Wiersze wybrane - Adam

Click here to load reader

 • date post

  25-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  102
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Wiersze wybrane - Adam

 • www.eBook.pl

  Adam Mickiewicz

 • Wiersze wybrane

  Copyright 2001, by the Instytut Filologii UG and MarekAdamiec

  Copyright 2001, for the electronic edition by eBook.pl

 • ZIMA MIEJSKA

  Przeszy dde wiosny, zbiegoskwarne lato

  I przykre miastu jesienne potopy,

  Ju bruk zibic obleczony szat,

  Od stalnej Fryzw nie krzesanystopy.

  Wizieni sot w domowej katuszy,

 • Dzi na swobodne gdy wyjrzempowietrze,

  Londyski pojazd tarkotem nieguszy

  Ani nas krgi zbrojnymi rozetrze.

  Witaj! narodom miejskim poraboga,

  Ju i Niemecw, i ssiednichLechw

  Tu szuka ciba, tysicami mnoga,

  Zbiegych Dryjadom i Faunom

 • umiechw.

  Tu wszystko czerstwi, weseli,zachwyca,

  Czy cign tchnienie, co si zimnemczyci,

  Czy na niebieskie zmys podnioslica,

  Czyli si nienej przypatruj kici;

  Jedna z nich pywa w niepewnymywiole,

 • Druga ciarem sporsza ju osiada;

  T wiatr polecia stwardniae kryrole

  Albo pobieli Wiliji wierciada.

  Lecz kogo sioo dzisiejsze uwizi.

  Zmuszony widzie yse gr wiszary,

  Grunt dziki, kniej nagimi gazi

  Niesiln zimne podwign ciary -

 • Taki, gdy smutna cignie siminuta,

  Wreszcie zmieniony kraj porzuca zalem

  I dajc chtnie Cerer za Pluta,

  Pdzi wz ku nam ciarnymetalem.

  Tu go przyjmuj gocinne podwoje,

  Rzeb i farb odziany przybytek,

  Tutaj rolnicze przepomina znoje

 • W pieszczonym gronie czarownychCharytek.

  Na wsi, zaledwie czarna nocrozrzednie,

  Kae wraz Ceres wczesny witaranek,

  Tu, chocia soce zajmie niebarednie,

  pi atasowym pod cieniemfiranek.

 • Lekkie nareszcie oblkszy nankiny,

  Modnej modziey przywoywamkoo;

  Strojem poranne zbywamy godziny

  Albo rozmow bawim si weso.

  Ten, w nicy kryszta woywszyoblicze,

  Wschodnim balsamem zoty kdziorpieci,

  Drugi stambulskie oddycha gorycze

 • Lub pije z chiskich zi cignionetreci.

  A kiedy chwila dwunasta nadbiey,

  Wraz do liskiego wstpuj powozu,

  Sobol lub rosmak moje barki jey

  I suto zdobic nie dopuszcza mrozu.

  Na sali, orszak przywitam wybrany,

  Wszyscy siadaj za biesiadnymstoem,

 • W kolej szl pene smakwporcelany

  I sztucznym morz apetytywioem.

  Pijemy wgrzyn, mocny setnymlatem,

  Wr po krysztaach koniaki i pcze,

  Pci pikna gasi pragnieniemuszkatem,

  Co dajc rzewo, myli niezaplcze.

 • A gdy si trunkiem zaiskrz renice,

  Dowcipne, czue wszystkim pynsowa,

  Niejeden uwdzik zarumieni lice,

  Niejedna wzrokiem zapala sigowa.

  Nareszcie soce znione zagaso,

  Rozsiewa mroki dobroczynna zima,

  Boginie daj do rozjazdu haso,

 • Zagrzmiay schody i ju goci nima.

  Ktrzy s z szczciem poufalilepem,

  Pod twj znak id, krlu Faraonie.

  Lub zrczni lekkim wykrcaoszczepem,

  Pdz po suknach wytoczone sonie.

  A gdy noc ciemne rozepnie zasony

 • I szklannym wiatem bysnkamienice,

  Modzie, dzie koczc wesoospdzony,

  Tysiczn sani szlifuje ulice.

 • [Hej, radoci oczybysn...]

  Hej, radoci oczy bysn

  I wieniec czoa okrasi.

  I wszyscy si mile cisn:

  To wszyscy bracia! To nasi!

  Pochlebstwo. chytro i zbytek

 • Niech kady przed progiem miota,

  Bo tu wieczny ma przybytek

  Ojczyzna, nauka, cnota.

  Braterstwa ogniwem spici,

  Zdejmijmy z serca zason,

  Otwrzmy czucia i chci.

  wite, co tu objawione!

  Tu wsplne koj cierpienia:

 • Przyja, wesoo i pienia.

  Ale kto w naszym jest gronie,

  rd pracy czy rd zabawy,

  Czy przy pugu, czy w koronie,

  Niechaj pomni na Ustawy!

  Pomni na przysig swoj

  I w kadej chwili ywota

  Niechaj mu na myli stoj:

 • Ojczyzna, nauka, cnota.

  Dojdziemy, cho przykr drog,

  Gdy brat bratu rk poda,

  Bo nam i nieba pomog,

  I mstwo, praca i zgoda!

 • PIE FILARETW

  Hej, uyjmy ywota!

  Wszak yjem tylko raz;

  Niechaj ta czara zota

  Nie prno wabi nas.

  Heje do niej wesoo!

  Niechaj obiega w koo,

 • Chwytaj i do dna chyl

  Zwiastunk sodkich chwil!

  Po co tu obce mowy,

  Polski pijemy mid;

  Lepszy piew narodowy

  I lepszy bratni rd.

  W ksig greckich, rzymskich steki

  Wlaze, nie eby gni;

 • By bawi si jak Greki,

  A jak Rzymianin bi.

  Ot tam siedz prawnicy,

  I dla nich puchar staw,

  Dzisiaj trzeba prawicy,

  A jutro trzeba praw.

  Wymowa wznie nie zdoa

  Dzi na wolnoci szczyt;

 • Gdzie przyja, mio woa,

  Tam, bracia, cyt! tam cyt!

  Kto metal kwasi, pali,

  Skwasi metal i czas;

  My ze zotych metali

  Bacha cignijmy kwas.

  Ten si rd mdrcw liczy,

  Zna chemij, ma gust,

 • Kto pierwiastek sodyczy

  Z lubych wycign ust.

  Mierzcy wiata drogi,

  Gwiazdy i nieba strop,

  Archimed by ubogi,

  Nie mia gdzie oprze stop.

  Dzi gdy chce rusza wiaty

  Jego Newtoska Mo,

 • Niechaj policzy braty

  I niechaj powie: do.

  Cyrkla, wagi i miary

  Do martwych uyj bry;

  Mierz si na zamiary,

  Nie zamiar podug si.

  Bo gdzie si serca pal,

  Cyrklem uniesie duch,

 • Dobro powszechne skal,

  Jedno wiksza od dwch.

  Hej, uyjmy ywota!

  Wszak yjem tylko raz;

  Tu stoi czara zota,

  A wnet przeminie czas.

  Krew stygnie, wos si bieli,

  W wiecznoci wpadniem to;

 • To oko zamknie Feli,

  To Filarecka do.

 • ODA DO MODOCI

  Bez serc, bez ducha, to szkieletwludy;

  Modoci! dodaj mi skrzyda!

  Niech nad martwym wzlecwiatem

  W rajsk dziedzin uudy:

  Kdy zapa tworzy cudy,

  Nowoci potrzsa kwiatem

 • I obleka w nadziei zote malowida.

  Niechaj, kogo wiek zamroczy,

  Chylc ku ziemi poradlone czoo,

  Takie widzi wiata koo,

  Jakie tpymi zakrela oczy.

  Modoci! ty nad poziomy

  Wylatuj, a okiem soca

  Ludzkoci cae ogromy

  Przeniknij z koca do koca.

 • Patrz na d - kdy wieczna mgazaciemia

  Obszar gnunoci zalany odmtem;

  To ziemia!

  Patrz. jak nad jej wody trupie

  Wzbi si jaki paz w skorupie.

  Sam sobie sterem, eglarzem,okrtem;

  Gonic za ywiokami drobniejszegopazu,

 • To si wzbija, to w gb wali;

  Nie lgnie do niego fala, ani on dofali;

  A wtem jak baka prysn o szmatgazu.

  Nikt nie zna jego ycia, nie znajego zguby:

  To samoluby!

  Modoci! tobie nektar ywota

  Natenczas sodki, gdy z innymidziel:

 • Serca niebieskie poi wesele,

  Kiedy je razem ni powie zota.

  Razem, modzi przyjaciele!...

  W szczciu wszystkiego swszystkich cele;

  Jednoci silni, rozumni szaem,

  Razem, modzi przyjaciele!...

  I ten szczliwy, kto pad wrdzawodu,

  Jeeli polegym ciaem

  Da innym szczebel do sawy grodu.

 • Razem, modzi przyjaciele!...

  Cho droga stroma i liska,

  Gwat i sabo broni wchodu:

  Gwat niech si gwatem odciska,

  A ze saboci ama uczmy si zamodu!

  Dzieckiem w kolebce kto eb urwaHydrze,

  Ten mody zdusi Centaury,

  Pieku ofiar wydrze,

 • Do nieba pjdzie po laury.

  Tam sigaj, gdzie wzrok nie siga;

  am, czego rozum nie zamie:

  Modoci! orla twych lotw potga,

  Jako piorun twoje rami.

  Hej! rami do ramienia! splnymiacuchy

  Opaszmy ziemskie kolisko!

  Zestrzelmy myli w jedno ognisko

 • I w jedno ognisko duchy!...

  Dalej, bryo, z posad wiata!

  Nowymi ci pchniemy tory,

  A opleniaej zbywszy si kory,

  Zielone przypomnisz lata.

  A jako w krajach zamtu i nocy,

  Skconych ywiow wani,

  Jednym "sta si" z boej mocy

  wiat rzeczy stan na zrbie;

 • Szumi wichry, ciek gbie,

  A gwiazdy bkit rozjani -

  W krajach ludzkoci jeszcze nocgucha:

  ywioy chci jeszcze s w wojnie;

  Oto mio ogniem zionie,

  Wyjdzie z zamtu wiat ducha:

  Modo go pocznie na swoim onie,

  A przyja w wieczne skojarzyspojnie.

 • Pryskaj nieczue lody

  I przesdy wiato mice;

  Witaj, jutrzenko swobody,

  Zbawienia za tob soce!

 • IMPROWIZACJA ZPOWODU WYSYANIAFILARETW NA LINI

  KAUKASK D. 12PADZIERNIKA 1824 R.O GODZINIE 4. RANNEJ

  Musz zakoczy ja, com zaczyna,

  Gdy pad mrok, - a wschodzi soce;

  Jam da pocztek, dam teraz fina

  I zcz pieni dwa koce.

 • Nie dosy na tych dostarczaszwtek,

  Mody poeto i bracie!

  Sysz, e blisko nadchodzi Pitek,

  O Pitku posucha macie.

  Jak w, co, wity stworzycielwiary.

  Umczon by przez gmin dziki,

  Rwne tu chci, rwne zamiary

 • I rwne s mczenniki.

  On najcelniejszy ze wszystkichwitek

  Dzie sobie wity zapisa;

  On by, o bracia! umczon w Pitek,

  Nim si na skrzydach koysa.

  Nim si koysa, skoczy z Taboru,

  Wprzd pord mierci by cieni;

 • Nim anielskiego posucha choru,

  Bili go kaci zjuszeni.

  Wy, cocie poszli w Chrystusa lady,

  My was wielbimy mniej sztucznie,

  Ale na wieki z was bra przykady

  Przyrzekaj wierni ucznie.

  Gdy na wielkiego Uralu czoo

  Poszl najezdnicy podli,

 • Gdy bdzie warcze pocztowe koo,

  Duch si za wami pomodli.

  Ten, co anioom susznie w urzdzie

  Wada na niebieskim tronie.

  Anio was jego piastowa bdzie,

  W okropnej drogi przegonie.

  Ci, co zostaj, z myli nie strac

  Pamitki tego wieczora. -

 • Ach! niegdy wsplnie szlimytam... prac,

  Lecz stopa nasza mniej skora.

  Wy pierwsi poszli, pierwsi cierpicie,

  I pierwsi zyskali chwa. -

  Nam caa wolno, nam cae ycie,

  Lecz serca nasze nie cae!