Woerdense Courant week43

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Woerdense Courant

Transcript of Woerdense Courant week43

 • Tournoysveld 97, WoerdenRuigenburg 16, Gouda

  Raadhuisplein 17, Bodegraven

  Bakkerij Verweijrijdag 21

  maart Vrijdag 23

  oktober en

  Zaterdag 24 oktober

  2,25

  6,95

  Groene Hart Broodin de varianten Licht en Donker`van 2,75voor maar

  Mokka Schnittvan 7,95voor maarRietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667Meer informatie vindt u in onze winkel of op www.tcdebosrand.nl

  KLEINDIERENSHOW23 & 24 OKTOBER

  WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM

  spoedlopleidingen voor

  *motorpakketten*proefles* aantrekkelijkeprijzen* v.a. 17 jaar

  TIP:Snel je

  motorrijbewijs

  TAXI 0348 - 420 000

  documentenvervoer? belPERSONENVERVOER:ook voor VGZ verzekerden!

  RESTAURANT Breudijk 60 Harmelen 030-6773355

  www.kortjak.nl 700 meter v.a.kasteel De Haar

  P

  Voordeelmenu3-gangen

  23,31

  Rietveld 36a3443 XC Woerden

  0348 - 415667

  Tijdens de wegwerkzaam-heden blijft De Bosrand

  bereikbaar vanuit Woerden

  www.woerdensecourant.nlWoensdag 21 oktober 2015Zie gemeentelijke informatiepagina

  gemeente Woerden

  Wegwerkzaamheden Middenweg Zegveld

  Fietsverlichting dankzij LichtbrigadeKameriK - Goede fietsver-lichting is belangrijk voor de veiligheid. Zeker als het al vroeg donker wordt. Wie slechte of niet-werkende fietsverlichting heeft, kan op 28 oktober naar de Licht-brigade gaan in Kamerik. Leden van het Dorpsplat-form Kamerik en de Sleutel-club repareren die middag van 13.30 tot 16.30 uur voor de Plus supermarkt gratis de fietsverlichting. Als het no-dig is kunnen ook nog wat andere kleine reparaties ge-daan worden.

  Het tweede indoordweil en het 43e Oktoberfest waren allebei hartstikke geslaagd. De feestelijke evenementen, voor het eerst in de tent op het Exercitieveld, werden goed bezocht. De sfeer en gezelligheid zaten er goed in, ondanks dat het wat fris was in de tent. De Boere Soulstampers wonnen de muzikaliteitsprijs en Muziekmakerij T Zootje uit Delft won de publieks/Showprijs. Foto: Ulco Wesselink

  Koud maar gezellig Indoordweil & Oktoberfest

  DE WINTERTIJD GAAT INIn de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om drie uur een uur achteruit.

  DORPSPLATFORM RIJNOEVERSBewoners van Bar-woutswaarder en Rietveld hebben zich verenigd

  4

  WOERDEN De mogelijkheid om toch een bepaalde vorm van spoedzorg in Woerden te houden is een stapje dichterbij gekomen. Dat zegt de Woer-dense huisarts Antine van Kuilenburg. Zij zit als voor-zitter van de huisartsengroep Woerden (HAGRO) aan tafel met drie andere partijen om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. Dat zijn Huisartsen Regio Noord-West Utrecht, Di-agnostiek Saltro en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De inzet van de partijen: on-derzoeken of het haalbaar is om een vorm van spoed-huis-artsenzorg, een zogenoemd diagnostisch eerstelijnscen-trum, in Woerden te houden nadat de fusie tussen Zuwe Hofpoort ziekenhuis en Anto-nius in de praktijk werkelijk-heid is geworden. Er zijn veel mensen met veel zorgen, weet Van Kuilenburg, als het gaat om de fusie tussen beide zie-kenhuizen, maar 80% van de zorg blijft gewoon. Dat is wel goed om te blijven benadruk-ken. En tot 2018 verandert er nog niets. Van Kuilenburg klinkt positief over de haalbaarheid van een

  vorm van spoedzorg: Alle partijen zijn zeer gewillig om ons doel te halen. Er worden verregaande gesprekken ge-voerd om te kijken of het haal-baar is; praktisch, fi nancieel en technisch. Met dat laatste wordt bedoeld dat wat we gaan bieden kwalitatief echt goed moet zijn. De inzet is hoog. We richten ons op het hoogst haalbare en als we daarin moeten afzakken, dan zullen we moeten bekijken of we dan ons doel nog wel halen. De gesprekken tussen de vier partijen gaan onder andere over bezetting van de post. Het moet breder zijn dan al-leen huisartsenpost, maar het is geen post met volledige Eer-ste hulpfaciliteiten. En ook over locaties wordt gesproken. In eerste instantie wordt ge-keken naar een link met het ziekenhuis, dat is het meest voor de hand liggend. Maar we houden alle opties open. Er zijn nu nog geen uitkom-sten te benoemen, zo zegt Van Kuilenburg, maar we zijn wel een stap dichterbij. Naar ver-wachting kan er begin 2016 meer duidelijkheid gegeven worden.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 4cd-box Veronica Rock HitsGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Huisartsenspoedzorg een stap dichterbij

  Nog geen gas- en oliewinning uit PapekopveldEnergiemaatschappij Ver-milion Energy heeft nog geen concreet plan voor gas- en olieboringen in het Papekopveld. En dat is ook in 2016 nog niet te verwach-ten. Dat bleek uit gesprekken die afgelopen week gevoerd zijn door het bedrijf met onder andere de gemeente Woerden. Doel was te bespreken hoe de verschillende partijen aankijken tegen het win-nen van olie en gas en hoe zij elkaars expertise kunnen benutten. Ook werd onder-zocht in hoeverre partijen samen kunnen optrekken richting het Ministerie van Economische Zaken en Ver-milion Energy.Dat de gas- en oliewinning niet op de korte termijn plaats gaat vinden, betekent niet dat het er helemaal niet van komt. Woordvoerder Nico Tielens van Vermilion: We zijn nog steeds van plan om daar aan de slag te gaan. We weten: het zit er. Dat is stap 1. De vervolgstap is dan: Hoe ga je het win-nen?. Er zijn allerlei wegen naar Rome, we moeten goed kijken naar de juiste weg.Lees meer op pagina 7

  Vijftigjarig jubileum voor medewerker Ferm Werk Woerden - Ferm Werk is trots op Astrid Koper-draat. Sinds 1 november 1965 is zij als medewerker in dienst bij Ferm Werk (voorheen De Sluis Groep). Zij was 14 jaar oud toen ze startte als een van de eerste werknemers van toen nog Streekwerkplaats Woer-den & Omstreken. In haar vijftig arbeidsjaren verrichtte ze verschillende werkzaamheden op de voormalige boekbinderij en inpakafdeling. De laatste

  jaren deed ze productie- en inpakwerkzaamheden. Op 1 januari 2016 komt er officieel een einde aan de vijftig jaar en mag zij stop-pen met werken en gaan ge-nieten van haar vrije tijd. Ferm Werk laat het bijzon-dere jubileum niet zomaar voorbij gaan en houdt op 4 november vanaf 15.00 uur feestelijkheden op locatie van Ferm Werk. Bij de viering zal ook wet-houder Koster aanwezig zijn.

  Crematorium komt bij RijnhofWoeRden - Woerden krijgt een crematorium op begraaf-plaats Rijnhof. Dat heeft het college besloten na onder-zoeken en gesprekken met omwonenden.In november 2014 werd het voornemen uitgesproken voor een crematorium op Rijnhof. Dit voorjaar uitten bewoners van Geestdorp hun zorgen. Naar aanleiding daarvan is de afgelopen maanden vervolgonderzoek uitgevoerd. Zo is er gekeken naar het verwachte effect op de verkeersdruk. Daaruit kwam dat dit verkeerskun-

  dig geen probleem is. De klachten over het huidige verkeer worden meegeno-men in de voorbereiding van het groot onderhoud van Geestdorp. Er is gekeken naar de zorg voor het milieu. De GGD verwacht geen ge-zondheidseffecten zolang maar voldaan wordt aan de regels van het Activiteiten-besluit. Er is ook uitgezocht dat het aantal bezoekers aan Rijnhof zal stijgen, maar dat dit zal niet tot aantasting van de natuurwaarden te leiden. Er werd ook gesproken met omwonenden. Wethouder

  Bob Duindam: De zorgen van de bewoners nemen wij serieus. Daarom hebben we het proces zorgvuldig doorlopen en aanvullend onderzoek gedaan. Deze onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding om van het voornemen af te stappen. Daarom is het college tot het besluit gekomen om een crematorium te vestigen op Rijnhof.Voor het crematorium moet een nieuw bestemmingsplan komen. Naar verwachting duurt het opstellen daarvan ongeveer een jaar.

 • Rosmolenlaan 1, 3447 GL Woerden0348 436510, [email protected]

  RESERVEER NU VIA ANNEXCINEMA.NL

  W E E K A G E N D ADONDERDAG 22 OKT. T/M WOENSDAG 28 OKT. 2015

  SPECTRE | VOORPREMIREWO 20:30

  45 YEARS VR 19:00, ZO 19:30, DI 20:15

  JA, IK WIL! DO 18:30 21:15, VR 19:00 22:00, ZA 19:00 22:00, ZO 19:45, MA 20:00, DI 20:30, WO 20:00

  POPOZDO 16:00 18:30, VR 22:00, ZA 19:00, ZO 16:15

  THE WALK | 3DDO 18:30, VR 19:00, ZA 18:45

  PAN | 3D OVDO 15:45, VR 15:45, ZA 16:00, ZO 16:15

  THE MARTIAN | 3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, ZO 16:00, MA 20:00, DI 20:30

  HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA DO 16:00 18:30, VR 16:00, ZA 15:45 19:00, ZO 10:45 16:00,MA 20:15, WO 20:00

  SCHONE HANDEN ZA 22:00, ZO 19:45, MA 20:15

  THE INTERN DO 21:15, VR 19:00, DI 20:30

  MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, ZO 19:30, WO 20:00

  DE CLUB VAN SINTERKLAAS& DE VERDWENEN SCHOENTJESDO 10:30, VR 10:30, ZA 13:15, ZO 10:45, WO 15:00

  PAN | 3D NLDO 12:45, VR 12:45, ZA 13:15, ZO 13:00, WO 15:15

  HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 3D NLDO 10:15 12:45 15:45, VR 10:15 12:45 15:45, ZA 13:15 16:00, ZO 10:45 13:00, WO 15:15

  HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 2D NLDO 10:30 13:00, VR 10:30 13:00, ZA 13:15, ZO 13:15

  KEET & KOEN EN DE SPEURTOCHT NAAR BASSIE & ADRIAAN DO 10:15 13:00,VR 10:15 13:00 16:00, ZA 15:45, ZO 10:45 13:15, WO 15:00

  AutobedrijfJ. van Gulik

  APK + Onderhoud Reparaties alle merken Fiat & Lancia reparateur

  Tel: 0348-431904Pannebakkerijen 19a, Woerden

  www.vanbreukelengroen.nl

  Specialist inaanleg en onderhoud

  van tuinen.

  Ambachtsheerelaan 37-b, 3481GJ HarmelenTel: 0348-444519 E: [email protected]

  Creatief ontwerpVakkundige uitvoeringGarantie 100%Showtuinen

  REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

  Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

  Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

  G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

  Tel.: 0348 - 41 51 44

  NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

  www.tandtechniekwoerden.nl

  (ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

  Woerden

  www.alblas.net 088- 0241