werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2014 ... 2 Midwestoverleg werkingsverslag...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2014 ... 2 Midwestoverleg werkingsverslag...

 • MIDWESTOVERLEG burgemeesters regio Roeselare-Tielt

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  w e r k i n g s v e r s l a g I n t e r l o k a l e V e r e n i g i n g A s s o c i a t i e M i d w e s t

  2 0 1 4

 • Redactie: Saskia Verriest

  Contact Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest: Peter Benoitstraat 13 8800 Roeselare Coördinator Saskia Verriest s.verriest@wvi.be 0477/50.30.46

 • burgemeesters regio Roeselare-Tielt

  MIDWESTOVERLEG

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  i n h o u dMidwestoverleg

  w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4 | i n h o u d

  werkingsverslag Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest 2014 .............2

  partners in de ILV Associatie Midwest ................................................................4

  1. doel van de ILV Associatie Midwest ................................................................4

  2. partners in de ILV Associatie Midwest ............................................................4

  3. organisatiestructuur ILV Associatie Midwest ..................................................4

  beleidsdomeinen van de ILV Associatie Midwest ...............................................6

  1. Midwestoverleg ...............................................................................................6

  2. mobiliteit ..........................................................................................................7

  3. werkgelegenheid .............................................................................................7

  4. ICT ...................................................................................................................7

  partners van de ILV Associatie Midwest ...........................................................10

  uitgevoerde opdrachten van het intergemeentelijke personeel ........................14

  1. Midwestoverleg - Beheerscomité ..................................................................14

  1.1. overleg ........................................................................................................14

  1.1.1. Midwestoverleg - Beheerscomité .............................................................14

  1.1.2. Prezone Midwest .....................................................................................15

  1.1.3. overleg expertisecentrum voor gemeentesecretarissen (ECG) Roeselare – Tielt en Forum IGS ............................................................................................17

  1.1.4. overleg OCMW voorzitters ......................................................................17

  1.1.5. overleg OCMW secretarissen .................................................................17

  1.1.6. regiopartners ...........................................................................................17

  1.2. projecten ....................................................................................................18

  1.2.1. werkgroep wonen ....................................................................................18

  1.2.2. werkgroep sport ......................................................................................18

  1.2.3. werkgroep erfgoed ..................................................................................18

  1.2.4. werkgroep ICT .........................................................................................19

  1.2.5. werkgroep gezamenlijke aankopen ........................................................20

 • 1.2.6. werkgroep problematiek EU werknemers en dienstverlening ................20

  1.2.7. werkgroep delen personeel .....................................................................21

  1.2.8. werkgroep samenwerking rond technische opdrachten .........................22

  1.2.9. werkgroep Europese projecten ...............................................................22

  1.2.10. werkgroep welzijn ..................................................................................22

  1.2.11. Covenant of Mayors ...............................................................................23

  1.3. regioscreening ...........................................................................................23

  1.4. opleiding .....................................................................................................26

  1.5. netwerking ..................................................................................................26

  1.5.1. regionale werking VVSG .........................................................................26

  1.5.2. plattelandscommissie VVSG ..................................................................27

  1.5.3. Eurometropool ........................................................................................27

  1.5.4. regionale werking wvi .............................................................................27

  2. mobiliteit ........................................................................................................27

  3. werkgelegenheid ...........................................................................................28

  tijdsbesteding van het intergemeentelijk personeel ..........................................30

  1. Midwestoverleg - Beheerscomité ILV Associatie Midwest ...........................30

  financiering en jaarrekening ..............................................................................32

  1. financiering ....................................................................................................32

  1.1. Midwestoverleg - Beheerscomité ...............................................................32

  2. jaarrekening ..................................................................................................33

  bijlage 1 .............................................................................................................36

  bijlage 2 .............................................................................................................39

  bijlage 3 .............................................................................................................41

  bijlage 4 .............................................................................................................43

  bijlage 5 .............................................................................................................44

  bijlage 6 .............................................................................................................45

  bijlage 7 .............................................................................................................46

  bijlage 8 .............................................................................................................57

 • burgemeesters regio Roeselare-Tielt

  MIDWESTOVERLEG

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  Midwestoverleg w e r k i n g s v e r s l a g I n t e r l o k a l e V e r e n i g i n g ( I L V ) A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4

 • 2 w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4 M i d w e s t o v e r l e g

  werkingsverslag Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest 2014

  Voor u ligt het derde jaarverslag van de ILV Associatie Midwest die in februari 2012 werd opgericht. U zal merken dat ook in 2014 inspanningen werden geleverd om de regionale samenwerking verder te dynamiseren. Naast de werking van het Midwestoverleg werd veel tijd besteed aan de verdere voorbereiding van de opstart van hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015.

  Conform art. 16 van de algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dient jaarlijks een jaarverslag en een jaarafrekening van het voorgaande jaar opgemaakt te worden.

  Dit jaarverslag geeft minimaal volgende elementen aan:

  � Op welke beleidsdomeinen de intergemeentelijke personeelsleden werkzaam zijn geweest. � Voor elk intergemeentelijk personeelslid wordt aangegeven welke gemeenten deelnamen, welke

  opdrachten het intergemeentelijk personeelslid voor welke gemeente heeft uitgevoerd, welke overheidsopdrachten werden gegund en welke gemeenten hierop beroep deden.

  � Er wordt een jaarrekening opgemaakt waaruit blijkt welke de inbreng was van de verschillende partners en hoe deze werd beheerd.

  � Per aanvullende overeenkomst wordt een afrekening opgemaakt.

  Dit werkingsverslag geeft uitvoering aan de bepalingen in dit artikel. We wensen u veel leesgenot.

  Saskia Verriest Luc Martens Secretaris Voorzitter

 • burgemeesters regio Roeselare-Tielt

  MIDWESTOVERLEG

  Interlokale Vereniging Associatie Midwest

  Midwestoverleg p a r t n e r s i n d e I L V A s s o c i a t i e M i d w e s t

 • 4 w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4 M i d w e s t o v e r l e g

  partners in de ILV Associatie Midwest

  1. doel van de ILV Associatie Midwest

  Eén van de aanbevelingen uit de studie naar schaalveranderingen in de regio (professor F. De Rynck – 2010) was de oprichting van een schelpstructuur om expertise en intergemeentelijk personeel voor de deelnemende besturen te bundelen en ter beschikking te stellen. De regio koos hierbij conform het decreet houdende intergemeentelijke