Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje 3 Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje...

download Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje 3 Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje Zbirka

of 66

 • date post

  02-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje 3 Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje...

 • Zbirka dokumentov

  za spremljanje in ocenjevanje (Ocenjevanje in potrjevanje kvalifikacij petih poklicnih profilov)

 • Projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta objava [sporočilo] odraža le mnenje avtorja in Komisija ne

  more biti odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebuje .

  © Avtorske pravice so last projektnega konzorcija Job to stay. Dovoljeno je razmnoževanje (delov) materiala, če

  je zagotovljen njihov vir. Spremembe izvirnega gradiva niso dovoljene.

 • 3

  Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje

  Zbirka dokumentov za spremljanje in ocenjevanje je sestavni del smernic tretjega rezultata (IO3) Erasmus+ projekta Job to Stay. Omogoča spremljanje

  celotnega modela/procesa svetovanja in vključevanja na delovna mesta,

  ocenjevanje kakovosti, ustreznosti in usmeritve ciljnih skupin glavnih rezultatov

  projekta ter spremljanje nadaljnjega razvoja pilotnih udeležencev (strank)..

  Herausgeber

  Ulrike Fergen, Valerie Elss, Pia Winkler, Dorothea Möckel, Hartmut Schäfer, Michael Schwaiger, Philipp Lienhart, Sara Rushiti, Zsofia Jobbagy, Matej Vukovič, Mitja Krajnčan,

  Franci Zlatar, Živa Gabaj, Marilou Breda, Thomas Littwin, Viorica Sirbu

  Naslov projekta:

  Trajnostno vključevanje nizko kvalificiranih beguncev na trg delovne sile v turizmu

  Akronim projekta:

  Job to Stay

  Številka projekta:

  2017-1-DE02-KA202-004272

 • 4

  Inhalt

  1 Uvod ......................................................................................................................................... 5

  2 Pravna, praktična in organizacijska vprašanja ............................................................................. 8

  2.1 Verjetnost ...................................................................................................................................... 8 2.2 Prosilci za azil s pozitivno perspektivno prebivališče.....................................................................8

  2.3 Prosilci za azil iz varnih izvornih držav ........................................................................................... 9

  2.4 Prosilci za azil z „nizko“ možnostjo prebivanja .............................................................................. 9

  2.5 Kratek pregled postopka za azil ..................................................................................................... 9

  2.6 Status prebivališča in dostop do trga dela .................................................................................. 10

  2.7 Pripravništvo za begunce ............................................................................................................ 13

  2.8 Zaposlovanje beguncev ............................................................................................................... 15

  3 Ekipa prijateljev (“Team of Buddies”) ....................................................................................... 18

  3.1 Ustreznost skupin prijateljev ...................................................................................................... 18

  3.2 Kaj se skriva kako deluje? ............................................................................................................ 19

  4 Pogodbe ...................................................................................................................................22

  4.1 Sklenitev sporazuma o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas ............................................... 22

  4.2 Zahteve za pogodbe o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas ................................................ 22

  5 Kulturni vidiki ...........................................................................................................................25

  5.1 Medkulturne razlike / kulturna resničnost .................................................................................. 25

  5.2 Medkulturne kompetence .......................................................................................................... 25

  5.3. Ovire v medkulturni komunikaciji .............................................................................................. 28

  5.4 Kulturno posredovanje ................................................................................................................ 28

  5.5 Posebne informacije o beguncih s poudarkom na ženskah ........................................................ 30

  6 Ukrepi usposabljanja ................................................................................................................32

  6.1 Ukrepi za usposabljanje za rezultate strokovnega učenja .......................................................... 32

  6.2 Ukrepi za usposabljanje na jezikovni in tehnični ravni ............................................................... 38

  7 Izobraževalne zahteve ............................................................................................................. 41

  8 Spremljanje / ocena ..................................................................................................................45

  9 Sklepov / Priporočil ..................................................................................................................46

  Bibliografija .................................................................................................................................48

  Priloga I: Predloga sporazuma o pripravništvu / zaposlitvi za določen čas .....................................49

  Priloga II: Dokumenti za spremljanje in ocenjevanje .....................................................................54

 • 5

  1 Uvod Cilj projekta Erasmus + Job to Stay je dolgoročno vključevanje beguncev na domači trg dela.

  Zato je treba razviti nove načine za merjenje kompetenc, orientacije za delo in primernosti ter

  zahtevanih kvalifikacij. Le tako se lahko na trg dela vključi veliko število beguncev. Zaradi tega

  se preizkušajo in izvajajo novi pristopi k merjenju, usposobljenosti in certificiranju. Projekt

  združuje potrebe turističnega trga po kvalificiranih in pomožnih delavcih s potrebo po

  vključevanju beguncev na trg dela in družbo. Projekt je zato namenjen predvsem ženskam

  beguncem, katerih vključevanje na trg dela je pogosto velik izziv (na primer nižje izobraževanje

  in / ali poklicno usposabljanje, tradicionalne vloge). Mnogi današnji programi izobraževanja in

  integracije ne morejo upoštevati ustreznih pedagoških, socialnih in psiholoških značilnosti

  žensk. Obstaja tveganje, da posebne potrebe beguncev ne bodo dobile pozornosti, ki jo

  potrebujejo. Zaradi tega so bili v okviru projekta Job to Stay ustvarjeni različni rezultati:

  • Intelektualni rezultat 1 (IO1): razvoj orodja / procesa ocenjevanja za merjenje osnovnih

  formalnih kvalifikacij (izobraževanje in usposabljanje) in drugih učnih izkušenj (neformalno

  / neformalno učenje) za turistični in gostinski sektor.

  • Intelektualni izid 2 (IO2): razvoj prilagojenega programa usposabljanja in mentorstva za

  (ženske) begunce, ki želijo delati v turističnem sektorju z nizko kvalificiranimi poklici. Poleg

  obstoječih vsebin za usposabljanje (s tehničnim znanjem, veščinami in sposobnostmi) ta

  program vsebuje posebne module, ki se ukvarjajo s kulturnimi, etičnimi, komunikacijskimi

  in delovnimi organizacijskimi vprašanji, namenjen pa je beguncem z zelo različnim

  kulturnim poreklom. Poleg tega program ponuja okvire in smernice za mentorje beguncev,

  ki delajo v turistični panogi.

 • 6

  • Intelektualni rezultat 3 (IO3): razviti politični dokument, ki povzema izkušnje iz izvajanja

  projektov in oblikovalcem politike (na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni)

  zagotoviti jasna priporočila in smernice za uspešno vključevanje beguncev na trg dela.

  Poleg tega ta strateški dokument povzema 20 primerov najboljše prakse drugih projektov

  EU, ki se nanašajo na zaposlovanje in socialno vključevanje beguncev.

  Glavni rezultat IO3 so smernice. Opredelijo okvirne pogoje, postopke in cilje pripravništva v

  pilotski fazi zaposlitve za bivanje. Hkrati bodo septembra 2018 obravnavali glavne vsebine

  usposabljanja za projektne partnerje v Schwerinu.

  Ključni del zagotavlja tako imenovana „Team of Buddies“ ("ekipa prijateljev"). V tem delu se

  oblikuje individualizirana strategija zaposlitve ali zaposlovanja za vsakega posameznega

  udeleženca. Eden glavnih rezultatov IO3 so posebej razvite smernice, ki naj bi olajšale ravnanje

  s potnim listom kvalifikacije Job to Stay in s tem vključevanje beguncev v pilotno fazo projekta,

  pa tudi za vse uporabnike na splošno. Tu so predstavljene naslednje teme: pravni in

  organizacijski okvirni pogoji; Dolžnosti in pravice vsake vpletene stranke; Ukrepi za

  usposabljanje, ki so potrebni pred ali med pilotnim testom; Opredelitev učnih rezultatov in

  drugih ciljev, ki jih je treba doseči med pilotnim projektom; Okvir za sodelovanje med

  udeleženci, osebnim mentorjem, delodajalcem in ekipo prijateljev. Hkrati se upošteva tudi

  priprava na nadaljnje poklicno usposabljanje za tra