Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji · PDF file Comarch ERP XL w wersji...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji · PDF file Comarch ERP XL w wersji...

 • Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2018.1

 • Zmiany

  funkcjonalne wprowadzone w

  Comarch ERP XL w wersji 2018.1

  2

  Comarch ERP XL – Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

  2018.1

  Spis treści

  1 Logistyka .......................................................................................... 9

  Faktury typu Spinacz elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE ............................................................................. 9 1.1

  Generowanie spinacza elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE ................................................................... 10 1.1.1

  Generowanie elementów faktury (s)FZ/FRR/FS/FSE ...................................................................... 12 1.1.2

  Edycja spinacza elementów ............................................................................................................ 19 1.1.3

  Edycja elementu spinacza ............................................................................................................... 23 1.1.4

  Płatności na transakcjach objętych fakturami (s)FS/FSE/FZ/FRR ................................................... 27 1.1.5

  Spinacze elementów a faktury zaliczkowe ....................................................................................... 28 1.1.6

  Zakładka [(s)Elementy] na liście dokumentów handlowych ............................................................. 32 1.1.7

  Korekty transakcji objętych spinaczami elementów ......................................................................... 33 1.1.8

  Formatka korekty spinacza – wybrane aspekty ............................................................................... 41 1.1.9

  Spinacze elementów a RKZ ........................................................................................................ 43 1.1.10

  Prezentacja powiazań dla spinaczy i dokumentów w nich spiętych ............................................ 45 1.1.11

  Spinacze elementów - inne zagadnienia ..................................................................................... 51 1.1.12

  Elementy na paczkach .......................................................................................................................... 55 1.2

  Zmiany na listach ............................................................................................................................. 55 1.2.1

  Zmiany na paczkach ........................................................................................................................ 55 1.2.2

  Lista elementów do spięcia do paczki .............................................................................................. 57 1.2.3

  Obsługa paczek ............................................................................................................................... 58 1.2.4

  Kontrola spinanych do paczki elementów ........................................................................................ 58 1.2.5

  Inne .................................................................................................................................................. 61 1.2.6

  Rozwój promocji pakietowych ............................................................................................................... 61 1.3

  Maksymalna ilość pakietów ............................................................................................................. 62 1.3.1

  Próg ilościowy promocji pakietowej wyrażony w jednostce pomocniczej ......................................... 63 1.3.2

  Jednostka pomocnicza dla gratisów pakietu elastycznego .............................................................. 65 1.3.3

  Promocje limitowane – limit wg kontrahenta ......................................................................................... 66 1.4

  Podział płatności na dokumentach walutowych na netto i VAT ............................................................. 69 1.5

  Parametry na karcie kontrahenta ..................................................................................................... 69 1.5.1

  Dzielenie płatności na dokumencie .................................................................................................. 70 1.5.2

  Zmiany ergonomiczne w rabatach Retro ............................................................................................... 72 1.6

  Kategoria BI na grupach towarowych.................................................................................................... 73 1.7

  Kategoria BI na formatce grupy towarowej ...................................................................................... 73 1.7.1

  Elementy ergonomiczne przypisywania Kategorii BI ....................................................................... 75 1.7.2

  Lista dokumentów związanych dla spinaczy ......................................................................................... 77 1.8

  Lista związanych dla spinaczy i ich korekt ....................................................................................... 77 1.8.1

  Lista związanych dla dokumentów Wydań/Przyjęć .......................................................................... 79 1.8.2

  Procesy na AWD, ZWM ........................................................................................................................ 80 1.9

 • Zmiany

  funkcjonalne wprowadzone w

  Comarch ERP XL w wersji 2018.1

  3

  Comarch ERP XL – Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

  2018.1

  Inne zmiany ........................................................................................................................................... 82 1.10

  Zmiany w zakresie odliczania faktur zaliczkowych ...................................................................... 82 1.10.1

  Wysyłanie rabatów i płatności na paragon fiskalny ..................................................................... 83 1.10.2

  Krajowe stawki VAT dla kontrahenta zagranicznego ................................................................... 86 1.10.3

  Automatyczne korekty – kolejność korygowania dokumentów .................................................... 86 1.10.4

  Parametr Generuje płatności na WZ/WZE/PZ z dokładnością do centrum ................................. 87 1.10.5

  Zmiany w promocjach ................................................................................................................. 87 1.10.6

  Dodawanie zestawów na dokument ............................................................................................ 88 1.10.7

  Rozwój mechanizmu generowania kodów towarów .................................................................... 89 1.10.8

  Podgląd receptury dla towaru ...................................................................................................... 90 1.10.9

  Aktualizacja cen sprzedaży poprzez import z arkusza kalkulacyjnego – identyfikacja towarów po 1.10.10 kodzie u dostawcy ........................................................................................................................................ 92

  Zasób produkcyjny i środek trwały jako element reklamacji sprzedaży ....................................... 93 1.10.11

  BST – składniki własne prezentowane w oddzielnych kolumnach .............................................. 94 1.10.12

  Parametryzacja domyślności wiązania zasobów z rezerwacjami ................................................ 94 1.10.13

  Zmiany w pobieraniu danych z GUS ........................................................................................... 95 1.10.14

  Prezentacja nazwy regionu na karcie kontrahenta ...................................................................... 95 1.10.15

  Elektroniczna wymiana zamówień EDI – obsługa UltimateCustomer .......................................... 95 1.10.16

  2 CRM ................................................................................................ 96

  Wydarzenia całodzienne ....................................................................................................................... 96 2.1

  Dodatkowe kolumny na raportach wypełnianych w trakcie wizyt .......................................................... 96 2.2

  Inne zmiany ........................................................................................................................................... 97 2.3

  Możliwość podglądu obiektów powiązanych w CRM na wszystkich dokumentach.......................... 97 2.3.1

  3 Produkcja ....................................................................................... 97

  Rekomendacje MRP ............................................................................................................................. 97 3.1

  Dokumenty rekomendacji ................................................................................................................ 97 3.1.1

  Dokument rekomendacji do produkcji ............................................................................................ 100 3.1.2

  Dokument rekomendacji do zakupu ............................................................................................... 105 3.1.3

  Listy dokumentów rekomendacji ...................................