Z HAVO 5 - haarlemmermeerlyceum.nl havo 5.pdf · Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar...

24
Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018 - 2019 Z HAVO 5 Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand

Transcript of Z HAVO 5 - haarlemmermeerlyceum.nl havo 5.pdf · Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar...

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018 - 2019

Z HAVO 5

Solyvius College, locatie Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Nederlands

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsentm SE 1 11 boeken + ged.bundel + lit theorie

ToetsMondeling20 min

40SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: 11 boeken + gedichtenbundel + literatuurtheorie

Herkansing: Nee

tm SE 2 parlementair debat

ToetsMondeling1 lesuur

205 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: parlementair debat

Herkansing: Nee

ts SE 3 proefeindexamen

ToetsSchriftelijk180 min

10SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: proefeindexamen

Herkansing: Ja

ts SE 4 betoog of beschouwing (600w)

ToetsSchriftelijk180 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: betoog of beschouwing (600 w)

Herkansing: Ja

Herkansing

2

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Engels

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 twee literaire werken

ToetsSchriftelijk90 min

10SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: twee literaire werken

Herkansing: Ja

ts SE 2 literatuur

ToetsSchriftelijk90 min

15SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: één literaire werk

Herkansing: Ja

ts SE 3 schrijfvaardigheid ERK B1

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: schrijfvaardigheid ERK B1

Herkansing: Ja

tm SE 4 spreek- en gesprvaardigheid ERB B1+

ToetsMondeling20 min

25SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: spreek- en gespreksvaardigheid ERK B1+

Herkansing: Nee

tlui SE 5 kijk- luistervaardigheid CITO ERK B1

ToetsLuisteren90 min

25jan 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kijk- en luistervaardigheid CITO ERK B1

Herkansing: Ja

Herkansing

3

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:wiskunde A

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1

Praktische opdrachtSchriftelijk

5okt nov h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Praktische opdracht

Herkansing: Nee

ts SE 2

ToetsSchriftelijk120 min

10SE week juni h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H2, H5, H6 en H7

Herkansing: Ja

po SE 3 wiskunde dag nov

Praktische opdracht

hele dag10nov 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: wiskunde dag november

Herkansing: Nee

ts SE 4

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H6 en H10

Herkansing: Ja

ts SE 5

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H9 H11H1 par 2 en 3

Herkansing: Ja

ts SE 6

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week mrt h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H9, H10, H11 en H12

Herkansing: Ja

Herkansing

4

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:wiskunde B

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 - H4/H5/H6

ToetsSchriftelijk120 min

10SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H4, H5 en H6

Herkansing: Ja

ts SE 2 - H6/H7/H8

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H6, H7 en H8

Herkansing: Ja

po SE 3 - wiskunde dag nov

Praktische opdracht

hele dag10nov 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: wiskunde dag november

Herkansing: Nee

ts SE 4 - H7/H8/H9

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H7, H8 en H9

Herkansing: Ja

ts SE 5 - H9/H10/H11

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H9, H10 en H11

Herkansing: Ja

Herkansing

5

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:wiskunde D

InleidingVoor omschrijving domeinen zie examenblad.nl.

Ieder SE omvat domein A.Het zwaartepunt ligt op onderwerpen waar geen haakjes om staan.Voor SE4 / SE5 wordt in overleg met de kandidaat gekeken naar een programma dat aansluiting geeft op de vervolgopleiding (in overeenstemming met het examenprogramma).

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 - H1 t/m H6

ToetsSchriftelijk120 min

10SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 t/m H6

Herkansing: Ja

ts SE 2 - H4 t/m H8

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H4 t/m H8

Herkansing: Ja

po SE 3 keuze onderwerp

Praktische opdracht

3 lessen105 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: PO

Herkansing: Nee

ts SE 4 - H6 t/m H10

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H6 t/m H10

Herkansing: Ja

ts SE 5 - H8, H9, H11, H12

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H9, H10, H11, H12

Herkansing: Ja

Herkansing

6

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Frans

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 vocabulaire/grammatica

ToetsSchriftelijk60 min

20SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Zuidrandlijst F-N + Capita selecta sujets grammaticaux

Herkansing: Ja

tm SE 2 gespreksvaardigheid

MondelingMondeling30 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: gespreks- een spreekvaardigheid

Herkansing: Nee

tlui SE 3 luister- en kijkvaardigheid

ToetsLuisteren90 min

20jan 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: CITO Luister- en kijkvaardigheid

Herkansing: Ja

ts SE 4 schrijfvaardigheid

ToetsSchriftelijk90 min

20SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: informele en formele e-mails

Herkansing: Ja

ts lit SE 5 gelezen literatuur

ToetsSchriftelijk60 min

15SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: gelezen literatuur

Herkansing: Ja

Herkansing

7

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Duits

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 woordenboektoets

ToetsSchriftelijk90 min

10SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: woordenboektoets

Herkansing: Ja

ts SE 2 schrijfvaardigheid

ToetsSchriftelijk90 min

15SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: schrijfvaardigheid

Herkansing: Ja

ts SE 3 leesvaardigheid + idioom

ToetsSchriftelijk120 min

20SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: leesvaardigheid + idioom

Herkansing: Ja

tlui SE 4 kijk - en luistervaardigheid

ToetsLuisteren

20jan 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kijk- enluistervaardigheid

Herkansing: Ja

tm SE 5 mondeling (uitspraak/dialoog/gesprek)

ToetsMondeling25 min + 25 min

20SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: mondeling

Herkansing: Nee

ts lit SE 6 literatuur

ToetsSchriftelijk90 min

15SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: literatuur

Herkansing: Ja

Herkansing

8

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:natuurkunde

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: VaardighedenBewegingKrachtenTrillingen en cirkelbeweging

Herkansing: Ja

ts SE 2

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: ElektriciteitEnergieKeuzehoofdstuk: Technische automatisering

Herkansing: Ja

ts SE 3

ToetsSchriftelijk120 min

23SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Warmte en warmtetransportStralingMedische beeldvrormingEnergie en arbeid

Herkansing: Ja

ts SE 4

ToetsSchriftelijk120 min

23SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Trillingen GolvenCirkelbewegingZonnestelsel en heelalkeuzehoofdstuk: Menselijk lichaam of Aarde en klimaatHerkansing: Ja

ts SE 5

ToetsSchriftelijk120 min

24SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: BewegingKrachtenElasticiteitElektriciteitMomenten keuzehoofdstuk: Menselijk lichaam of Aarde en klimaat

Herkansing: Ja

po SE 6

Praktische opdrachtSchriftelijk

10havo 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Wetenschappelijk rapport

Herkansing: Nee

po SE 7

Praktische opdrachtSchriftelijk

10havo 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Wetenschappelijk rapport

Herkansing: Nee

Herkansing

9

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:scheikunde

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 H1 t/m H3

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 atoombouwH2 bindingstypenH3 rekenen aan reacties

Herkansing: Ja

ts SE 2 H3 t/m H6

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 rekenen aan reactiesH4 zoutenH5 koolstofverbindingenH6 reacties

Herkansing: Ja

ts SE 3 H1 t/m H7

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 atoombouwH2 bindingstypenH3 rekenen aan reactiesH4 zoutenH5 koolstofverbindingenH6 reactiesH7 zuren en basen

Herkansing: Ja

po SE 4 Redox / Zuur-base

Praktische opdracht

180 min20se week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Redox / Zuur-basete bestuderen stof wordt vooraf bekend gemaakt

Herkansing: Nee

ts SE 5 H1 t/m H11

ToetsSchriftelijk180 min

40SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 atoombouwH2 bindingstypenH3 rekenen aan reactiesH4 zoutenH5 koolstofverbindingenH6 reactiesH7 zuren en basenH8 redoxreactiesH9 polymerenH10 chemie van het levenH11 groenere industrie

Herkansing: Ja

Herkansing

10

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:biologie

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H 1H 2H 7 niet par 7.3H 8

Herkansing: Ja

po SE 2

Praktische opdracht

10mei 4 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: microscopie en wateronderzoek

Herkansing: Nee

ts SE 3

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 H 4 H 5 H 6 par 7.3

Herkansing: Ja

ts SE 4 H3/5/6/9/10

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 cellen (4h)H5 voeding + energie (4h)H6 voeding + vertering (4h)H9 erfelijkheidH10 evolutieHerkansing: Ja

po SE 5 DNA lab

Praktische opdracht

10jan 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: DNA lab

Herkansing: Nee

ts SE 6 H9/10/11/12

ToetsSchriftelijk120 min

20SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H9 erfelijkheid H10 evolutieH11 gezondheidH12 transport

Herkansing: Ja

ts SE 7 H11/12/13/14/2/8

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H11 gezondheidH12 transportH13 gaswisseling + uitscheidingH14 reagerenH2 soorten + relaties (4h)H8 ecosysteem + evenwicht (4h)

Herkansing: Ja

Herkansing

11

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:aardrijkskunde

InleidingDit jaar ga je examen doen. De leerstof die in het examen getoetst staan in de boeken van leerjaar 4 en 5. Omdat veel leerlingen de boeken van leerjaar 4 niet meer hebben staat in het 5 havo boek een herhaling. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt het lesboek uit jaar 4 herhaald. De vier domeinen zijn:Aarde- Hierin komen fysisch geografische onderwerpen aan bod zoals de opbouw van de aarde, verwering en erosie en het klimaat.Wereld- Gaat over de sociaal-geografische verschillen in de wereld, zoals op het gebied van bevolking, cultuur, arm/rijk. Ook het thema globalisering wordt in dit domein behandeld.Gebieden- Bij het domein gebieden wordt het theoretisch geleerde toegepast op een land of regio. In jullie boek is dat Indonesië.Leefomgeving- Behandelt steden in Nederland en gaat ook in de veelzijdige aspecten van rivieren en wateroverlast.

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 H1/2

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 wereld-wereldbeeldH2 aarde-klimaat

Herkansing: Ja

po SE 2

Praktische opdracht

10maart 4 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: eigen regio

Herkansing: Nee

ts SE 3 H3/4

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 leefomgeving-stedelijke gebiedenH4 leefomgeving-wateroverlast

Herkansing: Ja

ts SE 4 H1

ToetsSchriftelijk90 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H1 wereld-globalisering

Herkansing: Ja

ts SE 5 H2

ToetsSchriftelijk90 min

25SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H2 aarde-endogene en exogene processen

Herkansing: Ja

ts SE 6 H3/4/5/6

ToetsSchriftelijk90 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 gebieden-BrazilieH4 herhaling-wereldH5 herhaling-aardeH6 herhaling-leefomgeving

Herkansing: Ja

Herkansing12

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:geschiedenis

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 H1-5

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Memo H1-5

Herkansing: Ja

ts SE 2

ToetsSchriftelijk90 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Memo H5-9

Herkansing: Ja

ts SE 3

ToetsSchriftelijk90 min

35SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Memo H3-10

Herkansing: Ja

po SE 4 rechtsstaat en democratie

Praktische opdrachtSchriftelijk

10jan 5 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Rechtsstaat en democratieschriftelijk verslag

Herkansing: Nee

ts SE 5

ToetsSchriftelijk120 min

45SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: CE katern

Herkansing: Ja

Herkansing

13

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:economie

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jan 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: lesbrief Jong en Oud h 1 tm 7lesbrief rekonomie h 1 tm 3lesbrief crisis

Herkansing: Ja

po SE 2 exp dik belegd mbv Be Involved

Praktische opdracht

54h per2 op1dagMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: experiment "dik belegd" mbv be involved

Herkansing: Nee

ts SE 3

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: verdienen en uitgeven h 1 tm 4conjunctuur h1 en 2rekonomie h 1 tm 3jong en oud h 8 en h9

Herkansing: Ja

ts SE 4

ToetsSchriftelijk120 min

25SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: vervoer rekonomie h 4

Herkansing: Ja

ts SE 5

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week jan 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: jong en oud hfdst 3 tm 7europa

Herkansing: Ja

ts SE 6

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: verdienen en uitgevenvervoerconjunctuurmarkt en overheid

Herkansing: Ja

Herkansing

14

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:management & organisatie

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1

Praktische opdracht

15lesp 1 en 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: praktische opdracht organisatie en marketinggedeelte werkstuk en presentatie (telt 75%)gedeelte proefwerk over theorie h 4 tm 8 en 15 tm 18(telt 25%)

ook hfdst ondernemingsvormen bestuderen

Herkansing: Nee

ts SE 2

ToetsSchriftelijk120 min

5se week janMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H3 H9 H21

Herkansing: Ja

ts SE 3

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jun 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H 11 tm 14 H20 H24

Herkansing: Ja

ts SE 4

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week nov 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H20 t/m 25

Herkansing: Ja

po SE 5 bizzgame

Praktische opdracht

15H5 lesp2 1dagMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: bizzgame

Herkansing: Nee

ts SE 6

ToetsSchriftelijk120 min

30SE week mrt 5hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: H 33 t/m 38H9 t/m 11, 25 t/m 27

Herkansing: Ja

Herkansing

15

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:kunst beeldend

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1 A procesverslag

Praktische opdracht

54 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: A procesverslag

Herkansing: Nee

po SE 2 A praktijkwerk

Praktische opdracht

154 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: A praktijkwerk

Herkansing: Nee

po SE 3 B praktijkwerk

Praktische opdracht

104 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: praktijkwerk

Herkansing: Nee

po SE 4 C procesverslag

Praktische opdracht

54 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: C procesverslag

Herkansing: Nee

po SE 5 C praktijkwerk

Praktische opdracht

154 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: C praktijkwerk

Herkansing: Nee

ts SE 6 kua modernisme

ToetsSchriftelijk120 min

5SE week jan 4HMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: modernisme

Herkansing: Ja

po SE 7 kua massacultuur

ToetsSchriftelijk120

5seweek juni 4hMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: massacultuur

Herkansing: Ja

16

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:kunst beeldendpo SE 8 D praktijkwerk

Praktische opdracht

105 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: praktijkwerk

Herkansing: Nee

po SE 9 E procesverslag

Praktische opdracht

55 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: procesverslag

Herkansing: Nee

ts SE 10 E praktijkwerk

Praktische opdrachtSchriftelijk

155 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: praktijkwerk

Herkansing: Nee

ts SE 11 kua negentiende eeuw

ToetsSchriftelijk120

10seweek jan h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kua negentiende eeuw

Herkansing: Ja

Herkansing

17

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:kunst drama

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1teksttoneel / fysiek theater

Praktische opdracht

104 havo nov decMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: teksttoneel /fysiek theater

Herkansing: Nee

po SE 2 theater maken : spel

Praktische opdracht

104 havo maartMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: theater amekn: spel

Herkansing: Nee

ts SE 3 kua modernisme

ToetsSchriftelijk120

5sec week jan h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kua modernisme

Herkansing: Ja

ts SE 4 kua massacultuur

ToetsSchriftelijk120

5se week juni h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kua massacultuur

Herkansing: Ja

po SE 5 teksttoneel / fysiek theater

Praktische opdracht

20nov dec h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: teksttoneel fysiek theater

Herkansing: Nee

po theatermaken regie

Praktische opdracht

40maart h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: theatermaken: regie

Herkansing: Nee

ts kua negentiende eeuw

ToetsSchriftelijk120

10se week jan h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: kua negentiende eeuw

Herkansing: Ja

Herkansing

18

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Bewegen, Sport en Maatschappij

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1 bew reg, gezondheid, trainingsleer

ToetsSchriftelijk90 min

10se week juni h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Bewegen en regelen, gezondheid, trainingsleer

Herkansing: Ja

po SE 2 spel jaar 4

Praktische opdrachtSchriftelijk

15hele jaarMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: spel jaar 4, combinatieafsluitcijfers

Herkansing: Nee

ts SE 3 trainingsleer 2, voeding

ToetsSchriftelijk90 min

10se week nov H5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: trainingsleer 2 voeding

Herkansing: Ja

po SE 4 verslag trainen

Praktische opdrachtSchriftelijk

10dec H5 10 wekenMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: verslag trainen

Herkansing: Nee

ts SE5 Bewegen en maatschappij

ToetsSchriftelijk60 min

5se week jan H5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

po SE6 Verslag bewegen en regelen

Praktische opdrachtSchriftelijk6 weken

10febr h5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

ts SE7 bewegen en maatschappij 2

ToetsSchriftelijk90 min

10se week mrt H5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Ja

19

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:Bewegen, Sport en Maatschappijpo SE8 praktijk jaar 5

Praktische opdracht

hele jaar20april H5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

tm SE9 mondeling sportfolio

ToetsMondeling30 min

10april H5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Herkansing

20

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:culturele en kunstzinninge vorming

InleidingDit is de inleiding (van Nederkands)

SchoolexamensDit is de SE (van Nederkands)

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1 Blok A

Praktische opdrachtSchriftelijk

25sept nov h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Blok A

Herkansing: Nee

po SE 2 Blok B

Praktische opdrachtSchriftelijk

25nov jan h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Blok B

Herkansing: Nee

po SE 3 Blok C

Praktische opdrachtSchriftelijk

25jan apr h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Blok C

Herkansing: Nee

po SE 4 Blok D

Praktische opdrachtSchriftelijk

25apr jun h4Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: Blok D

Herkansing: Nee

ha SE 5 culturele activiteit 1

HandelingsdeelSchriftelijk

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: culturele activiteit 1

Herkansing: Nee

ha SE 6 culturele activiteit 2

HandelingsdeelSchriftelijk

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: culturele activiteit 2

Herkansing: Nee

ha SE 7 culturele activiteit 3

HandelingsdeelSchriftelijk

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: culturele activiteit 3

Herkansing: Nee

21

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:culturele en kunstzinninge vormingha SE 8 cuturele activiteit 4

HandelingsdeelSchriftelijk

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: culturele activiteit 4

Herkansing: Nee

ha SE 9 culturele activiteit 5

HandelingsdeelSchriftelijk

0Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: culturele activiteit 8

Herkansing: Nee

Herkansing

22

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:lichamelijke opvoeding

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsenpo SE 1

Praktische opdracht

hele jaar254 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: bewegen, bewegen en gezondheid

Herkansing: Nee

po SE 2

Praktische opdracht

hele jaar254 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: opdracht bewegen en regelen

Herkansing: Nee

ha Handelingsdeel - Bewegen gezondheid

Handelingsdeel

hele jaar0havo 4 en 5Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

po SE 3 - Bewegen en maatschappij

Praktische opdracht

hele jaar255 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

po SE 4 - Bewegen

Praktische opdracht

hele jaar255 havoMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof:

Herkansing: Nee

Herkansing

23

Programma van toetsing en afsluitingStudie: Z HAVO 5 Vak:maatschappijleer

Inleiding

Schoolexamens

Handelingsdelen

Toetsents SE 1

ToetsSchriftelijk90 min

40SE week nov 5HMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: introductie maatschappij en rechtsstaat

Herkansing: Ja

po SE 2

Praktische opdracht

20lesperiode 2Moment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: maatschappelijk probleem

Herkansing: Nee

ts SE 3

ToetsSchriftelijk90 min

40SE week mrt 5HMoment:

Wijze van toetsing:

Weegfactor:Tijdsduur:

Type toets:

Leerstof: politieke besluitvorming, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat

Herkansing: Ja

Herkansing

24