Win Admin Replikator Instrukcja Obs‚ugiTranslate this .Ograniczenia funkcjonalne wersji demo...

Click here to load reader

download Win Admin Replikator Instrukcja Obs‚ugiTranslate this .Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 10

of 16

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Win Admin Replikator Instrukcja Obs‚ugiTranslate this .Ograniczenia funkcjonalne wersji demo...

Win Admin Replikator

Instrukcja Obsugi

Monitoring

Kopie danych (backup)

E-mail

Harmonogram

lokalne i zewntrzne repozytorium

Logi

Pami

Procesor

HDD

Administracja sprztem i oprogramowaniem (automatyzacja inwentaryzacji)

Monitor zasobw, dostpnoci urzdze

Wsppraca z programem SysLoger, WinAdmin Monitor (monitor przez www)

Rejestry / dzienniki

Raporty bezpieczestwa

Serwer SSH/SFTP

luty 2019

wersja dokumentu 3.4

dla wersji aplikacji 2.1.0.1

wersja dokumentu 3.4 str.

Spis treci:

I. Wstp 4 II. Wymagania systemowe 9 III. Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 10 IV. Instalacja 11 V. Pierwsze uruchomienie 12 VI. Krtka prezentacja programu 13

VI. 1. Stan zdrowia 13

VI. 2. Opcje monitoringu serwer 13

VI. 3. Opcje monitoringu klient 14

VI. 4. Centralne zarzdzanie (zdalna konfiguracja) oraz wykonanie kopii w systemie Windows 14

VI. 5. Resetowanie usug programu WinAdmin Replikator 15

VI. 6. Rejestr / dzienniki 15

VI. 7. Administracja, sprzt licencje 15

VI. 8. Kopia konfiguracji 17

VI. 9. PCD testy odtwarzania 18

VI. 10. Konfiguracja pocztkowa 18

Zmiana hasa uytkownika 19 Konfiguracja parametrw dziaania programu 19

. . .

VII. Konfiguracja 35

VII.1. Konfiguracja localhost 35

Parametry konfiguracyjne programu 35 Konfiguracja oglna 35

. . .

Syslog (baza danych programu SysLoger) 37

WinAdmin Monitor 38

Powiadamianie e-mail 38

LDAP Active Directory 39

Event Log 41

Agent Serwer (inwentaryzacja) 42

. . .

Parametry kopii konfiguracji programu 45 . . .

VII.2. Centralne zarzdzanie (administracja zdalna) 59

VII.3. Uruchomienie serwisw dla klienta Windows 61

Serwis Backup 61 . . .

VII.4. Monitoring 63

Parametrw systemu Windows 63 Parametrw systemu Unix 68 Parametrw systemu Wirtualizacji 73

. . .

wersja dokumentu 3.4 str.

VIII. Rejestr / dzienniki 101

. . .

IX. Administracja, sprzt licencje, analiza komponentw 105

IX.1. Administracja jednostkami firmy, uytkownikami, rejestrem

firm zewntrznych 105

Jednostki firmy 105 . . .

Uytkownicy 107 Uprawnienia 108

. . .

IX.2 Administracja sprztem i oprogramowaniem 110

Wykaz sprztu i oprogramowania 110 Wykaz licencji 115 Raporty 116 Agent klient 117

IX.3 Analiza komponentw IT 120

X. Agent klient programu 122 XI. Dystrybucja agenta klienta programu 125 XII. Generowanie certyfikatw SSL 127 XIII. Zgodno wersji 128 XIV. FAQ 129

Wykaz zacznikw:

Instrukcja instalacji: Apache, PHP ()

wersja dokumentu 3.4 str.

I. Wstp.

Aplikacja WinAdmin Replikator jest programem pozwalajcym:

1. wykona kopi wskazanych plikw, katalogw w systemach Windows, 2. przeprowadzi testy awaryjne odtworzenia w ramach Planw Cigoci Dziaania (PCD), 3. monitorowa parametry pracy w systemach Windows, Unix (Linux), Wirtualizacji wolne

miejsce na HDD, obcienie procesora, wykorzystanie pamici RAM/SWAP,

4. monitorowa parametry pracy baz danych pracujcych w systemie Unix, 5. zarzdza sprztem i oprogramowaniem, w tym licencjami (inwentaryzacja, raportowanie), 6. Przygotowa analiz komponentw IT.

Program wsppracuje z monitorem prezentujcym informacje przez www oraz z wersj rozwojow

intranetu.

Realizacja powyszych funkcjonalnoci (za wyjtkiem zarzdzania sprztem i oprogramowaniem)

wykonywana jest gwnie poprzez zastosowanie harmonogramw, definiowane s dla kadego

z moduw z osobna. Wykonanie kopii oraz przekroczenie parametrw monitorujcych zakoczone

jest informacj wysan poczt elektroniczn. Dane prezentowane s rwnie w opcjach stanu

zdrowia co pozwala na biece informowanie o stanie monitorowanych parametrw.

Schemat funkcjonalnoci:

wersja dokumentu 3.4 str.

1. Kopie archiwalne:

dedykowany pod system Windows,

harmonogram wykonania kopii w systemach Windows (dokumentw uytkownikw, programw, w tym baz danych po ich zatrzymaniu) - na przykad:

kopia katalogu wraz z programami, ustawieniami, logami, itd., moliwo uruchomienia skryptu w celu wyeksportowania baz danych (tzw. "dump

bazy danych),

kopia katalogw dokumentw uytkownika,

kopie pakowane zewntrznym programem zawsze pene archiwum z moliwoci uruchomienia rotacji kopii,

moliwo uruchomienia zewntrznego repozytorium kopii,

moliwe wykonanie kopii do zewntrznego repozytorium za pomoc protokou (),

osobne archiwum kopii w zewntrznym repozytorium na koniec miesica (bez rotacji kopia pozostaje do momentu rcznego jej skasowania),

centralne zarzdzanie moliwo definiowania kopii z jednego miejsca,

realizacja awaryjnych testw odtwarzania w ramach Planw Cigoci Dziaania,

wysyanie powiadomie poczt e-mail na adres administratora po wykonaniu kopii / wykonaniu testu odtwarzania e-mail zawiera informacje o wykonanych

archiwach ().

Bezpieczestwo wykonanych kopii i sposb przechowywania. Aplikacja zwiksza

bezpieczestwo wykonanych kopii poprzez ich dodatkowe skadowanie na zewntrznych

serwerach plikw, dla kadego wykonanego archiwum moliwe jest ustalenie czasu

przechowywania (kopie jednorazowe czy w cyklach siedmiodniowych). Dla archiwum z koca

miesica moliwe jest ustalenie dodatkowego/innego miejsca przechowywania na dyskach

sieciowych. Kopie z koca miesica nie podlegaj wwczas usuwaniu z dyskw sieciowych.

Centralne zarzdzanie. Oprogramowanie umoliwia uruchomienie centrum w ktrym

parametryzowa mona wykonywanie harmonogramw dla poszczeglnych serwerw czy

zestaww komputerowych.

Poniszy schemat prezentuje jedno z moliwych rozwiza w zakresie wykonania kopii

archiwalnych:

wersja dokumentu 3.4 str.

2. Monitoring parametrw systemw Windows, Unix (Linux), Wirtualizacji:

wolnego miejsca,

obcienia procesora,

wykorzystania pamici,

logw, eventlogw

wraz z powiadamianiem poczt e-mail na wskazany adres o osigniciu ustawionej

wartoci progowej lub wykryciu nieprawidowoci w logach.

3. Monitoring parametrw pracy baz danych w rodowisku UNIX:

nieprawidowoci w bazach danych na podstawie cyklicznej analizy ostatnich zapisw w logach wraz z powiadamianiem poczt e-mail na wskazany adres,

wolnego miejsca w bazach danych kontrola wolnego miejsca na zasadzie sprawdzenia wielkoci wolnego miejsca w poszczeglnych obszarach wraz z powiadamianiem poczt

e-mail o osignitych wartociach krytycznych na wskazany adres,

4. Zarzdzanie sprztem i oprogramowaniem:

obsuga bazy danych (),

przygotowany mechanizm automatycznego sprawdzania zasobw sprztowych i programowych (agent klient), mechanizm automatycznego importu (serwer),

przegldanie, dodawanie i edycja danych sprztu, oprogramowania, jednostek firmy oraz uytkownikw,

wyszukiwanie danych wedug parametrw,

raportowanie (Excel, Pdf).

wersja dokumentu 3.4 str.

Co uzyskujemy:

1. W zakresie kopii archiwalnych:

automatyzacj wykonania kopii aplikacji, danych aplikacji oraz plikw bazodanowych,

systematyczno wykonania kopii,

bezpieczestwo danych,

rotacj penych kopii danych (pena kopia w odrnieniu od kopii sporzdzonej protokoem rsync zapewnia zachowanie danych w przypadku skasowania, modyfikacji),

dostp do danych w innej lokalizacji (na przykad w centrum zapasowym),

odcienie administratorw od wykonywania kopii,

informacj e-mail o wykonaniu kopii,

jedno miejsce do zarzdzania konfiguracj,

moliwo zautomatyzowania testw awaryjnych w zakresie odtwarzania danych.

2. W zakresie monitoringu - kontrol:

wolnego miejsca, obcienia procesowa,z wykorzystania pamici oraz nieprawidowoci w logach (EventLog) w systemie Windows,

wolnego miejsca, obcienia procesowa, wykorzystania pamici RAM/SWAP oraz nieprawidowoci w logach w systemie Unix,

wolnego miejsca, obcienia procesowa, wykorzystania pamici RAM/SWAP oraz nieprawidowoci w logach w systemie Wirtualizacji,

logw baz danych kontrola bdw,

3. Jedno miejsce w zakresie weryfikacji:

pracy monitorowanych parametrw urzdze,

dostpnoci urzdze w sieci,

iloci poszczeglnych komunikatw z programu SysLoger (Critical, Alert, Error, Warning, Info, Notice).