Workshop natuurbeleving met ouderen: presentatie

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  722
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Presentatie van een Leaderproject van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 2010-2012, op de ANNET netwerkdag op 26/11/2011

Transcript of Workshop natuurbeleving met ouderen: presentatie

 • 1. Natuurbeleving met ouderen Herinneringen aan leven op het platteland Een Leaderproject van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 2010-2012

2. 3.

 • partners
 • Leader Vlaamse Ardennen:Europees subsidiringsprogramma voor plattelandsontwikkeling
 • Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen:organisatie die zich inzet voor de natuurlijke troeven van de streek; recreatie, landbouw, landschap, educatie, natuur.
 • Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender:regionale volkshogeschool die niet-formele vorming aanbiedt, bekendmaakt en toegankelijk maakt voor de inwoners van de regio .

4. Nature for Care Care for Nature

 • Internationaal project: 5 landen
  • Belgi, Nederland, Engeland, Tsjechi, Bulgarije en Hongarije
 • 2011 2012
 • Natuurbeleving
 • Sociale cohesie
 • Intergenerationeel leren

5.

 • aanleiding en startdag
 • initile contacten RLVA, Leader, rusthuis Roborst, Vormingplus, andere rusthuizen
 • aanvraag project
 • lancering / startdag: rusthuis Roborst, pers uitgenodigd, brainstorm met medewerkers rusthuizen, kennis over de bewoners, SWOT

6.

 • doelstellingen van het project
 • contact tussen bewoners en natuur stimuleren,
 • herinneringen ophalen,
 • kennis en weetjes over de natuurverzamelen en uitwisselen (immaterieel erfgoed),
 • ontwikkelen van een educatief pakket,
 • de aanleg van een natuurbelevingtuin begeleiden.

7.

 • Beoogde resultaten (2012)
 • studiedag over natuurbeleving met ouderen
 • een natuurbelevingskoffer
 • een publicatie met tekst en tekeningen

8.

 • samenwerking
 • 5 rusthuizen in de Vlaamse Ardennen
  • Home Sint-Petrus, Kruishoutem
  • Home Vijvens, Huise, Zingem
  • Haagwinde WZC, Maarke-Kerkem , Maarkedal
  • Huize Roborst, Roborst , Zwalm
  • Sint-Franciscus, Kwaremont, Kluisbergen
 • per seizoen n natuurbelevingsactiviteit
 • gedurende twee jaar
 • begeleid door RLVA en Vormingplus
 • (Griet Dewitte, Sonja Focketyn, Jos Gyssels)

9. Home Sint-Petrus Haagwinde WZC Huize Roborst Sint-Franciscus Home Vijvens 10.

 • externe begeleiding
 • Een groep externe deskundigen begeleidt het project:
 • C.A.G.,
 • P.E.C. de Kaaihoeve,
 • N.E.C. De Helix,
 • Tapisplein,
 • Joke Willaert,
 • vrijwilligers

11.

 • drie vormingsdagen
 • met medewerkers van de rusthuizen en vrijwilligers
 • over natuurbeleving met ouderen, begeleid door Herman de Jongh van Veldwerk NL(tastbaar materiaal, zintuigen, weerstanden, grenzen verleggen)
 • over reminiscentie, begeleid door Joke Willaert van de Arteveldehogeschool Gent(kleine groepjes, herinneringen ontloken, aandacht en gerichte vraagstelling)
 • Studie-uitstap belevingstuinen (Zeeland en Kaprijke)

12. 13. 14. 15.

 • verloop van het project
 • 2010: startdag, 4 activiteiten in de 5 rusthuizen, evaluatie en bijsturing
 • 2011: opnieuw 4 activiteiten, 1 in samenwerking met een schoolklas
 • 2012: winteractiviteit i.s.m. klas; evaluatie, publicatie (tekeningen & tekst), continuteit (studiedag, koffer)

16.

 • concreet verloop
 • voorbereiding door RLVA en Vormingplus; brainstorm, programma, informatie, data vastleggen
 • briefing met alle medewerkers en vrijwilligers in telkens ander rusthuis; evaluatie vorige activiteit, fotomateriaal, nieuw programma voorstellen, stand en uitnodiging, afspraken over notities, taken voor de rusthuizen
 • de activiteit zelf; binnen of buiten
 • Nadien: verslag, fiches, oogst aan herinneringen, evaluaties

17.

 • leerproces
 • Evolutie in planning, aanpak
 • Samenwerking: grenzen verkennen
 • Uitwisseling tussen:
  • rusthuizen
  • landen
 • Dynamiek die op gang gebracht wordt binnen rusthuizen

18.

 • inhoud activiteiten
 • lente:zaadgidsen, voeldozen met groenten, tuinmateriaal, loeppotjes met zaden, zaaien en planten, zaaikalender, spreuken, de maand mei, liedje
 • zomer:insecten en planten, de vijfzintuigenwandeling, kruiden en -thee
 • herfst:versje, opgezette dieren, voeldozen met vruchten, bomenpuzzel, smaakpanel, internet, spreuken, lied.
 • Winter:vogels, voederen, vuur, warm-koud, sporen,

19. enkele voorbeelden 20. Vast stramien

 • Activiteiten zonder kinderen:
 • Persoonlijke uitnodiging, verwelkoming, namen (badge)
 • Buiten als het kan = meerwaarde
 • Activiteiten die zintuigen prikkelen

21. Vast stramien

 • oude en vertrouwde inhoud maar telkens ook minimum n nieuw/exotisch/onbekend element (bv. zaden: ook soja).
 • Versje (begin) lied (einde)
 • Gezamenlijk gedeelte: dialoog naar aanleiding van concrete voorwerpen

22. Vast stramien

 • Kleine groepen:
  • matching, voelen, raden, puzzelen, quiz, beoordelen
  • Herinneringen ophalen: gewoontes, dialectwoorden, weetjes, anekdotes, bijgeloof,

23. het onthaal 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

 • Activiteiten met kinderen:
 • Scholen aanspreken
 • Briefing metleerkrachten/verzorgers/vrijwilligers
 • Infolesje voor kinderen
 • Persoonlijke uitnodiging bewoners, verwelkoming, namen (badge)

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Continuteit van het project

 • Na 2012
 • Wat?
 • Uitlenen koffer + handleidingsmap
 • Vormingen
 • Waar?(nog te contacteren)
 • NEC De Helix(Vlaamse overheid) ?
 • PEC De Kaaihoeve (Prov. O-Vl.) ?

39.

 • informatie
 • www.leadervlaamseardennen.be
 • www.rlva.be
 • www.vormingplusvlad.be
 • www.veldwerknederland.nl
 • [email_address]
 • [email_address]
 • [email_address]