Worcester Standard Edition 20.10.11.pdf

download Worcester Standard Edition 20.10.11.pdf

of 23

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  307
 • download

  16

Embed Size (px)

description

Worcester Standard Edition 20.10.11.pdf

Transcript of Worcester Standard Edition 20.10.11.pdf

 • DONDERDAG 20 OKTOBER 2011 PRYS: R4.50

 • 2 STANDARD 20 OKTOBER 2011 NUUS

  Forgiveness helps, says bomb victimHILDERINE SCHRDER

  FOR thirteen years she could not forgive the menwho changed her life irrevocably in a matter ofseconds. Until she came face to face with oneof the men who destroyed the lives of manyWorcester residents on that fateful day on December24, 1996.When I sawhim, Iwas surprised to seeayoung

  boy, says Ms Olga Macingwane (52) about Stefaans Coetzee, the Shoprite bomber who greetedher 13 years after the attack which claimed fourlives and left at least 65 people injured.Up until the day Olga, a victim of this attack

  who still lives inZweletemba, travelled to the Pre

  toria Central Prison to meet Coetzee, she had notbeen able to forgive the man who had caused herso much pain.It was only when he told her his side of the

  story, Olga says, that she started feeling sorry forhim and with that forgiveness also followed. Irealised hewas only usedbyApartheid, she adds.Coetzee, alongwith Cliffie Barnard andKoper

  Myburgh,was foundguiltyofplanting twobombsat Shoprite. He was only 18 at the time.Olga was busy paying for groceries she had

  just purchased when a pipe bomb exploded closeto her and she fell. The last thing she saw washer swollen legs. Then everythingwent black. Shelater woke up in hospital.

  Olga was one of many people who attendeda Peace Table hosted by the Worcester Hope andReconciliationMovement at theCumberlandHotel last Thursday (October, 13). It was a marvellous experience, Olga beams. I was so happyto be there. Some 300 people attended the event.She doesnt blame other victims who have not

  yet been able to forgive the bombers, Olga says.Yet, she adds, forgiving the men does help. Itslike a load has been lifted off my shoulders.She also believes the time has come to allow

  Coetzee and the other bombers their freedom. Itis time to put the past behind us. Ive told Stefaansthat he should comeworkwithme if he gets released. Together we can help many people.

  Empilisweni Clinicrobbed of roofplatesLAURENTIA ROBERTSONFOR the second time in as many weeksthe Empilisweni Clinic in Zweletembahas been vandalised.Corrugated iron plates on the newly

  erected roof between the clinic andZozzo building, as well as an area usedfor TB testing, have been stolen.The Zozzo building, a mobile unit

  with several rooms and a waiting area,has beendonated to the clinic to be usedas an extention of the clinic building,which has become too small for the increasing patient numbers. The officialopening of this building had been setfor the next twoweeks, though it is already in use.To improve the service given to pa

  tients, the clinic built the roof to protectagainst the elements. Now, due to procedures that must be followed within

  government structures, patientswill have to brave the summers beating raysfor the next three to four months it willtake to replace the plates.Engelbrecht adds that the incident

  has also effect the general security oftheclinic.Asecurity company will nowhave to be employed to guard the premises at night and ensure that such incidents do not occur in future.Another area of the clinic building,

  where sputum sampling for TB testingis conducted, was also stripped of roofplates about two weeks ago.The exact cost of replacing the stolen

  items is yet to be determined.Capt. Mzikayise Moloi, spokesper

  son for theWorcesterpolice, confirmedthat the incident has been reported tothe police. Anyone with information iswelcome to contact the police inZweletemba.

  Sister Elsie Engelbrecht, manager of the Empilisweni Clinic in Zweletemba, says that it will take up to four months to replace the roofthat was meant to protect patients from the elements while waitingfor a consultation. Photo: LaurentiaRobertson

  Landbou onder oHILDERINE SCHRDER

  BOEREwat hulle aan die mishandeling van hul werkers skuldig maak,kan verwag om hulle nie net in diegereg vas te loop nie, maar ook dieWesKaapsepremier enminister vanlandbou.

  Dt was die duidelike waarskuwingwat verlede Dinsdag (18 Oktober) deurbeide me. Helen Zille en min. Gerritvan Rensburg aan belanghebbendes indie landboubedryf gerig is tydens n kabinetsvergadering met die landbousektor.Hul waarskuwing het gevolg op me

  diaberigte van mishandeling van plaaswerkers, asook insette van sommigevan die gaste by die vergadering. BeideZille en Van Rensburg het ges n onlangse verslag van Human RightsWatch (HRW), wat erg krities oor dielewensomstandighede van WesKaapse plaaswerkers was, het die beeld vanlandbou erg geknou.Verskeie kwessies is tydens di ver

  gadering tussen die WesKaapse kabinet en die landbousektor aangespreek.Ander ministers by di geleentheid

  sluit mnre. Donald Grant (onderwys),

  Theuns Botha (gesondheid), AntonBredell (plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning),Ivan Meyer (kultuursake en sport) enBonginkosi Madikizela (menslike nedersettings) in.Die verskaffing van behuising aan

  plaaswerkers is een van die kwessieswat veral aandag geniet het.Madikizela het onder meer die be

  langrikheid daarvan onderstreep datplaaswerkers ook seker maak dat hulleby hul munisipaliteite registreer vir behuisingsbystand. Uiteindelik, het hyookges, is behuising aan plaaswerkersdie verantwoordelikheid van die regering.Ander uitdagings in die landboube

  dryf wat uitgelig is, sluit in volgriepwat die volstruisbedryf lamgel het enskade weens droogte en oorstromings.Insette is ook deur Agri WesKaap,

  United South African Agricultural Association, Nasionale Plaaswerkersunieen die Prestige Plaaswerkersforum,asook ander gaste, gelewer. Punte vankommer wat genoem is, sluit in:

  . Kabeldiefstal en diemoontlikheiddat gesteelde Telkomkabels in die toekoms dalk nie vervang gaan word nie.

  . Dieontwikkelingenopbouingvan

  landelike skole, veral met betrekkingtot die vestiging van biblioteke en inligtingsentrums, asook vervoerkwessies.

  . Tydens sy spreekbeurt het mnr.Cornie Swart, president van Agri WesKaap, gevra dat die WesKaapse regering perspektief en realisme na die debat rondom grondhervorming moetbring. Swart het verwys na n groenskrif vir grondhervorming wat onlangsuitgelek het. Dit maak mense bang,het hy ges.Goeie nuuswat ondermeermet gaste

  gedeel is, is dat die provinsiale regeringsy steun aan die Kaapse stadsraad toeges het in sy stryd om die SuidAfrikaanse padagentskap se planne vir dieN1N2Wynlandtolroete te stuit.Brandbestryding in die provinsie het

  ook n hupstoot gekry met die aantalbrandbestrydingsvliegtuie wat van 12na 24 vermeerder het. Volgens Bredell,wat di goeie nuus gedeel het, is dielugbystand se reaksietyd ookverkort nan uur vanaf die ontstaan van n brand.Van Rensburg het die dag se verrig

  tinge afgesluit met n belofte dat dielandboudepartement alles in sy vermosal doen om boere by te staan. Ek salmy hande stompies vir u werk, het hyges.

  Die WesKaapse premier, me.Helen Zille, en die minister van landbou, mnr. Gerrit van Rensburg, wasonderdieWesKaapsekabinetsledewatDinsdag (18Oktober)metbelanghebbendes indie landbousektorvergader het. Fotos Hilderine Schrder

 • NUUS STANDARD 20 OKTOBER 2011 3

  en om dit te vier bring ons Die Groot 5 na The Golden Valley Casino.Vanaf Oktober tot Desember kan jy 5 van Suid-Afrika se top sterre ervaar:

  Hennie Jacobs (Diederick van 7de Laan) - 29 OktoberEmo Adams - 25 NovemberZak & Vaatjie - 26 NovemberThe X-Tremes - 27 November

  Lloyd Cele (SA Idols 2010) - 31 DesemberN1 Hoofweg, Worcester. Telefoon: 023 348 7200

  THE GOLDEN VALLEY CASINO ONDERSTEUN VERANTWOORDELIKE DOBBEL. DOBBEL

  SLEGS VIR PERSONE 18 JAAR EN OUER. WENNERS WEET WANNEER OM OP TE HOU.

  NASIONALE PROGRAM VIR VERANTWOORDELIKE DOBBEL TOLVRYE BERADINGSLYN

  0800 006 008. SUN INTERNATIONAL CASINOS IS GELISENSIEERDE CASINOS.

  DIS ONS 5DIS ONS 5DIS ONS 5DEDEDE VERJAARSDAG VERJAARSDAG VERJAARSDAGDE VERJAARSDAGDEDEDE VERJAARSDAGDE VERJAARSDAGDE VERJAARSDAGDEDEDE VERJAARSDAGDE

  Lloyd Cele (SA Idols 2010) - 31 DesemberN1 Hoofweg, Worcester. Telefoon: 023 348 7200

  goldenvalleyinfo@za.suninternational.com www.suninternational.com

  OGILVY CAPE TOWN 46610/A

  Vat hande in die naam van vredeLOMEE VAN DER MERWE

  OM vrede na te streef, moet die gemeenskap hande neem.

  Dt was een van die oorhoofse temaswat tussen tafels bespreek is tydens dieVredestafel wat deur die WorcesterHoop en Versoeningsproses verledeDonderdag by die Cumberland Hotelaangebied is.Die tema van die aand was God se

  droom vir Worcester.Die Worcester Hoop en Versoe

  ningsproses is n inisiatief van n groepWorcesterinwoners van verskillende

  sektore in die gemeenskap, wat dieBreedevallei Munisipaliteit en KaapseWynlandDistriksmunisipaliteit insluit.Di gemeenskapsgedrewe inisiatief

  is gestig om die destydse slagoffers vandie 1996bomaanval van Oukersaandby die Shopritewinkelsentrun in Porterstraat te help. Die inisiatief bepleitook sosiale geregtigheid, ontwikkeling,vrede, versoening en transformasie indie Breedevallei.Die inisiatief is reeds betrokke by n

  herwinningsprojek, Beiroplas, wat indie Breedevallei bestuur word.By die geleentheid het die uitvoeren

  de burgemeester van die Breedevallei

  Munisipaliteit, rdl. Basil Kivedo, beklemtoon dat dinge in die verlede ons,as gemeenskap uitmekaar gestoot het.Taal, ras en kultuurgrense moet ookoorbrug word.Hy het ook genoem dat die raad nie

  meer langer kan bekostig om onbetrokke te wees nie. Ons diverse gemeenskap moet in eenheid gebring word!Die gaste by die geleentheid was

  sleutelpersone in hul invloedsfeer opWorcester.Volgens Kivedo is rentmeesterskap

  ook n beginsel wat algaande verloregeraak het. Hy s ons moet mekaar selaste begin dra.

  Dr.DeonSnyman, hoofvanTheRestitution Foundation i