werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2017 ... gemeente Hooglede, zijn...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2017 ... gemeente Hooglede, zijn...

 • MIDWESTOVERLEG burgemeesters regio Roeselare-Tielt

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  w e r k i n g s v e r s l a g I n t e r l o k a l e V e r e n i g i n g A s s o c i a t i e M i d w e s t

  2 0 1 7

 • Redactie: Saskia Verriest

  Contact Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest: Spanjestraat 141 8800 Roeselare Coördinator Saskia Verriest s.verriest@wvi.be 0477/50.30.46

 • i n h o u dMidwestoverleg

  w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 7 | i n h o u d

  werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2017 .....................2

  partners in de ILV Associatie Midwest ................................................................4

  1. doel van de ILV Associatie Midwest ................................................................4

  2. partners in de ILV Associatie Midwest ............................................................4

  3. organisatiestructuur ILV Associatie Midwest ..................................................4

  3.1. beheerscomité ILV Associatie Midwest ........................................................4

  3.2. dagelijks bestuur ILV Associatie Midwest ....................................................5

  3.3. clusters en intervisiegroepen .......................................................................5

  3.4. regionaal managementteam ........................................................................6

  4. samenwerking regionale partners ..................................................................6

  beleidsdomeinen van de ILV Associatie Midwest .............................................10

  regionale samenwerking ...................................................................................12

  1. samenstelling Midwestoverleg ......................................................................12

  2. taken coördinator Midwestoverleg/ILV Associatie Midwest .........................14

  3. overleg en coördinatie...................................................................................15

  3.1. Midwestoverleg - Beheerscomité ...............................................................15

  3.2. opstart hulpverleningszone Midwest .........................................................15

  3.3. overleg expertisecentrum voor gemeentesecretarissen (ECG) Roeselare - Tielt ...................................................................................................................20

  3.4. overleg OCMW voorzitters ........................................................................21

  3.5. overleg OCMW secretarissen ....................................................................21

  3.6. regiopartners ..............................................................................................22

  4. netwerking .....................................................................................................22

  4.1. regionale werking VVSG ............................................................................22

  4.2. plattelandscommissie VVSG .....................................................................22

  4.3. Eurometropool ...........................................................................................22

  4.4. regionale werking WVI ...............................................................................23

  5. studiedagen - netwerking ..............................................................................23

 • 4 i n h o u d | w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 7M i d w e s t o v e r l e g

  5.1. studiedagen ................................................................................................23

  5.2. artikel VIEWZ .............................................................................................23

  6. opleiding regio ...............................................................................................23

  7. clusters Midwest - projecten regionale samenwerking .................................24

  7.1. cluster bestuur ............................................................................................24

  7.2. cluster facility & gebouwenbeheer .............................................................28

  7.3. cluster cultuur & vrije tijd ............................................................................30

  7.4. cluster ruimtelijke ordening & mobiliteit ......................................................50

  7.5. cluster GIS, ICT & digitalisering .................................................................53

  7.6. cluster welzijn .............................................................................................57

  7.7. cluster economie .........................................................................................60

  7.8. cluster milieu ..............................................................................................63

  8. intervisiegroepen ..........................................................................................66

  9. rondvragen ....................................................................................................67

  10. overzichtstabel ............................................................................................67

  tijdsbesteding van het intergemeentelijk personeel ..........................................72

  1. Midwestoverleg - Beheerscomité ILV Associatie Midwest ...........................72

  2. intergemeentelijke GIS-coördinator Wouter Verhelst ...................................72

  3. intergemeentelijke ICT-coördinator Kurt Doom ............................................73

  4. intergemeentelijke ICT-medewerker Helda Elias ..........................................73

  5. intergemeentelijk archiefteam .......................................................................73

  financiering en jaarrekening ..............................................................................76

  1. financiering ....................................................................................................76

  1.1. Midwestoverleg - Beheerscomité ...............................................................76

  2. jaarrekening ..................................................................................................77

  2.1. Midwestoverleg...........................................................................................77

  2.2. intergemeentelijke GIS-coördinator ...........................................................78

  2.3. intergemeentelijke ICT-coördinator ............................................................78

  2.4. intergemeentelijk archiefteam ....................................................................79

  bijlagen

  bijlage 1: deelnemers intervisiegroepen ...........................................................82

  bijlage 2: aanwezigheden gemeentebesturen intervisiegroep .........................90

  bijlage 3: agenda’s Midwestoverleg - Beheerscomité ......................................93

  bijlage 4: overzicht aanwezigheden bijeenkomsten Midwestoverleg - Beheerscomité ................................................................................................103

  bijlage 5: agenda’s ECG Roeselare - Tielt ......................................................105

  bijlage 6: aanwezigheden ECG regio Roeselare - Tielt ..................................109

  Bijlage 7: agenda’s OCMW voorzittersoverleg ............................................... 111

 • 5w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 7 | i n h o u d M i d w e s t o v e r l e g

  bijlage 8: agenda’s regionale werking VVSG .................................................. 112

  bijlage 9: agenda’s VVSG Plattelandscommissie ........................................... 113

  bijlage 10: overzicht werking RESOC Midden-West-Vlaanderen ................... 115

  bijlage 11: jaarverslag intergemeentelijk archiefteam Midwest ......................121

  Bijlage 12: artikel VIEWZ ................................................................................163

 • burgemeesters regio Roeselare-Tielt MIDWESTOVERLEG

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  Midwestoverleg w e r k i n g s v e r s l a g I n t e r l o k a l e V e r e n i g i n g A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 7

 • 2 w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 7 M i d w e s t o v e r l e g

  werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2017

  Voor u ligt het jaarverslag van de ILV Associatie Midwest dat in februari 2012 werd opgericht. In 2017 werd de werking van het Midwestoverleg geoptimaliseerd. Door het werken met een dagelijks bestuur, clusters en intervisiegroepen komen we tot een gedeeld regionaal engagement in functie van een versterking van de samenwerking en de deelnemende besturen. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2017 de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest werd opgericht.

  Aan de werking van hulpverleningszone Midwest werd in 2017 eveneens verder vorm gegeven.

  Dit jaarverslag biedt u een overzicht van de werking van het Midwestoverleg in 2017. Het Midwestoverleg ambieert om in 2018 de dynamiek verder te stimuleren en te ondersteunen met concrete reali