Zobacz, co osiągnąłem!

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2017
 • Category

  Engineering

 • view

  259
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zobacz, co osiągnąłem!

 • Czym zajmowaem si do tej pory?

  in. ukasz Stporbudownictwo kubaturowe

 • Zapraszam do zapoznania si z moim dotychczasowym dowiadczeniem!

  Studia na wydziale Budownictwa i ArchitekturyPolitechniki witokrzyskiej, praca oraz praktyki w agencjirzdowej - Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostradbyy wielk przygod i okazj do poznania specyfiki zawodui brany budowalno-drogowej.

 • Uczelnia zapewnia mi umiejtnociniezbdne w zawodzie inyniera. Jestemwdziczny Politechnice za Nauczycielistale wsppracujcych z przemysem,ktrzy przekazuj nie tylko teoretyczn,ale rwnie praktyczn wiedz.

  Po pierwsze wyksztacenie

 • Bo Word i Excel to dzi za mao

  Oprcz wiedzy wynikajcej z zakresu studiwbudownictwa i budowy drg, zdobyem dowiadczeniew uywaniu narzdzi stosowanych obecnie w brany.Realizowaem projekty w programach:

  -AutoCad

  -MS Project

  -Norma PRO

  - i innych

 • Moje praktyki: Dlaczego GDDKiA? Dlaczego Wrocaw?

  Od pocztku studiw interesowaem si nie tylkobudownictwem kubaturowym, ale take budow drg.Na studiach inynierskich stanem przed wyboremmiejsca, gdzie chc odbywa swoje praktyki studenckie.

  Poniewa interesowaem si tematyk budowyi utrzymania drg szybkiego ruchu, postanowiem starasi o miejsce u zarzdcy Autostrady A4, jakim jestdolnolski oddzia GDDKiA.

 • Oddzia pozytywnie rozpatrzy moje

  zgoszenie.

  Dostaem szans pracy cile zwizanej

  z moimi zainteresowaniami w Zespole

  Zarzdzania Ruchem, ktry mieci si przy

  Obwodzie Utrzymania Autostrady A4,

  ktra jest jedn z najbardziej obcionych

  ruchem drg krajowych w Polsce

 • Praca w ZZR polegaa gwnie na monitoringu sytuacji

  ruchowej na drodze oraz zarzdzaniu ruchem poprzez znaki

  zmiennej treci VMS.

  Ponadto uczestniczyem w objazdach kontrolnych

  i miaem okazj zapozna si z prac jednostek terenowych

  odpowiedzialnych za caodobowe utrzymanie drg krajowych.

 • Po pracy w obwodzie utrzymania przyszed czas na prawdziwe wyzwanie laboratorium drogowe GDDKiA, a wic komrk cile zwizan z technologi materiaw drogowych i wykonawstwem.

 • W czasie odbywania moich praktyk jednostka ta realizowaadue przedsiwzicie, jakim by nadzr nad budow drogiekspresowej S8 Wrocaw - d, na obszarze wojewdztwdolnolskiego i dzkiego.

  Bya to wietna okazja aby pozna w praktyce specyfikpracy na budowie, relacje pomidzy uczestnikami procesu orazzweryfikowa i uy wiedz zdobyt dotychczas na studiach.

 • Moim gwnym zadaniem byycaodniowe wyjazdy terenowe na budow,gdzie wykonywaem nastpujce badania:

  kontrola zagszczenia warstw konstrukcyjnych metod VSS

  badania lekk sond dynamiczn

  FWD - waciwoci warstw konstrukcyjnych

  pobieranie prbek betonw oraz materiaw stosowanych w geotechnice

  badanie rwnoci profilograf laserowy

 • Profilograf laserowy jest nowoczesnym urzdzeniem sucym do badania rwnoci nawierzchni drogowej

  Urzdzenie FWD (Falling Weight Deflectometer) pozwala na ocen waciwoci warstw

  konstrukcyjnych nawierzchni

 • Ponadto wykonywaem badania materiaw budowlanych w laboratorium. Naleay do nich midzy innymi testy:

  wytrzymao betonw i podbudw

  badanie uziarnienia i ekstrakcje MMA

  nasikliwo i mrozoodporno betonw

  nono drobnowymiarowych elementw betonowych

 • Ekstraktor badanie skadu mieszanek uywanych w drogownictwie

  Urzdzenie do badania cieralnoci drobnych elementw betonowych,

  np. kostki brukowej

 • Praktyki w Generalnej Dyrekcji DrgKrajowych byy ogromnym wyzwaniem.Praca w terenie, od witu do zmierzchu niebya atwa, ale jest to najlepszy wybr dlakogo, kto chce si duo nauczy.

  Pracownicy GDDKiA przekazali miogromn wiedz, a bezporedni kontaktz wykonawcami pozwoli na poznaniecharakteru ich pracy.

 • Oprcz uczestnictwa w zajciach, staraem si poszerza swojwiedz poprzez czste siganie do branowych podrcznikwi czasopism, jakie udostpnia uczelniana biblioteka.

  Ponadto, cyklicznie odwiedzam midzynarodow imprezw Targach Kielce Autostrada Polska, gdzie z caego wiata zjedajwystawcy zwizani z bran budowlan, drogow, i lotniskow.

  Co wicej

 • Okres nauki przynis rwnie zatrudnienie, typowe dlamodej osoby. Mj pozauczelniany czas wypeniaa pracaw duym klubie muzycznym z krgielni. Jestem z niej dumny,poniewa osignem tam duy sukces.

  Pierwsze kroki - Pierwsze powodzenia

 • Zaczynaem roznoszc ulotki, ale swoimzaangaowaniem szybko przekonaem do siebiekierownictwo i awansowaem na coraz wyszestanowiska.

  W ten sposb zaczem odpowiada zabezporedni obsug goci w klubie, a docelowozajmowaem si zamwieniami, obsug dostaw,szkoleniem nowych pracownikw i koordynowaniemich pracy podczas realizacji duych imprez.

 • Cho budowa to nie zabawa, praca w klubie niosa ze sob pewne uniwersalne zasady i wartoci, ktrych si nauczyem. S to gwnie:

  samodzielno odpowiedzialne przygotowanie

  i organizacja pracy umiejtno pracy w zespole dbanie o bezpieczestwo ludzi praca pod presj czasu upr w deniu do celu

 • Cele na przyszo

  D do znalezienia pracy w duej firmie zajmujcej

  si wykonawstwem lub obsug inwestycji kubaturowych.

  Swoj przyszo wi z t wanie bran i chc

  zdobywa w niej dowiadczenie. Kolejnym krokiem bdzie

  otrzymanie niezbdnych uprawnie.

 • PodsumowujcNie boj si trudnej pracy na budowie lub

  w korporacji. Przede mn czas zdobywania wiedzy

  i umiejtnoci. Wiem, e warto mi zaufa, poniewa

  wszystko, co do tej pory robiem, dao solidne podstawy do

  rozpoczcia pracy w wymarzonym zawodzie.

  Zapraszam do kontaktu!

  pl.linkedin.com/in/lukaszstaporin. ukasz Stpor budownictwo kubaturowe

  Kielce 2

  01

  5 Fo

  tografie: u

  kasz Stpo

  r