West Twente week32

of 16 /16
www.westtwente.nl Dinsdag 4 augustus 2015 Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL Tentoonstelling Meccano RIJSSEN - Meccano Gilde Nederland toont een tijde- lijke tentoonstelling in het Rijssens Museum. In de tentoonstelling zijn grote werken van hen te zien, maar ook kleiner werk dat ons de moderne wereld in Meccano toont. Tot en met zaterdag 29 augustus. Rijssen op Straat met Lommerdmarkt RIJSSEN - Lommerdmarkt, Zomermarkt, gezellige ter- rassen en entertainment treft men in koopcentrum Rijssen. Dit alles onder de noemer ‘Rijssen op Straat’. Tijdens ‘Rijssen op Straat’ gaan ondernemers de straat op en zijn de winkels open tot 21.00 uur. De lommerdmarkt of ook wel rommelmarkt is een grote markt met veel twee- dehands artikelen. Kinde- ren tot en met 15 jaar krijgen een gratis standplaats. De lommermarkt vindt plaats op de bekende locaties: Europaplein, Kerkstraat, De Hagen, Rozengaarde en Oude Veemarkt en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Van 12.00 tot 21.00 uur is het ook in de rest van cen- trum Rijssen erg gezellig. Letterlijk en figuurlijk gaan de ondernemers de straat op. Men vindt er tal van kra- men en gezellige terrassen. Verschillende vormen en- tertainment zullen uw ver- blijf veraangenamen. Voor de kinderen zijn er spring- kussens en andere leuke at- tracties. De winkels in Rijs- sen zijn open tot 21.00 uur. De Lommerdmarkt wordt donderdags gehouden tot en met 13 augustus. Foto: Multivideo Rijssen Gezamenlijke museumdag De gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen houden woensdag 5 augustus de Hoolter Museumdag. HOLTEN - Alle deelnemende musea geopend van 10.00 tot 17.00 uur en zijn gemak- kelijk per fiets en auto te be- reiken. Elk museum heeft een ‘top- stuk’ om te laten zien. De volgende musea nemen deel aan de Hoolter Muse- umdag: Oudheidkamer Hoolt’n Broer een leven lang boer Collectie Nagelhout De Koffiemölle Natuurdiorama Holterberg Opa’s Erf ’t Kuyerhuus Diekerhookse Mölle De He- geman Een tipje van de sluier over het ‘topstuk’ van de Oud- heidkamer Hoolt’n: men laat iets zien van de familie van Baron van der Borch van Verwolde. De routes, entreeprijzen en activiteiten van de musea zijn te vinden in de speciaal gemaakte Hoolter Museum- dag folder. Deze is te verkrijgen bij de TIP (Toeristisch Informatie Punt) en bij de deelnemende musea. Tekstpanelen Ook worden er op deze dag bij de Oudheidkamer Hool- t’n (Dorpsstraat) nieuwe tekstpanelen onthuld over de Tweede Wereldoorlog. Deze tekstpanelen gaan over de Nederlandse bevrij- dingsroute, de Holtense be- vrijdingsroute en er zijn een aantal krantenartikelen te zien uit deze tijd. De onthulling wordt gedaan om 10.00 uur. ENTER - De pony- en paardenmarkt werd donderdag 30 juli gehouden. Al vroeg in de ochtend stonden de eerste pony’s en paarden klaar om verkocht te worden. De burgemeester opende de markt officieel rond 10.00 uur, waarna het feest echt kon beginnen. Met een rommelmarkt, oude tractoren, een jaarmarkt en later op de dag een vleesveekeuring bij de katholieke kerk. Zoals vanouds, was het er lekker druk met zo nu en dan een ‘file’ van schuivelend publiek op de braderie. Foto: Jan Willem Klein Horstman Pony- en paardenmarkt Wachten op hoger beroep ENTER - In de eerste fase van het project heeft de provincie via een openbare inschrij- ving een nieuwe eigenaar en beheerder voor 84 hectare natuurgrond gezocht. De combinatie ‘Bolscher meer dan vlees’ en Coulisse is als winnaar uit deze aanbeste- ding gekomen en heeft in januari de voorlopige gun- ning ontvangen. Eén van de andere inschrijvers heeft begin dit jaar een kort ge- ding tegen deze voorlopige gunning aangetekend. Op 26 maart heeft de rechtbank in Almelo de eisen in dit kort geding verworpen. De eiser is vervolgens in hoger beroep gegaan. In het najaar wordt de uitspraak van het Gerechtshof over dit hoger beroep verwacht. Tot die tijd is er nog geen defini- tieve duidelijkheid over de nieuwe eigenaar en beheer- der te verwachten. De tweede fase van het pro- ject gaat over de inrichting van de gronden. Hiervoor wordt door het waterschap Vechtstromen een inrich- tingsplan opgesteld en uit gevoerd. Dat inrichtings- plan wordt uitgewerkt zodra de provincie de gronden aan de nieuwe eigenaar gegund heeft. De nieuwe eigenaar/ beheerder en de eigenaren die al grond in het project- gebied hebben liggen, wor- den bij het ontwerpproces betrokken. Ook de directe omgeving en andere belang- hebbenden worden bij het planproces betrokken. NOG GEEN DUIDELIJKHEID OVER NIEUWE EIGENAAR EN BEHEERDER De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn een project gestart voor het realiseren van 115 hectare nieuwe natuur en 11,5 kilometer beekherstel in het Reggedal bij Enter. Het gaat om de gronden die door de Uitvoeringscommissie Enter zijn vrijgeruild ten behoeve van nieuwe natuur. Nieuwe natuur later Skelettententoonstelling HOLTEN - Laat je deze zomer in Natuurdiorama Holter- berg verbazen door een prachtige verzameling bij- zondere skeletten en sche- dels van dieren. Holenbeer en Reuzenbe- ver zijn al duizenden jaren uitgestorven, maar hun in- drukwekkende schedels zijn bewaard gebleven. Het skelet van een slanke Ree naast dat van een Vos en Wild zwijn. De schedel van een mens naast dat van een Chimpansee. Ook zijn er fossielen, stenen bijlen, mammoetkiezen en andere bodemvondsten te bewon- deren. MUZIEKFEEST MET COEN De Aftersummerparty wordt vrijdag 14 augustus gehouden aan de Keizersdijk 2 » MOTORCROSS IN MARKELO Naast de crossende motoren is er een uitgebreid randpro- gramma. 5 » Schilderijen van Opa Broer HOLTEN - De expositie bevat verschillende schilderwer- ken van Broer Pekkeriet. Deze schilderwerken bevat- ten realistische werken, stil- levens en boerderijdieren en zijn te zien in het museum aan de Langstraat 38 in Hol- ten. Hier bevinden zich prachtige werktuigen en gereedschap- pen uit de vroegere boe- rentijd. Van handgemaakte gereedschappen en werk- tuigen zoals: een kleedwa- gen, de aardappelsorteerder, sleephark, vorkjesschudder, kaasbrik, dresseerwagen en vele andere interessante ten- toongestelde materialen. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Embed Size (px)

description

West Twente

Transcript of West Twente week32

 • www.westtwente.nlDinsdag 4 augustus 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  Tentoonstelling MeccanoRIJSSEN - Meccano Gilde Nederland toont een tijde-lijke tentoonstelling in het Rijssens Museum. In de tentoonstelling zijn grote

  werken van hen te zien, maar ook kleiner werk dat ons de moderne wereld in Meccano toont. Tot en met zaterdag 29 augustus.

  Rijssen op Straat met LommerdmarktRIJSSEN - Lommerdmarkt, Zomermarkt, gezellige ter-rassen en entertainment treft men in koopcentrum Rijssen. Dit alles onder de noemer Rijssen op Straat. Tijdens Rijssen op Straat gaan ondernemers de straat op en zijn de winkels open tot 21.00 uur.De lommerdmarkt of ook wel rommelmarkt is een grote markt met veel twee-dehands artikelen. Kinde-ren tot en met 15 jaar krijgen een gratis standplaats. De lommermarkt vindt plaats op de bekende locaties:

  Europaplein, Kerkstraat, De Hagen, Rozengaarde en Oude Veemarkt en duurt tot ongeveer 12.00 uur.Van 12.00 tot 21.00 uur is het ook in de rest van cen-trum Rijssen erg gezellig. Letterlijk en figuurlijk gaan de ondernemers de straat op. Men vindt er tal van kra-men en gezellige terrassen. Verschillende vormen en-tertainment zullen uw ver-blijf veraangenamen. Voor de kinderen zijn er spring-kussens en andere leuke at-tracties. De winkels in Rijs-sen zijn open tot 21.00 uur.

  De Lommerdmarkt wordt donderdags gehouden tot en met 13 augustus. Foto: Multivideo Rijssen

  Gezamenlijke museumdagDe gezamenlijke Holtense musea en cultuurhistorische instellingen houden woensdag 5 augustus de Hoolter Museumdag.

  HOLTEN - Alle deelnemende musea geopend van 10.00 tot 17.00 uur en zijn gemak-kelijk per fi ets en auto te be-reiken. Elk museum heeft een top-stuk om te laten zien. De volgende musea nemen deel aan de Hoolter Muse-umdag:Oudheidkamer Hooltn

  Broer een leven lang boerCollectie NagelhoutDe Koffi emlleNatuurdiorama HolterbergOpas Erft Kuyerhuus Diekerhookse Mlle De He-gemanEen tipje van de sluier over het topstuk van de Oud-heidkamer Hooltn: men laat iets zien van de familie van Baron van der Borch van Verwolde. De routes, entreeprijzen en activiteiten van de musea zijn te vinden in de speciaal gemaakte Hoolter Museum-dag folder. Deze is te verkrijgen bij de

  TIP (Toeristisch Informatie Punt) en bij de deelnemende musea.

  TekstpanelenOok worden er op deze dag bij de Oudheidkamer Hool-tn (Dorpsstraat) nieuwe tekstpanelen onthuld over de Tweede Wereldoorlog.

  Deze tekstpanelen gaan over de Nederlandse bevrij-dingsroute, de Holtense be-vrijdingsroute en er zijn een aantal krantenartikelen te zien uit deze tijd.

  De onthulling wordt gedaan om 10.00 uur.

  ENTER - De pony- en paardenmarkt werd donderdag 30 juli gehouden. Al vroeg in de ochtend stonden de eerste ponys en paarden klaar om verkocht te worden. De burgemeester opende de markt offi cieel rond 10.00 uur, waarna het feest echt kon beginnen.

  Met een rommelmarkt, oude tractoren, een jaarmarkt en later op de dag een vleesveekeuring bij de katholieke kerk. Zoals vanouds, was het er lekker druk met zo nu en dan een fi le van schuivelend publiek op de braderie.

  Foto: Jan Willem Klein Horstman

  Pony- en paardenmarkt

  Wachten op hoger beroep

  ENTER - In de eerste fase van het project heeft de provincie via een openbare inschrij-ving een nieuwe eigenaar en beheerder voor 84 hectare natuurgrond gezocht. De combinatie Bolscher meer dan vlees en Coulisse is als winnaar uit deze aanbeste-ding gekomen en heeft in januari de voorlopige gun-

  ning ontvangen. En van de andere inschrijvers heeft begin dit jaar een kort ge-ding tegen deze voorlopige gunning aangetekend. Op 26 maart heeft de rechtbank in Almelo de eisen in dit kort geding verworpen. De eiser is vervolgens in hoger

  beroep gegaan. In het najaar wordt de uitspraak van het Gerechtshof over dit hoger beroep verwacht. Tot die tijd is er nog geen defi ni-tieve duidelijkheid over de nieuwe eigenaar en beheer-der te verwachten.De tweede fase van het pro-ject gaat over de inrichting van de gronden. Hiervoor wordt door het waterschap Vechtstromen een inrich-tingsplan opgesteld en uit gevoerd. Dat inrichtings-plan wordt uitgewerkt zodra de provincie de gronden aan de nieuwe eigenaar gegund heeft. De nieuwe eigenaar/ beheerder en de eigenaren die al grond in het project-gebied hebben liggen, wor-den bij het ontwerpproces betrokken. Ook de directe omgeving en andere belang-hebbenden worden bij het planproces betrokken.

  NOG GEEN DUIDELIJKHEID OVER NIEUWE EIGENAAR EN BEHEERDER

  De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn een project gestart voor het realiseren van 115 hectare nieuwe natuur en 11,5 kilometer beekherstel in het Reggedal bij Enter. Het gaat om de gronden die door de Uitvoeringscommissie Enter zijn vrijgeruild ten behoeve van nieuwe natuur.

  Nieuwe natuur later

  SkelettententoonstellingHOLTEN - Laat je deze zomer in Natuurdiorama Holter-berg verbazen door een prachtige verzameling bij-zondere skeletten en sche-dels van dieren.Holenbeer en Reuzenbe-ver zijn al duizenden jaren uitgestorven, maar hun in-drukwekkende schedels

  zijn bewaard gebleven. Het skelet van een slanke Ree naast dat van een Vos en Wild zwijn. De schedel van een mens naast dat van een Chimpansee. Ook zijn er fossielen, stenen bijlen, mammoetkiezen en andere bodemvondsten te bewon-deren.

  MUZIEKFEEST MET COENDe Aftersummerparty wordt vrijdag 14 augustus gehouden aan de Keizersdijk

  2

  MOTORCROSS IN MARKELONaast de crossende motoren is er een uitgebreid randpro-gramma.

  5

  Schilderijen van Opa BroerHOLTEN - De expositie bevat verschillende schilderwer-ken van Broer Pekkeriet. Deze schilderwerken bevat-ten realistische werken, stil-levens en boerderijdieren en zijn te zien in het museum aan de Langstraat 38 in Hol-ten.Hier bevinden zich prachtige werktuigen en gereedschap-pen uit de vroegere boe-rentijd. Van handgemaakte gereedschappen en werk-tuigen zoals: een kleedwa-gen, de aardappelsorteerder, sleephark, vorkjesschudder, kaasbrik, dresseerwagen en vele andere interessante ten-toongestelde materialen.

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 2

  GEOPEND:

  Dennis heeft een verhaal.Luister jij?

  Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt. Kijk op www.sensoor.nl/ vrijwilligerswerk

  Test je luisterend oor op www.luistereniseenbelevenis.nl

  8.8.

  Zelf uw goederen inbrengen in Hengelo? Dat kan!

  Volg ons op:

  Belangstelling om in te brengen?

  Stuur een email naar [email protected]

  en vraag naar de voorwaarden.

  Of scan de qr-code en ga direct naar onze

  inbrengpagina. Met een druk op de knop kunt u een

  plek reserveren.

  Vanuit ons pand aan de Havenstraat 30 in Hengelo organiseren we met regelmaat veilingen.

  De eerstvolgende inbrengdagen zijn:Maandag 10 augustus 13.00 - 16.30 uurDinsdag 11 augustus 12.00 - 20.00 uur

  inbrengveiling Hengelo

  Kijk voor meer informatie op www.onlineveilingmeester.nl

  64% van de boodschappers leest d weekkrant!

  d Weekkrant is overal welkom

  KORT NIEUWS

  Diefstal fietsHOLTEN - Aan de Mo-lenbelterweg in Holten werd tussen dinsdag 28 en woensdag 29 juli een fiets gestolen. Het gaat om een witte Cortina Milo. De fiets heeft knalblauwe banden en een rieten fietsmand.

  Benefietcabaret duo EntrActeDIJKERHOEK - Het cabaret-duo EntrActe uit Lochem geeft zaterdag 22 augus-tus om 20.00 uur een be-nefietvoorstelling in het Kulturhus Dijkerhoek. De gehele opbrengst gaat naar Samenloop van Hoop Holten. EntrActe bestaat uit Elly Janssen en Nini Derlagen.In het programma Koude Vlammen gaat het caba-retduo opnieuw op zoek naar alledaagse situaties waarin velen zich zullen herkennen. Die kleine on-volkomenheden van het dagelijks bestaan treden ze tegemoet met humor, verwondering, zelfspot en een vleugje nostalgie.De kaarten kosten 10 euro en kunnen besteld worden via [email protected] of via Cobie Janssen telefoon: 06-49736872.

  Dorcas zoekt collectantenHOLTEN/ RIJssEN - De Dorcas werkgroep Holten gaat van 24 tot en met 29 augustus collecteren voor huizen voor ouderen in Sakila in Tanzania.Dit jaar wil men voor de eerste keer ook in Rijssen voor dit doel gaan collec-teren. Maar hiervoor zijn collectanten nodig.Wie wil een straat lopen voor dit goede doel? Ook voor Holten is men op zoek naar collectanten.Men kan bellen of e-mai-len naar: Jans Slotboom.E-mail : [email protected] of bellen : 06 17516419.

  shetlandboerderijHOLTEN - Op de Shetland-boerderij in Holten heb-ben kinderen (met hun ouders of verzorgers) ple-zier voor twee met hun eigen Shetlandpony.In de weekenden en schoolvakanties is de Shetlandboerderij te bezoeken. Kinderen kunnen hier voor twee uurtjes hun eigen pony huren. De ponys kunnen dan worden verzorgd, geborsteld of versierd worden met staartjes en vlechtjes. In de ponybak kan worden gereden en er is een mooie route door het bos te maken. Bij alle activiteiten moet wel een volwassene aanwezig zijn om de pony te begeleiden en eventueel de kinderen gezellig mee te helpen.In de zomer periode zijn er voor de allerkleinsten bosritjes te maken en zijn er knuffelkwartiertjes. Voor meer informatie kijk op www.shetlandboerde-rij.nl of bel: 06-53773058.

  Korting op entreeprijzen tijdens Rijssense Museumdag

  Maak een vaart met de Enterse Zomp of neem een kijkje in de Pelmolen. Of ga langs in het Rijssens Museum en het brandweermuseum. Of pak een ritje met het Leemspoor.

  RIJssEN - De Rijssense Mu-seumdag valt op donderdag 6 augustus. Alle culturele instellingen in Rijssen doen mee. Bovendien bieden de instellingen hun bezoekers een gereduceerd tarief aan. Men kan een mooie dag be-leven met bezoeken aan het Leemspoor, de Pelmolen, de Enterse Zomp en de twee Rijssense Musea. Bij de Rijs-sense Musea ziet men in het Internationaal Brandweer-museum allerlei werktuigen van brandweerkorpsen van

  over de hele wereld. Deze dag rijdt ook de brandweer-auto. Voor 3 euro maken de kinderen een rit van 20 mi-nuten mee. In het Rijssens Museum is de geschiede-nis van leven en werken in de stad Rijssen te zien. Als extra activiteit is er een zandstrooier. In het Rijssens Museum ziet u tevens de tij-delijke expositie De wereld in Meccano! Meccano Gil-de. Een volwassene kan een museum al bezoeken voor 3 euro en een kind voor 2 euro.

  De Enterse Zomp vaart van-af de Pelmolen over de Reg-ge. Een vaart kost 2,50 euro voor een volwassene en 2 euro voor een kind. Bij de aanlegplaats van de Zomp staat de Pelmolen. Kinde-ren kunnen kijken hoe olie wordt geslagen voor 1 euro en volwassenen voor 2,50 euro. Het Leemspoor loopt door bossig gebied waar vroeger de klei werd vervoerd naar de steenfabrieken. Een ritje kost 3 euro.

  Met Coen Swijnenberg van populair radioprogramma De Coen en Sander show

  Jubileumjaar AftersummerpartyDe organisatieleden van de Stichting Aftersummerparty zijn er helemaal klaar voor.

  RIJssEN Het feest belooft een groot succes te worden, aldus Diederik Roelofs, voorzitter van de stichting.The Aftersummerparty viert een jubileum. Het zo-merfeest van Rijssen wordt dit jaar op vrijdag 14 augus-tus alweer voor de vijftiende keer gehouden. Toen de tent in 2000 voor het eerst werd opgezet, trok het zon 150 bezoekers. Door de jaren heen is het feest uitgegroeid met zon 1250 bezoekers. Dit jaar hoopt de organisatie zelfs op meer.Als het aan de twaalf or-ganisatieleden ligt kan het feest al beginnen. Het en-thousiasme van de groep is enorm. Iedereen is fanatiek in de uitvoering van zijn ta-ken en komt met ideen om het feest tot een groter suc-ces te maken. Dit jaar waren we ruim van tevoren klaar met het regelen van alle za-ken. Het lijkt vaak een rou-tineklus, maar er komt toch enorm veel bij kijken. Hele-maal als je je bezoekers elk jaar meer wil bieden, ver-telt Diederik Roelofs.Dat is dan ook precies wat the Aftersummerparty wil: meer bieden. Zo komt dit jaar naast DJ Lars ook Coen Swijnenberg, bekend van het populaire radioprogramma De Coen en Sander show

  naar de Aftersummerparty. Daarnaast wordt een flinke investering gedaan in onder meer een nieuwe tent, meer licht en geluid en terrein-aankleding.Zonder sponsorinkomsten was dit alles ook niet mo-gelijk geweest. The After-summerparty heeft dit jaar twintig sponsoren weten te

  Naast DJ Lars, komt ook Coen Swijnenberg naar de Aftersummerparty om de sfeer te verhogen. Verder is er een nieuwe tent, meer licht en geluid.

  verbinden aan het feest. Zij leveren allen een financi-ele of materile bijdrage en krijgen daarvoor publiciteit voor terug door vermelding op verschillende uitingen. Je ziet echter dat het veel bedrijven niet eens om de publiciteit te doen is, maar

  het ons voornamelijk gun-nen. Dat is mooi om te zien! De organisatie kijkt met goede moed uit naar vrijdag 14 augustus en hoopt weer veel bezoekers uit de regio te kunnen verwelkomen. Het feest start met een be-drijvenuurtje om 18.00 uur.

  Vervolgens zal om 20.00 uur het terrein voor iedereen te betreden zijn en is het feest zo rond 1.30 uur afgelopen. Net als de voorgaande jaren vindt het feest plaats aan de Keizerdijk net buiten Rijs-sen en is te bereiken via de N350.

  HOLTEN - Woodys Holten aan de Holterbergweg 11 in Holten houdt elke vrijdag van 31 juli tot en met 9 ok-tober van 17.00 tot 18.30 uur Woodystock.

  Er vinden muzikale optre-dens plaats van Viktor Ko-ning, Henry Nuyen of Maai-ke Dokter en Leon Goossen op het bosrijke terras op de Holterberg. Bij slecht weer zullen de optredens binnen plaatsvin-den.Viktor Koning is 18 jaar en op zijn veertiende aan-

  genomen aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Onlangs werd hij tweede prijswinnaar in het Prinses Christina concours. Henri Nuyen begon zijn loopbaan als zanger-bassist en werd later zanger-gitarist bij de bluegrassband The country ramblers. Leon Goossen is gitarist bij de band Rock-IT en Maaike Dokter treedt zeer regelma-tig op bij feesten en evene-menten. Ze heeft met verschillende artiesten gezongen waaron-der Erwin Nijhof.

  Muziek tijdens Woodystock

 • www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 3

  Meer van deze aanbiedingen in onze showroom.

  Van 1249,-

  Hoekset zit loungeVirginiaTafel 145 x 85 cm met polywood inlegen 2 krukken. Inclusief kussens.

  Van 1249,-en 2 krukken. Inclusief kussens.

  voor 699,-

  Extra vakantievoordeel!

  Charlotte van Pallandt Paul Citroen

  Kunsthal Hof88 Almelo

  t /m 6 septemberElisabethhof 6di t /m zo 13.30-17.00 uur

  www.indigoalmelo.nl

  Kijk ook op

  deweekkrant.nl

  KORT NIEUWS

  Diefstal fietsHOLTEN - Aan de Mo-lenbelterweg in Holten werd tussen dinsdag 28 en woensdag 29 juli een fiets gestolen. Het gaat om een witte Cortina Milo. De fiets heeft knalblauwe banden en een rieten fietsmand.

  Benefietcabaret duo EntrActeDIJKERHOEK - Het cabaret-duo EntrActe uit Lochem geeft zaterdag 22 augus-tus om 20.00 uur een be-nefietvoorstelling in het Kulturhus Dijkerhoek. De gehele opbrengst gaat naar Samenloop van Hoop Holten. EntrActe bestaat uit Elly Janssen en Nini Derlagen.In het programma Koude Vlammen gaat het caba-retduo opnieuw op zoek naar alledaagse situaties waarin velen zich zullen herkennen. Die kleine on-volkomenheden van het dagelijks bestaan treden ze tegemoet met humor, verwondering, zelfspot en een vleugje nostalgie.De kaarten kosten 10 euro en kunnen besteld worden via [email protected] of via Cobie Janssen telefoon: 06-49736872.

  Dorcas zoekt collectantenHOLTEN/ RIJssEN - De Dorcas werkgroep Holten gaat van 24 tot en met 29 augustus collecteren voor huizen voor ouderen in Sakila in Tanzania.Dit jaar wil men voor de eerste keer ook in Rijssen voor dit doel gaan collec-teren. Maar hiervoor zijn collectanten nodig.Wie wil een straat lopen voor dit goede doel? Ook voor Holten is men op zoek naar collectanten.Men kan bellen of e-mai-len naar: Jans Slotboom.E-mail : [email protected] of bellen : 06 17516419.

  shetlandboerderijHOLTEN - Op de Shetland-boerderij in Holten heb-ben kinderen (met hun ouders of verzorgers) ple-zier voor twee met hun eigen Shetlandpony.In de weekenden en schoolvakanties is de Shetlandboerderij te bezoeken. Kinderen kunnen hier voor twee uurtjes hun eigen pony huren. De ponys kunnen dan worden verzorgd, geborsteld of versierd worden met staartjes en vlechtjes. In de ponybak kan worden gereden en er is een mooie route door het bos te maken. Bij alle activiteiten moet wel een volwassene aanwezig zijn om de pony te begeleiden en eventueel de kinderen gezellig mee te helpen.In de zomer periode zijn er voor de allerkleinsten bosritjes te maken en zijn er knuffelkwartiertjes. Voor meer informatie kijk op www.shetlandboerde-rij.nl of bel: 06-53773058.

  Korting op entreeprijzen tijdens Rijssense Museumdag

  Maak een vaart met de Enterse Zomp of neem een kijkje in de Pelmolen. Of ga langs in het Rijssens Museum en het brandweermuseum. Of pak een ritje met het Leemspoor.

  RIJssEN - De Rijssense Mu-seumdag valt op donderdag 6 augustus. Alle culturele instellingen in Rijssen doen mee. Bovendien bieden de instellingen hun bezoekers een gereduceerd tarief aan. Men kan een mooie dag be-leven met bezoeken aan het Leemspoor, de Pelmolen, de Enterse Zomp en de twee Rijssense Musea. Bij de Rijs-sense Musea ziet men in het Internationaal Brandweer-museum allerlei werktuigen van brandweerkorpsen van

  over de hele wereld. Deze dag rijdt ook de brandweer-auto. Voor 3 euro maken de kinderen een rit van 20 mi-nuten mee. In het Rijssens Museum is de geschiede-nis van leven en werken in de stad Rijssen te zien. Als extra activiteit is er een zandstrooier. In het Rijssens Museum ziet u tevens de tij-delijke expositie De wereld in Meccano! Meccano Gil-de. Een volwassene kan een museum al bezoeken voor 3 euro en een kind voor 2 euro.

  De Enterse Zomp vaart van-af de Pelmolen over de Reg-ge. Een vaart kost 2,50 euro voor een volwassene en 2 euro voor een kind. Bij de aanlegplaats van de Zomp staat de Pelmolen. Kinde-ren kunnen kijken hoe olie wordt geslagen voor 1 euro en volwassenen voor 2,50 euro. Het Leemspoor loopt door bossig gebied waar vroeger de klei werd vervoerd naar de steenfabrieken. Een ritje kost 3 euro.

  Met Coen Swijnenberg van populair radioprogramma De Coen en Sander show

  Jubileumjaar AftersummerpartyDe organisatieleden van de Stichting Aftersummerparty zijn er helemaal klaar voor.

  RIJssEN Het feest belooft een groot succes te worden, aldus Diederik Roelofs, voorzitter van de stichting.The Aftersummerparty viert een jubileum. Het zo-merfeest van Rijssen wordt dit jaar op vrijdag 14 augus-tus alweer voor de vijftiende keer gehouden. Toen de tent in 2000 voor het eerst werd opgezet, trok het zon 150 bezoekers. Door de jaren heen is het feest uitgegroeid met zon 1250 bezoekers. Dit jaar hoopt de organisatie zelfs op meer.Als het aan de twaalf or-ganisatieleden ligt kan het feest al beginnen. Het en-thousiasme van de groep is enorm. Iedereen is fanatiek in de uitvoering van zijn ta-ken en komt met ideen om het feest tot een groter suc-ces te maken. Dit jaar waren we ruim van tevoren klaar met het regelen van alle za-ken. Het lijkt vaak een rou-tineklus, maar er komt toch enorm veel bij kijken. Hele-maal als je je bezoekers elk jaar meer wil bieden, ver-telt Diederik Roelofs.Dat is dan ook precies wat the Aftersummerparty wil: meer bieden. Zo komt dit jaar naast DJ Lars ook Coen Swijnenberg, bekend van het populaire radioprogramma De Coen en Sander show

  naar de Aftersummerparty. Daarnaast wordt een flinke investering gedaan in onder meer een nieuwe tent, meer licht en geluid en terrein-aankleding.Zonder sponsorinkomsten was dit alles ook niet mo-gelijk geweest. The After-summerparty heeft dit jaar twintig sponsoren weten te

  Naast DJ Lars, komt ook Coen Swijnenberg naar de Aftersummerparty om de sfeer te verhogen. Verder is er een nieuwe tent, meer licht en geluid.

  verbinden aan het feest. Zij leveren allen een financi-ele of materile bijdrage en krijgen daarvoor publiciteit voor terug door vermelding op verschillende uitingen. Je ziet echter dat het veel bedrijven niet eens om de publiciteit te doen is, maar

  het ons voornamelijk gun-nen. Dat is mooi om te zien! De organisatie kijkt met goede moed uit naar vrijdag 14 augustus en hoopt weer veel bezoekers uit de regio te kunnen verwelkomen. Het feest start met een be-drijvenuurtje om 18.00 uur.

  Vervolgens zal om 20.00 uur het terrein voor iedereen te betreden zijn en is het feest zo rond 1.30 uur afgelopen. Net als de voorgaande jaren vindt het feest plaats aan de Keizerdijk net buiten Rijs-sen en is te bereiken via de N350.

  HOLTEN - Woodys Holten aan de Holterbergweg 11 in Holten houdt elke vrijdag van 31 juli tot en met 9 ok-tober van 17.00 tot 18.30 uur Woodystock.

  Er vinden muzikale optre-dens plaats van Viktor Ko-ning, Henry Nuyen of Maai-ke Dokter en Leon Goossen op het bosrijke terras op de Holterberg. Bij slecht weer zullen de optredens binnen plaatsvin-den.Viktor Koning is 18 jaar en op zijn veertiende aan-

  genomen aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle. Onlangs werd hij tweede prijswinnaar in het Prinses Christina concours. Henri Nuyen begon zijn loopbaan als zanger-bassist en werd later zanger-gitarist bij de bluegrassband The country ramblers. Leon Goossen is gitarist bij de band Rock-IT en Maaike Dokter treedt zeer regelma-tig op bij feesten en evene-menten. Ze heeft met verschillende artiesten gezongen waaron-der Erwin Nijhof.

  Muziek tijdens Woodystock

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  149

  LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

  BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

  NIEUWEMODE

  2195

  PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. spray acon en microvezel poetsdoek

  10 LITER 100 ML

  2 PAARVAKANTIETIP

  2 VOORUITZOEKEN

  KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

  078

  AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

  229

  149

  DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

  KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

  60 liter57x39x35 cm

  5.79

  339

  ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

  069

  DAMESSJAALdiverse varianten en prints

  149

  DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

  069

  MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

  2.99

  NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

  2.79

  GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

  0.99

  KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

  0.69

  349

  SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

  COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

  tandenborstelsmedium 3-pack

  0.99

  099

  595

  2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

  995

  MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

  299

  DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

  069

  SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

  499

  BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60

  159

  TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml

 • Sloetsweg 100 7557 HP Hengelo 074 2914085

  [email protected] www.nijhofschoenen.nlShop nu ook

  Online!Shop nu ook

  Online!* excl Basiscollectie, Birkenstock en Teva.

  tot 50% korting!Op de gehe

  le Zomercollectie

  *

  40

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 5

  Dressuur en springen

  MARKELO - De terreinen van Manege Snorrewind aan de Borkeldweg in Markelo staan woensdag 5 augustus in het teken van de Snorrewindse Paardendagen.

  Tijdens dit paardenevene-ment laten tal van ruiters op zowel ponys als paarden hun kunnen in de dressuur en het springen zien. Woensdagmorgen vanaf 9.00 uur rijden de allerjong-ste en onervaren ruitertjes een Bixieproef, met soms iets hulp. Ook starten er te-

  gelijkertijd ponycombina-ties in de B tot en met Z2 dressuur. Deze dag worden er ook F-proeven gereden door lesklanten op paarden en ponys van Manege Snor-rewind. De ponys springen in de klassen B tot en met ZZ, waarbij tot hoogten van 1.30 meter door de gro-tere ponys gesprongen kan worden. Maar ook de nog onervaren springruiter kan een parcoursje springen in de Impuls klasse, waarbij de hindernissen lager zijn en de regels minder streng. Voor de beste allround po-nyruiter is er op deze dag een extra prijs beschikbaar

  gesteld.

  Op deze woensdag wordt vanaf 17.00 uur gereden door de paard-combinaties in de B tot en met M2 klasse dressuur. Op de avond ko-men ook diverse pony en paarden viertallen in de ring. Een viertal rijdt met vier tegelijk een proef in n baan, waarbij de oefeningen synchroon uitgevoerd moe-ten worden, waarbij de jury kijkt naar afstanden tussen de paarden, het tegelijktijdig netjes uitvoeren van de figu-ren en het gereden zijn in het algemeen. Publiek kan gratis komen kijken.

  Ponys en paarden komen aan bod op woensdag 5 augustus, tijdens de Snorrewindse Paardendagen. Foto: Manege Snorrewind

  Veel te beleven tijdens Motorcross MarkeloMARKELO - Motorclub Ons Genoegen is druk bezig met de organisatie van het groot-ste Motorsport evenement van Overijssel, de Open Ne-derlandse titel 9 augustus en op 8 augustus de strijd om de Nederlandse titel.

  Natuurlijk is het randge-beuren niet vergeten. Naast de strijd op de baan veel te zien en te beleven. Op het rennerskwartier kan men handtekeningen en posters vergaren van de rijders en hun teams en men kan een kijkje nemen bij de mobiele werkplaatsen van de teams en fabrieksteams. Maar ook de Dakar voertuigen van We-vers Auto Sport uit Markelo krijgen een speciale plek waar men de voertuigen van heel dichtbij kan aanschou-wen! In de pauze is er een spectaculaire demo van ra-dio grafische bestuurbare

  rally autos op het binnen-terrein van de Herikerberg. En er zijn optredens van de Go go danseressen van Jan Postema dance en Tessa de Wilde en van DJ Flo.In de luxe ingerichte Vip tent kunnen de gasten en sponsoren genieten van een prachtig uitzicht op de baan geheel verzorgt met catering. Als gastspreker is onder an-dere Bennie Jolink van Nor-maal present. En verder is een goody bag met hierin de nieuwste nummers van Moto 73 en Noppennieuws verkrijgbaar.

  EntreeZaterdag 8 augustus: 5,- euro; jongeren van 12 tot 16 jaar gratis; kinderen tot 12 jaar gratis.Zondag 9 augustus: 20,- euro; jongeren van 12 tot 16 jaar 10,- euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

  Pootjes in actie tijdens Motorcross Markelo 2015. Foto: Motorcross Markelo

  Fietsen met IVNMARKELO - IVN Markelo houdt drie dinsdagmid-dagen in augustus, 4, 11 en 18 augustus, een fietstocht door het buitengebied van Markelo. De routes worden zodanig gekozen dat de deelnemers volop genieten van de zomerse natuur. De lengte is ongeveer dertig ki-lometer en de fietssnelheid is zon vijftien kilometer per uur. Onderweg is er een koffiepauze. Start: om 13.30 uur vanaf Markelo Toerist Info, Goorseweg 1, Markelo. Rond 17.00 uur eindigt de fietstocht daar weer. Deel-name 2,- euro per persoon. Kosten 2,- p.p.

  WandelroutesDIEPENHEIM - IVN Diepen-heim heeft samen met VVV Hof van Twente in de serie Wandelroutes Diepenheim een vijftal routes uitgebracht. De routes laten Diepenheim zien en de omliggende land-goederen. Elke route heeft een ander thema, bijvoor-beeld Nijenhuis en Weldam, Hogelaar en Sterrebos en De Vier Jaargetijden. De routes zijn beschreven en geven veel achtergrondinformatie over de geschiedenis, flora en fauna onderweg. De af-standen variren van 4 tot 16,5 kilometer. Start- en eindpunt is het VVV Agent-schap in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuis-straat. De routes zijn te koop bij VVV Hof van Twente, in het VVV Agentschap in Die-penheim en via de webwin-kel voor 2,95 per stuk.

 • aan de snelweg A1 NL/A30 D, afrit Osnabrck-Nahne,

  ca. 50 min. v/d grens

  ENTREE:Volwassenen 18 euro

  Kinderen 11,50 euroKinderen 11,50 euro

  Tegen inlevering van deze coupon krijgen max. 5 personen een

  Geldig in 2015, niet in combinatiemet andere kortingen.

  KORTING VAN 25 %

  OP DE ENTREE

  www.zoo-osnabrueck.de

  Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

  10 % KORTINGin alle restaurants, kiosken + winkels van de dierentuin Osnabrck. Eenmalig in te leveren.Bezoek mij!

  ondergrondse zoo

  Speeltuin

  CORTINA U4 TRANSPORT- 3 versnellingen / remnaaf- Licht alu frame- Stuurslot en dubbele standaard- Dames 50/57/61 Heren 50/56/60/65- Kleur Matzwart

  - Incl. Servicepakket t.w.v. 100,-

  GAZELLE ESPRIT - 3 versn./Rollerbrakes/ Naafdynamo - Kleur Matzwart of Mystery Green- Heren/Dames 49/55/61- Incl. Servicepakket t.w.v. 100,-

  STECO MONKEY-MEEPerfecte uitkomst voor de zware schooltasNu met Gratis montage!

  AGU REGENPAK - Waterdicht en ademend- 3 verschillende kleuren- Makkelijk opvouwbaar

  BANDEN ACTIE2x Anti-Lek Buitenbanden2x BinnenbandenInclusief montageNormaal 100,-

  FietsplusBloemendalOPENINGSTIJDEN: maandag gesloten. dinsdag, 8.30 - 18.00 uur, woensdag 8.30 - 18.00 uur, donderdag 8.30 - 21.00 uur, vrijdag 8.30 - 18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur

  BACK TO SCHOOL!

  Incl. een jaar lang all risk verzekering NU 579,-Normaal 34.95 NU 19,95

  van 64,95 NU VOOR 49,95

  NU HELE MAAND AUGUSTUS

  voor 65,-Aanbiedingen geldig t/m 31 Augustus 2015

  TEVENS OPRUIMING VAN SHOWROOMMODELLEN MET EXTRA HOGE INRUILKORTING 2014/2015

  van 529,- NU 485,-

  Banisweg 3 Rijssen, T. 0548 512 217 www.bloemendalfietsplus.nl

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 6

 • Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

  PER STUK

  400 G500 G

  500 G

  1.5 KG

  420 G

  2 STUKS 2 STUKS

  0.89WEEKEND

  0.99WEEKEND

  2.69WEEKEND

  0.99WEEKEND

  0.89WEEKEND

  3.49WEEKEND

  1.99WEEKEND

  1.49WEEKEND

  9x 200 vel

  2.59

  6x 80 g

  4.15/kg

  1.99Per 100 g

  4.89/kg

  0.49

  0.5 l

  1.50/l

  0.75400 g

  3.98/kg

  1.59

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  ALS BEST GETEST

  Hollandsesperziebonen

  Met 5 losse stokjes.

  BBQgroentespiespakket**

  300 g

  Kaas-ui baguette300 g

  Meergranen baguette

  Met 5 losse stokjes.

  Varkenssat**6-8 stuks

  Gemarineerde grillfakkels**

  Galia meloen Braeburn appelen

  4.15/kg 4.89/kg

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

  Bron: Stiwa juli 2015

  Bron: CosmoGIRL! juli 2015

  Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

  Bron: Gezondgids juni 2015

  KIJK VOOR MEER BEST GETESTPRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

  Sterk en zacht.

  3-laagstoiletpapier

  LasagneBolognese**

  Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

  Geconcentreerdafwasmiddel

  LAAGSTE PRIJSVOOR HUISMERKEN

  *

  7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  West Twente dinsdag 4 augustus 2015 7

  *1*Puzzel

  !

  !!

  "!!

  !#

  "

  "" "

  !

  !

  #

  $

  !

  !

  "!

  !

  "

  "

  !

  !

  #

  %&'!##

  Oplossing:

  -t-k---k--e--orangoetangkeep-u-tosti--g-ether-re-keurs-n-rekkin-k-kepie--t-keten-a-oaster-r-anti-c-p-psaltertheepot-d-v---er-v-armee-eg-bezaaien-laveren-elk

  PLENSREGEN

  Jojo-weer

  We krijgen even een dipje op dins-dag. De kans op een onweersbui toe. Fronten worden enigszins ge-activeerd door een inlopende hoogtetrog. De warmte is dus even uit de lucht, maar niet voor lang. Op de westflank van een grootschalige atmosferische hoogterug, die zich uit strekt van Zuidoost-Spanje via de Midden-Europa naar Oost-Europa, neemt de warmte vanaf woensdag opnieuw weer toe. Met name donderdag en vrijdag zijn maxima boven de 25.0 graden weer moge-lijk. Later op vrijdag en in het weekeinde neemt de kans op enkele onweersbuien toe en gaat de temperatuur enkele graden naar beneden. Deze ontwikkeling hangt samen met een vlak lagedrukgebied op weg van

  Frankrijk naar Duitsland. Deze week niet echt contstant zomerweer, meer een jojo-effect. Woensdag perioden met zon en zo goed als droog. De wind komt uit zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht. Het wordt dan 23.0 a 24.0 graden. Donderdag ook veel zon, maar ook wat wolken, bij een matig zuidwestenwind wordt het 27.0 a 28.0 graden. Vrijdag maken we in de loop van de dag kans op een enkele onweersbui. Bij regelmatig zon en een matige zuidoos-tenwind dan 26.0 a 28.0 graden. Zaterdag minder zon en minder warm met 22.0. 24.0 graden. Zondag perioden met zon, maar ook kans op wat neerslag. De wind is matig uit het westen, de middagtemperatuur komt dan uit op 22.0 a 24.0 graden.

  weerbericht door freddie paalman

  expositie fedor van KregtenFedor van Kregten is een van de belangrijke schilders uit de omgeving van Rijssen.

  riJSSen - Nu toont het mu-seum een overzicht van zijn werk in haar vaste tentoon-stelling in het kasteel.Fedor van Kregten is be-kend om zijn landschappen met koeien. In zijn werk is duidelijk de invloed van de schilders van de Haagse School te zien.Hij is geboren in Drenthe en komt als jongen met zijn ou-ders in Notter in de gemeen-te Wierden wonen.

  In zijn vroege werk is het Twentse en Drentse land-schap te zien met koeien en schapen. Zijn palet is dan diep en donker van kleur.Zijn verhuizing naar de plaats Den Haag en zijn ver-blijf in het zonnige buiten-land leiden tot een lichter kleurgebruik.

  Hij schildert de duinen met geiten aan de kust van Ne-derland en de omgeving en mensen in Spanje en Ma-rokko voor reclamedoelein-den van scheepvaartbedrijf Lloyd in Rotterdam.Ook later gaat hij met enige regelmaat terug naar het

  oosten van het land om daar te schilderen. In zijn latere werken schil-dert hij lege, verstilde land-schappen en stillevens met verdorde bloemen. Van Kregten grijpt dan deels te-rug op zijn eerdere kleurge-bruik.Ook zijn portretten zijn zeer de moeite waard. In het museum ziet u een drietal. Daaronder bevindt zich een lieflijk portret van zijn dochter.

  Het Rijssens Museum is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Rijssen.

 • Start / finishin het Volkspark (vanaf 12:30)

  8 kmEshuis Accountants

  Bedrijvenloop

  8 kmMenzis

  Singelloop

  3,2 kmRabobank

  Dubbele Mijl

  1 kmReggefiber

  Kidsrun

  facebook.com/SLEnschede

  @SLEnschede #SLE2015

  Schrijf je nu in! www.singelloop-enschede.nl

  Zondag 13 september 2015

  Singelloop

  Sponsoren

  18e

  3-)'5/!$/-, 1$)3$/*2(4

  7>=8 !> :#9">$>$

  ."=$:>:8=448 /- + 06%>6"8>6( '12/ ,53*'1 + &&&);>=8!>"6!>)$6

  )$('*/'$/%$)3--,*22$( -, &$ '*"$2(4

  #+.6#03-)'5/!

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 8

  Valpreventie voor senioren: oefeningen in balans en krachtDIEPENHEIM - Voor senioren gaat in Diepenheim de Val-preventietraining Sta stevig in uw schoenen van start. De training wordt georga-niseerd door de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente (SWOHvT).In deze tijd waarin de na-druk steeds meer komt te liggen om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn, willen we hier ook in praktische zin uiting aan geven, geeft de stichting aan. Vallen is n van de problemen waar-door mensen ineens voor een groot deel, of geheel

  afhankelijk worden van an-deren. Vallen voorkomen, is dan ook het doel van de trai-ningen.De trainingen omvatten acht bijeenkomsten die in groeps-verband plaats vinden in sporthal Stedeke in Diepen-heim, met begeleiding van sportfysiotherapeut Henk Oonk, ergotherapeut Elise Linthorst, gewichtscon-sulente Ina Oonk en Rode Kruis Hof van Twente.Tijdens de trainingen wor-den door middel van kleine oefeningen balans, kracht en conditie getraind. Ook is

  er aandacht voor praktische hulpmiddelen, orthopedi-sche schoenen en gezonde voeding. De eerste training start op 9 september.

  Interesse?Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deel-name door contact op te nemen met de Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur via te-lefoon 0547-260053 of mail naar [email protected]

  Proeflessen Move and Balance in De ReggehofGOOR - Irma Roerade geeft vanaf deze week proeflessen Pilates en bbb-lessen in de balletzaal van De Reggehof aan De Hfte, op de dins-dagmorgen en donderdag-morgen/-avond. Iedereen is van harte welkom om deel

  te nemen aan deze proefles. Pilates (bewegen op muziek) is er op dinsdagmorgen om 9.00/10.00 uur en op don-derdagavond 20.30 uur. De bbb-les (weerstandsoefenin-gen) vindt plaats op donder-dagmorgen om 9.30 uur.

  Meer weten over de proeflessen? Kijk op Facebook op de pagina van Move & Balance. Eigen foto

  Wijkvoorziening start weer met Eet u smakelijkGOOR - Wijkvoorziening t Doesgoor start vanaf don-derdag 6 augustus weer met de activiteit Eet u smake-lijk. In verband met de vakantie-periode lag de activiteit even stil, maar vanaf donderdag kan men elke donderdag-avond vanaf 17.00 weer inlo-pen voor een gezellig samen zijn en een lekkere maaltijd. Het adres is Pluvierstraat

  1-3 (kantine SV Hector te Goor). Deelname kost 5,- euro. Na-tuurlijk mag men ook hel-pen bij de voorbereidingen van de maaltijd of helpen koken. Wel van tevoren aanmelden! Voor opgave of meer informatie kan men bellen met Ida Olydam op telefoonnummer 06-14 78 47 49 of bij Anke Botterhuis op 06- 51 26 04 23.

  GOOR - Film kijken op een scherm van twaalf vierkan-te meter op het Hfte-plein in Goor. Dat kan op de vrij-dagen 7, 14 en 21 augustus. Filmhuis Alleman en De Reggehof zorgen voor zes gratis films: elke avond een kinderavond n een film voor ouderen.

  Gestart wordt op vrijdag 7 augustus om 19.00 uur met de populaire kinderfilm Frozen, naar het sprookje De Sneeuwkoningin over een meisje dat samen met een bergbeklimmer op zoek gaat naar haar ijskoude zus. Tijdens hun avontuur krij-gen ze gezelschap van een komische sneeuwpop ge-

  naamd Olaf en samen moe-ten ze ijskoude extreme tem-peraturen zien te overleven en vreemde wezens, trollen en andere magie trotseren.

  GreaseNa Frozen komt Grease en deze film wordt rond circa 21.00 uur gedraaid. Grease is de film die John Travolta en Olivia Newton-John in de succesvolle muzikale tienerfilm tot wereldsterren maakten. De musical Gre-ase is vooral bekend gewor-den om zijn tijdloze muziek. Nummers als Grease Light-ning en Hopelessly devoted to you werden wereldhits en zijn nog steeds veel te ho-ren in het uitgaansleven.

  De bezoeker kan kijken va-nauit de auto, of een stoel meenemen. Eten en drinken

  kan zelf meegenomen wor-den, maar popcorn en een drankje is ook te koop.

  Gestart wordt op vrijdag 7 augustus om 19.00 uur met de populaire kinderfilm Frozen. Daarna wordt de tienerfilm Grease gedraaid. Foto: De Reggehof

  Film kijken op plein voor De Reggehof

  Jan ZuidgeestGOOR - Jan Zuidgeest is te gast in Portret van Hofstreek FM. Zuidgeest was leraar op diverse middelbare scholen en hbos, schreef enkele to-neelstukken en was toneel-leider bij de Rotterdamse groep Novem 62. Onlangs publiceerde hij de oorlogs-roman Heddys dochter. Mo-menteel is hij bezig met een misdaadroman die zich af-speelt ergens in Twente. Ook was hij lange tijd wethouder en raadslid voor de VVD en Liberaal Een en presenteer-de een muziekprogramma bij Hofstreek FMPortret is te beluisteren zondag 9 augus-tus om 11.00 uur en wordt herhaald op maandagavond om 20.00 uur.

 • GROLSCH DAGJE UIT

  Pas een paar maanden open, maar nu al een geliefd uitje bij veel bierliefh ebbers: Brouwhuis De Lange Gang in Groenlo, waar de oorspronkelijke put voor het bier brouwen bewaard is gebleven.

  Ontdek 400 jaar vakmanschap en de rijke historie van het bedrijf dat onlosmakelijk verbonden is met onze regio

  Een aanrader voor iedere Achterhoeker en Twentenaar: een Grolsch dagje uit. Zowel in Groenlo als in Enschede is namelijk volop aandacht voor Grolsch, het bier waar de streek al 400 jaar trots op is.

  GROENLO/ENSCHEDE - Het kan niemand ontgaan zijn: Grolsch bestaat 400 jaar. Alles ontdekken over het merk, het bier en de geschie-denis kan tijdens de Grolsch Tour in Brouwhuis De Lange Gang in Groenlo en tijdens de Grolsch 400 Brou-werijtour in de brouwerij in Enschede. Bovendien heeft Grolsch het hele jaar leuke evenementen gepland in de brouwerij in Enschede.

  Een koninklijk bedrijf met een traditie van vakman-schap en een rijke historie in de regio. En dat is een heel lange historie. De klei-ne brouwerij van toen is uit-gegroeid tot een sterk merk met een moderne brouwerij. Het begon in 1615, toen Wil-lem Neerfeldt een brouwerij in Groenlo begon. Een twee-de brouwerij werd in 1876 geopend, later kwam daar de Enschedese vestiging bij. Tegenwoordig wordt al-les geproduceerd vanuit de indrukwekkende, moderne brouwerij in Enschede. Rode draad in de geschiede-nis is natuurlijk de beugel- es, in 1897 gentroduceerd. Het is niet eens zo bijzonder dat Grolsch daar destijds het bier in schonk, het is bijzon-der dat ze de dat altijd zijn blijven doen. De geschiedenis van Grolsch is verweven met de geschie-denis van de Achterhoek en Twente en dat wordt op onderhoudende, interac-tieve manier duidelijk bij een bezoek aan Grolsch Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo en de Grolsche Bierbrouwerij in Enschede.

  Brouwhuis De Lange GangAl 400 jaar verbonden met Grolsch: Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo. Dat is de plek waar het allemaal begon in 1615. Sinds april is het ingericht als een soort Grolschmuseum en in korte tijd uitgegroeid tot een po-pulaire uitje onder bierlief-hebbers.De Lange Gang ademt de lange historie van Grolsch. Als horecagelegenheid was het natuurlijk allang bekend bij de inwoners van Groenlo en omgeving, maar het hele verhaal erachter is nog nooit verteld. Daar is verandering in gekomen, want sinds het museum een paar maanden

  geleden opende, hebben al heel wat bezoekers de boei-ende historie ontdekt. Het is dan ook geen gewoon museum. Nee, in Groenlo doen ze dat op zijn Grolsch: de historie wordt op een in-teractieve, moderne manier

  sprankelend duidelijk. De bezoekers zijn dan ook heel enthousiast. Leuk om te zien zijn de at-tributen en bijdrages die de inwoners van Groenlo en omgeving leverden aan Brouwhuis De Lange Gang. Ze vertellen prachtige ver-

  halen en die worden smake-lijk verteld in de expositie. Over generaties van brou-wers, over vakmanschap en passie maar ook bijvoor-beeld over het bijbaantje dat bijna iedere jongere vroeger had in Groenlo bijvoorbeeld: beugelen. Er werd onlangs nog een Nederlands Kampi-oenschap in gehouden.

  Grolsch Brouwhuys De Lan-ge Gang is de plek waar het allemaal begon; de brouw-kelders en de waterput zijn nog steeds bewaard gebleven In de brouwkelder is sinds kort het ver lmde verhaal van Grolsch oorsprong door de ogen van Gildemeester Peter Kuijper te zien. En bij de put, waar het eerste water voor het Grolsche bier naar

  boven werd gehaald, zijn talrijke karakteristieke bier-verhalen te zien. Een mooi inkijkje in de rijke Grolsche brouwersgeschiedenis

  Grolsch 400 BrouwerijtourHet 400-jarig bestaan is voor Grolsch reden geweest om de bekende expositie te voorzien van uniek histo-risch materiaal. Een mooi overzicht van de geschiede-nis van toen tot nu. Dat is al-lemaal te beleven tijdens de Grolsch 400 Brouwerijtour, de expeditie in de Grolsch Brouwerij in Enschede. Een gedeelte onderneem je op eigen houtje, vervolgens neemt de gids je mee door

  het immense pand. Natuur-lijk wordt dit afgesloten met een productconfrontatie zoals dat wordt genoemd. Lees: de bierproeverij waar deelnemers op getrakteerd worden.De Grolsch 400 Brouwerij-tour wordt veel geboekt door groepen, maar individueel is natuurlijk ook mogelijk. Op dit moment is het een hit voor toeristen in Twente. Want wie op vakantie is in Twente, kan natuurlijk niet om een van de sterkste mer-ken van Twente heen. Wat kan de Twentenaar nog ontdekken bij Grolsch? Veel, zo blijkt tijdens de brouw erijtour. Zon baantje wil ik ook wel, is de meest ge-hoorde reactie bij het ont-moeten van het smaakpanel. Totdat de bezoekers ontdek-ken dat bier drinken en bier proeven een wereld van ver-schil is. Drinken is genieten, proeven is precisiewerk. De brouwerijtour is ook een weerzien van oude commer-cials; een sterk handelsmerk van Grolsch. Het roept bij de deelnemers allerlei herinne-ringen op. Want wie herin-nert zich niet Vakmanschap is meesterschap? De afvul-lijnen spreken het meest tot de verbeelding. Een boeiend schouwspel van duizenden essen op de lopende ban-den. De Grolsch 400 Brouwerij-tour neemt in het totaal 2,5 uur in beslag en bestaat uit ontvangst met kof e en thee, gevolgd door een lm waar-in Peter Kuyper zelf de his-torie van Grolsch vertelt en vervolgens een tocht door de

  brouwerij onder leiding van een gids. Uiteraard wordt de brouwerijtour afgesloten met de productconfrontatie en een kleine versnapering. De tour is van dinsdag tot en met vrijdag te beleven en de kosten bedragen 12,50 euro. Aanmelden kan via www.grolsch.nl of 053 4833290. Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn welkom onder begelei-ding van een volwassene.

  Een Grolsch dagje uit: 400 jaar historie in Groenlo en Enschede

  Een Grolsch dagje uit beleven? Dat kan tijdens de Grolsch 400 Brouwerijtour in de brouwerij in Enschede en tijdens de Grolsch Tour in Brouwhuis de Lange Gang in Groenlo. De geschiedenis van het koninklijke bedrijf wordt daar beeldend verwoord.

  BIJZONDER DAT GROLSCH DE BEUGELFLES ALTIJD IS BLIJVEN HANTEREN

  Elke week, van dinsdag t/m vrijdag: Grolsch Brouwerij Tour9 september: Bier aan tafel; Ontdek de mooiste combinaties van speci-aalbier en eten.14 18 september: Herfstbok ProefPrimeur. Doe een Brouwerij Tour en proef op de brouwerij als allereerste de nieuwe Herfstbok, direct uit het vat.1-30 oktober: Herfstbok-maand op de brouwerij. Laat je rondleiden door de brouwerij en sluit af met de ideale najaars-combinatie van Grolsch Herfstbok en een heer-lijke stamppot.11 november: Ladie-snight: Smaakvolle ge-zellige avond met allerlei biertjes, exclusief voor dames.Reserveren kan via www.grolsch.nl of via 053-4833290

 • SUSHI & GRILLZOMER ACTIE

  15% korting

  CONTACTKlander 50a7511 HS Enschede053 - 57 46 931053 - 57 48 354

  OPENINGSTDENma 13:00 - 22:00 uurdi - wo 12:00 - 22:00 uurdo - zo 12:00 - 22:30 uurwww.restaurantginza.nl

  Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

  Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopien op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge-licht door nepshops. De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis.

  Bel 0800-6161 om

  uw Minigids te bestellen. Of sms cb webwinkel naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Deze actie loopt tot 28 augustus.

  GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van n week te boeken zijn n nergens anders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

  DEZE WEEK EXCLUSIEVE ACTIEPRIJZEN VANAF 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

  Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na n week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

  niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Van 1 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park met korting tot 54 % en prijzen vanaf 104,-* per verblijf inclusief verplichte eind-schoonmaak 45,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Dit park ligt in Noord Limburg en biedt ongeloo ijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zespersoonsbungalow op dit park met korting tot 79% en prijzen vanaf 69,-* per verblijf! Op beide parken is er nog beschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wacht niet te lang en boek, want OP = OP.

  Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl !

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale hef ngen p.p.p.n.

  "

  gratisminigids

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 10

 • 20%KRANTENKORTING

  Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

  Koop je favoriete krant nu met 20% korting!Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvangdirect je korting KORTINGSPAS

  * Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

  TUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDEN

  -30%TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  -30%

  Aanbiedingen zijn geldig t/m 8

  augustus 2015 en zolang de voorraad strekt.

  Opruiming!

  www.tuincentrumwierden.nl | Vriezenveenseweg 31 | Wierden, 0546-576273

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  TUINCENTRUM WIERDEN

  -----------------30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%

  TUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDEN

  -30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%

  TUINCENT

  RUM WIE

  RDEN

  TUINCENT

  RUM WIE

  RDEN-30%

  TUINCENTRUM WIERD

  ENTUINCENTR

  UM WIERDEN

  -30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%

  TUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDENTUINCENTRUM WIERDEN

  ----------------30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%Op alles!

  -30%

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 11

 • Sebo Personeelsdiensten is d uitzendorganisatie wanneer het om gemotiveerde aanpakkers gaat. Dagelijks zetten wij ons in voor de land- en tuinbouw, bouw, infra, groen en transportsector. Sebo staat voor no-nonsense, persoonlijk, slagvaardig en altijd bereikbaar. Door onze kennis en ervaring, weten wij haar jn de juiste kandidaten te selecteren voor uw werk. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met een gezonde drive en oprechte interesse hun werkzaamheden uitvoeren.

  Sebo Personeelsdiensten hecht veel waarde aan professionaliteit en betrokkenheid. Certi ceringen als NBBU, NEN4400-1 en VCU tonen dit aan. Wij stimuleren al onze medewerkers om het VCA diploma te behalen en daarnaast leiden wij onze medewerkers telkens breder op, om zo altijd een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze opdrachtgevers. In deze samenstelling zijn wij een betrouwbare partner voor uitzendkrachten en opdrachtgevers.

  Bent u op zoek naar werk of zoekt u een gedreven medewerker in uw bedrijf? Bel ons dan voor meer informatie.

  Wij zoeken aanpakkers!

  Op korte termijn zijn wij op zoek naar: Medewerkers

  groenvoorziening ervaring op quad is een pr

  Metselaars Stukadoors Spack spuiters Ytong stellers Kalkzandsteen lijmers Timmerlieden etc.Schrijf je nu in op onze website ofkom langs op n van onze vestigingen.

  www.sebo-personeelsdiensten.nl

  IJSSELMUIDEN:Grafhorsterweg 2aIJsselmuidenTel. (038) 33 22 888

  NIJKERK:Amersfoortseweg 130bNijkerkerveenTel. (033) 82 00 330

  BALKBRUG:Coevorderweg 46bBalkbrugTel. (0523) 820 330

  Sebo Personeelsdiensten is d uitzendorganisatie wanneer het om gemotiveerde aanpakkers gaat. Dagelijks zetten wij ons in voor de land- en tuinbouw, bouw, infra, groen en transportsector. Sebo staat voor no-nonsense, persoonlijk, slagvaardig en altijd bereikbaar. Door onze kennis en ervaring, weten wij haarjn de juiste kandidaten te selecteren voor uw werk. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers met een gezonde drive en oprechte interesse hun werkzaamheden uitvoeren.

  Sebo Personeelsdiensten hecht veel waarde aan professionaliteit en betrokkenheid. Certiceringen als NBBU, NEN4400-1 en VCU tonen dit aan. Wij stimuleren al onze medewerkers om het VCA diploma te behalen en daarnaast leiden wij onze medewerkers telkens breder op, om zo altijd een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze opdrachtgevers. In deze samenstelling zijn wij een betrouwbare partner voor uitzendkrachten en opdrachtgevers.

  Voor onze nieuw op te zetten vestiging in Markelohebben wij de volgende vacature:

  f iliaalleider / planner (M/V)fulltimeJe bent het visitekaartje van het bedrijf en hebt veel verantwoordelijkheid. Je zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen op kantoor, regelt de planning van het personeel en ons wagenpark. Je bent hiervoor 24 uur per dag, 6 dagen per week bereikbaar. Je verzorgt o.a. de facturatie en de voorbereidingen van de salarisadministratie. Je werkt in een nette werkomgeving. Hier tegenover staat een uitstekend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Wij vragen: Minimaal MBO werk- en denkniveau. Minimaal 2 jaar werkervaring. Je bent een doorzetter, gedreven en representatief. Je hebt goede contactuele eigenschappen en bent

  stressbestendig. Geen 8 tot 5 mentaliteit.

  Spreekt deze uitdaging je aan?Stuur dan je sollicitatie met C.V. voor 22 augustus a.s. naar: Sebo Personeelsdiensten, t.a.v. dhr. A. Selles,Grafhorsterweg 2a, 8271 BX IJsselmuiden.

  IJSSELMUIDEN:Grafhorsterweg 2aIJsselmuidenTel. (038) 33 22 888

  NIJKERK:Amersfoortseweg 130bNijkerkerveenTel. (033) 82 00 330

  BALKBRUG:Coevorderweg 46bBalkbrugTel. (0523) 820 330

  www.sebo-personeelsdiensten.nl

  Elk kunstgebit verdient dezorg van Webbink!

  Mooi hoeft niet duur te zijn.! u heeft bij ons geen verwijzing nodig! wij zijn gekwali ceerd om aan te

  meten! wij zorgen dat u zoveel mogelijk

  vergoed krijgt! wij hebben rechtstreeks contact

  met de verzekeraars! wij zijn er ook voor reparatie en

  opvulling! wij zorgen dat mondzorg goed is

  en niet onnodig duur

  Neem eens contact met ons op, samen maken we vrijblijvend een behandelplan tot en met de nacontrole.

  Boomkamp 2, Rijssen, tel. (0548) 540505

  Nijkerkendijk 38-17, Nijverdal, tel. (0548) 622710

  Ook in Deventer

  www.tppwebbink.n l

  www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 12

  Dagbladbezorger OP ZOEKNAAR EENBIJBAAN?VAKANTIEPERIODE

  Dagbladbezorgers gezocht die tijdens de vakantie s ochtendsvoor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Vele extras Uitstekend te combineren met andere bezigheden

  Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieDirect aanmelden?Via internet: www.bezorgers.nl*min.leeftijd 15 jaar

  Kijk ook op

  deweekkrant.nl

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-deligeset!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • www.westtwente.nl West Twente dinsdag 4 augustus 2015 14

  Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATE Ik ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ik zoek een gezellige vriend om leuke dingen mee te ondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van je horen en reageer op mijn boxnummer. Lieve groet. 0906-10.10.162 Box:781860

  Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhoven en wat ik hier zoek is een leuke vriend. Zullen we iets leuks afspreken? Groetjes. 0906-10.10.162 Box:631443

  Ik ben Joke een 66- jarige vrouw uit Gelderland en ik zoek een seieus contact met een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook op zoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel. 0906-10.10.162 Box:798029

  Ik ben Mandy en ik kom uit Apeldoorn. Ik ben lief en spontaan. Ik zoek een man tot 50 jaar. Het liefst blond. Ik wil leuke dingen doen. 0906-10.10.162 Box:363433

  Hallo ik ben Monica een leuke vrouw van 30 jaar. X 0906-10.10.162 Box:580831

  Hai ik ben Mick een leuke spannende vrouw en ben 40 jaar. Ik zoek iemad voor een spannende relatie. Heb jij interesse? Bel me dan nu 0906-10.10.162 Box:781718

  Angel zoekt jou voor een leuk contact. Ik heb een leuke uitstraling en ben 1.73 cm lang, groengrijs kleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X 0906-10.10.162 Box:487328

  Hallo ik ben Monique, 51 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me 0906-10.10.162 Box:635005

  ENSCHEDE. Ik ben Sabrina 48 jaar en uit Enschede. Ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

  Bel 0909-1447 Box: 3681

  YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

  Bel 0909-1447 Box: 3694

  MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

  Bel 0909-1447 Box: 3780

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  SLOOP- en SCHADEAUTO'S

  t.k. gevr. E. Exel, Knigweg

  5, Almelo. Tel. 0546-824921.

  Werk & Inkomen

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk &Financieel

  Goud & Zilver

  GOUDPRIJS HOOG

  T.k. gevraagd (oude) gouden

  sieraden, gouden tientjes,

  Krugerranden e.a. gouden en

  zilv. munten, baartjes goud

  + zilv., muntverzameling etc.

  KEVELAM GARDEREN

  0577-461955 lid NVMH

  Zakelijke Transacties

  Schulden in of aan uw BV ?

  Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

  Wij hebben de oplossing. Overname of doorstarten

  serieuze Notarile afwikkeling

  Info: [email protected] Tel.:06-16717935

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  OG t.k aangeboden

  OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  Huis & Tuin

  Kunst & AntiekKunsthandel Lijstenmakerij

  Kunstuitleen JANKEJANTI

  Rijssen. 0548 - 542 525

  www.jankejanti.nl

  Braderien & Markten

  10 - 11 okt. VliegveldMarkt

  Vlo - Curiosa - Verzamel.

  Vliegveld Twente. 400 kr.

  DonEvents.nl 0294-237320.

  22-23 aug. VLOOIENMARKT

  Hengelo, Hazemeijer

  DonEvents.nl 0294-237320

  FEESTJE of jubileum? Huur

  de Mensinkboerderij !! Voor

  info 0548-519463

  OverigRefo. Baptistengemeente

  Twente. Diensten iedere zon-

  dag 15.30 u. Hofkerk Diepen-

  heimseweg 2 GOOR. Info tel.

  0547-260900. Wij zoeken nog

  een pianist/organist.

  Agrarisch

  OverigPrima EET-AARDAPPELEN

  o.a. Surprise, Eba, Bildstar.

  Tevens hooi, stro, verse eie-

  ren. J. Eertink, Ypeloweg 41,

  Wierden. 0546 - 57 19 23

  Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

  Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

  de k

  rach

  t van

  dub

  bel

 • De zesde editie van CSI*** Jumping de Drie-hoek vindt plaats van 6 tot en met 9augustus op De Driehoekhoeve in Ste-geren bij Ommen en RTV Oost is eruiteraard weer bij! Ook dit jaarheeft het concours de driester-renstatus en dit betekent datnaast de nationale rubriekener ook een groot aantal in-ternationale springrubrie-ken op het programmastaan. Topruiters uit binnenen buitenland verschijnenaan de start. Het is voor deruiters een wedstrijd waarze belangrijke punten kun-nen behalen voor de wereld-ranglijst voor springruiters, deLongines Rankings.Op het wedstrijdterrein rond-om De Driehoekhoeve vindt u eenruim opgezet strodorp met gezelligewinkeltjes, een VIP paviljoen voor onzesponsoren en 400 tijdelijke stallen waar de

  paarden gestald zijn tijdens het concours. Eris een Kids Paddock voor de kleinste sup-

  porters en een ruime overdekte tribu-ne voor de bezoekers. ingredintenzijn aanwezig om er een mooi ensportief evenement van te ma-ken, waarbij topsport en ge-zelligheid voorop staan! Ookdit jaar is het programmaweer verrassend en veelzij-dig. Op donderdagavondwordt er een menwedstrijdgehouden. Op vrijdagavondis er Puissancespringen, opzaterdagavond een spring-clinic van niemand minderdan Jeroen Dubbeldam en opzondagmiddag een tuigpaar-

  denshow in wedstrijdverband.De Grote Prijs op zondagmiddag

  wordt, evenals vorig jaar, vanaf15:00 uur weer live door ons uitge-

  zonden.Alle info is te vinden op www.rtvoost.nl

  Met een muzikaal program-ma, nieuwe onderdelen en detraditionele activiteiten is ervoor ieder wat wils tijdens DeBoeskool is Ls in Oldenzaal.Van 4 tot en met 9 augustusis er voor jong en oud van al-les te beleven. Zo zijn er extrakoopavonden, een braderiemet 250 stands, 7 podia metoptredens van regionaal-,

  nationaal- en internationaalbekende artiesten, culinairehoogstandjes, een talenten-jacht, diverse sportactivitei-ten, een kinderrommelmarkt,straatartiesten, live-muziek,de swingende Beachparty, dekunstmarkt en nog veel meer.# Woensdag 5 tot en met zon-dag 9 augustus 2015 vindt inLemelerveld het Suikerbieten-

  feest plaats. Met onder meereen braderie en rommelmarkt,kermis, demonstraties, optre-den van diverse bandjes endjs.# Knutselaars, raceliefhebbersen snelheidsduivels opgelet.Op zondag 9 augustus vindter op het Korenplein in Man-derveen een zeepkistenraceplaats. CarnavalsverenigingDe Venfluiters nodigt iedereenuit om deel te nemen aan despectaculaire race op vier wie-len. Naast de snelheid is er ookeen klassement voor origina-liteit. Een deskundige jury be-oordeeld alle zeepkisten. Hetevenement begint om 13:00wanneer de teams zich pre-senteren op de schans. ThijsKemperink en Bart Heerinkzullen de wedstrijd voorzienvan deskundig commentaar.Kijk voor meer informatie enandere uit-tips opwww.OverUIT.nl, het uitgaans-platform van RTV Oost.

  Zesde editie CSI Ommen bij RTV Oost

  De Smartwallet, het hippe enelastische zakje voor achter opuw telefoon, is nu ook in exclu-sieve vormgeving van RTV Oostbeschikbaar. In de zwarte RTVOost Smartwallet kunt u heelhandig uw creditcard, geld,sleutel en of festivaloordopjesbewaren.

  De Smartwallet is gratis envoorzien van de geinige tekstOfblievn!. Met de zelfklevende3M achterzijde kan de Smart-wallet op zowel de telefoon alsop de cover worden geplakt enook weer gemakkelijk wordenverwijderd. De RTV Oost Smart-

  wallet is (zolang de voorraadstrekt) GRATIS verkrijgbaar opde locaties van onze zomer-

  tour Mooi Overijssel. Kijk ookop www.mooioverijssel.nl

  Op de site www.rtvoost.nl/uithetarchief deze weektwee afleveringen van het programma Buiten debebouwde kom uit het jaar 2000. Esther Rikkenneemt u mee naar plekken in het buitengebiedwaar bijzondere activiteiten plaatsvinden. Zo is ze inGramsbergen bij een palingkwekerij en daar wordende voorbereidingen getroffen voor de Overijsselsekampioenschappen palingroken. Verder bekijkt zeeen algenkwekerij en is ze in Hoge Hexel bij eenpompoenenkwekerij.

  De RTV Oost Smartwallet is er!

  STERRENPARADE

  SUPERSTERALI B FT. RUBEN ANNINK - Terwijl jullie nog bij me zijn

  DRIE STERRENANDRE HAZES JR. - Leef

  HENK BERNARD - Wees nou ns liefJEROEN VAN DER BOOM - Mag ik dan bij jou

  ROWWEN HEZE & NORMAAL - GriesTHOMAS BERGE - Leef je uit

  De volledige lijst kun je nalezen op www.desterrenparade.nl.Bij Radio Oost is er elke zondag aandacht voor

  de Sterrenparade in Overijssels Glorie (13.00 - 16.00 uur).

  De Boeskool is Ls en meer

  Het Oldenzaalse zomerfeest De Boeskool is Ls (foto) maaktzich op voor de 45e editie: van 4 tot en met 9 augustus. De uit-tips van OverUIT voor de komende week.

  Mediapagina van RTV Oost, de omroep voor Overijssel week 32

  De week bij RTV Oost

  Tot en met vrijdag 28 augus-tus krijgen we in de serieMooi Overijssel te zien en tehoren wat onze fraaie provin-cie te bieden heeft. Bij RadioOost zijn overdag korte repor-tages te horen en bij TV Oostwordt de dag afgesloten meteen rechtstreekse uitzendingvanaf locatie tussen 17.25 en18.00 uur. Er wordt gesprokenmet diverse gasten en er zijnlive-bijdragen van de verslag-gever en reportages die eer-der op de dag zijn gemaakt.De serie wordt afgeslotenmet een RTV Oost-barbecue

  op vrijdag 28 augustus. Op defoto cameraman Robert Potmet Esther Rikken op de wa-terskis.

  Meer informatie op face-book.com/rtvoost (spel) enfacebook.com/mooioverijssel(tour)

  Uit het archief van RTV Oost

  Mooi Overijssel - on tour

  OktoberfestIn de Evenementenhal Harden-berg vindt op zaterdag 10 ok-tober de 9de editie plaats vanhet RTV Oost Oktoberfest.Dorothy Oosting presenteerthet evenement samenmetWij-brand van der Sande. De voor-verkoop loopt!

  Hoofdgast is de legendarischeband Die Zillertaler. Wie kenthun wereldwijde megahit Derliebe Gott muss a Tiroler seinnu niet? Verder treden op: DieFeldberger, Melissa Naschen-weng, Geri der Klostertaler,Romy aus Bayern, AndreasHastreiter, Liane, GntherSturm en onze huiskapel: DeEschlnder Kapel uit Hellen-doorn. RTV Oost maakt meer-dere tv-programmas van dezeavond.

  Meer informatie over de arties-ten is te vinden oprtvoost.nl/oktoberfest. Kaartenkunnen besteld worden viawww.evenementenhal.nl.

  Mooi OverijsselTot vrijdag 28 augustus trekken we door Overijssel met de zo-mertour: Mooi Overijssel. Elke werkdag op een andere locatie

  en elke dag laten we zien en horen hoe mooi het er is, hoe dat isgekomen en hoe we dat zo houden. Radio Oost flitst de hele dag

  vanaf locatie en de live tv-uitzending begint om 17:25 uur.

  Deze week:Maandag 3 augustus: Buurse, Camping de Beek

  Dinsdag 4 augustus: Kamperveen, Hertenhouderij EdelveenWoensdag 5 augustus: Olst/Wijhe, landgoed de Haere

  Donderdag 6 augustus: Muggenbeet, Caf/restaurant GeertienVrijdag 7 augustus: Stegeren, Jumping Driehoek

  Volgende week:Maandag 10 augustus: Giethmen, ArchemerbergDinsdag 11 augustus: Delden, kasteeltuinen Twickel

  Woensdag 12 augustus: Bentelo, wijngaard Hof van TwenteDonderdag 13 augustus: Hardenberg, Camping Stoetenslag

  Vrijdag 14 augustus: Belt Schutsloot, Gondelvaart

  Programma-info op www.mooioverijssel.nl

 • DE GROOTSTE WOONBOULEVARD VAN OOST-NEDERLAND WESTEINDE 660 - VRIEZENVEEN - TEL. (0546) 55 99 55

  *Vra

  agna

  arde

  voor

  waa

  rden

  .Ond

  ervo

  orbe

  houd

  van

  druk

  -en

  zetfo

  uten

  .

  VOLG ONSOP FACEBOOK

  SHOWROOMMODELLEN

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  SHOWROOMMODELLEN

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  BANKEN, TAFELS, STOELEN, ETC.TOT WEL

  korting

  summersalesalesalesalesalesalesalesale

  DE LWIK

  Vier de

  zomer bij

  Lwik!salesalesalesalesalesaleWEKEN

  VOOR

  159,-

  VOOR

  699,-

  FELLAND COMPLETEBOXSPRING 160/180 X 200

  VAN 1499,-

  GOEDKOOPSTEIN SLAPEN VAN

  NEDERLAND

  DALLAS HOEKBANK 3-ZITSBANK

  VOOR

  999,-

  VAN1099,-

  RIVERTONFAUTEUIL

  UIT VOORRAADLEVERBAAR!

  NU

  999,- POMASI HOEKBANKUITGEVOERD INBREDE RIBSTOF

  VANAF

  779,-

  BELLUNO 3-ZITSBANK

  NU

  279,-

  BELUCEHOEKBANK

  NU

  799,-

  HOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANKHOEKBANK 3-ZITSBANK 999,-999,-999,-999,-999,-999,-999,-999,-999,-999,-999,-OP=OP

  VOOR

  999,-ADELE2 + 2,5 ZITS IN CONGOLEDERANTRACIET VAN 1599,-VANAF

  299,- VANAF299,-

  CARMEN FAUTEUIL

  UIT VOORRAADLEVERBAAR!

  VOOR

  189,-VOOR

  75,-

  AVRILARMSTOEL

  PINBALLEETSTOEL

  * Vra

  ag n

  aar d

  e vo

  orw

  aard

  en. O

  nder

  voo

  rbeh

  oud

  van

  druk

  - en

  zetfo

  uten

  . * V

  raag

  naa

  r de

  voor

  waa

  rden

  . Ond

  er v

  oorb

  ehou

  d va

  n dr

  uk- e

  n ze

  tfout

  en.

  * Vra

  ag n

  aar d

  e vo

  orw

  aard

  en. O

  nder

  voo

  rbeh

  oud

  van

  druk

  - en

  zetfo

  uten

  . * V

  raag

  naa

  r de

  voor

  waa

  rden

  . Ond

  er v

  oorb

  ehou

  d va

  n dr

  uk- e

  n ze

  tfout

  en.

  * Vra

  ag n

  aar d

  e vo

  orw

  aard

  en. O

  nder

  voo

  rbeh

  oud

  van

  druk

  - en

  zetfo

  uten

  . * V

  raag

  naa

  r de

  voor

  waa

  rden

  . Ond

  er v

  oorb

  ehou

  d va

  n dr

  uk- e

  n ze

  tfout