Wymagania dla sieci NGA - cppc.gov.…cznik-8-Wymagania-dla-sieci-NGA...  Wymagania dla...

Click here to load reader

download Wymagania dla sieci NGA - cppc.gov.…cznik-8-Wymagania-dla-sieci-NGA...  Wymagania dla sieci NGA

of 38

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wymagania dla sieci NGA - cppc.gov.…cznik-8-Wymagania-dla-sieci-NGA...  Wymagania dla...

Wymagania dla sieci NGA POPC

Warszawa, sierpie 2015 r.

Wymagania dla sieci NGA POPC 2

SPIS TRECI

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ........................................................................................................................................... 9

1.1 Wymagania minimalne na przepustowo w Sieci POPC .................................................................................................. 9

1.1.1 Wymagania minimalne dla usug dostpu do Internetu w sieciach POPC ...................................................................... 9

1.1.2 Wymagania na przepustowo na segmencie od CPE do wza dostpowego ............................................................... 9

1.1.3 Wymagania na gwarancj przepustowoci na segmencie od wza dostpowego do punktu styku z Internetem IX .... 10

1.1.4 Wymagania na gwarancj przepustowoci na punkcie styku z dostawc usugi IP Transit .......................................... 10

1.2 Wymagania jakociowe dla usug w Sieci POPC ............................................................................................................... 10

1.3 Wymagania dla Sieci POPC ................................................................................................................................................ 11 1.3.1 Wymagania w zakresie topologii dla Sieci POPC ........................................................................................................ 11

1.3.2 Standardy, technologie i rozwizania wykluczone z zastosowania w Sieciach POPC .................................................. 11

1.3.3 Wymagania dla rozwiza hybrydowych w Sieci POPC ............................................................................................. 12

1.3.4 Wymagania minimalne dla PDU dla Usugi BSA ........................................................................................................ 12

1.4 Wymagania dla sposobu wykonania i nadmiarowoci infrastruktury w Sieci POPC .................................................... 13

1.4.1 Wymagania dla doziemnego Przycza telekomunikacyjnego ..................................................................................... 13

1.4.2 Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na Segmentach rozdzielczych .......................................................................... 13

1.4.3 Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na Segmentach magistralnych ......................................................................... 13

1.4.4 Wymagania dla Kanalizacji Kablowej na odcinkach wspdzielonych przez Segmenty magistralne i rozdzielcze...... 14

1.4.5 Wykorzystanie istniejcej infrastruktury ...................................................................................................................... 14

1.4.6 Wymagania dla Punktw Elastycznoci w Sieci POPC ................................................................................................ 14

1.4.7 Wymagania dla zasilania w energi elektryczn........................................................................................................... 15

1.4.8 Wymaganie dla zastosowania wkien jednomodowych .............................................................................................. 15

1.4.9 Wymaganie dla zastosowania rozwiza jednowknowych ........................................................................................ 15

1.4.10 Wymagania dla pocze wiatowodw ...................................................................................................................... 15

1.4.11 Wymagania na nadmiarowo okablowania wiatowodowego ................................................................................... 15

1.5 Wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych wzw dostpowych ................................................................. 16

1.6 Wymagania dla Urzdze telekomunikacyjnych aktywnych ........................................................................................... 16

2 ZASADY DOSTPU HURTOWEGO .................................................................................................................................... 16

2.1 Zasady Oglne ...................................................................................................................................................................... 16 2.1.1 Zakres dostpu hurtowego ............................................................................................................................................ 16

2.1.2 Zobowizania Stron ...................................................................................................................................................... 17

2.1.3 Odpowiedzialno Stron ............................................................................................................................................... 18

2.1.4 Oglne zasady dotyczce obowizywania Umowy ...................................................................................................... 18

2.1.5 System Komunikacyjny ................................................................................................................................................ 19

2.1.6 Informacje Oglne ........................................................................................................................................................ 19

2.1.7 Zamwienie na Usug ................................................................................................................................................. 21

2.1.8 Warunki techniczne i projekt techniczny ...................................................................................................................... 22

2.1.9 Przekazanie, zwrot oraz instalacja Infrastruktury ......................................................................................................... 22

2.1.10 Zasady budowy PPDU.................................................................................................................................................. 23

2.1.11 Kary umowne ............................................................................................................................................................... 24

2.1.12 Bonifikaty ..................................................................................................................................................................... 24

2.1.13 Reklamacje ................................................................................................................................................................... 25

2.1.14 Awarie .......................................................................................................................................................................... 25

2.1.15 Prace planowe............................................................................................................................................................... 26

2.1.16 Nadzr OSD ................................................................................................................................................................. 27

2.1.17 Parametry jakociowe Usug ........................................................................................................................................ 27

2.1.18 Warunki rozlicze ........................................................................................................................................................ 28

2.2 Opaty ................................................................................................................................................................................... 28

2.2.1 Usuga BSA .................................................................................................................................................................. 28

2.2.2 Usuga LLU .................................................................................................................................................................. 29

2.2.3 Dostp do Kanalizacji Kablowej .................................................................................................................................. 30

2.2.4 Dostp do Ciemnego wkna ........................................................................................................................................ 31

2.2.5 Uzasadnienie kosztowe................................................................................................................................................. 31

2.2.6 Usugi komplementarne ................................................................................................................................................ 31

2.2.7 Inne Usugi ................................................................................................................................................................... 32

2.2.8 Monitorowanie obowizkw kontroli cen .................................................................................................................... 32

2.2.9 Operator hurtowy ......................................................................................................................................................... 32

2.2.10 Elastyczno cenowa .................................................................................................................................................... 32

2.3 Usugi .................................