je van die nieuwe start een succes.

WAAR KUN JE EEN ROOKSTOPBEGELEIDER VINDEN?- Tabakstop is de telefoonhulplijn. Het nummer staat op je sigarettenpakje: 0800 111 00. Als je ernaar belt, krijg je gratis hulp en advies van een tabakoloog. Je kanook gedurende 3 maanden een gratis coaching via telefoon krijgen. Je eigen vaste rookstopbegeleider luistert dan naar je, geeft je tips en advies en zorgt ervoor dat je een heel goede stoppoging doet. Met veel kans op succes. Lees er alles over op www.tabakstop.be.

- Net als de huisarts heeft een tabakoloog vaak een eigen praktijk waar je terecht kan. Je kan bij beiden maximum 8 terugbetaalde consultaties volgen. Een tabakoloog in je buurt vinden? Ga naar www.erkende-tabakologen.be.

Page 6: Zomer 2016

6

Leen goedkoop voor energie-besparende investeringen aan je woning

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur door je woning te gaan isoleren, een hoogrendementsketel te plaatsen, een zonneboiler te instal-leren, … . Het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

Het gemeentebestuur heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrek-ker voor de Vlaamse Energielening. De Vlaamse Energielening verstrekt goedkope leningen van minimaal €1250 en maximaal €10.000 aan particulieren voor structurele energiebesparende maatrege-len in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar. Let op, geld lenen kost ook geld. Jaarlijks kostenpercentage en debetrente bedragen 2%.

Wie kan een goedkoop energiekrediet aan 2% krijgen?• u bent particulier (eigenaar, huurder of verhuurder)• er is geen inkomensbeperking noch leeftijdsbeperking • de woning moet gelegen zijn in een gemeente aangesloten bij WVI• zowel van toepassing voor nieuwbouw als verbouwing• werken uitgevoerd door aannemer of worden door u zelf uitgevoerd

Wie kan een renteloos (0% intrest) energiekrediet krijgen? Om een renteloze lening te krijgen, moet u voldoen aan een aantal finan-ciële voorwaarden. Wij controleren graag of u in aanmerking komt voor een renteloze lening. Om dit te controleren hebben wij uw aanslagbiljet personenbelasting nodig, alsook een klever van de mutualiteit van beide kandidaat kredietnemers.

Een voorbeeld:

Voor welke werken kan je goedkoop lenen?• Dak- of zoldervloerisolatie• Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten• Muurisolatie• Vloerisolatie• Luchtdichting en blowerdoortest• Energiezuinig ventilatiesysteem• Zuinige verwarmingsinstallatie• PV Zonnepanelen (mits te voldoen aan enkele extra voorwaarden!)• Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water• Re-lighting of re-lamping• Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)• Energie-audit

Haal nu het inlichtingenformulier bij de Woonwinkel Regio Tielt of via www.wvi.be

Attentie Ruiseleedse jarige 80-plussers in LDC“Den Tap”

Naar aanleiding van de verjaardag van een +80-ja-rige, wordt hen in de toekomst naast het bezoek van één van onze vrijwilligers ook een traktaat (koffie met pannenkoek, gebak, wafel, oliebollen, ... ) aangebo-den door het gemeentebestuur.Wanneer een maand voorbij is, worden de jarigen van die maand uitgenodigd voor een feestviering in het Lokaal Dienstencentrum Den Tap (Aalterstraat 10). We beginnen dit initiatief voor de jarigen van de maand mei 2016 op vrijdagnamiddag 3 juni. De toekomstige jarigen worden verwacht telkens de eerste vrijdag van de maand volgend op hun verjaardag en dit tussen 14u en 16u30.

De Minder Mobielen Centrale van het OCMW (051 68 94 84) en de belbus (059 56 52 56) staan steeds paraat voor het vervoer. Een persoonlijke chauf-feur, een familielid of partner is ook welkom tijdens de tearoomnamiddag van het LDC “Den Tap”.

Ruiselede steunt startende ondernemers met een Actie voor starters-cadeaubon

Sinds 1 maart 2016 schenkt het gemeentebestuur aan alle startende ondernemers (in hoofdberoep) een ‘Actie voor starters’-cadeaubon met 200 credits. Actie voor Starters definieert een starter als volgt: prestar-ters of starters max. 5 jaar actief in hoofdberoep, of indien al langer opgestart, een duidelijke wijziging in activiteit, en zaak gevestigd in West-Vlaanderen of woonplaats in West-Vlaanderen.

Via samenwerking met diverse partners biedt Actie voor Starters onder meer infosessies, netwerkmomen-ten, individuele begeleiding en opleidingen voor startende ondernemers aan. Deelname aan een activiteit wordt betaald met credits. De eerste 1.000 credits ontvangt de starter gratis bij registratie op de website van Actie voor Starters. De gemeente Ruiselede ondersteunt deze actie en haar starters door aan de starters 200 extra credits toe te kennen waarbij één credit = één euro.Meer info: www.actievoorstarters.be of bij de Dienst Lokale Economie: 051 70 84 14

Page 7: Zomer 2016

Waar gaan de lessen door?• Lessen muziek en woord: Nieuwstraat 8 - 8755 RUISELEDE - Tel.: 0471 65 76 44• Lessen dans: Polenplein – Tramweg 1a – 8755 RUISELEDE

Inschrijvingen voor het schooljaar 2016 – 2017

HOOFDSCHOOL AALTERDag Tijdstip Voor wieVrijdag 17 juni 2016 Sessie 1: Initiatie- 17:00u – 18:00u leerlingen Sessie 2: MWD 18.30u-19.30u

Zaterdag 18 juni 2016 9:30u – 12:30u Doorstroom- dag M1Donderdag 23 juni 2016 17:30u – 20:00u Lagere graadMaandag 27 juni 2016 17:30u – 19:30u Alle gradenMaandag 29 aug. 2016 17:30u – 19:30u Alle graden

FILIAAL RUISELEDEDag Tijdstip Voor wieVrijdag 24 juni 2016 17:30u – 19:30u Alle gradenWoensdag 31 aug. 2016 17:30u – 19:30u Alle graden

Betalen kan enkel elektronisch!Tijdens de eerste weken van september kan je nog inschrijven in de hoofdschool Aalter (elektronische betaling) en in de filia-len Maldegem, Beernem, Knesselare en Ruiselede (enkel cash) bij de toezichtster.

Leerlingen die dit schooljaar les hebben gevolgd aan de Aca-demie, krijgen begin juni een gepersonaliseerde inschrijvingsfi-che in de bus. Breng deze fiche zeker mee bij de inschrijving!

Inschrijvingsgeld• Jongeren -18 jaar zonder vermindering: €70• Jongeren -18 jaar met vermindering: €48• Studenten tussen 18 – 24 jaar: €133• Volwassenen zonder vermindering: €308• Volwassenen met vermindering: €133

Meer info: www.aalter.be/academie of ontdek onze werking op www.facebook.com/AcademieVoorMu-ziekWoordEnDansAalter

7

Ben je gebeten door muziek, gepassioneerd door dans of en-thousiast met woord bezig? Dan kan je op de Academie terecht voor een kwalitatieve opleiding.

Wanneer kan je starten?

Ons aanbod initiatielessen voor de allerjongstenMUZIEKINITIATIE Vanaf eerste leerjaar In Aalter Vanaf tweede leerjaar In MaldegemKLEUTERDANS Vanaf tweede kleuter In Aalter en RuiseledeWOORDINITIATIE Vanaf tweede leerjaar In AalterMUZIEK en WOORD voor kinderen vanaf het derde leerjaar

In alle filialenDANS voor kinderen vanaf het eerste leerjaar

In alle filialen

• Les– en vakantiedagen lopen overwegend parallel met het dagonderwijs.• De meeste instrumenten kunnen bij de Academie worden gehuurd.

Bij Muziek start je in het eerste jaar AMV, dit is Algemene Mu-zikale Vorming. Je leert er de noten en de ritmes lezen, spreekt een woordje Italiaans en ontdekt hoe scherp je wel kan horen. Na Nieuwjaar kan je meestal al starten met je instrument.In onze Danscursus krijg je een professionele begeleiding die er voor zorgt dat je een goede houding aanleert voor de rest van je leven! Je krijgt er natuurlijk ook coole dansmoves aangeleerd.Bij Woord ligt de nadruk in het begin vooral bij goed, mooi en duidelijk spreken. Maar al gauw leer je acteren als een echte filmvedette…

Proeven van de academie tijdens de open lesweek van 13 tot 22 juni 2016.Wil je eens zien hoe het eraan toe gaat tijdens de lessen muziek, woord en dans? Kom dan zeker langs tijdens de ‘open lesweek’ in de hoofdschool en in de filialen!

MUZIEK (AMV L1 lessen= het eerste jaar notenleer)AALTER: Maandag 20 juni 16u30-17u30 Dinsdag 21 juni 16u30-17u30 Woensdag 22 juni 16u00 -17u30 RUISELEDE: Dinsdag 21 juni 16u15-17u15

WOORD (AVV L1 lessen= het eerste jaar woord)AALTER: Maandag 20 juni 16u30-17u30RUISELEDE: Maandag 13 juni 16u15-17u15

DANS (Dansinitiatie L1 lessen= het eerste jaar dans)AALTER: Zaterdag 18 juni 9u30-10u30RUISELEDE: Maandag13 juni 16u15-17u15

VRIJE TIJD

Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter – Filiaal Ruiselede

Page 8: Zomer 2016

8

In 2011 startten we ook in Ruiselede de UiTdatabank op, een online activiteitenkalender. Deze databank is ondertussen in zo goed als elke Vlaamse gemeente ingeburgerd. Het is niet enkel een verzamelplaats voor ingevoerde activiteitengegevens, maar het is ook een bron van informatie waaruit lokale kalenders kunnen opgemaakt worden.

Ingevoerde activiteiten verschijnen niet enkel op www.ruiselede.be en in de maandelijkse papieren activiteitenkalender, maar ze verschijnen ook in een heleboel regionale en nationale agenda’s zoals UiTinVlaanderen.be.

UiT maakt geen onderscheid tussen organisatoren van activiteiten. Zowel verenigingen, privé-personen, bedrij-ven als overheidsdiensten kunnen hun aanbod publiceren. Voorwaarde is wel dat het gaat om publieke activiteiten.

Organiseer je de komende maanden een activiteit? Voer je gegevens in via de UiTdatabank!

Activiteiten raadplegen kan je via www.ruiselede.beActiviteiten invoeren doe je via www.UiTdatabank.be.Deadline: wil je je activiteit zien verschijnen in de maandelijkse papieren kalender, voer dan je activiteiten in ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor de kalender verschijnt.

Subsidies culturele verenigingenBasissubsidies:Deze subsidies worden jaarlijks toegekend in mei/juni, waarna alle culturele verenigingen een subsidieverklaring ontvangen. Deze verklaring moet ingevuld en ondertekend worden door het bestuur van de vereniging en kan u terug-bezorgen bij de cultuurdienst. Indien we deze verklaring niet of te laat ontvangen, zal de subsidie niet uitbetaald worden.

Werkingssubsidies:De elektronische documenten voor het invullen van het pun-tendossier kan u terugvinden op www.ruiselede.be of aanvragen via [email protected].

Het puntendossier bezorgt u (digitaal én papier) in het najaar(vóór 15 oktober) aan het secretariaat van de cultuurraad.

Roefeldag: zaterdag 25 juniDe jeugdraad organiseert op zater-dag 25 juni (13u30-17u30) Roefel-dag in Ruiselede. Kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar krijgen die dag de kans om de ‘grote mensenwe-reld’ te verkennen!We bedanken alvast heel graag onze zelfstandigen/vrije beroepers die tijd willen vrijmaken om de kinderen te la-ten roefelen in hun zaak/praktijk.

Meer info bij de jeugddienst: Cherly Steyaert – 051 70 84 18 of via [email protected].

DAVIDSFONDS RUISELEDE Vlaanderen viert feest!Zondag 10 juli 10u30

• Verwelkoming door Dhr. Roland Nuytten,voorzitter Davidsfonds Ruiselede• Optreden: Par-Hasard

Par-Hasard is een akoestische coverband die zich aan zeer verschillende genres waagt: pop, rock, blues, soul, latin, ... stee-vast in een eigen akoestisch ritmisch jasje gestopt. N.a.v. Vlaanderen Feest kiest Par-Hasard op 10 juli voor Vlaamse covers.

• Slotwoord door Mevr. Greet De Roo, burgemeester• Drankje voor alle aanwezigen, aangeboden door het Gemeentebestuur • Locatie: Zaal voor Sport en Spel

Meer info: Davidsfonds Ruiselede, 051 68 91 30, [email protected] Organisatie: Davidsfonds i.s.m. Gemeentebestuur Ruiselede.

Page 9: Zomer 2016

9

VRIJE TIJD

Bibliotheek Ruiselede

‘Het Portaal’• Nieuwstraat 8 - 8755 Ruiselede • 051 68 81 25 • www.aalter.bibliotheek.be • Inlichtingen: [email protected]• Catalogus: http://aalter.biblio-theek.be

Sluitingen:De openbare bibliotheek Ruiselede zal gesloten zijn:• op maandag 11 juli 2016• van maandag 18 juli tot en met zaterdag 30 juli 2016• op maandag 15 augustus 2016• op maandag 22 augustus 2016• op woensdag 24 augustus

VAKANTIEACTIVITEITENZomerzoekactie: De Schatten van Vlieg! Dit jaar kunnen kinderen opnieuw in Rui-selede terecht voor een spannende speur-tocht. Reiskoffertjes Jonge lenertjes kunnen ook deze zomer thematisch samengestelde pakketten meenemen op reis. Aangeboden in leuke trolleys zullen deze pakketten de kleine dreumesen helpen om de saaie reisuren in de wagen of in het vliegtuig door te ko-men. Ook ideaal als de zomer het even laat afweten.

E-boeken in de bibVanaf de maand juni kan u in de bibli-otheek e-boeken lenen. Deze digitale werken staan op handige leestoestellen. De leenvoorwaarden zijn net dezelfde als voor de boeken, d.w.z. het lenen is gratis en de uitleenperiode is drie weken, met de mogelijkheid om tot tweemaal toe een verlenging van de uitleentermijn te bekomen. Ideaal voor een lichtgewicht vakantie!Vraag meer inlichtingen aan de balie van de bibliotheek.

Zomerkermissen 2016

In de maanden juli, augustus en september organiseren de feestcomités opnieuw de traditionele zomerkermissen.

Doomkerke bijt de spits af met kermisactiviteiten op zaterdag 2 juli. Meer info bij het Feestcomité Doomkerke en in de kermisaffiche die u in de bus zal vinden.

Na de kleine kermis in mei, wordt het centrum van Ruiselede opnieuw onderge-dompeld in feeststemming tijdens de Grote Kermis. Van zaterdag 20 tot en met woensdag 24 augustus kan je er onder meer terecht voor een wandeltocht, een wielerwedstrijd en de traditionele paardenkoers. Voor het volle-dige programma verwijzen we graag naar de kermisaffiche die u begin augustus zal ontvangen.

Het Feestcomité van Kruiskerke sluit de zomer af met kermisactiviteiten tijdens het eerste weekend van september.

Samen met Vlieg kan je deze zomer op zoek-tocht door je eigen gemeente! Na je tocht word je beloond met een leuke prijs!Thema is dit jaar ‘kijken’. Tijdens deze zomer-vakantie gaan we op reis! In 7 zoekprenten die je op het parcours kan terugvinden, bezoeken we steden in binnen- en buitenland. Op de zoekprenten zijn letters en vliegjes verborgen! Kijk aandachtig naar de prenten en vind ze allemaal terug. Er werden twee zoektochten uitgewerkt, voor kinderen van 2 tot 5 jaar (enkel in de bibliotheek) en voor kinderen van 6 tot 12 jaar (parcours).

Wanneer? De zomerzoektocht start op 1 juli en eindigt op 31 augustus 2016Voor wie? Voor kinderen van 6 tot 12 jaarHoe? Starten doe je waar je wil op het parcours, MAAR ga eerst het opdracht-formulier halen in het gemeentehuis, de bibliotheek of www.ruiselede.be - Leg het parcours af en vul je formuliertje in - Deze zoektocht kan je altijd uitvoeren want je hoeft geen enkel gebouw binnen te gaan. - Is je zoektocht ten einde? In ruil voor je opdrachtenformulier kan je je prijs afhalen in het gemeentehuis (Markt, Ruiselede) of de bibliotheek (Nieuwstraat 8) tijdens de openingsuren.• Bibliotheek: Openingsuren: maandag 16u-18u / woensdag 17u-19u /zater- dag 10u-12u• Gemeentehuis Ruiselede: Dienst onthaal op de 1e verdieping, Openingsuren: 8u-16u.

Meer info? Gemeentebestuur Ruiselede - Cultuurdienst, [email protected] 70 84 20 Met dank aan Bibliotheek Aalter-Ruiselede

Zomerzoekactie voor kinderen - 2016 De Schatten van Vlieg!

Page 10: Zomer 2016

10

Nieuwe fietsroute

Westtoer presenteert ‘Kinderen Koning in het Tieltse’, een nieuwe seizoensfietsroute in het Brugse Ommeland. Met verschillende korte en in te korten fietslussen op het nieuwe fietsnetwerk ontdek je met het hele gezin de mooie regio rond Tielt. De lussen verbinden de meest kindvriendelijke adresjes van Tielt, Pittem, Ruiselede, Wingene en Dentergem.

Deze leuke seizoensfietsroute is ge-maakt op maat van korte beentjes

en kleine fietsjes. Via vier korte lussen op het nieuwe fiets-netwerk Brugse Ommeland ontdek je met het hele gezin het Tieltse. Wie dacht dat je uren in de auto moet zitten om een leuke dagtrip uit te stippelen met je kleine spruiten zal verrast worden door deze fietskaart. De fietslussen leiden je naar de meest kindvriendelijke adresjes uit de streek en verbinden enkele parels zoals de Poelberg in Tielt en provinciedomein Baliekouter in Dentergem. Zijn je kleine Flandriens het fietsen snel moe? Twee van de fietslussen kunnen een flink stuk ingekort worden.

PraktischDe seizoensfietsroute ‘Kinderen Koning in het Tieltse’ is vanaf begin april kosteloos te verkrijgen via de diensten voor toerisme in Tielt, Pittem, Ruiselede, Wingene en Dentergem of via shop.westtoer.be.

Toerist in eigen streek!

Zoek het tijdens de zomervakantie niet te ver! Geniet van de troeven die je eigen streek je te bieden heeft. Ook in Ruiselede zijn heel wat plekjes de moeite waard. Stippel een wandeling uit in de streek rond Doomkerke en Kruiskerke met behulp van de wandelnet-werkkaart Bulskampveld (€6) of ontdek een stukje Ruise-leeds Veld met de bijhorende wandelbrochure (€2). In Doomkerke kan je de gratis Storymap over WOI volgen www.ruiselede.be/eerstewereldoorlog en lees je meer over het verleden in de nieuwe brochure ‘Van Red Star Line tot Zeppelin’ (€2). Of ga er rustig zitten in het Landschapspark Disveld met een goed boek en geniet van de stilte.

Ook de ruime regio rondom Ruiselede, het Brugse Ommeland, heeft heel wat te bieden. Met de fietsnet-werkkaarten teken je gemakkelijk een fietsroute uit die heel wat mooie dorpjes in de buurt met elkaar verbindt.

Voor meer informatie kan je terecht bij de toeristische dienst in het gemeentehuis. Daar vind je niet alleen de lokale en regionale brochures (betalend) maar ook heel wat gratis materiaal over het Brugse Ommeland. Dienst Toerisme, gemeentehuis, Markt 1 – [email protected] – 051 70 84 10.

Meer activiteiten in de buurt of iets verder daarbuiten kan je terugvinden op de website van het Brugse Om-meland www.brugseommeland.be.

De nieuwe toeristische infopunten van het Brugse Ommeland ontvingen in het voorjaar hun herkenbare bordje met het groene I-Logo. “De infopunten zijn de meest gastvrije plekjes in het Brugse Ommeland want een gastvrij onthaal is meer dan een fol-der presenteren. De persoonlijke aanpak en de authentieke tips van de insiders zijn een meer-waarde” aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. De gastheren en -vrouwen van de infopunten werden goed geïn-formeerd over het Brugse Ommeland en opge-leid tot echte streekkenners en ambassadeurs.

Volgende Infopunten kan je vinden in Ruiselede: Marktcafé ‘De Plaetse’, restaurant ‘Charbon’, bar ‘Le Dimanche’ en confiserie ‘Van Bij Ons’. Bij de Dienst Toerisme kan u uiteraard ook nog altijd

terecht voor allerhande toeristische informatie of neem een kijkje op www.brugseommeland.be

BRUGSE OMMELAND www.brugseommeland.be/infopunt

INFOPUNT

infopunt_toerisme_BrugseOmmeland.indd 1

12/21/2015 3:36:09 PM

Toeristische infopunten Ruiselede

Page 11: Zomer 2016

11

Speelpleinwerking 2016 Speelplein Maboe’

Het einde van het schooljaar staat voor de deur. Naar jaar-lijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur deze zomer-vakantie een speelpleinwerking voor alle Ruiseleedse kinderen vanaf de 3de kleuterklas (geboortejaar 2010) tot en met 12 jaar (6de leerjaar). De prijs bedraagt €5 per dag.

Inschrijvingen VOOR DE START van de speelpleinwerking:- Woensdag 1 juni: inschrijvingen starten bij de jeugddienst op het gemeentehuis tijdens de gewone openingsuren.- Vanaf donderdag 2 juni tot en met woensdag 29 juni: inschrijven kan zowel bij de jeugddienst als de sportdienst tijdens de gewone openingsuren.- Donderdag 2 juni: inschrijvingen bij de jeugddienst bijkomend van 16u tot 18u30- Donderdagavond 2, 9 en 16 juni: inschrijvingen bij de dienst bevolking van 18u tot 20u30

Er kan ook betaald worden met bancontact in het gemeente-huis (niet in de sporthal). Bij inschrijving ontvangt ieder kind een grabbelpasje. De kinderen dienen het grabbelpasje bij verplaatsing altijd bij zich te hebben.

Inschrijvingen TIJDENS de speelpleinwerking:Er dient steeds 1 week op voorhand ingeschreven te worden in de sporthal. De week of de dag zelf kan er niet meer inge-schreven worden voor een speelpleindag. Inschrijvingen via mail worden niet aanvaard.

Kinderen die over de middag blijven, brengen een lunchpak-ket mee. Op de dagen van de speelpleinwerking is er ook op-vang voorzien tussen 7u-8u30 en 16u30-18u. Ieder dagdeel extra opvang kost €1,5 en dient dezelfde dag nog betaald te worden.

Op dagen dat er speelplein-werking is, worden soms bijkomende activiteiten geor-ganiseerd.

De programmaboekjes van de speelpleinwerking wor-den aan de kinderen be-zorgd via de scholen. Wie geen boekje zou ontvangen hebben, kan steeds terecht bij de jeugddienst of op www.ruiselede.be.

Op volgende data is er telkens speelpleinwerking tussen 08u30-12u en 13u-16u30.

Augustus 2016

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juli 2016

Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

De kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas kunnen de volledige zomervakantie terecht in Vakantieopvang Stekelbees (Aalterstraat). Er wordt bij Stekelbees in de zomervakantie voor-rang verleend aan de kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas maar ook kinderen van de 3de kleuterklas zijn er welkom.

Tijdens de sluitingsperiode van Speelplein Maboe, biedt Stekel-bees ook opvang aan de lagere schoolkinderen (1/7, 25/7 tem 3/8, 29/8 tem 31/8, iedere woensdag ). Let wel: ook in deze periode wordt voorrang verleend aan kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas.

Page 12: Zomer 2016

Babbeloe: vakantie-werking voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een beperking is het niet altijd ge-makkelijk om mee te spelen in een gewone speelplein-werking. De ruimte om te spelen en de grootte van deze speelpleinwerking verhinderen soms dat kinderen er zich ten volle kunnen uitleven.

Daarom voelen deze kinderen, die omwille van hun beperking wat meer ondersteuning nodig hebben bij het spelen, zich vaak beter in hun vel op een kleine vakantiewerking waar ze kunnen spelen op een eigen tempo en binnen de geborgenheid van een vaste be-geleidingsgroep. Babbeloe is zo’n vakantiewerking.

Babbeloe biedt een aangenaam en plezant spelpro-gramma, een wekelijkse uitstap en extra aandacht en individuele ondersteuning.

Voor wie? Voor kinderen met een beperking van 5 tot en met 12 jaar uit de regio Roeselare-Izegem-Tielt. Ook hun broer(s) en/of zus(sen) zijn welkom. Babbeloe+ is er voor tieners (13-16 jaar).

Waar?• In Roeselare: Acaciaschool, Acaciastraat 2 (naast het Kerelsplein)• In Tielt: Stedelijke Kunstacademie (ingang via Kerkstraat 6)• In Izegem: Speelplein Kachtem (ingang Hoogstraat 10)

Kostprijs? €5/dag (kortingen met vrijetijdspasRoeselare en Izegem; bij Babbeloe Tielt: €5 voorinwoners van Tielt, €8 voor alle anderen)

Inschrijven? • Inschrijvingen Babbeloe Tielt: De Kloef 051 40 15 57, Bruggestraat 19, 8700 Tielt• Inschrijvingen Babbeloe Roeselare: Vrijetijdswinkel 051 20 65 59 – Bollenstraat 25 8800 Roeselare • Inschrijvingen Babbeloe Izegem: Jeugddienst Izegem, 051 30 85 06 – Krekelstraat 167 8870 Izegem

Folders van deze vakantiewerking zijn te bekomen in het gemeentehuis.

… HEET U VAN HARTE WELKOM! Landelijke Kinderopvang organiseert vakantieopvang in samenwerking met het Ruiseleedse gemeentebestuur.Wij voorzien leuke activiteiten in een huiselijke sfeer.

Waar ? Aalterstraat 8, 8755 Ruiselede

Wanneer ? Alle kleine vakanties: voor 2,5 tot 12-jarigenGrote vakantie: voor kleuters (met voorrang aan kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas). Tijdens de sluitingsdagen van de speel-pleinwerking ook voor lagere schoolkinderen.Telkens van 7u tot 18u30.

Prijs ? e13,88 voor een volle dag e7,00 voor een halve dag. Voor meerdere kinderen : e10,41 voor een volle dag, e5,25 voor een halve dag. (fiscaal attest is verkrijgbaar) Per jaar wordt per gezin een administratieve kost van e20 aangerekend.

Reserveren ? Voor de zomervakantie kan u reeds reserveren. Let wel, u dient hiervoor eerst ingeschreven te zijn bij Stekelbees.

Inschrijvingen en info? [email protected] of 070 24 60 41 (helpdesk)Voor algemene info kan u ook terecht bij jeugddienst (gemeentehuis, Cherly Steyaert): [email protected] of 051 70 84 18

12

Comedy avondDe jeugdraad organiseert op

zaterdag 5 november 2016 haar 7de comedy avond in de Zaal voor Sport en Spel.

Dit jaar treden Jeron Dewulf en William Boeva

met MC Ralf Jennes op.Kaarten: e10 in voorverkoop - e12 aan de deur.

Hou www.ruiselede.be in het oog voor meer info.

Page 13: Zomer 2016

13

PLOPSAQUA: DINSDAG 5 JULI 2016Wat: Beleef een onvergetelijke middag in het mooiste water-park van Vlaanderen. Even pootje baden of gezellig dobberen op het heerlijke water is zalig… tot er een storm losbarst! Over-win het wilde water en ga de strijd aan met metershoge golven en hevige regenbuien!Afspraak: 8u – station TieltDeelnameprijs: €18Terug: 15u45 – station TieltInschrijven: Uiterlijk tegen 21 juni!Meebrengen: Zwemgerief, handdoek, lunchpakket en drank-jes, wat zakgeld. Lunchpakket mag niet in het zwembad, er kun-nen ter plaatse wel frieten en hamburgers aangekocht worden.

PULLPAINTBALL EN INITIATIE QUAD: DINSDAG 12 JULI 2016Wat: Gewapend met schietlappen, verfkogels en bescherm-maskers trekken we naar ‘the battlefield’ om er verschillende games te spelen. Voor de initiatie quadrijden krijgen we eerst een briefing over de veiligheidsvoorschriften, delen we de hel-men uit en wachten we het startschot af!Afspraak: 8u45 - sporthalDeelnameprijs: €25Terug: 16u45Meebrengen: Kledij met zakken (verfkogels), lunchpakket, re-servekledij (en –schoenen), handdoek

PARKOUR & INITIATIE SKATE: WOENSDAG 17 AUG. 2016Wat: Heb je het al gezien op straat? Jongeren die spectacu-laire sprongen gebruiken om verschillende obstakels te overwin-nen, het is Parkour! De bedoeling is om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te geraken over die verschillende obstakels! Daarnaast gaan we onder professionele begeleiding leren ska-ten of onze technieken bijschaven op het gloednieuwe Zweve-park! Ook degene met skeelers, een BMX, step, longboard, waveboard, … kunnen hun gading vinden op het Sportpark. Wie geen skateboard of dergelijke heeft, kan er gebruiken van de organisatie.Afspraak:13u30 - sporthalDeelnameprijs: €5Terug: 17u30 - sporthalMeebrengen: Drankje en tussendoortje, sportieve kledij aan - je eigen materiaal op wieltjes: skateboard – indien geen skate-board: step, bmx, longboard, waveboard, skeelers, verplicht helm, eventueel bescherming mee!

ADVENTUREDAY RONSE: WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2016Wat: Een weerzinwekkende avonturendag waar we het paint-ballfield gaan betreden en met het paintballgeweer in de hand de tegenstander bekogelen met verfkogels. Een schitterend hoogteparcours met death-ride, muurklimmen, bigswing en knuf-felpaal, vlottentocht en nog heel wat meer avontuurlijk sporten… Een dag met heel wat kicks om niet te missen!Afspraak: 8u15 - sporthalDeelnameprijs: €20Terug: 17u15 - sporthalMeebrengen: Zakgeld, sportieve kledij, lunchpakket en drank-jes, zwemkledij en handdoek

POOLPARTY: VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2016Wat: De vakantie voorbij!? Niet zonder af te sluiten met een mega Poolparty! ‘De Alk’ wordt opnieuw omgetoverd in een zo-mers paradijs. Een spetterende party met DJ met super muziek, warm water, lekkere fruitcocktails, … je zal je als het ware in Hawaï wanen.Afspraak:19u30 - sporthalDeelnameprijs: €5Terug: 22u30 - sporthalMeebrengen: Zwemgerief en handdoek (wat zakgeld + pas-munt voor opbergkastje)

LASERGAME: MAANDAG 29 AUGUSTUS 2016Wat: Outdoor lasergamen, ‘the real call of duty experience’, gamen in het bos met een lasergun. Je tegenstander besluipen, in het vizier hebben en uitschakelen. Maak gebruik van de na-tuurlijke obstakels om je tegenstanders te verschalken. Spanning en actie verzekerd!Afspraak: 12u50 sporthalDeelnameprijs: €8Terug: 16u50 - sporthalMeebrengen: drank en tussendoortje

Voor info en inschrijvingen over het sportaanbod en de SWAP-activiteiten deze zomer kan u terecht

bij de Sportdienst: Sporthal, Tielstraat 46a – [email protected] – 051 68 73 73

zomerSWAP staat voor leuke activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De sport- en jeugddiensten van Ruiselede, Wingene, Oostrozebeke, Meulebeke, Dentergem en Tielt werken samen om in de schoolvakanties activiteiten te organiseren. Tijdens de zomervakantie gaan volgende activiteiten door:

Page 14: Zomer 2016

gericht (kooklessen, opvoeding, huishoudelijk). Vandaag komt men uit interesse. Bij het plannen van de activiteiten proberen we in te spelen op de interesses van onze leden, wat ze leuk vinden, wat ze graag eens zouden willen doen, welke trends ze volgen. Kooklessen blijven onze leden erg interesseren. Ook creatieve workshops spreken aan en daarvoor komt een les-geefster of doen we beroep op iemand uit de groep. Ook een filmbezoek wordt in het programma opgenomen. Trouwens, ook niet-leden zijn altijd welkom om deel te nemen aan één van onze activiteiten of gewoon om eens een kijkje te komen nemen.

Wat is de taak van een vereniging als KVLV Doom-kerke? Onze vereniging heeft vooral de taak om mensen te verenigen, samen te brengen, zodat ze elkaar beter leren ken-nen. We proberen ook talent uit te wisselen, dingen te leren van elkaar. Iedereen kan wel iets. De voorbije jaren mochten we ervaren dat heel wat van onze leden talent hebben dat soms in een verborgen hoekje is geraakt.

Wie zijn zoal de leden van KVLV Doomkerke? Zien jullie hier de voorbije jaren verandering in? In de beginjaren van onze vereniging was de bevolking voornamelijk op landbouw gericht en dat vertaalde zich ook in het profiel van onze leden. De meeste leden waren dan ook landbouwersvrou-wen. Naarmate de landbouwactiviteiten in de regio afnamen, deden ook andere beroepen hun intrede en hadden de KVLV-leden een meer gevarieerde achtergrond. Dat betekent niet dat de band met de landbouw verdwenen is. Er is nu een aparte werking voor Agra-vrouwen met opleidingen voor de verschil-lende aparte sectoren die regionaal worden georganiseerd.Vandaag is KVLV is er voor alle vrouwen, van jong tot oud, stude-rend, werkend, zelfstandig, gepensioneerd. Iedereen is welkom en wordt gewaardeerd. Drie van onze leden waren er in 1956 al bij, nl. Margriet Holvoet, Jenny Vanwonterghem en Marie-

14

KVLV Doomkerke: Vrouwen met vaart!

De Boerinnenbond, later het ‘Katholiek Landelijk Vormingswerk voor Vrouwen’ kreeg een tijdje geleden de wervelende naam ‘Vrouwen met vaart’. Hoewel de KVLV de katholieke, landelijke traditie nog steeds omarmt, reikt de vereniging ook steeds meer de hand naar andere geloofsovertuigingen, moderne tenden-sen en maatschappelijke thema’s. KVLV is een dynamische ver-eniging die vol enthousiasme en in volle vaart vooruitkijkt naar de toekomst.Ruiselede telt twee afdelingen: KVLV Doomkerke en KVLV Rui-selede. De Doomkerkse afdeling viert dit jaar haar 60e ver-jaardag en verdient dan ook onze aandacht. De bestuursploeg (Ann en Christiane Succaet, Christel Vanoverschelde en Sylvia Konior) aan het woord.

KVLV Doomkerke bestaat dit jaar 60 jaar. Kunnen jullie kort iets vertellen over de geschiedenis van deze vereniging in Doomkerke? In 1956 vond Maria Lamont (Decloedt) dat Doomkerke nood had aan een vrouwen-vereniging. Ze trok met haar vraag naar E.H. Maegherman en die vond Margriet Bruggeman (De Laere) bereid om de taak van voorzitster van de ‘Boerinnenbond’ op zich te nemen. Het ledenaantal schommelde door de jaren heen met 166 leden in 1956 (waarschijnlijk werden ook de leden van de Boerinnen-jeugdbond hierin meegeteld), 97 leden eind 1960, 75 leden in 1976 en 93 leden in 1980. Momenteel telt onze vereniging 50 leden. Hiermee zijn we de kleinste afdeling van gewest Tielt-Molenland.

Jullie doen heel wat inspanningen om het leden-aantal omhoog te krijgen. We zien vooral dat weinig jonge mensen (tussen 20 en 50 jaar) aansluiten en proberen hen ook beter te bereiken, want we weten dat er in Doomkerke wel degelijk een doelgroep is. Er werden immers heel wat huizen bijgebouwd en gerenoveerd, wat jonge gezinnen naar Doom-kerke heeft gebracht. We werken echt aan onze ledenwerving en proberen via Facebook, de web-site www.doomkerke.be of de UiTkalender ons aanbod ook tijdig en digitaal kenbaar te maken. We werken ook samen het gemeentebestuur waar mogelijk om ons aanbod wat meer zichtbaar te maken.

Welke activiteiten organiseerde de KVLV vroeger? Wat is er veranderd in het aanbod naar de leden toe? Doordat vrouwen in de beginjaren vroeg van school thuis-bleven waren de activiteiten vooral op bijscholing

INTERVIEW

Page 15: Zomer 2016

15

Josée Eelbode. Een lidmaatschap van 60 jaar… dan moet het hier toch wel goed zijn in Doomkerke!

Het KVLV-bestuur werd recent vernieuwd. Wie doet wat? Welke taakverdeling han-teren jullie? Een bestuur is nodig, maar we probe-ren de bestuurstaken vooral te verdelen, ook onder de leden. Christel doet de administratie naar KVLV Na-tionaal in Wijgmaal toe en houdt ook de financiën in het oog. Sylvia verstuurt de uitnodigingen die Ann en Christiane maken per mail. Christiane bedeelt de leden die hun uitnodiging op papier willen, Christel doet dat bij de leden in Sint-Jan. Voor andere taken zien we dat leden steeds bereid zijn om een handje toe te steken. Het doet deugd dat ook zij begaan zijn met hun vereniging.

Jullie zijn (bestuurs)lid van KVLV Doomkerke. Waarom werden jullie lid? Sylvia en Christel staan bij KVLV Nationaal reeds bekend als bestuurslid. Ann en Christiane wilden nog even afwachten hoe alles zou lopen. We leggen niemand iets op. Het mag geen ‘moeten’ zijn, maar een ‘mo-gen’, een ‘graag doen’. Al kan je zeggen dat iedereen zich inzet zoals een bestuurslid dat zou doen. De motivatie om van KVLV Doomkerke een bloeiende vereniging te maken is er, ook bij de leden, dat voel je aan de spontane hulp die telkens wordt aangeboden. Christiane is langst lid en maakte vroeger reeds een aantal jaar deel uit van het bestuur. Christel is lid sinds 2004. Sylvia werd lid in 2008 en Ann heeft zich pas dit jaar aangesloten. Je leert er mensen kennen, je stapt even uit je ei-gen dagelijkse routine in een ruimere kring met mensen met elk hun eigen verhaal en talent.

Wat is jullie doelstelling? Wat willen jullie met KVLV Doomkerke bereiken? KVLV Doomkerke is zeker nodig om samenhang binnen ons dorp te brengen, om te ver-mijden dat straks niemand nog weet wie zijn of haar buur is. Waar je vandaag geen nood aan denkt te hebben, kan mor-gen wel nodig zijn. Situaties veranderen, mensen veranderen, er zullen altijd mensen zijn die samen willen komen bij andere mensen, voor het gezelschap, om iets bij te leren, iets te doen… We willen een bloeiende vereniging zijn, die iets betekent voor de vrouwen en hun gezinnen van ons dorp. We willen alle leef-tijden bereiken, openstaan voor iedereen, hoe anders iemand ook is, … Dat niemand denkt: ik hoor daar niet bij…

Welke activiteiten organiseren jullie om het jubi-leumjaar van KVLV Doomkerke te vieren? Op de open bestuursvergadering met leden van oktober vorig jaar lan-ceerde Ann het idee een zoektocht te organiseren. Samen met Sylvia en Christiane werd de weg uitgestippeld en werden de nodige foto’s genomen. Het resultaat is er en werd voorgesteld op 24 april, Erfgoed-dag.

We bieden 2 zoektochten aan: een fiets- en wandelfotozoek-tocht. Voor elk wat wils. Wie zich aan beide wil wagen, kan dat ook en heeft hiervoor de tijd tot 31 augustus! De zoektocht-formulieren vind je in één van de KVLV-brievenbussen aan de kerk in Doomkerke, tevens het startpunt van beide zoektochten. Na afloop kan je je formulier daar ook in een brievenbus kwijt. Je kan de formulieren ook downloaden via www.doom-kerke.be.

Dankzij onze sponsors is er een ruim prijzenpakket ter waarde van een 800 euro te verdelen over de beide zoektochten. Op 11 september worden de prijzen uitgereikt op het ontbijt dat ter gelegenheid van 60 jaar KVLV Doomkerke wordt georgani-seerd. Kostprijs: €12 voor een volwassene, €7 voor kinderen van 3 tot 12 jaar, kinderen jonger dan 3 jaar gratis. De Chiro-meisjes van Ruiselede zorgen voor kinderanimatie en KLJ Ruise-lede zorgt voor dans en wimpelen tijdens het ontbijt. Inschrijven kan via www.doomkerke.be.

Tussendoor – op 28 mei – organiseren we ook nog een geef- en deelmarkt (Share Fair) in of rond Kamphuis ’t Haantje. Vanaf 13u tot 17u kan je er plantjes wisselen, een receptje delen waarvan je een proevertje meebrengt of boeken ruilen in onze boekenkast.

We hopen dit jaar zo ook nieuwe mensen te leren kennen, vrou-wen en gezinnen uit de buurt of van iets verder… Iedereen wel-kom en we hopen dat jullie een mooie zomer mogen beleven!

Meer informatie via [email protected]

of 0476 54 97 61.

Page 16: Zomer 2016

16

SOCIAAL HUIS

Wat? Wil je genieten van een middagmaal? Van een kopje koffie met vrienden? De krant komen lezen of een babbeltje slaan? Het kan allemaal! Het Lokaal Dienstencentrum is een ontmoe-tingsplaats waar mensen hun sociale contacten, interesses en vaardigheden kunnen verruimen. Het LDC biedt verschillende activiteiten aan met een vormend, ontspannend of informatief karakter. Zo is er een kaartna-middag op donderdag, wekelijks een tearoomnamiddag, een culturele activiteit, dans,… Voor elk wat wils! Er wordt samengewerkt met lokale verenigingen, het gemeentebestuur, het OCMW en andere partners. Het Lokaal Dienstencentrum vervult een preventieve functie naar personen met een begin-nende zorgvraag. Men kan er ook terecht voor informatie en advies omtrent best passende hulp- en dienstverlening.

Wat? Het DVC wordt georganiseerd met het oog op het begelei-den en ontlasten van de mantelzorger zodat de gebruiker zolang mogelijk in het thuismilieu kan vertoeven. Je kiest als bezoeker zelf of je één of meerdere dagen per week naar het DVC komt. Op weekdagen kunt u er genieten van hygiënische zorg, een warm middagmaal, gezelschap, toezicht en anima-tie. Uitgebreidere dienstverlening (vb. kapper, kinesist, een bad,…) is mogelijk na aanvraag.

Voor wie? Voor senioren van Ruiselede:• die nog relatief zelfstandig zijn met nood aan sociaal contact en communicatie;• die geen intensieve medische behandeling en toezicht nodig hebben;

• die behoefte hebben aan activatie, toezicht en/of sociaal contact, lichte zorg en begeleiding in de dagdagelijkse activiteiten.

Hoe vaak? Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Hoe? Een aanvraag kan u doen bij Bieke Lauwers, sociale dienst van het WZC Sint-Jozef, Pensionaatstraat 8. De dag na intake bij de sociale dienst kan het DVC opgestart worden.Info: 051 77 89 60 of [email protected]

Prijs? Dagprijs: €18,65 per bezoeker voor “hotelkosten”.Het OCMW geeft aan Ruiseledenaren €3 per dag subsidie, waardoor u slechts €15,65 betaalt.

Er even tussenuit… Steunpunt Vakantieparticipatie!

Het is voor iedereen belangrijk om er eens tussenuit te kunnen, om de batterijen weer op te laden en te ontspan-nen. Vakantie is iets om naar uit te kijken en om achteraf met een glimlach weer aan terug te denken. Een dagje naar… Plopsaland? Bellewaerde? Technopolis? Folkfestival Dranouter? Of liever een weekje weg naar… De kust? De Ardennen?Het steunpunt vakantieparticipatie wil personen voor wie het niet evident is om er even tussenuit te trekken een duwtje in de rug geven. Dit onder meer door de uitstappen een heel stuk voordeliger aan te bieden!Om in aanmerking te komen wordt gekeken naar het inkomen. Dit is slechts een richtlijn, ook personen in collectieve schuldenrege-ling, budgetbeheer of met beperkte inkomsten komen in aanmerking voor het voordeeltarief.U kan langskomen in het Sociaal Huis om na te gaan of u recht heeft op een voordeeltarief.Alle daguitstappen of vakanties zijn te bekijken op www.vakantieparticipatie.be of komt u gerust de brochures inkijken in het Sociaal Huis van Ruiselede – Kasteelstraat 1A.

Voor wie? Alle senioren van Ruiselede.Hoe vaak? Je bent er welkom van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Hoe? Wenst u graag deel te nemen aan een activiteit, een middagmaal te nuttigen, laat het weten via:051 77 89 60 of mail: [email protected] een middagmaal, gelieve 2 dagen op voorhand in te schrijven!

Prijs? Afhankelijk van de activiteit.

Vervoer? U kan beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van het OCMW

Lokaal dienstencentrum (LDC) ‘Den Tap’

Dagverzorgingscentrum (DVC) ‘Den Tap’

Page 17: Zomer 2016

MODULE lesdag lesmoment Startdatum Einddatum Inschrijvingsgeld

Foto A maandag 13.30 - 17.25 5-9-2016 23-1-2017 120 €

Start to ICT (60lt) dinsdag 8.30 - 11.50 13-9-2016 17-1-2017 90 €

Breien woensdag 8.30 -12.25 7-9-2016 21-6-2017 240 €

Juwelen maken (40lt) om de twee weken woensdag 13.30 - 16.55 9-7-2016 25-1-2017 60 €

Internet donderdag 8.30 - 11.50 15-9-2016 19-1-2017 90 €

Bloemschikken basistechnieken en materiaalkennis 1 vrijdag 8.30 - 12.25 9-9-2016 16-6-2017 120 €

Engels voor op reis dinsdag 13.00 - 16.00 13-9-2016 31-1-2017 90 € + 6 € syl.

Sollicitatietraining voor anderstaligen dinsdag en donderdag 13.00 - 15.50 6-9-2016 11-10-2016 24 € + 6 € syl.

Beginner, globetrotter of cultuurliefhebber: onze taallessen geven je ‘goesting’.Tijdens een taalopleiding leer je een taal spreken, schrijven, lezen en begrijpen. Vanaf de eerste les spreek je al zelf de taal. Grammatica en woordenschat vormen nooit een doel op zich. Het zijn middelen die je helpen om de taal beter te beheersen.We bieden lessen aan op alle niveaus, ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds over heel Zuid-West-Vlaanderen. Op de hoogste niveaus Engels, Frans, Italiaans en Spaans werken we in praatgroepen.

TalenTalen

Cursusaanbod 2016-2017Foto AIn de lessen Fotografi e leer je stap voor stap hoe je prachtige foto’s kan maken. In de algemene modules (Foto A en B) leer je alle basisprincipes van de fotografi e en het werken met de camera.

Start to ICTLessen Informatica zijn er op alle niveaus, van de absolute basis tot pro-fessioneel gebruik. De cursus Start to ICT of PC-initiatie start letterlijk met het aanzetten van de computer. Je verwerft er voldoende kennis om te kunnen instappen in Word 1 of Internet.

BreienIn de opleiding Breien leer je breien van A tot Z. Eénmaal je de basis-technieken onder de knie hebt, leer je breien met verschillende kleu-ren, motieven, steken en kabels. Alle handelingen en technieken worden zorgvuldig uitgelegd en gedemonstreerd om zo een creatief resultaat te bekomen.

Juwelen makenBen je geboeid door de wereld van juwelen en wens je zelf juwelen te rea-liseren? Elegante halskettingen met bijpassende oorringen en ringen zijn een must voor de hedendaagse, modebewuste vrouw. Een uniek werkstuk dat past bij jouw garderobe hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. De prijs van het juweel bepaal je volledig zelf. Stap voor stap leer je in de cursus Fantasiejuwelen het proces van grondstof tot juweel. Na een aantal lessen ga je naar huis met prachtig gemaakte juwelen waar je fi er op kan zijn.

InternetEen vliegtuigticket boeken, een fi lmticket reserveren, boodschappen bij je supermarkt bestellen, de uurregeling van de trein raadplegen ... Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat je tegenwoordig via het internet kunt regelen. Zoek je het eerder in de privésfeer? Dan kan je chatten, bloggen, twitteren en skypen. In deze cursus maak je kennis met de ver-schillende mogelijkheden die het internet te bieden heeft.

Bloemschikken basistechnieken en materiaalkennis 1Mooie bloemstukken maken voor elke gelegenheid, dat leer je in de op-leiding Florist. Je maakt kennis met de eigenschappen van verschillende planten, bloemen en materialen, en leert technieken om ze tot prachtige stukken te combineren, naargelang het seizoen of de gelegenheid. In de modules Basistechnieken leer je binden, vlechten, weven en wikkelen. Je leert hoe je kleuren combineert en perspectief creëert.

Engels voor op reisHeb je net een reis vastgelegd en ben je al helemaal in de stemming voor een strandvakantie of een dosis cultuur? Dan is dit het ideale moment om op korte tijd een basiskennis van het Engels op te bouwen. Tijdens deze cursus leer je je met handige zinnetjes behelpen op reis.

Sollicitatietraining voor anderstaligenIedereen weet dat solliciteren niet evident is. Er komen namelijk heel wat vaardigheden bij kijken. Wie er niet in slaagt om een goede sollici-tatiebrief op te stellen, heeft meteen al afgedaan. Maar ook kandidaten die zich op papier goed kunnen presenteren, moeten nog een hele weg afl eggen voor ze een job te pakken zullen krijgen. Een eerste goede in-druk maken tijdens een sollicitatiegesprek is ook cruciaal. In onze cursus Sollicitatietraining richten we ons op anderstalige sollicitanten die pro-blemen ervaren op de arbeidsmarkt.

Volgende items kunnen o.a. aan bod komen:• Hoe stel je een goed cv op?• Hoe schrijf je een degelijke sollicitatiebrief?• Analyse vacatures: wat wordt er precies gevraagd?• Hoe een goede indruk maken op een gesprek,

op basis van gedrag, houding en taal.• Test jezelf: aangezien sollicitanten in bepaalde omstandigheden ge-

confronteerd zullen worden met tests, maken we er een aantal samen.

LESPLAATS Den Tap I Aalterstraat 10-12 I Ruiselede I 051/ 77 89 60 www.cvo3hofsteden.org

Inschrijven: online op www.cvo3hofsteden.org of wij helpen jullie online in te schrijven in het LDC zelf. Betalingen gebeuren steeds via overschrijving.

17

Page 18: Zomer 2016

Kostprijs: €5Inschrijven: vóór 27 mei 2016 bij het OCMW/Sociaal Huis, Kasteel-straat 1A, 051 68 94 84, [email protected]. Overschrijven kan op rekeningnum-mer: BE30 0910 0092 9411 met mededeling: trein - uw naam

Warme maaltijden

Voor wie? Voor heel wat ouderen en zieken is het maken van een dagelijkse warme maaltijd een hele karwei.

Wat? Het Sociaal Huis heeft zelf geen maaltijden-dienst, maar heeft enkele firma’s aangesproken om de zorg voor het bereiden van dagelijkse warme maaltij-den op zich te nemen. Ook in het dienstencentrum “Den Tap” kunt u ’s middags een warme maaltijd nuttigen.

Hoe? U kunt meer informatie inwinnen in het Sociaal Huis over de firma’s die de maaltijden leveren en de prijzen die ze hiervoor hanteren. Wenst u een maal-tijd te nuttigen in “Den Tap”, gelieve twee dagen op voorhand in te schrijven via 051 77 89 60 of [email protected].

Hoe vaak? De maaltijden aan huis worden dagelijks voorzien. In het dienstencentrum “Den Tap” kan u van maandag tot en met vrijdag tussen 12u en 13u een middagmaal nuttigen.

Prijs? De prijzen die de firma’s hanteren zijn indivi-dueel verschillend. Een maaltijd in het dienstencentrum “Den Tap” kost €8 (soep, hoofdgerecht en dessert).

“Wist je dat…

• … het OCMW/Sociaal Huis tijdens de zomermaanden (juli en augustus) gesloten is op vrijdagnamiddag.

• … personen met een budgetmeter voor gas en elektriciteit elke werkdag terecht kunnen bij ons voor het opladen van hun kaart.

• … er in Ruiselede maar liefst 341 aanvragen gebeurden voor de groepsaankoop groene stroom. Dit is 16,3% van de Ruiseleedse bevolking. Hiermee scoren we heel hoog! In West-Vlaanderen nam 13,6 % van de huishoudens deel.

• … er in Ruiselede 2 sociale huurmaatschappijen actief zijn. “Vivendo” heeft in Ruiselede 63 woningen, het “Regionaal Sociaal Verhuurkantoor” 5 woningen.

• … wij nauw samenwerken met het Lokaal Dienstencentrum en Dagverzorgingscentrum “Den Tap”. Er is een financiële ondersteuning en ons OCMW stelt een personeelslid ter beschikking om ’s middags mee te helpen bij de maaltijden, alsook bij allerhande activiteiten.

• …. er elke eerste maandag van de maand van 14u tot 16u een maatschappelijk werker zitdag heeft in het Lokaal Dienstencentrum “Den Tap”

Inschrijvingsstrook ‘RONDRIT’

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………..............…….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal personen: …………………………………… TOTALE KOSTPRIJS: ………………………………………………………...

Programma: 11u: Samenkomst in “Den Tap” – Aalterstraat 10. Uitleg over de werking van het Lokaal Dienstencentrum en Dagverzorgingscentrum en nuttigen van een maaltijd. 13u: Vertrek met het treintje naar Doomkerke, waar we de Sint Caroluskerk bezoeken. 14u: Nadien maken we een kleine wandeling in het landschapspark Disveld. 15u: We zetten onze tocht verder naar Kruiskerke waar we een drankje aanbieden in het café Boltra. 16u: Daarna brengt het treintje ons terug naar Ruiselede centrum.

18

Rondrit treinOp maandag 6 juni organiseert het Sociaal Huis een rondrit door Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke in een authentieke trein.

Page 19: Zomer 2016

19

TECHNISCHE DIENST

De Lijn: wijzigingen werking belbus Om het beschikbare aanbod van De Lijn optimaal te benutten, is de werking van de belbus geëvalueerd en sinds 1 april 2016 aangepast.

Afhankelijk van de verplaatsing die je wilt maken, zoekt de me-dewerker van de belbuscentrale de meest geschikte oplossing. Hij houdt daarbij rekening met het volledige openbaar vervoer-netwerk in Vlaanderen. Zo kan hij je doorverwijzen naar een belbus, maar even goed naar een vaste lijn, een combinatie van belbus en vaste lijn of zelfs een combinatie met de trein. Hierbij wordt er uiteraard rekening gehouden met de noden van rolstoelgebruikers.

De belbus nieuwe stijl - wat betekent dat?De belbus rijdt enkel op aanvraag. Er is geen vaste route en geen vaste dienstregeling, tenzij bij voorziene overstap. Jouw verplaatsing wordt zo optimaal mogelijk gekoppeld aan de andere aanvragen. Daardoor kan een verplaatsing vandaag bijvoorbeeld om 10 uur worden uitgevoerd en morgen op een ander tijdstip. Je hoort bij de reservering natuurlijk wanneer de belbus je komt oppikken. Hou rekening met een speling van 5 minuten voor en 15 min na het afgesproken tijdstip. Wil je zeker op een bepaald tijdstip aankomen? Vermeld dit dan bij jouw reservatie. De medewerker van de belbuscentrale

houdt in de mate van het mogelijke hiermee rekening.

De reserverings-voorwaardenMinimum 1 uur voor de geplande verplaatsing (maar liefst zo vroeg mogelijk) neem je contact op met de belbuscentrale op het nummer 059 56 52 56. Er kan tot 30 dagen op voorhand contact opgenomen worden met de belbuscentrale.

Onvoorziene omstandighedenAls je een gereserveerde rit wenst te annuleren, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte. Zo wordt de rit niet nodeloos uitgevoerd. Als je ons onmogelijk tijdig kunt bereiken, verwach-ten wij ook achteraf nog een seintje. Let op: als je een rit niet annuleert, kan er een boete volgen.

Contactgegevens voor de belbus in West – Vlaanderen: 059 56 52 56 of [email protected] info via www.delijn.be/nl/belbus/belbus-west-vlaanderen.html

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEen brandweerman is een belangrijke uitvoerende scha-kel in de operationele werking van de hulpverleningszone. De basistaak van een brandweerman is deelnemen aan interven-ties, zoals het bestrijden van brand en explosies, het redden van mensen uit gevaarlijke situaties en het uitvoeren van techni-sche hulpverleningswerkzaamheden. Deze functie vereist een goede fysieke conditie en expertise. Daarom moet een brandweerman dit onderhouden en op regelmatige basis deelnemen aan (fysieke) oefeningen en opleidingen.

AANWERVINGSVOORWAARDEN1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;2. ten minste 18 jaar oud zijn;3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maandenoud is;4. de burgerlijke en politieke rechten genieten;5. in orde zijn met de dienstplichtwetten;6. houder zijn van rijbewijs B;7. houder zijn van het federaal geschiktheidsattest.

SELECTIEPROCEDURENa een geldige kandidatuurstelling, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek en een vergelijkend examen dat min-stens bestaat uit een mondeling interview. De zoneraad kan beslissen om bijkomende proeven te organiseren. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar jouw motivatie, inzetbaarheid en in welke mate je overeenstemt met de functiebeschrijving en de hulpverleningszone. Indien geslaagd, word je opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is. Er wordt aangewor-ven in orde van de rangschikking op basis van het vergelijkend examen.

ONS AANBODIedere benoeming begint met een aanwervingsstage. Hierbij begint de stagiair-brandweerman met de opleiding tot het beha-len van het brevet van brandweerman. Deze opleiding bedraagt 264 uren. De aanwervingsstage eindigt 1 jaar na het behalen van dit brevet. De stagiair-brandweerman wordt benoemd na een gunstige stage-evaluatie. Het brutoloon (op basis van de huidige index): €12,37 per uur (beginwedde) als stagiair-brandweerman.

Hulpverleningszone Midwest werft aan: Vrijwillige brandweermannen voor post Ruiselede (m/v)

Page 20: Zomer 2016

20

Ook in het centrum van Ruiselede wordt deze filosofie gevolgd. Daarom worden er in zone 30 geen zebrapaden aangelegd. Dergelijke zone stelt dat voetgangers er op een veilige manier gebruik moeten kunnen maken van de publieke ruimte, dus overal zouden moeten kunnen over-steken. Aanleg van zebrapaden zou dit principe uithollen. Opgepast, dit wil niet zeggen dat je er als voetganger voorrang hebt. Let ook op: is er binnen de 30 meter een zebrapad, dan ben je verplicht dit te gebruiken. Als je op het zebrapad staat of als je op het punt staat over te steken, moet een aanrijdende bestuurder voorrang geven. Maak wel vooraf goed duidelijk dat het je bedoe-ling is om over te steken door bv. oogcontact te maken. In schoolomgevingen wordt er gebruikelijk wel voor oversteekplaatsen gekozen, omdat de behoefte hier groot en sterk geconcentreerd is.

Binnen een zone 30 gelden dezelfde verkeersre-gels als erbuiten, maar door de toegelaten snel-heid te beperken tot 30 km/uur krijg je als weg-gebruiker meer tijd om oogcontact te maken en het verkeersgedrag van andere weggebruikers in te schatten. Een lagere snelheid geeft de bestuurder de mogelijkheid om hoffelijk te zijn en op een vei-lige manier de voetganger voor te laten gaan. Bij een snelheid van 50 km/uur is dit veel moeilijker waardoor de kans op een ongeval veel groter is.

DOE MEE!Het is een feit dat bestuurders in de praktijk vaak niet uit eigen beweging 30 km/uur gaan rijden. Hoe meer mensen de zone 30 respecteren, hoe beter het resultaat. Respecteer onderstaande tips:• Rij zelf nooit sneller dan 30 km/u. en geef zo het goede voorbeeld!• Rij nog trager aan een schoolpoort, bushalte of bij regenweer• Respecteer de voorrang van rechts en vertraag bij elk kruispunt • Ga eens vaker met de fiets of te voet op stap.• Trager rijden betekent niet dat je niet meer op de weg moet letten.• Concentreer je op het verkeer en laat je niet afleiden.

BOETE BIJ SNELHEIDSOVERTREDING ZONE 30 OF SCHOOLOMGEVINGDe tarifering voor snelheidsinbreuken in een zone 30 be-

draagt een boete van €50 vanaf de eerste 10 km/u te snel (dus vanaf 40km/u). Per bijkomende km/u stijgt de boete met€10 (dus rij je 41km/u, dan bedraagt de boete reeds €60!). Wie meer dan 30 km/u te snel rijdt komt in aanmerking voor intrekking van het rijbewijs!

ZONE 30 IN RUISELEDEDe zone 30 in de dorpskern van Ruiselede bestaat uit de zone tussen het kruispunt Aalterstraat/Markt, Oude Tieltstraat/Bruggestraat, Pensionaat-straat/Kruiswegestraat, Pensionaatstraat/Tieltstraat , Tieltstraat/Toekomst laan en Guido Gezellelaan/Kasteelstraat.

In Doomkerke is er een zone 30 t.h.v. Basisschool De Linde in de Brand-straat. In Kruiskerke geldt de zone 30 in de Kruiskerkestraat, ter hoogte van de voormalige school.

Nieuwe werknemer

Jean-Pierre Bruneel (op de foto rechts naast Burgemeester De Roo) ging na 10 jaar dienst bij het gemeentebestuur in december met pensioen. Zijn functie als technisch beambte wordt sinds 1 februari 2016 ingevuld door onze nieuwe werkne-mer Martin Moerman.

Verkeersveiligheid principes van zone 30In een zone 30 primeert de woonfunctie boven de verkeersfunctie. Bestuurders rijden trager zodat de straat verkeersveiliger wordt en aangenamer voor fietsers en voetgangers. Principieel geldt er overal voorrang van rechts en worden er in een zone 30 geen zebrapaden en fietspaden aangelegd. De nadruk ligt op gemengd verkeer.

Page 21: Zomer 2016

21

MILIEU

Textielinzameling

Kom uit de kast met je oude kledij!

De winter is voorbij, de lente is in het land, stillaan wordt het tijd om winter-kledij op te bergen en vrolijke, kleurrijke zomerse kledij boven te halen. Het is meteen ook de tijd om oude of te kleine kledij uit de kast te halen en weg te doen. Oude kledij/textiel kan je gemakkelijk kwijt in de kle-dijcontainers die her en der het hele jaar door in je gemeente en op alle I.V.I.O.-recyclageparken staan opgesteld. Textiel is veel meer dan alleen maar kleding: ook lakens, dekens, handdoeken, schoeisels (samengebonden aan de veters), grote lappen stof, gordijnen en kapotte kleding mogen in de container. Let op: matrassen, kussens en verontreinigde kledij zijn niet toegelaten.

Textielinzameling draagt bij tot het behalen van de I.V.I.O.-doelstellingen, namelijk het stimuleren van hergebruik en recyclage, alsook het verminderen van restafval.

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel wonin-gen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïso-leerd zijn.

Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) trad de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in wer-king op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers.Als minimumnorm wordt een R-waarde voor dakisolatie (of zoldervloer-isolatie) van 0,75 m²K/W genomen. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt ge-bruikt). Als isolatiemateriaal beschouwt men materialen met een lambdawaarde van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet van-af 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatiere-gelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een woning-onderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren.Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen even-veel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwonin-gen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toe-passing als de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond.

Hoe weet ik of mijn dak de isolatienorm haalt?Als de dakisolatie niet bereikbaar of zichtbaar is, kunt u enkel een EPC met beoordeling van uw dakisolatie laten opmaken als u zelf een stukje van het dak of de onderliggende plafondafwer-king open breekt. De energiedeskundige mag dit zelf niet doen.

Vlaamse dakisolatienorm voor woningen en huurwoningen

Dronebee

Dit jaar is er een nieuw initiatief van start gegaan om de bio-diversiteit in ons landschap te verbeteren met bijen als middel-punt. DroneBee wil sensibilise-ren, maar verdeelt ook zaden en planten, plant zelf ook aan en wil particulieren, bedrijven en organisaties hierbij ondersteunen.

Momenteel kan u intekenen via de website www.drone-bee.be voor een gratis staaltje zaadjes voor de bijen. U kan via diezelfde website ook te weten komen hoe u verder kan helpen om nog meer te doen voor deze onmis-bare insecten.

Het is immers niet vijf voor twaalf, maar reeds vijf na twaalf voor ons milieu: hoog tijd aan ie-dereen om zijn/haar steentje bij te dragen en dergelijke initiatieven te ondersteunen.

U kan op de website goedkoop plantjes en zaden aanschaf-fen ter ondersteuning van het project, maar ook de gratis staaltjes aanvragen die zullen verdeeld worden bij de ge-meente Ruiselede. Alle planten zijn geselecteerde nectar- en stuifmeelleveranciers!

Page 22: Zomer 2016

22

In deze herdenkingsperiode ‘1914-1918~2014-2018’ vertellen we u via dit infoblad iets meer over de Ruiseleedse gebeurtenissen tijdens WOI. Deze keer behandelen we het jaar 1916.

Naast materiële goederen werd tijdens de oorlog ook ‘arbeid’ opgeëist.

Reeds in 1915 stelde de Duitse bezetter een lijst op van weerbare mannen, ongeveer 150 in totaal. Deze sterke jonge mannen tussen 18 en 25 jaar werden als Zivilarbeiter verplicht tewerkgesteld in Ruiselede, op andere plaatsen in het bezet gebied of aan het front, maar soms ook in Duitsland. Per wijk of gehucht werd een foto van de groep genomen, vermoedelijk om later werkweigeraars op te kunnen sporen.

Deze lijst werd maandelijks gecontroleerd en naar aanleiding van deze controle moesten de mannen in het gemeentehuis of de Ortskommandatur verschijnen.

Dicht bij huis was deze verplichte tewerkstelling vooral te linken aan de aanleg van een vliegveld in het Sint-Pietersveld, vanaf augustus 1916. De mannen (uit Ruiselede, maar ook uit Aalter) moesten er onder meer hout kappen, boomgaten met dynamiet verwijderen, het terrein effenen, het vliegveld onder-

houden en barakken voor mannen en paarden oprichten.Dit vliegveld ‘(…) vormde een vierkant met volgende zijden: de steenweg Veldkapelleke-Kruiske, met het Gentse Veld als hin-terland; dan de weg Kruiske-Lindeveld tot aan Cootjes hoogte, met de Zouter als hinterland; dan naar ’t Gesticht met de vlakte naar ’t Lindeveld als verlenging; eindelijk de weg terug naar ’t Veldkapelleke.’ (Karel Lamont in Ons Doomkerke, 1961, 2).

‘Naarmate de oorlog zijn treurige gang ging werd het vlieg-plein uitgebreid en groeide de bemanning aan. Alle slag vliegtuigen kwam het aantal vergroten, vanaf het kleine jacht-vliegtuig tot de tweemotorige Gotha’s en onophoudend hoorde men het geronk en gegrol van de zware motoren. Bijzonder ‘s nachts klonk dit ijzingwekkend en akelig. Wanneer zij uit zuidelijke richting van een vernielingstocht terugkeerden vielen de motoren boven Doomkerke-dorp stil en begon de landing. Lichtkogels van alle kleur dansten en zweefden in de lucht als een reusachtig vuurwerk. Het gebeurde ook dat geallieerde vlie-gers de terugkerende Duitsers vergezelden en, van zohaast de landingsbaan verlicht werd, deze met bommen of mitrailleurvuur bestookten. Dan kwam het afweergeschut in actie zodat horen en zien verging. ‘‘Het leven op en rond het vliegplein werd zeer gevaarlijk en menig soldaat werd bij bombardementen verminkt of gedood. Het werd er zo onuitstaanbaar dat meer zuidwaarts op Doom-kerke nog een tweede vliegplein aangelegd werd aan de oostkant van de Brandstraat tussen het dorp en het oud Haantje. Dit plein werd echter nooit benuttigd (...)’. (Karel Lamont in Ons Doomkerke, 1961, 2)

DOSSIER

Page 23: Zomer 2016

23

Nog in het Sint-Pietersveld werd volgens diverse bronnen ook door opgeëiste arbeiders uit Ruiselede en Aalter een tramlijn aangelegd in de omgeving van het vliegveld om troepen-transport te vergemakkelijken en om de MG-Schüle (machi-negeweerschool) in Doomkerke te bevoorraden. De tramlijn kwam vanuit Zwevezele en liep via De Wissel in Wingene dwars door de velden naar de Oude Tieltstraat in Ruiselede om uiteindelijk Aarsele te bereiken.

Aanvankelijk betaalden de Duitsers hoge lonen en kon men in de streek rond Ruiselede werken. Later in de oorlog (30 no-vember 1916) werden 51 jonge mannen opgeëist en weg-gevoerd als Zivilarbeiter voor werkkampen aan het front bij Sedan en Verdun in Frankrijk. Ze moesten er in mensonwaar-dige omstandigheden werken en kwamen pas 22 maanden later terug. Een aantal Ruiseledenaren liet er het leven. De werkomgeving in de regio werd ook wel “de hel van Sedan genoemd”.

In 1918 werden voor de aanleg van een vliegveld in Oost-kamp 50 werkloze Ruiseleedse fabrieksmeisjes (van Billiets breiwarenfabriek, die op dat moment als ontluizings- en badplaats voor Duitsers die van het front kwamen, gebruikt werd) naar het gemeentehuis geroepen. Omdat de meisjes niet kwamen opdagen, werd een 30-tal onder hen uit hun huis gehaald. Ze werden naar Oostkamp gevoerd en ver-bleven er in barakken en bij burgers. Echter, de Ruiseleedse meisjes bleken niet zo handelbaar te zijn. Eén meisje wei-gerde aarde te verplaatsen, zong spottende oorlogsliedjes en vluchtte twee keer naar huis. Wegens protest van de Ruise-leedse burgers en wegens hun ‘lastig’ gedrag, mochten de ‘meisjes met de spade’ na zes weken terug naar huis.

Verplichte tewerkstelling was niet zonder gevaar. Op 5 febru-ari 1918 stierven vijf Ruiseledenaren die tewerkgesteld wa-ren in Hooglede, als gevolg van een Engels bombardement. Het gevolg van de dood van deze mannen in Hooglede was, dat heel wat opgeëiste Ruiseledenaren uit de frontstreek wegliepen naar huis, waarop woedende Duitsers alle weer-bare mannen die ze in Ruiselede te pakken konden krijgen opsloten in het pensionaat. De groep slaagde er echter in te ontsnappen.

10 Ruiseleedse burgerlijke opgeëisten lieten het leven tijdens hun verplichte tewerkstelling gedurende de Eerste Wereldoor-log. Hun namen werden vereeuwigd op het oorlogsgedenkte-ken in het gemeentepark.

Nog in 1916 zorgden spionageverhalen voor opschudding in de gemeente.

Secretaris Jules Verstraete werd in november 1916 veroor-deeld tot een jaar gevangenschap in Duitsland omdat hij een ‘zelfstandigheidsbewijs’ gegeven had aan een vrouw, een zogenaamde ‘Engelse spionne’. Volgens getuigen zou hij haar in het gemeentehuis geholpen hebben/te woord heb-ben gestaan bij het verkrijgen van documenten. Was deze conversatie voldoende om hem van spionage te verdenken? Hij werd als Zivilgefangener naar Sennelager bij Paderborn (Westfalen) gebracht. Via hem was een briefwisseling moge-lijk tussen Belgische soldaten en het thuisfront.Vermoedelijk was deze vrouw Maria De Roo uit Westroze-beke, die samen met andere leden van het netwerk waartoe ze behoorde, in Ruiselede opgepakt werd en veroordeeld werd tot twintig jaar dwangarbeid. In het boek ‘I was a spy’ van John McKenna wordt het verhaal verteld van Martha Cnockaert, nichtje van Maria De Roo.Ook de zoon van Koster Ackerman werd beschuldigd van spionage en veroordeeld tot 12 jaar gevangenschap in Duitsland.

Meer weten?Dossier ‘Erfgoedproject Herinneringseducatie’ via www.ruiselede.be >Vrije Tijd > Cultuur (ook digitaal aan te vragen via [email protected]):- Historisch overzicht + bronnen- Artikels uit de tijdschriften ‘Groot Ruysselede’,‘Ons Doomkerke’ en ‘Oud Ruysselede’- Educatief verhaal: Een verhaal van mensen en hun dorp- Digitale tijdlijn

Page 24: Zomer 2016

Carnaval in DoomkerkeOp vrijdag 5 februari trokken de leerlingen van De Linde in Doomkerke door de Brandstraat tijdens hun carnavalstoet.

24

Dag van de ZorgOp 20 maart werd het LDC en DVC “Den Tap” (Curando) openge-steld voor het publiek in het kader van de ‘Dag van de zorg’. Schepen voor senioren en OCMW-voorzitter Linda Wyckstandt nam het initiatief om de ouderenverenigingen de kans te geven om zichzelf voor te stellen op die dag.

In het LDC kan u dagelijks de krant lezen dankzij de Gemeentelijke Ouderenadviesraad GOAR.

TERUGBLIK

Deze 4 verenigingen kleurden de “Dag van de zorg” mee.

LenteschoonmaakOp vrijdag 15 april verzamelden 110 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van basisscholen De Kiem en De Linde, samen met 23 begeleiders voor een nieuwe Lenteschoonmaak. In groepjes van 5 of 6 werden de leerlingen met een begeleider op pad gestuurd om de wegbermen van de Ruiseleedse wegen afvalvrij te maken. De ‘lenteschoonmakers’ haalden in totaal 700 kg afval op. Na afloop kregen alle deelnemers een welverdiende hotdog! Bedankt aan alle leerlingen en vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet!

Page 25: Zomer 2016

25

5-jarig bestaanStekelbeesIn 2011 werd vakantieopvang Ste-kelbees Ruiselede opgericht. Dit was meteen een mooie start van de sa-menwerking tussen de gemeente Rui-selede en Landelijke Kinderopvang, die instaat voor de uitbating van deze vakantieopvang.Op vrijdag 8 april 2016 vierden we de vijfde verjaardag van onze vakantieopvang. In de loop van de voorbije 5 jaar maakten maar liefst meer dan 200 gezinnen en meer dan 350 kinderen gebruik van de opvang en het aantal blijft nog steeds groeien.

Nieuwe inwonersHet College van Burgemeester en Schepenen verwelkomde enkele nieuwe inwoners op een ontbijtreceptie, waar bij een gezel-lige babbel werd kennisgemaakt met het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten en de politiediensten. Foto Carlos Desmet.

OrfeoOp zaterdag 2 april ontving de cultuurraad schrijver Tom Lanoye en pianist Guy van Nueten tijdens de 6e editie van Orfeo. Tom Lanoye bracht er fragmenten uit ‘Sprake-loos’ en liet ons in primeur kennismaken met fragmenten uit zijn laatste boek ‘Revue Lanoye. Fillipica (polemische replieken)’. Pianist Guy van Nueten zorgde voor de muzi-kale begeleiding bij de tekstfragmenten en bracht ons ook stukken uit zijn CD’s ‘Merg’ en ‘Pacman’. De cultuurraad wenst Piano’s Maene te bedanken voor het gebruik van de prachtige concertzaal.

Page 26: Zomer 2016

BuitenspeeldagOp woensdagnamiddag 13 april organiseerden de jeugd- en sportdienst hun 8ste speelnamiddag in het kader van de jaar-lijkse ‘Buitenspeeldag’. Een 75-tal kinderen nam deel en genoot van het raceparcours, de springkastelen, de volksspelen, het speelplein, enz. Aanvankelijk hing er onweer in de lucht, maar gelukkig is het grotendeels droog gebleven.

26

TechniekacademieOp woensdag 27 april ging de laatste les door van de Techniekacademie en ont-vingen de deelnemers hun diploma uit han-den van Burgemeester De Roo en Schepen Hannes Gyselbrecht. Dankzij dit initiatief van Vives, de Provincie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur konden 20 Ruiselede-naren uit het 5e en 6e leerjaar in 12 work-shops kennis maken met verschillende tech-nische onderwerpen en maakten ze onder meer een voederhuisje en een computerge-stuurde robot. Proficiat aan alle deelnemers!

Foto: Carlos Desmet

ErfgoeddagOp zondag 24 april organiseerden de Cultuurdienst, de Heemkundige Kring en de dames van KVLV Doomkerke Erfgoeddag. Die dag kon je in Doomkerke kennis maken met de nieuwe wandelbrochure ‘Van Red Star Line tot Zeppelin’ (te koop bij de toeristi-sche dienst€2) over het verleden van Doomkerke op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, waarbij gidsen op verschillende locaties meer uitleg gaven over de bijzondere gebeurtenissen in de Doomkerkse geschiedenis. Daarnaast stelden de KVLV-dames, naar aanleiding van de 60e verjaardag van hun vereniging, ook twee fotozoektochten (wandeling en fietstocht) voor die iedereen de komende zomermaanden kan uitvoeren. Het weer liet ons wat in de steek, maar op deze koude lentenamiddag mochten we toch een vijftigtal bezoekers verwelkomen. Bij deze willen we nogmaals gidsen Marnik Braet, Peter De Ram, Geert Deguffroy, Yvan Slock en Fons De Fauw bedanken voor hun medewerking. Bedankt aan de KVLV-dames voor hun inzet en enthou-siasme!

Page 27: Zomer 2016

Seniorensportdag

Op donderdag 12 mei organiseerde het gemeentebestuur de West-Vlaamse Seniorensportdag ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’.

27

Page 28: Zomer 2016

Februari

SpeelpleinwerkingOok in 2016 wordt opnieuw een speelpleinwerking georgani-seerd. Tijdens de gemeenteraad van april stelde de gemeente-raad het reglement die de organisatie van deze speelpleinwer-king regelt, vast.

Enkele bepalingen:• De kostprijs zal e5 per dag bedragen• De medewerkersvergoedingen worden als volgt vastgesteld: - voor een gebrevetteerde medewerker - die 16 of 17 jaar is: e4,40/per uur - die 18 jaar en ouder is: e5,50/per uur - e3,30/uur voor een stagiair-medewerker (die minstens 15 jaar oud is) - e2,75/uur voor andere medewerkers (in het jaar waarin men de leeftijd van 16 jaar bereikt of ouder) - Kandidaat-monitoren die bereid zijn een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ of een cursus verdere vorming te volgen,

Wingene en Ruiselede reden op 5 mei het nieuwe fietsnetwerk inDe toeristische diensten van Wingene en Ruiselede sloegen de handen in elkaar om op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) een gratis fietsneukeltoer uit te werken langs het nieuwe fietsnetwerk. Het gemeentebestuur van Rui-selede bood deze tocht aan voor de senioren en we verkenden vooral de nieuwe verbindingen op het netwerk. Er waren 4 sneukelstops waarvan 2 gezamenlijke met de groep van Wingene: in het Disveld te Doomkerke en een boomgaard in Sint-Jan. Ook de zon was van de partij en dat maakte de prachtige dag compleet!Met bijzondere dank aan: Medewerkers en vrijwilligers in Den Tap voor de ontvangst met een kopje koffie en cake; Luc, Marleen, Alicia en medewerkers in de Boltra voor de eerste sneukelstop met ijs en drankje; KVLV Doomkerke voor de bediening en alle hulp in het Landschapspark Disveld in Doomkerke; de organisatie van de toeristische dienst van Wingene voor de fijne en vlotte samenwerking; Paul Deruddere, Christianne, hun kameraden en vrijwilligers van het Rode Kruis voor de begeleiding tijdens de fietstocht zodat we veilig op pad konden; de werklieden van de technische dienst voor alle hulp tijdens opzetten en opruimen

krijgen na afloop van de speelpleinwerking, mits voor- leggen van een attest en mits positieve evaluatie het volledig bedrag terugbetaald.

Maart

RSODe gemeenteraad keurde de jaarrekening en het jaarverslag 2015 goed van de interlokale vereniging ‘Regionaal Sport Overleg’, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tielt, Ardooie, Ingelmunster, Dentergem, Izegem, Pittem, Ruise-lede, Wingene, Meulebeke en Oostrozebeke dat sinds 1983 bestaat en sinds 2004 in een interlokale vereniging vervat werd. De raad keurde ook de begroting en het jaarprogramma 2016 goed.

Kwaliteitsvolle woningenDe vraag naar het bouwen van meergezinswoningen en het op-splitsen van woningen in kleinere wooneenheden wordt steeds

UIT DE GEMEENTERAAD

28

Page 29: Zomer 2016

29

groter. Daarom besliste het college om een verordening op te maken om er voor te zorgen dat er toch kwaliteitsvolle wonin-gen worden gebouwd. Aangezien deze problematiek zich ook voordoet in Wingene, Tielt, Pittem en Meulebeke, coördineerde de Woonwinkel Regio Tielt de opmaak van de verordening. Het voorstel werd voor advies overgemaakt aan de Gecoro en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Deze stedenbouwkundige verordening werd door de gemeen-teraad definitief vastgesteld.

April

Riolerings- en wegeniswerkenIn zitting van 31.5.2007 keurde de gemeenteraad het voor-stel tot uitvoering van rioleringswerken en wegeniswerken in de Bruggestraat principieel goed.

N.V. Aquafin maakte een voorstel op tot het afkoppelen van het vuilwater van Doomkerke richting pompstation Aalterstraat en dit langs het traject Brandstraat-Wingenesteenweg-Bruggesteen-weg-Bruggestraat-Akkerweg, waarbij Aquafin zal instaan voor de aanleg van de riolering langs bovenvermeld traject, alsook de kosten op zich neemt voor het wegherstel in zijn oorspronke-lijke staat boven de aan te leggen riolering.

De gemeente Ruiselede dient samen met de rioolbeheerder Fa-rys wel in te staan voor de aanleg van de riolering langs alle zijstrengen die aansluiten op de prioritaire riolering van Aqua-fin. Naast de vernieuwing van de wegenis en aanhorigheden werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om fietspaden aan te leggen langs het traject en dit voor het gedeelte dat loopt langs het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De aanleg van het fietspad (met uitzondering van de nodige onteigeningen en de studiekosten) komt volledig te laste van het Fietsfonds. Alle woningen langs het traject dienen hun afvalwa-ter en regenwater af te koppelen op perceelsniveau (open en halfopenbebouwing volledig en gesloten bebouwing enkel de voorste dakafvoeren).

Het ontwerp, opgemaakt door studiebureau Plantec te Oost-ende, tot uitvoering van de ‘collector Doomkerke’ – 2de fase: riolerings- en wegeniswerken Bruggesteenweg (tussen Abeel-straat en Klaphulle), Wingenesteenweg, Abeelstraat, Vlaag-tweg en Klaphullestraat, geraamd op een totaal bedrag van 5.085.224,07 EUR, BTW. incl., werd door de gemeenteraad aangenomen.

Het project zal op de navolgende wijze worden gefinancierd:• Gemeentelijk aandeel: 327.119,15 EUR• Aquafin nv.:1.310.278,36 EUR• Farys:1.343.369,97 EUR• VMM/Minafonds: 794.069,87 EUR• Fietsfonds:1.310.386,52 EUR.

Onze rioolbeheerder Farys zal optreden als opdrachtgevend bestuur, dit gezien hun aandeel het grootst is.

Interlokale Vereniging Academie Sinds juni 2011 staat de praktische werking van de Acade-mie voor Muziek, Woord en Dans-Aalter en filialen, onder de controle van een interlokale vereniging De Academie en de interlokale vereniging hebben opnieuw een werkingsjaar achter de rug en het jaarverslag 2015 werd opgesteld.

Dit eindverslag werd door de Interlokale Vereniging besproken en goedgekeurd tijdens de vergadering van 15/3/2016. De gemeenteraad keurde dit eindverslag goed.

Interlokale Vereniging MidwestSinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare-Tielt bijeen in het Midwestoverleg. Daarnaast kent de regio een sterk werkend secretarisoverleg.De voorbije jaren is de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de regio sterk toegenomen. In samenwerking met de re-giopartners werkt het Midwestoverleg aan de uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, intergemeentelijke samenwerking.

Dit leidde tot de oprichting van de Interlokale Vereniging Associ-atie Midwest op 28 februari 2012. De gemeenteraad keurde het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest voor 2015 goed.

Belastingreglement inname openbaar domeinIn zitting van 23 december 2015 werd het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van bouwwerken, voor de aanslagjaren 2016 tot 2020 goedge-keurd. De toezichthoudende overheid liet ons weten dat de belastingverhoging zoals bepaald in artikel 6 van het belas-tingreglement niet conform de bepalingen van het invorderings-decreet was. In plaats van deze belastingverhoging kan er wel een administratieve geldboete worden opgelegd. Deze boete kan niet contant geïnd worden, maar moet worden ingeko-hierd. Het ontwerp van dit belastingreglement werd dan ook aangepast.

De gemeenteraad besliste een belasting van €2,5/kalender-dag te heffen. Indien de bezetting minder dan of gelijk is aan 5 kalenderdagen, is er geen belasting verschuldigd. Indien de inname meer dan 5 kalenderdagen bedraagt, is een belasting van€2,5/kalenderdag verschuldigd en dit te rekenen vanaf de eerste kalenderdag van de bezetting.

Wanneer de bezetter van het openbaar domein over geen ver-gunning beschikt of geen verlenging van de vergunning heeft aangevraagd wordt zonder verwittiging een administratieve geldboete van €25 aangerekend. Deze administratieve geld-boete zal ingekohierd worden.

Page 30: Zomer 2016

30

OverlijdensAMPE Lutgarda ° 17/09/1934 + 13/02/2016 echtgenote van Degrieck HermanGOOSSENS André ° 02/09/1928 + 23/02/2016 echtgenoot van Callens AngèleBIEBAUW Mariette ° 02/05/1922 + 24/02/2016 weduwe van Crick PetrusVANLAERE Daniel ° 11/12/1933 + 01/03/2016 echtgenoot van Vanrenterghem AnnitaDE CLERCQ André ° 01/09/1928 + 07/03/2016 echtgenoot van Van Parys GodeliveBRUNEEL Maria ° 20/12/1913 + 17/03/2016 weduwe van Laurens JoannesDE FAUW Marie-Cecile ° 10/08/1939 + 20/03/2016 weduwe van Blancke JulienBILLIET André ° 06/01/1952 + 08/04/2016 ongehuwdDEMEESTERE Anna ° 02/08/1926 + 16/04/2016 weduwe van Coucke Paul

Jubilea 50 65

Sylver Tack en Maria Van Acker Honoré Decraemer en Gabriëlla Vandaele

TIMMERMANS Miel ° 27/01/2016 zoon van Timmermans Laurens en Vanwalleghem JulieMARTLE Lene ° 04/02/2016 dochter van Martlé Vincent en Vanhaelewyn EvelyneLAVA Juliette ° 5/02/2016 dochter van Lava Nick en Baelden AnnCAVYNT Floor ° 24/02/2016 dochter van Cavynt Mathieu en Vertriest EliseVANDE MOORTELE Lotte ° 19/02/2016 dochter van Vande Moortele Steven en Deburchgraeve SanneVAN HUFFEL Iben ° 20/02/2016 zoon van Van Huffel Bert en Vanoutryve MaaikeEELBODE Amélie ° 27/02/2016 dochter van Eelbode Jordy en Maeckelberghe IneDE CRAEMER Niene ° 01/03/2016 dochter van De Craemer Michael en Devlaminck CelinePLOVIE Benoit ° 03/03/2016 zoon van Plovie Yoeri en Vergote GrietCHRISTIAENS Emeli ° 07/03/2016 dochter van Christiaens Dieter en Dhuyvetters SanneVAN LOOCKE Georges ° 07/03/2016 zoon van Van Loocke Pieter en Verbeke AnnaCHRISTIAENS Julia ° 09/03/2016 dochter van Christiaens Dieter en Vanoverberghe JanneDE RUYCK Lenaart ° 10/03/2016 zoon van De Ruyck Domien en Rottiers JorinaWULLAERT Louise ° 12/03/2016 dochter van Wullaert Kevin en Vynckier EvyVAN DER EECKEN Daniëlle ° 15/03/2016 dochter van Van Der Eecken Timothy en Duyck HildeDE LEERSNYDER Isolde ° 19/03/2016 dochter van De Leersnyder Ruben en Maertens H’arneDE SUTTER César ° 26/03/2016 zoon van De Sutter Ward en Vercruysse AnneliesVANMAELE Amelia ° 27/03/2016 dochter van Vanmaele Peter en Van Laecke AliciaMURESAN Alessia ° 31/03/2016 dochter van Muresan Dorian en Sima DianaVANDEVOORDE Layla ° 04/04/2016 dochter van Vandevoorde Willem en Naessens VannessaDE GROOTE Jasmijn ° 04/04/2016 dochter van De Groote Matthias en Van Haver LeenODEH Mohamad ° 05/04/2016 zoon van Odeh Louay en Sweetat AreenPOPELIER Jérome ° 11/04/2016 zoon van Popelier Nico en Roelandts VeerleDE SMAELE Finn ° 12/04/2016 zoon van De Smaele Bryan en Vandecasteele LynnVAN DER PLAETSEN Lisa ° 14/04/2016 dochter van Van der Plaetsen Stefaan en Vroman ElienVANDEN BROUCKE Stan ° 14/04/2016 zoon van Vanden Broucke Jürgen en Janssens MiekVANDEN BROUCKE Tuur ° 14/04/2016 zoon van Vanden Broucke Jürgen en Janssens MiekNOBUS Maurice ° 19/04/2016 zoon van Nobus Kris en Van der Mast JulieFRANCOIS Remi ° 20/04/2016 zoon van François Frederik en Huysman Bonnie

Geboorten

Page 31: Zomer 2016

"Naam: ....................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................Gsm: .......................................................

E-mail:........................................................................................................................................

Plaatsbeschrijving:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Datum melding: .................................................................................................................

Ik wens het volgende te signaleren:

Fiets- en voetpaden Grachten Huisvuilophaling Nutsleidingen Onderhoud openbaar groen Ongedierte Riolering Sluikstorten Speelpleinen Vandalisme

Verkeerssignalisatie Verlichting Website Wegen Wegmarkering Andere

MELDINGSKAART

G E M E E N T ER U I S E L E D E

GemeentebestuurMarkt 1 - 8755 Ruiselede

31

Huwelijken

Pieter Bovijn en Lieselotte De Backer 20 februari

Brecht Debrandere en Ellen Rogge 30 april

Giel Meirhaeghe en Sarine Gaudissabois 2 april

Dieter Verstraete en Kateryna Shcherban 15 april

Tiemen Cocquyt en Daisy Deruyck 18 maart 2016

Bregt Dobbelaere en Tamara Vanneste16 april

Page 32: Zomer 2016

G E M E E N T ER U I S E L E D E

GEMEENTEBESTUUR, MARKT 1Algemeen nummer 051 68 80 63 [email protected] 051 68 79 33Rechtstreekse nummers1/ BURGEMEESTER Greet De Roo 0477 45 38 86 [email protected]/ SCHEPENCOLLEGE Marc De Muynck 0475 86 67 26 [email protected] Hannes Gyselbrecht 0479 27 10 38 [email protected] Chris Dewinter 0478 30 39 26 [email protected] Frans Debouck 0473 89 29 67 [email protected] Linda Wyckstandt 0478 65 97 21 [email protected]/ GEMEENTESECRETARIS: algemeen beleid Luc De Leersnyder 051 70 84 11 [email protected]/ SECRETARIAAT : algemene administratie Florian Van de Sompel (stafmedewerker) 051 70 84 13 [email protected] Rik Wylants 051 70 84 12 [email protected]/ BEVOLKING/BURGERLIJKE STAND: geboorte, huwelijk, overlijden, verblijfsverandering, vreemdelingenzaken, reispas, kieszaken, identiteitskaart, rijbewijs, studiebeurs, plus-3 pas, sociaal telefoontarief Els Opsomer 051 70 84 06 [email protected] Carine Vanderostyne 051 70 84 07 [email protected]/ DIENST FINANCIËN: comptabiliteit, pensioen, premies (behalve huisvestingspremies!), tweede verblijven, wettiging van handtekening, website, belastingen, financiën algemeen Olivier Ramon (financieel beheerder) 051 70 84 09 [email protected] Katrien Christiaens 051 70 84 08 [email protected]/ ONTHAAL: algemeen onthaal, toerisme, bewijs goed gedrag en zeden, feestcomité, landbouw, verhuur feestmateriaal Jolene Van de Velde 051 70 84 10 [email protected]/ CULTUURDIENST: cultuurraad, ondersteuning verenigingen, bibliotheek, academie voor muziek woord en dans, erfgoed, organisatie gemeentelijke cultuuractiviteiten, archief, jumelage, activiteitenkalender, onderwijs, infoblad Annelies Van Tomme 051 70 84 20 [email protected]/ JEUGDDIENST: jeugdraad, speelpleinwerking, SWAP, interne personeelsdienst Cherly Steyaert 051 70 84 18 [email protected]/ DIENST STEDENBOUW: algemene inlichtingen stedenbouw, ruimtelijke ordening, kapvergunning, Gecoro Linda Orbie 051 70 84 15 [email protected]/ MILIEUDIENST: milieuvergunning, bestrijding schadelijke dieren, wekelijkse rustdag, huisvestingspremies, drinkwater, kadaster, secretariaat milieuraad, landbouwcommisie, pachten, huisvuil, containerpark Centraal meldpunt milieuklachten: tijdens de kantooruren 051 70 84 14 buiten de kantooruren 101 [email protected] Mieke Dhoore 051 70 84 14 [email protected]/ TECHNISCHE DIENST: controleur van werken, coördinatie en onderhoud van het openbaar domein Kurt Sabbe (Hoofd) 051 70 84 16 [email protected] Sabine Craeymeersch (ondersteuning technische dienst) 051 70 84 22 [email protected]/ SPORTDIENST Dieter Hantson 051 68 73 73 [email protected]

SOCIAAL HUIS, KASTEELSTRAAT 1A (OCMW)Algemeen nummer 051 68 94 84Faxnummer 051 68 63 80Rechtstreekse nummers1. Voorziter Linda Wyckstandt 051 70 84 02 [email protected]. Ocmw-secretaris Luc De Leersnyder 051 70 84 03 [email protected]. Maatschappelijke assistenten Nele De Leersnyder 051 70 84 00 [email protected] H’arne Maertens 051 70 84 01 [email protected]. Financieel Beheerder Olivier Ramon 051 70 84 05 [email protected]. Onthaal Dorine Grootaerd 051 68 94 84 [email protected]. Administratie Ann Bisschop 051 70 84 23 [email protected]

PWA PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP Mieke Vermeulen 051 70 84 29 [email protected] Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u. In de namiddag steeds op afspraak