Web view **(Gen£§ £§ift£§i,iyi tar¤±m,organik...

download Web view **(Gen£§ £§ift£§i,iyi tar¤±m,organik tar¤±m uygulay¤±c¤±s¤±,kad¤±n £§ift£§i,%40 ve £¼zeri engelli,¥ehit

of 116

 • date post

  13-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web view **(Gen£§ £§ift£§i,iyi tar¤±m,organik...

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI

(Tebliğ No:2014/10)

UYGULAMA REHBERİ

Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Tel : (312) 258 79 12

Faks : (312) 258 79 33

İnternet sayfası : www.tarimreformu.gov.tr

ANKARA

2014

(KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

2014 UYGULAMA REHBERİ

2

İÇİNDEKİLER

Tanımlar…………………………………………………………………………….….……..03

A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı…………………….………03

B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri .......04

C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları,

Uygulama İlleri Ve Tamamlanma Süresi …………...…….………………………….......05

D-Başvurabilecek Kişi Ve Kuruluşlar……………………………………..………………..05

E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri……………………………………..……….......06

F-Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler ……………..06

G-Başvuru Süreci Ve Şekli…………………………………………………………………..07

H-Başvuruların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi………………………………………...07

I- Hibe Sözleşmesinin Akdedilmesi………………………………………………..………..08

J-Başvuru Uygulaması………………………………………………………..……………...09

K-Ödemeler…………………………………………………………………………………...10

Hibe Başvuru Formu…………………………………………………………………………12

1. Anıza Doğrudan Ekim Makinesi………………………………………………………...13

2. Arıcılık Makine ve Ekipmanı…………………………………………………………….15

3. Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo ………………………………………………………..19

4. Balya Makinesi…………………………………………………………………………….21

5.Bahçe Traktörü…………………………………………………………………………….22

6.Biçer Bağlar………………………………………………………………………………...24

7. Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti ……………………………….26

8. Canlı Balık Nakil Tankı…………………………………………………………………..28

9. Çayır Biçme Makinesi…………………………………………………………………….....30

10.Çeltik Fide Dikim Makinesi……………………………………………………………..32

11.Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi……………………………………………………...34

12. Dal Parçalama Makinesi ………………………………………………………………..36

13. Diskli Tırmık……………………………………………………………………………..38

14. Dip Kazan ………………………………………………………………………………..40

15. El Traktörü…………………………………………………………………………........42

16. Fındık Toplama Makinesi…………………………………………………………........44

17. Fındık,mısır,çeltik,ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma makineleri……..............48

18. File sistemi……………………………………………………………………………......50

19.Güneş Kolektörü ……………………….……………………………...…………….....52

20.Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi……….………………………………...……........54

21.Mibzer …………………………………………..………………………………...…......56

22. Mini Yükleyici ………………….…………………………………….........................58

23. Motorlu Tırpan…………………………………………..…………………………......60

24. Pamuk Toplama Makinesi……………………………………………………………...62

25. Pancar Söküm Makinesi……………………………………………………………......64

26. Patates Söküm Makinesi ………………………………………..…………….............66

27. Pülverizatör……….………………………………………………...…………..…........68

28. Sap Parçalama Makinesi…………………...……………………………………...…...70

29. Sap Toplamalı Saman Makinesi……………….……………………………...…...…..73

30. Silaj Makinesi ………………………………….………………………………………..75

31. Sıra Arası Çapa Makinesi …………………………………………………….......…....77

32. Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi …………………………………………...……….79

33. Su Ürünleri İçin Kuluçka Dolabı ……………………………………………...……….81

34. Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı ………………………………………...………..83

35. Süt Analiz Cihazı ………………………..………………………………………...…….85

36. Tambur Filtre ………………………………………………………….……..…..……..87

37. Taş Toplama Makinesi……………...……………………………………………....…...89

38. Tarım Remorkları…………………..…………………………………………..…..……91

39. Toprak Frezesi………………………………………………………………………..…..93

40. Yem Hazırlama Makinesi ………………………………………………………....…....95

41. Zeytin Hasat Makinesi…………………………………………………………………...98

HİBE SÖZLEŞMESİ……………………………………………………………………..…..99

Ödeme Talep Formu…………………………………………………………….………..…..105

TABLO 1 ……………………………………………………………………………….…….106

TABLO 2 …………………………………………………………………………….……….107

TABLO 3 …………………………………………………………………………….……….108

TABLO 4 ……………………………………………………………………………………..109

TABLO 5 …………………………………………………………………………….……….110

TABLO 6…………...………………………………………………………………………….111

TABLO 7……………………………………………………………………………….……...112

TABLO 8……………………………………………………………………………….……...113

TANIMLAR

Bu Uygulama Rehberinde;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h) Referans fiyat: 2013 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipmanlar ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, makine tanımlama sistemine il müdürlüğü tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık yurt içi ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerleri,

ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipl