Zdraví a nemoc

Click here to load reader

download Zdraví a nemoc

of 30

 • date post

  03-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zdraví a nemoc. Motto:. Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18. Zdraví podle WHO. Stav úplné tělesné a dušení pohody, nikoliv pouhá absence nemoci či postižení. Determinanty zdraví. Genetické faktory Enviromentální faktory Životní styl Sociální a ekonomické faktory - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zdraví a nemoc

 • Zdrav a nemoc

 • Motto:

  Nen-li dnho vidn, lid pustne.

  Pslov, 29,18

 • Zdrav podle WHOStav pln tlesn a duen pohody, nikoliv pouh absence nemoci i postien

 • Determinanty zdravGenetick faktoryEnviromentln faktoryivotn stylSociln a ekonomick faktoryKvalita zdravotn pe/slueb

 • Genetick faktoryVrozen onemocnn/poruchygenetick inenrstv - screeninggenetick terapierizika

 • Enviromentln faktoryKvalita ovzdukvalita vody a pdyradian zeninfekce

 • ivotn stylStressPoruchy pjmu potravyFyzick aktivitaKouenDrogyAlkoholSexuln chovn

 • Sociln a ekonomick faktoryEkonomick postavenvzdlnspoleensk tdakulturn i etnick odlinosti

 • Zdravotn peFinancovnorganizacedistribun spravedlnost

 • PkladyDiabetesInfarktCa plicTBC

 • Pro zdrav ??Cl nebo nstroj ?Kvalita ivota jako cl zdravotn-politickch programtlesn zdravemocionlnsocilnpsychickspirituln

 • Zdrav oban je zkladem, na nm

  zvis veker moc sttu

  B. Disraeli

 • Pstup ke zlepovn zdrav populace Holistickveker aspekty ivotaoban/komunita Ekologicklidsk zdrav z hlediska iv. prostedIntersektorlnSpravedliv

 • Historie komplexnho pohleduHippokratesprincip karantny19. stol. komunln hygienastatistiky mrtvzdlnekonomick prosperita

 • Historie komplexnho pohledu20. stol.Zsadn medicnsk objevyTechnologick zmny/pokrokDemografick zmnyRostouc poet poskytovatel a zmna struktury(Nepimen) rostouc ceny zdravotnickch slueb a vrobkRostouc poptvka po zdravotn piReformy zdravotnickch systm

 • Medicnsk paradoxMortalita z internch pin podlh statistickm zkonitostemMaximln doba doit (100-110 let) je geneticky determinovnaProdlouen LEB v poslednm stolet zpsobeno ovlivnnm externch pinDnen LEB se v rozvinutch zemch ji nebude vznamnji prodluovatRedukce asn mortality zvyuje morbiditu, resp. prevalenci nemocnostiVtina nemoc nevede k mrt - stle se zvyuje podl nevinnch onemocnn

 • Historick ponauenkvalita ivota vs. jeho dlkapoteba medicny zaloen na vdeckm poznnvznam socilnch a ekonomickch faktorvznam vzdlnvznam primrn peomezenost zdroj vs. neomezenost poteb

 • Vstupy zdravotn peZdravotn stav jedince/komunityCharakter onemocnnDruh lbyKvalita poskytovatel peZdroje

 • Odpovdnost za zmnu zdrav. stavukol pro vechnypacienti/obankomunitaodborncipolitici

 • Cle zdravotn politikyAlma Ata 1988WHO 2000zdrav pro vechnykvalitadostupnostspravedlnostrovnost vstup

 • Formulace zdravotn politikyclclov skupinarizikov faktory:zdravotnsystmovobecn, vnjetick

 • Distribun spravedlnostKad m prvo na zdravotn pi na nejlep mon rovniVtina problm je sloit, neexistuje jedin odpov.Zdroje jsou omezenOdborn nzor je jen soust rozhodovnNzor veejnosti mus bt brn v potaz

 • Distribun spravedlnostKad m nrok na zkladn lidsk prva a stejn pleitosti.Nrok na zdravotn pi:kad oban stejn dlkad oban dle individulnch potebkad oban dle individuln aktivitykad oban vzhledem k jeho pnosu spolenostikad oban vzhledem k jeho vznamu

 • Pdlov systmekvita vs. rovnostchudoba jako rizikov faktorabsolutn/relativn chudobachudoba je dynamick jevzdroj sociln izolace a snen kvality ivotazdroj patnho zdrav

 • Role obanPoadaveksubjektivn vnman poteba zdravotn pePotebaobjektivn vyjden kapacita jedince mt uitek z uitho druhu/formy zdravotn pePoptvkapoptvka po zdravotn pi na trhu/poadavek upraven dle dostupnosti zdroj

 • Oekvn obanvechny nemoci se daj rychle vylitzmny se realizuj rychle, bez problm, bez nedoucch ninkkouzeln prsten

 • Ano, ale ..I na prvn pohled banln onemocnn mohou mt komplikace ( vznam volby !)Nen mono vdy stanovit jasnou diagnosu.Nzory lka na dan problm se mohou liitZdravotnci NEJSOU NEOMYLN !Nemoci a jejich komplikace se vyskytujProblm dlouhodobvh nsledk lbyZzraky se (ne)djVznam evidence-based medicine, standard, vzkumu ...

 • A hlavn !

  Zdroje pro zdravotnictv

  (as, lid, penze)

  budou vdy omezen !

 • Ekonomicko/etick rozpor modern medicny1) Jedinec m prvo na jakoukoliv zdravotn pi, be ozhledu na nklady.2) Omezen zdroje se mus vyuvat efektivn.