Za vse tiste, in poleti POLETJE V HRIBIH omogočajo le veljavne smučarske karte, žičniške...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Za vse tiste, in poleti POLETJE V HRIBIH omogočajo le veljavne smučarske karte, žičniške...

 • T E

  S T

  C E

  N T

  E R

  w w

  w .g

  er lit

  ze n.

  or g

  Sa m

  o 2

  km o

  d av

  to ce

  st ne

  ga r

  az ce

  pa

  Be lja

  k (V

  ill ac

  h) , i

  zv oz

  O so

  js ko

  je ze

  ro

  (O ss

  ia ch

  er S

  ee ).

  Sa m

  o 35

  k m

  o d

  le ta

  liš ča

  Ce

  lo ve

  c (K

  la ge

  nf ur

  t).

  Ge rli

  tz en

  A rri

  ac h

  A nn

  en he

  im /K

  an ze

  lb ah

  n

  Ka nz

  el hö

  he

  IT A

  L IE

  N S

  L O

  W E

  N IE

  N

  Kl ös

  te rle

  O ss

  ia ch

  e r S

  e e

  Tr e ffe

  n

  M ill

  st ä tte

  r S e e

  K la

  g e n fu

  rt/ G

  ra z/

  W ie

  n

  Sa lz

  b u rg

  / M

  ü n ch

  e n

  Sp itt

  a l/

  D ra

  u

  St . V

  e it

  Fe ld

  ki rc

  h e n

  K a ra

  w a n ke

  n a u to

  b a h n

  Sü d a u to

  b a h n

  Sü d a u to

  b a h n

  Ta u e rn

  a u to

  b a h n

  Ta u e rn

  a u to

  b a h n

  A b fa

  h rt

  V ill

  a ch

  / O

  ss ia

  ch e r S

  e e

  B o d e n sd

  o rf

  V ill

  a ch

  A 2

  A 2

  A1 1

  A 1 0

  F a a ke

  r S e e

  G ER

  LI TZ

  EN -K

  an ze

  lb ah

  n- To

  ur is

  ti k

  G es

  m bH

  & C

  o. K

  G , K

  an ze

  lp la

  tz 2

  , A -9

  52 0

  An ne

  nh ei

  m Te

  l. +4

  3 (0

  ) 4 2

  48 /2

  7 22

  , F ax

  : + 43

  (0 ) 4

  2 48

  /2 7

  22 -1

  5 W

  et te

  rt el

  ef on

  : + 43

  (0 ) 4

  2 48

  /2 7

  22 E-

  M ai

  l: offi

  c [email protected]

  ge rl

  itz en

  .c om

  , w w

  w .g

  er lit

  ze n.

  co m

  O BR

  A TO

  VA LN

  I Č A

  SI Zi

  m sk

  a se

  zo na

  2 01

  9/ 20

  20 :

  od s

  ob ot

  e, 7

  . d ec

  em br

  a 20

  19

  do p

  on ed

  el jk

  a, 1

  3. a

  pr ila

  2 02

  0

  Ka nz

  el ba

  hn : 0

  8. 15

  –1 7.

  00 *

  Kl ös

  te rl

  eb ah

  ne n:

  0 8.

  30 –1

  5. 50

  ob ra

  to va

  ln e

  ča se

  v se

  h dr

  ug ih

  s m

  uč iš

  č in

  v le

  čn ic

  n aj

  de te

  v z

  av ih

  ku „

  Ži čn

  ic e

  in

  vl eč

  ni ce

  “.

  Bl ag

  aj na

  d ol

  in sk

  e po

  st aj

  e Ka

  nz el

  ba hn

  o d

  8. 05

  do 1

  6. 45

  Pr ev

  ze m

  s ku

  pi ns

  ki h

  vo zo

  vn ic

  d o

  16 .0

  0!

  Bl ag

  aj na

  K lö

  st er

  le ba

  hn I

  od pr

  ta o

  d 8.

  30 d

  al je

  !

  Pr id

  rž uj

  em o

  si p

  ra vi

  ce d

  o sp

  re m

  em b

  za ra

  di

  vr em

  en sk

  ih r

  az m

  er !

  *Z ač

  et ek

  s ez

  on e

  do 2

  4. 1

  2. 2

  01 9,

  1 6.

  40 .

  A LP

  E 1

  .9 1

  1 m

  ki venomer iščejo nekaj posebnega:

  • 7.12.2019: Odprtje zimske sezone na Osojščici

  • 15. 12. 2019: BREZPLAČNO testiranje smuči smučarske šole & Gigasport v Arriach – Klösterle

  • 24. 12. 2019: Božični smučarski dan (za otroke brezplačno)

  • 13. 04. 2020: Zaključek sezone na Osojščici

  • Vsak dan v zimski sezoni: Šov medveda Bina v Deželi otrok in snežnih medvedov na srednji postaji / Kanzelhöhe, od 13.30 dalje

  • Vsak petek v zimski sezoni: Tekmovanje v smučanju in deskanju na snegu na Moserhang pri srednji postaji / Kanzelhöhe z merjenjem časa, s počastitvijo zmagovalcev in podelitvijo plaket; smučarska šola Osojščica/Gerlitzen, +43 (0) 4248/ 32 22

  • Družbeni mediji

  facebook.com/GerlitzenAlpe

  Instagram: #gerlitzenalpe

  www.gerlitzen.com

  1. Popusti 1a. Popust za otroke: za otroke, ki so rojeni med 2005 in 2013. Potrebno je dokazilo o datumu rojstva s sliko. Otroci, mlajši od 6 let, v spremstvu odrasle osebe oz. staršev lahko žičnice uporabljajo brezplačno, če sedijo na kolenih staršev in ne potrebujejo svojega sedeža ali vlečne kljuke. Vsi ostali otroci, mlajši od 6 let, potrebujejo karto „Bambini“. Informacije in izdaja vozovnic na blagajni. 1b. Popust za mladino: za otroke, ki so rojeni med 2001 in 2004. Potrebno je dokazilo o datumu rojstva s sliko. 1c. Popust za študente: velja ob predložitvi veljavne študentske izkaznice (s sliko) le za dnevne karte in za študente do dopolnjenega 27. leta (do vključno leta rojstva 1993). 1d. Popust za seniorje: letniki 1954 in starejši. Potrebno je dokazilo o datumu rojstva s sliko. 1e. Invalidi: od 60 % invalidnosti dalje velja otroška cena po veljavnem ceniku za dnevne in večdnevne karte (posamezne vožnje in karte na točke so izvzete). 2. Karte po izbiri so veljavne le v zimski sezoni 2019/20. 3. Dodatni dan: velja le enkratno za naslednji dan po 6-dnevni smučarski karti. 4. Podatkovne/smučarske karte: izdane kot karte brez dotika, za enkratno uporabo ali kot „Key Cards“ z večkratno uporabo. Pri karticah „Key Cards“ se k ceni karte prišteje še varščina v višini 5 evrov. Ob vračilu nepoškodovane kartice „Key-Card“ se varščina 5 evrov vrne. 5. Družinski popust: karta za 3. otroka brezplačna. Velja le ob predložitvi dokazila o družinskih članih in osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno, da je otrok, ki je rojen med 2005 in 2013, družinski član. 6. Povračilo: Povračilo smučarske karte je mogoče le v primeru športne nesreče ali bolezni in to izključno za poškodovane ali obolele osebe ob takojšnji vrnitvi smučarske karte na mesto izdaje. Povračilo se izplača v gotovini z odbitkom provizije za obdelavo v vrednosti 3 evrov. Za uporabljene dneve veljajo dnevi od izdaje smučarske karte do njene vrnitve. Če se karta vrne do 10. ure dopoldne, se ta dan ne šteje. Sprejme se izključno zdravniško potrdilo zdravnikov iz okraja Beljak ali Deželne bolnišnice in ga je v primeru povračila treba imeti s seboj. Za družinske člane, ki s poškodovancem predčasno odpotujejo, povračilo ni mogoče. Za sezonske karte veljajo posebni predpisi, ki so objavljeni med obvestili pri blagajnah. Slabo vreme, nevarnost plazov, nepredviden ali predčasen odhod, prekinitev obratovanja, vremensko ali obratno pogojene nastavitve posamezne naprave, zaprtje smučarskih prog, omejena kakovost prog zaradi novega snega, vzdrževanje naprav itd. ne predstavljajo znižanja cene, povračila ali podaljšanja izdane smučarske karte. Kupljenih dnevnih, poldnevnih ter študentskih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati povračilo kupnine. 7. Poldnevna karta: se lahko uporablja samo 1 dan. 8. Fotografi ranje: Z nakupom smučarske karte gost soglaša s fotografi ranjem in hrambo fotografi j na mestih izdaje in dostopnih mestih (vrtljivi križ). Ti podatki se uporabljajo za nadzor in preprečevanje zlorab smučarskih kart. 9. Splošna določila: Pravico do uporabe naših prog in naprav omogočajo le veljavne smučarske karte, žičniške karte in karte za turno smuko. Z nakupom smučarske karte, žičniške karte ali karte za turno smuko se gost strinja z našimi Splošnimi pogoji poslovanja in drugimi določili. Smučarske karte za več dni veljajo le za zaporedne dni. Potrjenih kart ne jemljemo nazaj. Za izgubljene in pozabljene smučarske karte nadomestila ni. Smučarske karte niso prenosljive in jih je treba znotraj kontrolnega območja brez poziva pokazati nadzornikom. Pregledovanje kart se izvaja s pomočjo čitalnika ali vizualnega kontrole (odvisno od namestitve naprave). Zloraba se kaznuje in ima za posledico takojšen odvzem karte, izločitev z žičniških naprav, izterjavo globe v višini 48,50 EUR ter dodatno plačilo dnevne vrednosti in uradno prijavo. Predpisi FIS veljajo za celotno smučišče in jih je treba upoštevati. Spoštovati je treba navodila in napotke žičničarjev in osebja na progah, reševalcev in varnostnikov na progah, saj neupoštevanje teh napotkov in hude kršitve predpisov FIS povzročijo odvzem smučarske karte in odstranitev. Hoja po progah je na celotnem smučišču prepovedana, razen na za to predvidenih označenih delih na levi strani smučišča„Klösterle Skiabfahrt“ (le za turne smučarje z veljavno izkaznico). Veljavne smučarske karte vam dajejo pravico do uporabe žičnic in sedežnic ter do smučanja po označenih progah med obratovalnim časom. Pogoji uporabe žičnic ter obratovalni časi žičnic in sedežnic ter prog so objavljeni na postaj