WOW presentatie algemeen

12
Conchita Lopez Vega eigenaar WOWmundo WOW! Happy employees = Happy Customers

Transcript of WOW presentatie algemeen

Page 1: WOW presentatie algemeen

WOW@Cash&Cards Conchita Lopez Vegaeigenaar WOWmundo

WOW!Happy employees = Happy Customers

Page 2: WOW presentatie algemeen

Voorstellen

Conchita Lopez Vega

Geboren te Bogota

Dochter van twee muzikanten

Moeder van 2 zonen

Passie voor dans en mensen

Eigenaar WOWmundo

Bereikbaar op 0622928803 [email protected]

2

Page 3: WOW presentatie algemeen

Ambitie WOWmundo

3

Waarde voor de mensen

Waa

rde

voo

rd

e o

rgan

isat

ie Happy employees=

Happy customers

Page 4: WOW presentatie algemeen

Strategie

4

Employee Centricity

Uniek

Talenten

Leider-schap

Betrokken-

heid

KPI’s

Passie

Plezier

Diversiteit

De kracht van cultuur

Page 5: WOW presentatie algemeen

Cultuur als strategie

5

• Mensen zijn onderscheidende factor

• Inspirerende heldere visie draagt bij aan commitment en productiviteit

• Klantgerichtheid begint bij positieve aandacht voor de medewerkers

• Benut de talenten van de medewerkers (iedereen heeft talent)

• Diversiteit is een must in de veranderende samenstelling van de populatie

• Happy employees zorgen voor kostenbesparing

• Happy employees zorgen voor happy customers

• Happy customers zorgen voor waarde creatie voor de organisatie

• Investering in de medewerkers is investering in de organisatie (waarde

creatie)

• Veranderingen middels de Waterlelie aanpak zorgt voor duurzame verandering

waarin excelleren haalbaar is.

• Werken vanuit ambitie i.p.v urgentie of probleemstelling

Page 6: WOW presentatie algemeen

Doelstelling

6

Page 7: WOW presentatie algemeen

7

Leiderschap Klantgerichtheid

Manager’s Toolkit ter ondersteuning bij het realiseren van de 2 ambities

KPI’sManager

focusitemsKenmerken in het werk

KPI’sMdw’er

Focusitems Kenmerken in het werk

Onderscheidende Mdw’er beleving Onderscheidende Klantbeleving

Medewerker Centraal

Momenten van de

waarheid voor de

medewerker

FocusitemsKlant

Centraal

Momenten van de

waarheid voor klanten

Focusitems

Leidinggevenden Medewerkers

Mensen

IIntegraal

Page 8: WOW presentatie algemeen

Aanpak

8

zaaien

succes

bloei

excelleren

Tijd

Du

urz

ame

vera

nd

eri

ng

• zaaien en het ideetoetsten op draagvlakbinnen verschillende lagen.• met de voeten in de modder•Tijd nemen en geven omte zaaien

• klein beginnen. De eersteknop is een succes.• ambassadeurs zoeken en samen optrekken•Voeding blijft belangrijk•Ruimte geven voorverandering.

• de eerste resultaten zijnzichtbaar en voelbaar•Op zoek naar meervoeding en draagvlak door verschillende lagen.•Interesse van andereafdelingen is gewekt•Wortels zijn stevig en er is ruimte voor groei

• de verandering heeftruimte gekregen om teaarden en groeien•Stevige verankering in de organisatie•organisatie gaatzelfstandig door met het verankeren van de verandering in de DNA

Page 9: WOW presentatie algemeen

Vaste onderdelen

9

• Positieve aandacht

• Positieve benadering

• Kickoff middels een summit (0-meting)

• Talenten Analyse (DISC)

• Individuele coachings gesprekken

• Teamsessies

• Interventies

• WOWfoto

• Fun

Page 10: WOW presentatie algemeen

Wat is WOW?

10

Page 11: WOW presentatie algemeen

Resultaten

11

• Medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid.

• WOW is onderdeel geworden van de business as usual

• Voelbaar meer plezier en positieve energie op de werkvloer

• Leidinggevenden zetten de tijd effectiever in

• Klanten zijn positief verrast over de nieuwe benadering

• Verhoging potentiele leads.

• Medewerkers zijn ambassadeurs

• Ontvangen vaker en meer complimenten van klanten en collega’s

Page 12: WOW presentatie algemeen

Starten met WOW

• Wat is de WOW van uw afdeling, bedrijf?

• Wat is de meest recente WOW ervaring en waardoor?

• Wat was de meest recente WOW ervaring die u gegeven heeft?

• Wat heeft u nodig om WOW ervaringen te geven?

• Kiest u vandaag voor WOW?

12