Wikiwijs van idee naar realiteit

26
04-07-22 1 1 Wikiwijs van idee naar realiteit Darco Jansen Manager Strategie&Beleid RdMC Projectleider Wikiwijs - Professionaliseren

description

Wikiwijs van idee naar realiteit. Darco Jansen Manager Strategie&Beleid RdMC Projectleider Wikiwijs - Professionaliseren. Leermiddelen. Taak van private sector of toch (deels) publiek? Gratis schoolboeken Integraal leermiddelenbeleid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wikiwijs van idee naar realiteit

Page 1: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 1 1

Wikiwijsvan idee naar realiteit

Darco Jansen Manager Strategie&Beleid RdMCProjectleider Wikiwijs - Professionaliseren

Page 2: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 2 22

Leermiddelen

• Taak van private sector of toch (deels) publiek?

• Gratis schoolboeken• Integraal leermiddelenbeleid

• Rapport onderwijsraad (Onderwijs en open leermiddelen) : ‘Maak meer gebruik van open leermiddelen om onderwijs te innoveren’

Page 3: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 3 33

Initiatieven

• Ontwikkelcentrum – Groen Kennisnet• Stichting consortium beroepsonderwijs• Stichting Praktijkleren• Digischool• OVC (OnderwijsVernieuwingsCoöperatie)• Stichting DigilessenVO• Stichting Pegasus• WON• Betapartners• ……..

Page 4: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 4 44

Transparantie

• Initiatieven bundelen

• Leermaterialen open en landelijk toegankelijk maken

• VO-Raad: VO-Content• Alle sectoren: Wikiwijs

Page 5: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 5 55

Open leermaterialen

• Publiek betaald, open toegankelijk

• Open is meer dan gratis, geeft gebruiker 4 rechten– Reuse – hergebruik van het materiaal zoals het wordt aangeboden– Redistribute – delen van het materiaal met derden– Revise – aanpassen van het materiaal aan de lokale gebruikscontext– Remix – combineren van het materiaal met andere elementen

Page 6: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 6 66

Doelen Doelen Wikiwijs?Wikiwijs?

•Stimuleer ontwikkeling en gebruik van open, digitale leermiddelen

•Verhoog de kwaliteit van het onderwijs door flexibeler en up-to-date leermiddelen

•Versterk & benut de positie van docent

Page 7: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 7 77

Hoe is Wikiwijs georganiseerd?

GebruikersadviesgroepGebruikers

adviesgroep

OntsluitenOntsluiten

ProfessionaliseringProfessionalisering

ContentContent

OnderzoekOnderzoek

CommunitiesCommunities

CommunicatieCommunicatie

Page 8: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 8 88

LeermiddelenLeermiddelen

Wat kun je er als docent mee?Wat kun je er als docent mee?

8

Zoeken & Vinden

Maken

Delen

Review, rating

Mijn Wikiwijs

Mijn Favorieten

Mijn Zoekopdrachten

MijnArrangementen

Page 9: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 9 999

Page 10: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 10 1010

• Anno• ContentCorner• Davindi• DigilessenVO• Digischool• fenc• FreudenthalInstituut• GroenKennisnet• KlasCement• klikbase• Leermiddelen_Educatheek• LesbankNL• NationaalArchief• Naturalis• OntwikkelcentrumSmaaklessen• OVC• RepLab• Samendelen_TLL_rw• Samendelen_TLL_wo• Samenmaken• SLO• smaaklessen• TeleblikLessenbank

10

• TeleblikLessenbank• Teleblik• watereducatie• Wellant• TSS_European_Repository• TSS_Mobile_Repository• Museumkennis_Volkenkunde• Museumkennis_Oudheden• KennisLink• OntwikkelcentrumDigitop• Wiskunde_Open_Leermiddelenbank• Schooltv• webmaker_webquest• DigibordOpSchool• Opmaat• CodenameFuture• acadin• StudioVO• Wikiwijs_Repository• Wikiwijs_Arrangeren• ETV• Lesidee• CQ2_temp

• CQ2_temp• Biodesk• Danae• Didac• Digimaster• Digitop• Eigenwijzer• KrantIndeKlas• Math4All• Podium• Tumult• WebKwestie

Welke collecties (Edurep)?

Page 11: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 11 1111

Brainstorms

Hoe kun je als docent Hoe kun je als docent meedoen?meedoen?

11

Gebruikersadviesgroep

Online Ideeën platform

Online discussieLinkedin/blog

DocentDocentDocentDocent

Page 12: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 12 121212

Page 13: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 13 1313

Page 14: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 14 1414

Ondersteuning docenten en scholen

In Wikiwijs binnenkort aparte ondersteunings-omgeving

Met open materialen als snelle hulpmiddelen / voorbeelden / handreikingen / achtergronddocumentatie

En verwijzing naar (online) workshops, cursussen en ondersteuning via communities

Plus activiteiten op school

Page 15: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 15 1515

Ondersteuning waarop

•Activiteit: ontwerpen, maken, gebruiken

•Onderwerpen: Leerlijn, Les, ToetsLeerplan, Lesplan, Toetsplan,

Page 16: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 16 1616

Ondersteuning waarop (2)

1. Leerplanontwerp2. Lesplanontwerp3. Toetsontwerp4. Van Leerplan naar leerlijn5. Van lesplan naar lesmateriaal6. Toetsontwikkeling7. Kwaliteit leermiddelen8. Didactiek bij digitaal lesmateriaal9. Omgaan met bronnen10. Auteursrechten en licenties11. Vaardig met ICT12. Redactionele richtlijnen13. Schermontwerp en presentatie14. Vindbaarheid en herbruikbaarheid

Page 17: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 17 1717

Professionalisering

Hoe kun je als organisatie /Hoe kun je als organisatie /instelling meedoen? instelling meedoen?

17

Collectie delen en/of vindbaar maken

Keurmerk

Leerlijnen makenorganisatieorganisatie

Page 18: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 18 1818

Uitrol Wikiwijs

18

•Uitrol Hoger Onderwijs•Groen Arrangeren•Keurmerken•Leerlijnen•Collecties•Professionalisering / ondersteuning

http://www.flickr.com/photos/redneck/

Page 19: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 19 1919

Resultaat doelstellingen Wikiwijs

19

2010 (december)•50.000 bezoeken per maand•5.000 downloads•500 uploads•Waardering leermateriaal 6/10•Waardering professionaliseringsmateriaal 7/10•5.000 abonnees e-zine

Page 20: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 20 2020

Inzet leermaterialen Wikiwijs?Als verrijking naast

methode (actualiteit, differentieren)

Combinatie open en gesloten (delen van methode vervangend)

Digitale open methodes(leerlijnen in Wikiwijs)

20

Page 21: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 21 2121

Page 22: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 22 2222

Dank voor uw aandacht!

www.wikiwijs.nlwww.wikiwijsinhetonderwijs.nl

www.twitter.com/wikiwijs

Page 23: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 23 2323

Hoe zit het met auteursrechten?

23

Page 24: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 24 2424

Hoe zit het met de kwaliteit?

24

Page 25: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 25 2525

Hoe zit het met de kwaliteit?Keurmerkgroepen Hiermee adopteert een

gerenommeerde onderwijsinstelling of organisatie een bepaald deel van een vakgebied en verbindt zich met de kwaliteit van het open, digitaal leermateriaal binnen dat domein.

25

Page 26: Wikiwijs van idee naar realiteit

21-04-23 26 2626

7 mythes open leermiddelen

1. Gratis leermiddelen zijn inferieur2. Oude leermiddelen zijn inferieur3. Gratis is gratis4. Met open leermiddelen is nauwelijks geld te

verdienen5. Docenten krijgen weer een taak erbij.6. Open leermiddelen lokt ongewenst free riders

gedrag uit7. Schoolboeken zullen op den duur verdwijnen