wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

of 12 /12
wode yinshi xiguan 我我我我我我

Embed Size (px)

description

wode yinshi xiguan 我的饮食习惯. Zaoshang , wo yiban chi guwu a , jiandan a, 早上,我一般吃 谷物啊,煎蛋啊, xunrou a, shuiguo a, he niunai . 熏肉啊,水果啊, 喝牛奶。. Zhongwu , wo yiban chi hanbaobao a , 中午,我一般吃 汉堡包啊, sanmingzhi a, shala a, jikuai’er a, he guozhi . 三明治啊,沙拉啊, 鸡 块儿啊, 喝果汁。. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Page 1: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

wode yinshi xiguan我的饮食习惯

Page 2: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Zaoshang, wo yiban chi guwu a, jiandan a,早上,我一般吃谷物啊,煎蛋啊, xunrou a, shuiguo a, he niunai.

熏肉啊,水果啊,喝牛奶。.

Page 3: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Zhongwu, wo yiban chi hanbaobao a, 中午,我一般吃汉堡包啊,

sanmingzhi a, shala a, jikuai’er a, he guozhi.三明治啊,沙拉啊,鸡块儿啊,喝果汁。

Page 4: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Wanshang, wo yiban chi 晚上,我一般吃

bisabing a, zhaji a, yidalimian a, he bingshui.比萨饼啊,炸鸡啊,意大利面啊,喝冰水。

Page 5: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Wanfan hou, wo yiban chi yige 晚饭后,我一般吃一个 bingqilin

冰淇淋 .

Page 6: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Shuijiao qian, wo yiban he yi bei re 睡觉前,我一般喝一杯热

qiaokeli巧克力 .

Page 7: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Zhoumo, women jia changchang qu周末,我们家常常去

fandian chifan.饭店吃饭。

Page 8: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

You shihou qu World Buffet chi 有时候去World Buffet 吃

zhongguocai中国菜 .

Page 9: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

You shihou qu Jose’s chi 有时候去 Jose’s吃

moxige cai墨西哥菜 .

Page 10: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

You shihou qu Domino’s chi 有时候去Domino’s 吃

bisabing.比萨饼 .

Page 11: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Wo zui xihuan de fandian shi Domino’s.我最喜欢的饭店是 Domino’s.

Page 12: wode yinshi xiguan 我的饮食习惯

Tamen de bisabing feichang feichang他们的比萨饼非常非常

haochi!好吃!