Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

34
Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008 z terenu działania nowosądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie

description

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008 z terenu działania nowosądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Page 1: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół

w roku 2008 z terenu działania nowosądeckiej Delegatury

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Page 2: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Sprawdzian w klasie szóstej w powiatach-średnie dotyczą wyników uczniów- stanin średni ( 5 ) dla uczniów : 25-28 punktówstanin średni dla szkół : 24,8-26,1

Page 3: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Sprawdzian w klasie szóstej w powiecie limanowskim-średnie dotyczą wyników uczniów- w kraju stanin średni ( 5 ) dla uczniów : 25-28 punktów

Page 4: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Egzamin gimnazjalny 2008 w powiatach podległych DelegaturzeCzęść matematyczno - przyrodnicza

Page 5: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Powiat limanowskiEgzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

śr. w Polsce – 27,07śr. w Małopolsce – 28, 20

Krajowy stanin średni (5) : od 23 do 29 punktów

Page 6: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Egzamin gimnazjalny - 2008w powiatach podległych DelegaturzeCzęść humanistyczna

Page 7: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Powiat limanowskiEgzamin gimnazjalny – część

humanistycznaśr. w Polsce – 30,75

śr. w Małopolsce – 32,16Krajowy stanin średni (5) : od 29 do 34

punktów

Page 8: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Miasto Limanowa - 2008

Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych

Wyniki egzaminów w gimnazjach

Page 9: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Skala staninowa

Page 10: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoły Podstawowe – Sprawdzian 2008Miasto Limanowa

Szkoła

Sprawdzian Sprawdzian

Liczba punktów

Stanin Małopolska Kraj

SP nr 1 27,5 6

26,71 25,8

SP nr 225,8 5

SP nr 328,1 7

SP nr 426,3 6

Page 11: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Egzaminy zewnętrzne w gimnazjach – 2008Miasto Limanowa

Szkoła

Część mat-przr Część humanistyczna

Liczba punktów

StaninLiczba

punktówStanin

Gimnazjum nr 1 33,8 8 36,7 8

Gimnazjum nr 226,1 5 30,8 5

Gimnazjum nr 328,1 6 31,9 6

Gimnazjum nr 424,0 4 29,3 4

Małopolska

Kraj28,2

27,1-

32,16

30,2-

Page 12: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoły Podstawowe - Limanowa

Wyniki sprawdzianów 2002 - 2008

Page 13: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoła Podstawowa nr 1

Page 14: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoła Podstawowa nr 2

Page 15: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoła Podstawowa nr 3

Page 16: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Szkoła Podstawowa nr 4

Page 17: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Wyniki egzaminu 2002 - 2008

Część matematyczno - przyrodnicza

Page 18: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 1

Page 19: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 2

Page 20: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 3

Page 21: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 4

Page 22: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Egzamin 2002 - 2008

Część humanistyczna

Page 23: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 1

Page 24: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 2

Page 25: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 3

Page 26: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Gimnazjum nr 4

Page 27: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Finaliści i Laureaci - 2008

SzkołaFinaliści i laureaci Laureaci

Liczba konkursów

Liczba uczniów

Liczba konkursów

Liczba uczniów

ZSS nr 1 16 G + 1 SP 9 G + 1 SP 5 G 4 G

ZSS nr 2 6 G + 2 SP 3 G + 2 SP 1 G + 1 SP 1 G + 1 SP

ZSS nr 3 8 G + 3 SP 4 G + 3 SP 3 G + 1 SP 2 G + 1 SP

ZSS nr 4 - - - -

Razem 30 G + 6 SP 16 G + 6 SP 9 G + 2 SP 7 G + 2 SP

Page 28: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Finaliści i Laureaci – wykaz przedmiotów

Kokurs – Wiem więcej – 6 fizyka – 1

informatyczny – 4 mat-przyr - 1

biblijny - 4 humanistyczny -1

geograficzny - 3

matematyczny -3

biologiczny - 3

losy żołnierza - 3

historyczny - 2

język polski - 2

chemia - 2

Page 29: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008

Koniec podsumowania

Dziękuję za uwagę

st. wiz. Marek Twaróg

Page 30: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008
Page 31: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008
Page 32: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008
Page 33: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008
Page 34: Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego szkół w roku 2008