Woord en Daad Daadkracht #2

download Woord en Daad Daadkracht #2

of 8

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Woord en Daad Daadkracht #2

Transcript of Woord en Daad Daadkracht #2

 • www.woordendaad.nl

  daadKRACHT

  WeemoedEnige tijd geleden las ik een interview met een

  succesvolle ondernemer. Hij was goed in zijn

  vak, bouwde een groot bedrijf op, verkocht

  dit en startte een nieuw bedrijf. Wat is de

  grootste leerervaring? wilde de interviewer

  weten. Ik ben ondernemer en geen manager,

  was zijn antwoord. Geregeld kom ikzelf

  ook ondernemers tegen die met weemoed

  terugdenken aan de goede oude tijd toen ze

  nog echt bezig waren met hun vak.

  Niet alle mensen die een vak leren, worden

  ondernemer. Het opleidingscentrum OVG-

  Genemuiden bijvoorbeeld leidt jongeren op

  tot timmerman, metselaar of tegelzetter

  die aan de slag gaan bij bouwbedrijven uit

  de omgeving. Hier, maar ook in Ethiopi

  is behoefte aan vaklui. Woord en Daads

  partnerorganisatie MKCRDA leert kansar-

  men een vak dat aansluit bij de behoeften

  daar. En zij die ondernemersgeest bezitten,

  worden gestimuleerd een eigen bedrijf te

  starten. In deze Daadkracht leest u hoe

  Genemuider ondernemers en Mathewos

  Belissa van MKCRDA met elkaar in gesprek

  gaan over beroepsonderwijs. Verder in dit

  nummer onder andere: Talenten ontwikkelen

  en een vak leren is ook nog eens een Bijbelse

  opdracht, aldus Pukuta Mwanza uit Zambia.

  Veel leesplezier!

  Gideon Davidse | Hoofd unit Bedrijven

  JOhN aLeXaNDeR,eeN VaKmaN met PaSSIe!

  Vaktrainingen: belangrijk in Ethiopi

  en GenemuidenPaGINa 2

  werk en zelfredzaamheid

  PaGINa 5

  Ondernemers mee op werkbezoek

  PaGINa 6

  COLUMN

  ONDERNEMEN DOORGEVEN

  John is drie als zijn vader bij zijn

  moeder wegloopt. Na drie maanden

  vertrekt moeder ook. Ze laat haar

  zoontje alleen achter. De buurvrouw

  vindt John en neemt hem mee. Johns

  vader en moeder keren niet meer terug.

  Na anderhalf jaar is John te veel in het

  gezin van de buurvrouw. Ze brengt hem

  naar het huis waar de gezinnen van zijn

  zeven stiefbroers samenwonen.

  John: Ik kende ze niet en voelde me

  onveilig. Het was vaak ruzie. En

  schoonzus zorgde goed voor me en nam

  mij mee naar de kerk. Op mijn twaalfde

  stapte ik de zwarte bladzijde van mijn

  levensboek binnen. Ik werd verkracht

  door een van mijn broers. Verscheurd

  en verdrietig vluchtte ik naar mijn beste

  schoolvriend Junior. Zijn familie wilde

  tijdelijk voor me zorgen. Ik had die tijd

  ook contact met mijn nicht Christina.

  Ze is christen en naaister. Ik sprak veel

  met haar. Ze bracht me de liefde voor

  het kleermakersvak bij. Met succes.

  In een reclamefolder las ik over de

  christelijke vakschool van CDA, waar je

  tegen lage kosten het kleermakersvak

  kon leren. Ik begon eraan, maar na een

  paar maanden liet Juniors familie mij

  vriendelijk weten dat ik voor mijzelf

  moest zorgen. Geld had ik niet. Ik moest

  mijn opleiding stoppen. Ik kon niet

  anders dan teruggaan naar het huis van

  mijn stiefbroers. Ik was bang. Gelukkig

  viel het mee. Ik kreeg een gratis kamer

  maar moest zelf koken. Ik spaarde die

  tijd geld en besloot naar de vakschool

  terug te gaan.

  Binnen een jaar had ik mijn diploma

  op zak! Nu werk ik in een naaiatelier.

  Samen met mijn collega Jenifer naai ik

  schorten, EHBO-tasjes en mitellas. Een

  droombaan! Hoewel een eigen zaak

  zou nog mooier zijn. Maar daarvoor

  moet ik eerst werken en in deeltijd

  doorleren. Ik zie een mooie toekomst.

  En ding in mijn leven is onveranderd:

  Gods trouw. Hij is mijn Vader, mijn

  Vriend en mijn Alles. Veel mensen

  lieten me in de steek. Hij nooit.

  INHOUD

  nummer 2 | september 2012Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

  John Alexander (19), een enthousiaste kleermakersvakman. zijn baas kan op hem rekenen. En omgekeerd. Vertrouwen is het sleutelwoord. Iets wat de Colombiaanse John in zijn jeugd heeft gemist. Juist daarom schat hij het nu op waarde. (Tekst: Rina Molenaar)

  www.twitter.com/woordendaad#wdondernemers

  meer weten over john of zijn

  CoLLega jenifer? ga naar

  www.woordendaad.nL/ondernemers

  partnerorganisatie Cda

  CDA (Corporacin Dios es Amor,

  Corporatie God is Liefde) werkt al

  meer dan 15 jaar met Woord en

  Daad samen. CDA wil bijdragen aan

  het verminderen van de armoede in

  Colombia via verschillende program-

  mas waarin talent, bekwaamheid en

  verantwoordelijkheid samengaan

  met ontwikkeling.

  bijdrage woord en daad

  2011 CoLombia:

  Basisvoorzieningen: 135.393

  Onderwijs: 1.837.222

  Vakonderwijs en

  arbeidsbemiddeling: 401.400

  Bedrijfsontwikkeling: 82.358

  Capaciteitsopbouw: 30.974

  tOtaaL: 2.487.347

  www.twitter.com/rinamolenaar

  Woord en Daad Daadkracht 2-2012 DEF.indd 1 06-09-12 11:02

 • 2 | DAADKRACHT 2 | JAARGANG 12 | SEPTEMBER 2012

  Vakonderwijs is belangrijk. Daarom

  sloegen in Genemuiden negen bouw-

  bedrijven in 1983 de handen ineen en

  begonnen een regionaal opleidingscen-

  trum: OVG Genemuiden. H. Pleijsier en

  B. van der Steeg beiden leden van het

  OVG-bestuur en Business Platformlid:

  Het aantal goede vaklui nam af, ook de

  kwaliteit van het bouwonderwijs schoot

  tekort. Doel van het OVG: bedrijven te

  voorzien van voldoende goed opgeleide

  vaklieden. Centraal hierin staat het

  opleiden van met name jonge leerlingen

  tot gecertificeerde werknemers met een opleiding mbo timmeren, metselen

  en tegelzetten. Het OVG treedt hierbij

  op als werkgever en biedt de leerlingen

  een leer- en werkgarantie tijdens de

  opleiding. OVG Genemuiden heeft op

  dit moment 62 jongens in dienst, zegt

  directeur F. Buitenhuis. Nog steeds is

  het opleidingscentrum van groot belang

  voor de bouwsector.

  Leemte opvuLLen

  In de werkloods van OVG staan moderne

  machines waarmee de jongens trappen,

  kozijnen en meubels kunnen maken. De

  directeur van de Ethiopische ontwikke-

  lingsorganisatie MKC-RDA, Matthewos

  Belissa, krijgt tekst en uitleg bij de

  projecten in uitvoering. In een kantoortje

  achter glas heeft de leermeester zicht

  op iedereen die aan het werk is. Met een

  grote rode knop, die pontificaal boven het bureau hangt, kan hij in noodgevallen met

  n druk alle machines uitschakelen.

  In Ethiopi is vakonderwijs minstens zo

  belangrijk als in Genemuiden. Belissa:

  Onderwijs is van levensbelang. De

  Ethiopische regering biedt wel onderwijs,

  maar vooral in en rond steden. Buiten

  een straal van 50 kilometer rondom de

  stad bereikt de overheid vrijwel niemand.

  MKC-RDA vult die leemte op. MKC-RDA

  werkt daarvoor samen met Woord en

  Daad in vijftien onderwijsprojecten ver-

  spreid over het hele land. In totaal bereikt

  Woord en Daad via MKC-RDA zon 1000

  leerlingen en studenten in Ethiopi.

  Vaktrainingen: belangrijk in Ethiopi

  en Genemuiden

  2 thema

  Drie bestuurders van een vakschool in

  Genemuiden zitten aan tafel met de directeur

  van een Ethiopische ontwikkelingsorganisa-

  tie. Alle vier betrokken bij vakonderwijs en

  -trainingen. Alle vier onderstrepen ze het

  grote belang ervan, in zowel Nederland als

  Ethiopi. Is samenwerking mogelijk? (Tekst: Gijsbert Bouw)

  Woord en Daad Daadkracht 2-2012 DEF.indd 2 06-09-12 11:02

 • DAADKRACHT 2 | JAARGANG 12 | SEPTEMBER 2012 | 3

  geen sLuitstuk

  Naast regulier onderwijs doet MKC-RDA

  ook aan vakonderwijs. Daarin is ze, samen

  met Hope Enterprises (eveneens partner

  van Woord en Daad) uniek in Ethiopi,

  aldus Belissa. Bij de overheid zijn vak-

  trainingen een sluitstuk op het reguliere

  onderwijs, een opvangbak voor hen die

  falen in het onderwijs. De vaktrainingen

  die MKC-RDA biedt, zijn bedoeld voor

  mensen die geen of heel weinig onder-

  wijs hebben ontvangen. Zij krijgen zo

  weer een kans om te participeren in de

  samenleving. De heren uit Genemuiden

  knikken instemmend. Van der Steeg, die

  ook actief is binnen RegioOndernemers

  Genemuiden: In Nederland is een goede

  opleiding en een diploma al van groot

  belang. In Ethiopi is de noodzaak nog

  groter, van levensbelang zelfs.

  En van de projecten die Woord en

  Daad samen met MKC-RDA uitvoert,

  wordt gesteund door RegioOnderne-

  mers Genemuiden. Via het vaktrain-

  ingsprogramma in het district Jeldu,

  waar veel werklozen en analfabeten

  wonen, krijgt de bevolking trainingen.

  Ook worden jongeren en volwassenen

  begeleid bij het zoeken naar werk.

  kLein sChaap

  Belissa doet uit de doeken hoe de

  trainingen werken: Deelnemers aan

  de vaktrainingen krijgen eerst lees-,

  schrijf- en rekenvaardigheden via een

  alfabetiseringsprogramma. Tijdens die

  training ontdekken we wat de interesses

  van de deelnemers zijn. Vervolgens

  krijgen ze een training in metaal- of

  houtbewerking, handwerken, bijen

  houden, dieren mesten of haarknippen.

  In totaal duurt deze zon drie maanden.

  Doel van de trainingen? Beter gebruik

  maken van natuurlijke bronnen, kansen

  verbeteren voor jongeren en ouderen,

  en helpen aan inkomen. Of MKC-RDA

  ook in de bouwsector iets d