Woerdense Courant week49

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Woerdense Courant

Transcript of Woerdense Courant week49

 • VOOR99,-3 uShirtaanbiedingSLIMFIT - DIVERSE KLEUREN - STRIJKVRIJLANGE VIESTRAAT 2C KIJK OP: BARSOIMANNENMODE.NL

  T.O. DEBIJENKORFZONDAGOPEN

  SINT CADEAUTIP!

  WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM

  spoedlopleidingen voor

  *motorpakketten*proefles* aantrekkelijkeprijzen* v.a. 17 jaar

  TIP:Snel je

  motorrijbewijs

  woonboulevardutrecht.com

  WOONBOULEVARDUTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  7 DAGENOPEN!

  Zie gemeentelijkeinformatiepaginagemeente Woerden

  Informatie over uwzorgverzekering 2016

  Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667Prinsen Schouw 1, 2394 CX Alphen a/d Rijn, 0172 - 475299

  ZONDAG OPEN 11 TOT 17 UUR

  www.woerdensecourant.nlWoensdag 2 december 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Woerden bedankt!Na een periode van veertig jaar gaat ons

  tuincentrum op Geestdorp 30 in Woerden sluiten.Ons hoveniersbedrijf Rodenburg tuinen zalgewoon doorgaan op de huidige locatie.

  Wij willen u bedanken voor de jarenlange klandizieen het vertrouwen.

  We gaan een korte periode uitverkopen.Op 24 december a.s. zal de winkel zijn deuren

  sluiten. Waardebonnen en klantenkaarten kunt utot dat moment inwisselen in het tuincentrum.

  Vanaf woensdag 2 december a.s.:

  50% korting op alles!(excl. kerstbomen)

  www.rodenburghomeandgarden.com

  Wie weet hoe vaak hij thuis de pannenkoeken de lucht in gooit, maar voor het oog van de camera is toch even andere koek. Hij bracht het er evenwel goed vanaf. Aan Burgemeester Molkenboer was het zaterdag de eer de eerste van vele pannenkoeken te bakken bij Caf Victoria. De opbrengst van de dag ging naar Stichting Jarige Job, dat kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren trakteert op een leuke dag. Foto: Ulco Wesselink

  Pannenkoek la Molkenboer

  HOLLANDSE HELDENMaak kans op een van de 10 volledige collecties van 15 kinderboekjes

  Ga naar www.woerdense-courant.nl

  IJSBAAN GAAT WEER OPENVanaf zaterdag kan er weer geschaatst worden op de ijsbaan in Woerden

  11

  Door Winny van Rij

  De Lidl aan de Iepenlaan heeft fl ink wat extra grond aangekocht. Zowel de grond waar eerst de moskee stond als het perceel waar-op KMN Kind & Co haar locatie De Bolleboos heeft. De Bolleboos gaat daarom sluiten per 1 maart. Ouders/verzorgers met een kind bij De Bolleboos ont-vingen vorige week een brief waarin de organisa-tie aangeeft de locatie per 1 april 2016 te verkopen aan de supermarktketen. De kinderen worden vanaf 1 maart op andere locaties ondergebracht. Omwonenden van de su-permarkt in de Bomen-buurt vragen zich af wat er precies gaat gebeuren met de grond die de Lidl erbij koopt. Gaat Lidl uitbreiden en wordt het pand groter, is het alleen bedoeld voor par-keerplaatsen en hoe gaan dan de verkeersstromen? Zij maken zich zorgen om-dat nu al extra verkeer in de straat rijdt. Sinds de sloop van de moskee maakt het

  Islamitisch Cultureel Cen-trum Woerden gebruik van het oude ID-College. De Lidl heeft die grond van de moskee gekocht en wij kochten dit schoolge-bouw zeer recent aan, laat Rachid Abarkane weten. De organisatie ziet af voorals-nog af van de bouw van een nieuwe moskee. Hoe we het verder gaan invullen is nog niet duidelijk, maar in dit schoolgebouw is ruimte om te bidden, voor ontmoe-ting, lessen en voor de men-sen uit de buurt ruimte om eventueel te vergaderen. Hoewel de grond al gekocht is, is er volgens gemeente-woordvoerder Gerold Bors-boom nog geen bouwplan ingediend. Pas als dat ge-beurt, kunnen we zeggen of er ook een bestemmings-planwijziging moet komen en wat mogelijke andere gevolgen zijn. Bij Lidl zelf in Woerden weet men ook nog niet wat de exacte plannen zijn en bij het hoofdkantoor wil men alleen zeggen dat de plannen nog in ontwikke-ling zijn.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 6cd-box met 118 hits uit de Top 4000

  KLIK & WIN ACTIEBolleboos gaat dicht, Lidl koopt grond

  Ga naar www.woer-densecourant.nl

  Zorgrobot voor de VijverhofHarmelen - Voor zorgcentrum de Vijverhof van de Rijnhoven is een zorgrobot aangeschaft. Het gaat om robot Zora, die qua lichaamsvorm lijkt op een mens. Zora is 57 cm groot en beschikt over sensoren waardoor ze ziet, hoort, be-weegt en autonoom reageert. Ze is de eerste en enige robot ter wereld die wordt ingezet bij mensen. Zora is een van de 15 robots die zijn aangeschaft in de regio Utrecht. Samen met nog 13 andere organisa-ties gaat de Vijverhof kijken hoe de robot ingezet kan wor-den bij de zorg aan en onder-steuning van ouderen in een zorgcentrum.

  Woerden tekent ParijsverklaringWoerden - Woerden is n van de mede-ondertekenaars van de Parijsverklaring. Daarin roepen gemeenten, waterschappen en provin-cies de landelijke overheid en de leiders van de Europese Unie op tot een daadkrachtig klimaatbeleid. De verklaring komt gelijktijdig met de VN Klimaatconferentie in Parijs en sluit aan bij het doel van Woerden voor 2030 klimaat-neutraal te willen zijn.

  Opknapbeurt begraafplaatsKameriK - Het voorterrein van de begraafplaats in Kamerik is toe aan een opknapbeurt. Het parkeerdeel wordt opge-knapt en opnieuw ingericht. Ook worden het hekwerk, de beplanting en verlichting aan-gepakt om de begraafplaats te voorzien van een mooiere en-tree en omgeving van de gra-ven. In een latere fase wordt het hele terrein mooier ge-maakt. Op 8 december (19.30 uur in de Schulenburch) is er een inloopavond over het ont-werp voor de herinrichting van het voorterrein.

  De Getemde Feeks

  Havo 4 van het Kalsbeek College speelde woensdag De Getemde Feeks van Shakespeare. Het project was bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met theater maken. Foto: Inge v. Heerde

  Minkema moet misschien lotenWoerden - Het Minkema College kan het aantal aan-meldingen voor havo, athe-neum en gymnasium niet meer aan. De school laat we-ten volgend schooljaar mo-gelijk gebruik te moet maken van loting. Daarbij worden leerlingen uit Woerden als eerste geplaatst, daarna leerlingen uit Montfoort en Oudewater en leerlingen uit alle overige gemeenten daarna pas. Wie al een broer of zus op de school heeft, hoeft niet te loten. Directeur-bestuurder Henk Heethuis. Het is natuurlijk

  een goed teken dat steeds meer ouders en kinderen voor onze school kiezen, want dat betekent dat ons onderwijs wordt gewaar-deerd. We zien nu echter dat de maximale capaciteit kan worden bereikt waarop ons gebouw aan de Minkema-laan is berekend. Dat bete-kent dat we vooruit moeten lopen op de mogelijkheid om te gaan loten, ook al doen we dat als openbare school na-tuurlijk liever niet. Er zijn in totaal 308 plekken be-schikbaar in 2016/2017: 140 voor havo/vwo brugklas,

  112 voor atheneum brug-klas, en 56 voor de gymna-sium brugklas.Het is nu nog niet te zeggen of loting nodig zal zijn. Dat hangt natuurlijk af van het aantal aanmeldingen. In het voorjaar weten we of dat aantal groter zal zijn dan het maximum waar we op zijn berekend. Pas wanneer het aantal aangemelde leerlin-gen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, zullen we tot loting overgaan. Als we gaan loten, doen we dat onder notarieel toezicht, al-dus Heethuis.

  Vraag & AanbodTweedehands spullen te koop? Zet gratis een advertentie op www.woerdensecourant.nl

 • REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

  Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

  Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

  G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

  Tel.: 0348 - 41 51 44

  NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

  www.tandtechniekwoerden.nl

  (ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

  Woerden

  AutobedrijfJ. van Gulik

  APK + Onderhoud Reparaties alle merken Fiat & Lancia reparateur

  Tel: 0348-431904Pannebakkerijen 19a, Woerden

  geeft zondag 26-01-2016 de

  HSP Workshop speciaal voor ouders/opvoeders van

  hoogsensitieve kinderen.

  Tijdens deze workshop worden handvatten en kennis over de ontwikkeling van

  hoogsensitieve kinderen aangereikt en wordt er geleerd om af te stemmen op de prikkels en behoeft e van uw kind. Help uw kind om hem/

  haar weer in zijn/haar kracht te laten staan! Meer info over deze workshop staat op:

  www.jouwcoachinwoerden.nl

  HELP IK VOEL ZO VEEL!!

  www.alblas.net 088- 0241 888

  De rijschool van Woerden e.o.voor alle rijbewijzen

  In 1 dag je theorie &In 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijs

  - Persoonlijke aandacht- Maatwerk- Betrouwbaar- Snel geregeld

  Liesbeth Pauw info:06-29270038 www.seniorenassistent.nlSteun in de rug voor mantelzorgers!

  Op dinsdag 15 december2015 kunt u genieten vaneen kerstconcert met tweeensembles van Martin Mans:de Urker MANS Formatie (13)en Rotterdamse Vocal GroupVOICE (25).

  De Bonaventurakerk inWoerden vormt het decorvan deze kerstuitvoering.Aan het orgel zit MarkBrandwijk die zorgdraagtvoor de begeleiding. Dekoorsolisten JacquelineMeijer, Gerco Blom en JanScheper nemen de solo-partijen voor hun reke-ning. Daarnaast speelt Ca-rina Bossenbroek panfluit,Jantine Kalkman trompeten Lydia van Mourik fluit.

  De Urker MANS Formatiezingt naast haar kerstreper-toire enkele liederen vande onlangs uitgebrachteDVD Geloof, hoop en lief-de. Deze eerste DVD-uit-gave is een unieke weerga-ve geworden van het levenop Urk.

  De ensembles brengen on-der andere Christmas Ca-rols ten gehore zoals: Oncein royal Davids city, Harkthe Herald Angels sing enWhisper! De RotterdamseVocal Group VOICE is eenjong, geoefend gezelschapdat in enkele jaren eenhoog niveau heeft bereikt.Ze zingen naast een in-drukwekkende kerstarran-

  gementen het werk DiesIrae uit het Requiem vanMozart. De ensembles zin-gen niet alleen afzonder-lijk maar voegen als hoog-tepunt ook hun stemmensamen tot een groot geheel.

  Locatie:Bonaventurakerk,Rijnstraat 56, Woerden

  Aanvang:20.00