Wegwijs in telecomland

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Alle plus- en minpunten van alle belmogelijkheden

Transcript of Wegwijs in telecomland

 • Magazine

  38 www.computeridee.nl n 19 l 2008

  Hallo schatteboutmet oma

  uit Nederland

  19 Alles over bellen.indd 1 15-08-2008 12:40:41

 • www.computeridee.nl n 19 l 2008 39

  Wegwijs in telecomland

  De voor- en minpunten van alle

  belmogelijkheden

  De plus- en minpunten van alle

  belmogelijkheden

  Hoi oma,vet cool

  dat je belt!

  Bellen: vast, mobiel of via internet naar een vast of mobiel regionaal, binnenlands of buitenlands num-mer of naar n van uw voip-contacten. Het kan alle-maal en het houdt niet op; er zijn steeds meer belmogelijkheden en ook het aan-tal providers en hun belpakketten neemt nog steeds toe. Maar welke mogelijkheid is wanneer en vooral ook wr de beste?

  19 Alles over bellen.indd 2 15-08-2008 12:41:07

 • Magazine

  40 www.computeridee.nl n 19 l 2008

  Internet-bellenMakkelijk voor bijna nietsBellen via internet heeft de afgelo-pen jaren een enorme vlucht geno-men. De bekendste Voip (voice over IP) aanbieder is Skype. U gaat naar de site (skype.com), downloadt de software, maakt een account aan, sluit eventueel een headset of tele-foon met usb-aansluiting aan op uw computer en u bent klaar voor uw eerste Skype-belletje. Bellen kan naar andere Skypers door ze aan uw contactenlijst toe te voegen en is geheel gratis, op uw internetabon-nement na. Dit is goedkoopste bel-manier. Internetbellen kan ook via de communicatiediensten Windows Live Messenger of Google Talk. Na-delig is dat u beiden online moet zijn en daarvoor waarschijnlijk moet af-spreken. Zomaar eventjes bellen, zoals u dat gewend bent met een mobieltje, zit er niet in, tenzij u en uw contacten uiteraard continue achter een computer zitten. Deze vereiste kan echter verholpen wor-den door gebruik te maken van een draadloze huistelefoon waarmee u via Skype kunt bellen zonder pc, al moet u dan wel een speciaal voip-modem hebben, die is verbonden met internet. Wanneer u een kijkje neemt op de webpagina van Skype zult u merken

  VastVertrouwd en stabielEen vaste telefoon in huis is de oudste belvorm. Iedereen boven de vijftien jaar heeft er ooit wel eens een gezien en weet daarom wel hoe dit in zijn werk gaat. De tarieven en techniek zijn echter gewijzigd met de komst van internet en digitale televi-sie. Het is slim om n abonnement voor het hele pakket af te sluiten via dezelfde aanbieder: een triple play (3-in-1) samen met televisie en internet of een duple play (2-in-1) abonne-ment met enkel internet. Omdat deze gesprekken via adsl (inter-net), de tv-kabel of glasvezel verlo-pen, met gebruik van een speciale modem, bespaart u op een ana-loge telefoonlijn en bovendien kunt u bij bepaalde providers gra-tis bellen naar vaste nummers. Het goedkoopste pakket is afhan-kelijk van waar u woont, hoe vaak en wanneer (piek/daluren) u belt en hoe snel uw internetverbinding (van 1 tot meer dan 20 Mbit per seconde) is. Bent u ook al de draad kwijt? Een voorbeeld: u woont in Amsterdam, hebt een analoge telefoonaanslui-ting, belt weinig en alleen in de daluren en u wilt een internetver-binding van minstens 20 Mbit per seconde. Dan bent u het goed-koopste uit met het Online (vroe-ger Orange Breedband) adsl extra

  Om maar meteen bij het begin te beginnen: hoe kunt u bellen? Met een vaste telefoon, een mo-bieltje, via internet en nu

  ook mobiel internetbellen. Elke pro-vider of dienst biedt andere moge-lijkheden en deze hebben allemaal andere tarieven. Die tarieven vari-ren afhankelijk van hoeveel, wan-neer, hoe en waar u naartoe belt, waarbij het ook nog eens uitmaakt waar vandaan u aan het bellen bent. Vanuit het buitenland bel-len is immers duurder dan vanuit Nederland bellen. Dus voordat u een abonnement afsluit of software voor uw mobiel downloadt, is het zaak eerst uw belgedrag te analyseren en weten wat de mogelijkheden zijn die voortdurend veranderen. Met dat laatste helpen we een handje.

  en telefonie pakket voor 266 euro per jaar. Op de site Bellen.com, een onafhankelijke vergelijkingssite voor telefonie, treft u een belwijzer voor internet en bellen waar u uw eigen situatie kunt invoeren om te weten hoe u het goedkoopste uit bent. n Info: www.bellen.com

  MobielEenvoud op zakSinds de intrede van

  de mobiele te-lefoon op de Neder-landse

  markt in 1994, heeft zo

  goed als iedereen er eentje aangeschaft, is de prijs gezakt, zijn ze gebruiksvriendelijker geworden en voorzien van steeds meer extra (voor

  bellen niet noodzake-lijke) functies. Het ge-

  mak waarmee dit inmiddels onmis-bare product bediend kan worden, is wellicht het grootste pluspunt. Te allen tijde en waar u ook bent, kunt u bellen en gebeld worden. Kinderlijk eenvoudig, en als u

  het juiste abonnement hebt gekozen ten opzichte van uw

  belgedrag, dan is het ook nog eens relatief goedkoop: vanaf 8 eu-rocent per minuut en 9 eurocent voor een

  sms. n Info: www.bellen.com

  N Bellen.com wijst u de weg in telecomland.

  19 Alles over bellen.indd 3 15-08-2008 12:41:10

 • www.computeridee.nl n 19 l 2008 41

  dat Skype meer bel- mogelijkheden biedt. Zo kunt u tegoed Skype credit kopen om smsjes te versturen met Skype (vanaf 0.044 euro per sms), belletjes door te stu-ren naar een telefoon of goedkoop te bellen naar vaste lijnen of mobieltjes via internet (beide vanaf 0,02 euro per minuut). Drie belmogelijkheden zijn op het moment van schrijven helaas nog niet beschikbaar in Ne-derland. Ten eerste, een aan te ma-ken online telefoonnummer, ge-naamd SkypeIn, waarmee uw Skype-loze contacten u tegen een lager tarief kunnen bereiken. Deze

  telefoontjes maken zij met hun mobiele of vaste lijn en ontvangt u via internet. Ten tweede, een Skype To Go nummer waarmee u mobiel of vast goedkoper kunt bellen naar het bui-tenland. En ten derde, de 3 Skypep-hone met ingebouwde Skype soft-ware voor gratis gesprekken naar andere Skypers. n Info www.skype.com

  Voip op mobiel Handig met enkele kanttekeningenSteeds meer mobieltjes zijn uitge-rust met draadloos internet. Dit be-tekent dat internetbellen niet alleen achter een computer kan, maar ook met een smartphone die via bijvoor-beeld wifi verbonden is met internet. Naast de wifi of wlan telefoon, hebt u

  Voordelig internetbellen zonder installatieAls u dacht alle belmogelijkheden te heb-ben gehad, dan dringt de volgende zich al-weer op. Bellen kan op ng een manier en wel met Euphonys nieuwe voip-product, euVOX. euVOX is een usb-stick waar voip-tegoed op staat. Hiermee belt u gratis naar andere euVOX-gebruikers en goedkoop naar vaste en mobiele nummers, voor een onbeperkt aantal minu-ten. Videoge-sprekken, al dan niet met meer-

  dere mensen tegelijk, zijn eveneens moge-lijk. Het abonne-mentsgeld, de ta-rieven en eventuele activatiekosten va-riren, afhankelijk van de belbundel. De duurste bundel kost 13 euro per maand dit wordt maandelijks

  afgeschreven van het tegoed van 100 euro waarmee u onbeperkt belt naar vaste lijnen in veertig landen en mobiele nummers in zeven landen. Er worden geen op-startkosten per gesprek

  gerekend. Beltegoed op-

  waarderen kan via een accountwebpagina en alleen met een creditcard. Het enige wat u daarna nodig hebt, is een computer met internet: 3g-breedbandverbinding of wifi

  hotspot. De nodige software staat na-melijk al op de stick (10 MB van het to-

  tale werkgeheugen van 512 MB) en een headset met ingebouwde microfoon wordt meegeleverd. Helaas is euVOX enkel com-patibel met Windows-computers. Deze manier van bellen is voordelig als u veel euVOX-gebruikers kent, beroepshalve re-gelmatig naar het buitenland moet bellen of bijvoorbeeld een familielid in Canada hebt wonen. Gebeld worden kan alleen bin-nen het euVOX-netwerk, door gebruik te maken van elkaars gebruikersnaam. n Info: [email protected]

  Voip op usb-stick

  M Oudgediende Skype is nog steeds voordelig.

  O Beeldbellen is nu simpel. Wel in de lens kijken!

  19 Alles over bellen.indd 4 15-08-2008 12:41:27

 • Magazine

  www.computeridee.nl n 19 l 2008 43

  ook software nodig die internet-telefonie ondersteunt, zoals Trup-hone, Fring en iSkoot. Om de kos-ten te drukken is het slim om geen gebruik te maken van een gprs-, edge-of umts-netwerk, maar van een wifi-hotspot als dat kan, zodat u enkel geld kwijt bent aan toe-gang tot internet en niet ook nog eens aan het mobiele dataverkeer. Wij raden een abonnement voor onbeperkt internetten aan, waar-voor de providers nog geen tientje per maand vragen. Een limiet van 5 MB of 25 MB bereikt u immers best snel (verbruik van 1 MB staat ongeveer gelijk aan het bezoeken van vijftig internetpaginas). Dit maakt het bellen redelijk goed-koop. Het nadeel is echter dat u gebonden bent aan een wifi-hotspot om voordelig uit te zijn, dat het signaal zwak kan zijn en dat zon internetbundel niet geldt in het buitenland (zie kader belex-pert). Bovengenoemde software kunt u kosteloos downloaden op uw mo-biel. Met Truphone is het mogelijk om gratis te bellen naar andere Truphone gebruikers, mits u ge-bruikmaakt van een wifi-hotspot. Voor 3 of 15 eurocent per minuut belt u respectievelijk naar vaste telefoons of mobieltjes. Deze ta-rieven gelden alleen voor de zoge-naamde Truzone; een groot aantal landen waar Nederland bij hoort. Internationale nummers bellen gaat goedkoop via de Truphone server. U betaalt namelijk enkel het lokale tarief van 3 of 15 euro-cent per minuut om contact te maken met de server die het bel-letje automatisch over internet doorzet.

  Bellen of chatten via onder andere Skype, MSN Messenger en Google Talk kan nadat u Fring op uw gsm hebt genstalleerd. U betaalt al-leen voor dataverkeer via 3g, gprs, of Edge. De mogelijkheden zijn le-gio, het gebruik is eenvoudig en communicatie is helemaal gratis als u toegang hebt tot een hotspot (uw netwerk thuis bijvoorbeeld). iSkoot is een applicatie om mee te