Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

21
15-05-22 1 1 Wikiwijs en kansen voor Wikiwijs en kansen voor Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs Onderwijsdagen 13 november Onderwijsdagen 13 november 2012 2012

description

Presentatie op Dé Onderwijsdagen 2012 over Wikiwijs in het Hoger Onderwijs. Raymond Snijders heeft hier een blog over geschreven met links naar het filmpje met interviews uit deze presentatie en een link naar de opname van de sessie: http://rsnijders.info/vakblog/2012/11/14/wikiwijs-voor-het-hoger-onderwijs-waar-liggen-kansen-owd12/

Transcript of Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

Page 1: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 1 1

Wikiwijs en kansen voorWikiwijs en kansen voor

Hoger OnderwijsHoger OnderwijsOnderwijsdagen 13 november Onderwijsdagen 13 november

20122012

Page 2: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 2 22

AgendaAgenda

2

http://www.flickr.com/photos/carsten_tb/

2

Onderzoek

Plannen voor 2013

Prioriteiten?

Terugblik op 2012

Page 3: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 3 33

Wat is Wikiwijs?

• Programma met als doel gebruik van OER in het onderwijs meer algemeen te maken

• Meest zichtbare onderdeel: platform– Zoeken, maken, delen en beoordelen van open

leermateriaal– Voor alle sectoren: PO t/m hbo/wo

3

Page 4: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 4 444

Page 5: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 5 555

Page 6: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 6 66

Terugblik op 2012

• Lorenet aangesloten• Sectorkamer gestart• Onderzoek samen met SURF• Metadateringsstandaard• Communities ontwerp

6

Page 7: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 7 77

Sectorkamer hbo/wo• Doel: bepalen van de richting van Wikiwijs

voor het hbo/wo– Zowel strategisch als operationeel (platform)

• Samengesteld uit afgevaardigden van hogescholen, universiteiten en SURF

• Bestuurders, docenten, studenten• Voorzitter: Frans van Kalmthout (Avans)• In 2012 3x bij elkaar geweest• Nog zoekend naar precisering opdracht en

kaders

7

Page 8: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 8 88

Onderzoek

• In voorjaar 2012 uitgevoerd door Celstec (OU) i.o.v. SURF en Wikiwijs

• Doel:– In kaart brengen (potentieel) open collecties in

hbo/wo– Status van beleid over OER in hbo/wo in kaart

brengen

8

Page 9: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 9 99

Response en resultaten

• 7 universiteiten, 19 hogescholen• Non-respondenten: velen niet of

nauwelijks actief op OER-gebied• Qua visie en beleid:

– 65% geen gedeelde visie (HBO: 79%, WO: 29%)

– 23% er begint een gedeelde visie te ontstaan

9

Page 10: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 10 1010

Beleid en concrete activiteiten

10

Geen beleid: andere issues hebben prioriteit (m.n. door bezuinigingen)

Page 11: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 11 1111

Motieven

• Meest genoemd:• Om onze instelling (internationaal) te

profileren (86%)• Om de juiste studenten aan te trekken en

te helpen een juiste studiekeuze te maken (57%)

• Om nieuwe doelgroepen te bereiken (57%)

11

Page 12: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 12 1212

Gebruik

12

Page 13: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 13 1313

Ondersteuning

Page 14: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 14 1414

Collecties OER

Page 15: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 15 1515

Collecties potentiële OER

Page 16: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 16 1616

Interviews

16

Page 17: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 17 1717

Opvolging

• Benaderen instellingen om materiaal vindbaar te krijgen in Wikiwijs– Organisatie en technische uitdagingen

• Ondersteunen beleidsmakers bij formuleren van OER-beleid (i.s.m. SURF)– Strategische workshops

• Inzichtelijk krijgen van gewin-gemak-genot voor docenten om materiaal te delen

17

Page 18: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 18 1818

Bijvoorbeeld: efficiency

18

Page 19: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 19 1919

Verdere plannen voor 2013

• Bootcamp ontwikkelen open textbook• Platformdoorontwikkeling

– Eigen URL? Eigen naam?

• Zoeken in buitenlandse collecties– Anders dan Google Custom Search

• Vocabulaire opleidingen• Doorontwikkeling community’s

19

Page 20: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 20 2020

Verdere plannen voor 2013

• Wat vinden jullie waar we aandacht aan moeten besteden?– Beleidsvraagstukken?– Community?– Ondersteuning?– Meer open materialen?– ....?

20

Page 21: Wikiwijs en het ho onderwijsdagen 20121113

10-04-23 21 2121

Dank voor uw aandacht!

www.wikiwijs.nlwww.wikiwijsinhetonderwijs.nl

www.twitter.com/wikiwijs

[email protected]

Photo by Wouter Schuwer