Zastosowanie Dokumentów Google (Google Docs)

of 12/12
Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych 1 Centro de Formação da Associação de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves i Maria Filomena Rua Emanuel de Jesus Isabel Mateus ZASTOSOWANIE DOKUMENTÓW GOOGLE (GOOGLE DOCS) W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OKRĘGU ALBUFEIRA, LAGOS I SILVES Ten tekst jest integralną częścią Przewodnika Dobrych Praktyk przygotowanego przez partnerów z projektu ITAAT - Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, jednak artykuł odzwierciedla jedynie poglądy jego autorów i Komisja nie może odpowiadać za sposób wykorzystania podanych tu informacji. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie, jak i do czego używamy dokumentów Google (Google Docs) jako narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszej codziennej pracy administracyjnej. Dzięki zastosowaniu dokumentów Google, nasz Ośrodek znacząco zyskał na dynamice swoich usług. Zanim to nastąpiło, kwestionariusze służące naszym działaniom otrzymywaliśmy zarówno pocztą, jak i w wersji papierowej bezpośrednio do ręki, co sprawiało, że tworzenie baz danych było bardzo pracochłonne i zabierało dużo czasu. Odkąd zaczęliśmy korzystać z możliwości dokumentów Google, wszystko się zmieniło! Rysunek 1. Email przesłany do szkół z linkiem do formularza. Obecnie, aby umożliwić zgłoszenie się na którekolwiek z naszych szkoleń, zaczynamy od rozesłania linku do dyrektorów każdej z naszych 13 szkół z prośbą, aby link został przekierowany do każdego nauczyciela w szkole, zapewniając odpowiedni czas na rejestrację i publikację kryteriów, na podstawie których uczestnicy zostaną zakwalifikowani na szkolenie.
 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Portugalski wkład do Przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji dorosłych - produkt projektu ITAAT, realizowanego w programie Grundtvig

Transcript of Zastosowanie Dokumentów Google (Google Docs)

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  1

  Centro de Formao da Associao de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves

  i

  Maria Filomena Rua

  Emanuel de Jesus

  Isabel Mateus

  ZASTOSOWANIE DOKUMENTW GOOGLE (GOOGLE DOCS) W ORODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OKRGU ALBUFEIRA, LAGOS I SILVES

  Ten tekst jest integraln czci Przewodnika Dobrych Praktyk przygotowanego przez

  partnerw z projektu ITAAT - Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji

  dorosych.

  Projekt jest wspfinansowany przez Komisj Europejsk, jednak artyku odzwierciedla

  jedynie pogldy jego autorw i Komisja nie moe odpowiada za sposb wykorzystania

  podanych tu informacji.

  Gwnym celem tego artykuu jest pokazanie, jak i do czego uywamy dokumentw Google

  (Google Docs) jako narzdzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszej codziennej

  pracy administracyjnej.

  Dziki zastosowaniu dokumentw Google, nasz Orodek znaczco zyska na dynamice

  swoich usug. Zanim to nastpio, kwestionariusze suce naszym dziaaniom

  otrzymywalimy zarwno poczt, jak i w wersji papierowej bezporednio do rki,

  co sprawiao, e tworzenie baz danych byo bardzo pracochonne i zabierao duo czasu.

  Odkd zaczlimy korzysta z moliwoci dokumentw Google, wszystko si zmienio!

  Rysunek 1. Email przesany do szk z linkiem do formularza.

  Obecnie, aby umoliwi zgoszenie si na ktrekolwiek z naszych szkole, zaczynamy

  od rozesania linku do dyrektorw kadej z naszych 13 szk z prob, aby link zosta

  przekierowany do kadego nauczyciela w szkole, zapewniajc odpowiedni czas na rejestracj

  i publikacj kryteriw, na podstawie ktrych uczestnicy zostan zakwalifikowani

  na szkolenie.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  2

  Rysunek 2. Formularz zgoszeniowy cz grna.

  Rysunek 3. Formularz zgoszeniowy cz dolna.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  3

  Kiedy kady nauczyciel wypeni i zatwierdzi taki formularz, jego dane identyfikacyjne stan

  si automatycznie czci naszej bazy danych (arkusza kalkulacyjnego), stworzonej dziki

  Google Docs. Ta baza danych moe zosta udostpniona innym dyrektorom szk oraz

  trenerom, umoliwiajc im wgld do listy kandydatw, ktrzy chc uczestniczy w szkoleniu.

  Kiedy baza danych z kandydatami jest ju utworzona, Orodek Doskonalenia Nauczycieli

  moe z atwoci wyselekcjonowa tych kandydatw, ktrzy kwalifikuj si

  do poszczeglnych szkole. Nastpnie, tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym listy wybranych

  i potencjalnych osb do przeszkolenia.

  Nazwa szkolenia

  Dane identyfikacyjne kandydata

  Rysunek 4. Dokument w arkuszu kalkulacyjnym utworzony automatycznie ze zgosze kandydatw.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  4

  Rysunek 5. Ostateczna lista uczestnikw szkolenia.

  Kady nauczyciel, jego szkoa i trener jest informowany poczt elektroniczn o tych listach

  za pomoc takiej wiadomoci (Rys. 6):

  Rysunek 6. Email przesyany do kandydatw z potwierdzeniem przyjcia.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  5

  Wybierajc opcj Share w dokumentach Google, trenerzy, dyrektorzy szk i Orodek mog

  wywietli informacje, ktrymi chcieliby si podzieli ze sob lub z uczestnikami szkolenia.

  W takim przypadku, uyj oni tylko opcji View (Rys.7).

  Rysunek 7. Zdefiniowanie uytkownikw, z ktrymi chcemy dzieli si dokumentem oraz poziomu ich dostpu do tego dokumentu.

  W trakcie szkolenia, trenerzy i kursanci mog, za pomoc Google Docs, dzieli si

  wszystkimi informacjami, ktre uznaj za stosowne. Suy do tego opcja porozumiewania si

  Can comment (Rys. 8-9).

  Rysunek 8. Wybranie opcji dzielenia si dokumentem.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  6

  Rysunek 9. Porozumiewanie si poprzez komentarze midzy uytkownikami dokumentu.

  Pod koniec szkolenia, kursanci i trener oceniaj je. Jak? Za pomoc Google Docs,

  oczywicie!

  Przesyamy do kursantw drog mailow nowy link ze wskazaniem ostatecznego terminu

  rejestracji oceny, a poniewa odpowiedzi s anonimowe, dostp do tego linku ma rwnie

  trener, ktry prowadzi kurs. W ten sposb kursanci i trener mog sprawdzi statystyk

  wynikw.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  7

  Rysunek 10. Formularz oceny szkolenia dla uczestnikw cz grna.

  Po wypenieniu wszystkich pl, kursanci potwierdzaj opcj Submit, a odpowiedzi s

  automatycznie przesyane do Orodka.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  8

  Rysunek 11. Formularz oceny szkolenia dla uczestnikw cz dolna.

  Odpowiedzi przysane przez kadego z kursantw automatycznie tworz baz danych

  w arkuszu kalkulacyjnym, ktra przedstawia badanie statystyczne wynikw.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  9

  Rysunek 12. Arkusz kalkulacyjny z odpowiedziami uczestnikw szkolenia.

  Wybieramy opcj Show summary of responses, czyli Poka podsumowanie odpowiedzi

  (Rys. 13).

  Rysunek 13. Wybieranie podsumowania odpowiedzi.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  10

  Program automatycznie tworzy graficzn prezentacj wynikw (Rys. 14 - 16).

  Rysunek 14. Graficzna prezentacja statystyk cz grna.

  Rysunek 15. Graficzna prezentacja statystyk cz rodkowa.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  11

  Rysunek 16. Graficzna prezentacja statystyk cz dolna z wykresem liczby odpowiedzi.

  W oparciu o analiz wynikw ewaluacji, Orodek i trenerzy maj moliwo, poprzez

  informacj zwrotn, poprawienia jakoci usug.

  Dane statystyczne zebrane za pomoc Google Docs pozwalaj nam dowiedzie si, kiedy i ile

  odpowiedzi wpyno. Kiedy zblia si ostateczny termin, a mniej ni 90% uczestnikw

  szkolenia odpowiedziao na ankiet, Orodek wysya przypomnienie, aby uzyska minimalny

  procent odpowiedzi.

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

  w edukacji dorosych

  12

  Dane s drukowane i przechowywane w pliku dla kadego szkolenia. Do oceny kursantw

  przez trenera suy wysany przez nas kwestionariusz, rwnie wykonany przy wykorzystaniu

  Google Docs.

  Nasz Orodek bada nowe sposoby zastosowania dokumentw Google, aby polepszy

  i zastpi istniejce procedury. Przykadem takiego badania jest ocena organizacji wizyty

  roboczej w projekcie ITAAT w Portugalii. Jednym z aspektw, nad ktrym pracuje Orodek,

  jest moliwo dostpu do kwestionariuszy i arkuszy kalkulacyjnych Google Docs

  w smartfonach i tabletach.

  [email protected]

  Tumaczenie: ukasz Borychowski

  i Centro de Formao da Associao de Escolas de Albufeira, Lagoa e Silves jest jednym

  z szeciu orodkw doskonalenia nauczycieli w regionie Algarve. W Portugalii jest okoo 100

  takich orodkw. Mamy okoo 2000 nauczycieli i 500 czonkw obsugi. Podlegamy pod

  Ministerstwo Edukacji w Portugalii i Regionaln Dyrekcj do spraw Edukacji w Algarve.

  Nasze szkolenie obejmuje szczegowo wszystkie dyscypliny programw nauczania,

  jak rwnie elementy edukacyjne i technologiczne. Staramy si doskonali techniki

  stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w klasie, aby poprawi jako

  nauczania.