Zienn, jaarbericht 2013 webversie

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zienn, jaarbericht 2013 webversie

 • 2013 in beeldfeiten & cijfers

 • dagopvang/nachtopvang/dagbestedingDe winter van 2011/2012 was streng. De Nachtopvang in Leeuwarden hanteerde daarom maar liefst zes keer de winterregeling. Is die regeling van kracht, dan kunnen mensen gratis bij ons overnachten. Per nacht ging het om gemiddeld 45 slapers. Dat zijn 10 personen meer dan tijdens de winter regeling van 2010/2011. In 2013 sliepen in totaal 304 mensen in de Nachtopvang. Dat is iets minder dan in 2012. Gemiddeld blijft men 34 nachten.

  Het aantal bezoekers van de Dagopvang nam met een kwart af. Is dit een trend? Of neemt de vraag naar dagopvang weer toe? Het is nog te vroeg voor antwoorden of conclusies. De Dagopvang is in Leeuwarden hard nodig. Wij denken na over de vraag of er aanpassingen nodig zijn in de huidige opzet.

  Wie aan de slag is, ontwikkelt vaardigheden, bouwt aan een gezond dag ritme en doet sociale contacten op. We zetten daarom flink in op dag besteding en activering voor onze clinten. Het aantal uren dagbesteding verdubbelde in 2013.

  huis voor jongeren bestaat 10 jaarTien jaar geleden openden we het Huis voor Jongeren in Leeuwarden. In de afgelopen jaren is ons aanbod voor jongeren uit gebreid met interventie werk, ambulante begeleiding en woon voorzieningen. Thuis loze jongeren krijg en houd je overigens niet gemakkelijk in beeld. Door in de begeleiding gebruik te maken van de inzichten van jongeren zelf, kunnen we al tien jaar lang het verschil voor ze maken. Op 12 december 2013 stonden we samen met begeleiders en beleidsmakers stil bij deze mijl paal. De jongeren van Zienn en Het Kopland (Groningen) organiseerden het evenement BuitenGewoon Talent. Zij pakten het podium om hun talenten te laten zien en met aanwezigen te praten over dos en donts in de begeleiding.

  De bijeenkomst was tevens de aftrap van het landelijk programma Van de Straat. Met dit initiatief hopen de Federatie Opvang, Stichting Zwerf ongeren Nederland, Kamers met Kansen Nederland en het Skanfonds tot een structurele aanpak te komen om jongeren van de straat te houden. NoordNederland is een proef regio. Een aantal van onze jongeren neemt actief deel aan dit programma.

  nieuwe locatiesZienn wil in haar werkgebied kleinschalige opvang en woonlocaties realiseren. In 2013 hebben we hiervoor belangrijke stappen gezet. Eind 2013 sloegen we de eerste paal voor de nieuw bouw van onze Zorg opvang aan de J.H. Knoopstraat in Leeuwarden. Binnenkort kunnen wij De Terp in Leeuwarden verlaten. Ook kregen we groen licht voor de verhuizing van onze Nachtopvang naar de Oostergoweg in Leeuwarden. Daar krijgt ook het centraal bureau van Zienn een plek. Plannen om onze Dag opvang met de dagopvang van het Leger des Heils te combineren aan De Tuinen in Leeuwarden gingen niet door.

  aantal clinten stijgtHet aantal clinten van Zienn groeide in 2013 licht met 5% ten opzichte van 2012. Dat is het gemiddelde beeld. Tussen voorzieningen en locaties zien we grote verschillen. In Groningen bijvoor beeld hebben we 33% meer mensen ambulante begeleiding geboden; tegen 16% meer in Drenthe. Omdat we gemiddeld minder lang begeleiding bieden, kunnen we in een jaar tijd meer mensen helpen. Zo springen we bijvoorbeeld korte tijd in om zeer dreigende huis uitzetting te voorkomen. En soms lukt het mensen om zelf snel de draad weer op te pakken.

  Ook het aantal jongeren dat in 2013 ambulante begeleiding kreeg, steeg in vergelijking met een jaar eerder (31%). En ook hier neemt de gemiddelde duur van de begeleidingstrajecten af. Deze afname heeft overigens een andere oorzaak. Bij deze groep gaat het steeds vaker om zorgmijdende jongeren. Deze jongeren stoppen sneller met hun begeleidingstrajecten.

  crisisopvang blijft gelijkHet aantal mensen dat we opvang konden bieden in onze crisisopvangcentra in Leek en Burgum groeide niet. Het aantal aanmeldingen steeg wel en daarmee helaas ook het aantal mensen dat we geen plek konden bieden in de crisisopvang. Dat lag met 1.471 ruim 20% hoger dan in 2012. In 16% van de gevallen ging het daarbij om een gezin. Dat percentage is vergelijkbaar met 2012.

 • de toekomstPer 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet. Budgetten verschuiven mee, maar met een korting. Er komt dus minder geld beschik baar, ook voor ons werk. Gemeenten nemen de regie in het sociale domein. In de meeste gemeenten ontstaan wijk of gebiedsteams die burgers thuis of in de wijk hulp en zorg bieden. Door eerder in te grijpen wordt het beroep op duurdere gespecialiseerde zorg voor komen, zo is de gedachte. Zienn moet opnieuw positie vinden in het veranderende sociale domein. Welke strategische keuzes kunnen we met het oog op alle veranderingen het beste maken? Waar en hoe kunnen we aan sluiten op de wijk en gebiedsteams? Daarover hebben we in 2013 met mede werkers verkennende gesprekken gehad. Onze insteek is dat we er altijd zijn voor mensen die dak of thuisloos zijn of dat dreigen te worden, veelal mensen met complexe problemen. In overleg met de (centrum)gemeenten in ons werkgebied bekijken we hoe we de opvang en begeleiding van deze groep het beste kunnen organiseren.

  Onze uitgangssituatie voor na 2015 is goed. Financieel hebben we de zaken op orde. Ook bieden we kwaliteit en beschikken we over een kwaliteits certificaat. Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren in het kracht gericht werken (begeleidingsmethodiek Herstelwerk) en boven dien erg betrokken bij Zienn en de doel groep. Hoe onzeker de toekomst ook is, we zien haar met vertrouwen tegemoet.

  iedereen doet mee!Onze nieuwe wijze van medezeggenschap krijgt steeds meer vorm. Medewerkers krijgen (en nemen!) ruimte om hun werk zo goed mogelijk in te richten. Ze praten in een vroeg stadium mee over zaken die er voor hen toe doen. Beleid ontstaat pas nadat alle teams en afdelingen input hebben geleverd. In 2013 formuleerden we zo ons rookbeleid en beleid voor het verlengen van tijdelijke contracten. Ook hebben medewerkers in verschillende proeftuinen initiatieven ontwikkeld op het gebied van werkplezier, verbinding en kennisdeling.

  duurzaam ondernemenOp allerlei manieren dragen we direct of indirect bij aan een betere wereld. Bij alles wat we doen respecteren we mens n milieu. Dat laatste bijvoor beeld door het verduurzamen van locaties. In 2013 hebben we een energie check uitgevoerd bij onze bestaande locaties. Dat leverde verschillende mogelijkheden op om energie te besparen n zelf op te wekken. Denk aan zonne panelen, zonnecollectoren, zonneboilers, warmte werende raam folie, warmtebesparende radiatorfolie, led verlichting en slimme energiemeters.

 • p Aantal clinten (31/12): 1.185p Aantal clinten in heel 2013: 2.416

  p Dagopvang Leeuwarden: 730 bezoeken per maandp Nachtopvang Leeuwarden: 304 mensen sliepen er gemiddeld 34 nachtenp Crisisopvang Burgum: 144 mensen, in 25% ging het om een gezinp Crisisopvang Leek: 175 mensen, in 18% ging het om een gezinp Verlengd Verblijf Burgum: 29 mensen / 11 plekkenp Verlengd Verblijf Leek: 29 mensen / 11 plekkenp Algemene Opvang Leeuwarden: 90 mensen / 40 plekken

  p Interventiewerk: 279p Ambulante begeleiding: 182p Huis voor Jongeren: 35 Opvang/training: 20 plekkenp Take Off Sneek: 5 Wonen: 3 plekkenp Kamers met Kansen: 22 Tijdelijk wonen met begeleiding

  vrijwilligers: 13 plekken

  We kwamen bij 1.126 mensen/huishoudens over de vloer p Friesland: 703 p Groningen: 261p Drenthe: 162

  Baten: 25 miljoen euro, bestaand uit:p AWBZ en justitie: 54% p Subsidie gemeenten en

  provincies: 41%p Overige bijdragen (waaronder

  eigen bijdrage clinten, fondsen): 5%

  p Aantal ambulante contacten: 42.852

  p Aantal verzorgingsdagen kleinschalig wonen: 53.322

  p Aantal dagdelen dagactiviteiten: 3.163

  p De woonvoorzieningen*: 236 mensen / 160 woonplekken *Sociaal Pension Hoekstersingel Leeuwarden, Sociaal Pension

  Bonifatiusplein Leeuwarden, Sociaal Pension Sneek, Sociaal Pension

  Drachten, Sociaal Pension Hoogezand, Begeleid Wonen Leek, Begeleid

  Wonen Heerenveen, Begeleid Wonen Oldegalilen Leeuwarden. p De Zorgopvang: 67 mensen / 50 plekken

  CLINTEN

  cijfers 2013

  OpvaNg

  JONgErEN

  ambuLaNTE bEgELEIdINg

  INkOmsTENaWbZ-bEgELEIdINg

  WONEN+5%

  p Aantal medewerkers (31/12): 409 (329 fte)

  p Instroom: 54p Uitstroom: 73

  pErsONEEL

  -24%

  +31%

  +104%

  +33%

  -39%

  +16%

  +30%

  +13,3%

 • ZiennOostergoweg 1-dPostbus 25798901 AB LeeuwardenT 088 066 30 00

  www.zienn.nl