Web view Din componen¨â€a comisiei fac parte Catedra de Educatie tehnologica si...

download Web view Din componen¨â€a comisiei fac parte Catedra de Educatie tehnologica si Catedra de cultura de

of 57

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web view Din componen¨â€a comisiei fac parte Catedra de Educatie tehnologica si...

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU”

Strada. Vasile Alecsandri Nr 11,Caracal , Olt

grupfilipescu@yahoo.com

Tel./fax:0249511697

Nr.732/27.07.2017

RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Director,

Prof. PREDA LAURA

An școlar 2016-2017

1. ARGUMENT

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu” Caracal este o instituție de învățământ care asigură tinerilor din municipiul Caracal şi împrejurimi pregătire în domeniul tehnic, de nivel 3 şi 4 european. Liceul Tehnologic C-tin Filipescu urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazaăa pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competentțe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învățământul liceal sau realizarea propriei afaceri.

Viziunea școlii : „ Suntem o școala puternic angajată în dezvoltarea comunității, capabilă să ofere servicii educaționale de calitate și performanță, promovând un dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și educaționali”. Liceul Tehnologic C-tin Filipescu urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Misiunea: „Școala noastră are ușile deschise pentru toți copiii, oferindu-le șanse egale, în vederea integrării într-o societate democratică aflată într-un proces continuu și rapid de schimbare. Prin baza materială și prin profesorii săi, școala promovează un învățământ modern, centrat pe elev, care alternează metodele tradiționale de predare cu cele activ-participative”. Pentru aceasta, școala noastră își propune crearea acelor condiții care să asigure o bună formare a elevilor în domeniul construcțiilor și confecțiilor, domenii care permit oriunde și oricând dezvoltarea unei cariere de succes.

2.CAPACITATE INSTITUȚIONALIZATĂ

2.1.DATE DE IDENTIFICARE A ȘCOLII

Actualul Liceu Tehnologic “Constantin Filipescu”,situat în strada Vasile Alecsandri, nr 11, telefon/fax 0249 511697, e-mail: grupfilipescu@yahoo.com, blog: scoala6filipescu.blogspot.com,web-www.liceulfilipescu.ro, este moștenitorul școlilor Moga și Filipescu și are o vechime de peste 135 de ani.

2.2. ORGANIGRAMA

Consiliulde administratie:

PredaL TiuganN,, MireaD,

EneC, HumaA, BuradaM,

Calciu H,Enache C,Dinu

GH,Mustata F, Nae M,Durac E.

Manager:PredaLauraConsiliulprofesoralConsiliereducativ: Huma Adriana

CEAC:MireaD -resp,Bădălan C., EneC,

GongeaA, Calciu H,, Mustaţă F, Costache D, Constantin A

OrganigramaLiceuluiTehnologic“Constantin Filipescu”Caracal2016-2017

Personal didactic auxiliarConsiliulelevilorCostache D-preşed, Nicola V-m, VârjogheN-Vice,Costache G—vice,PleteaA-sResponsabilcomisiediriginti: Huma A.Comitetulreprezentatival parintilorMustaţăF,TecuciV,OzunD, Nae LPersonal nedidacticSecretar:FotescuDanaAdministrator financiar: TomaE.Comisiimetodice

Bibliotecar:

AntiaAdriana

Operator baze

date:

MocanuChivaTehnician:

ChireaMariana

Mediator scolar:PereaLavinia

Ingrijitori: CaldararuV,CaldararuI, Nicola V, Muncitorîntreţ. Colacu IPaznic:Pătru M, Jianu C

Limbasicomunicare

:Resp.Mirea Daniela

Matematicasistiinte

Resp. BadalanCristina

Om sisocietate

Resp. RusuCiprian

Tehnologii

Resp. BuradaMariana

InvatamantPrimar

Resp. EneCrenguta

InvatamantPrescolar

Resp. Constantin Anita

Formarecontinua si

perfectionare

Resp. EneCrengutaComisiide lucru:

SCIM,Curriculum,

Inventariere,Întocmire orar,Burse,PSI,

Absenteism,PAS,

Ed.rutieră,Lapte şi corn,Programe

educative,SSM,Serviciu

pe şcoală,Promovare imaginii scolii,Prevenirea

violenţei,coruptiei,discri

minarii-promovareainterculturalitatii,SNAC,

Recensământ, MireaD, HumaA, ,Haita

A,PetcuS, Rosu A,CaldararuM, GongeaA, Preda L.

VilcuC, Grigore A,TiuganN,

VladN, PinuC, Gusatu D,GojgarV, CalinS.

NicaC, Gheorghe N, BicaF,

PostelnicuD, RadulescuF, StanciuG, BadeaE, DincaM,

Bîca F, Deaconu F,PopaG.DincaM, BalanE,

AmarasteanuD, CiciuF, MitrutGH, Nicola V,

SpiridonAStefanescu M,,AproduC., Gila

N, Bosogea-Tudor I.

MilosC, VasilicaT.

2.3. NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În anul şcolar 2016-2017 unitatea şcolară școlarizează elevi pe următoarele niveluri:

Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare

Primar, cuprinzând: clasa pregătitoare şi clasele I-IV

Secundar - învăţământul secundar inferior- gimnaziu, clasele V-VIII

Filieră tehnologică

 Învățământ profesional cu durata de 3 ani clasele a- IX-a, a-X a, a XI-a

· Profil tehnic;

· Domeniul: construcții, instalații și lucrări publice/ industrie textilă și pielărie,specializări Pietrar.Zidar.Tencuitor / Confecționer produse textile

 Învățământ liceal, clasele IX – XII/XIII

cu următoarele profiluri / domenii / specializări , forme de învăţământ :

· Profil tehnic;

· Domeniul: construcții, instalații și lucrări publice/ industrie textilă și pielărie;

· Specializări: tehnician în construcții și lucrări publice ( 5 clase seral ), tehnician în industria textilă (4 clase seral );

· Forme de învățământ: seral

2.3.1. EFECTIVE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Nivel preşcolar

Nr.

Crt.

Grupa

Nr. Copii

1

Mica

18

2

Mijlocie

20

3

Mare

23

TOTAL 3 grupe

61

Nivel primar si gimnazial

Nr. Crt.

Clasa

Nr. Copii

1

Clasa pregătitoare

15

2

I-IV

25 ,20, 21, 20=86

3

V-VIII

23, 18, 24,19=84

Nivel liceal

Nr. Crt.

Clasa

Nr. Copii

1

IX ,X, XI înv.profesional

20, 24,28=72

2

IX-XIII seral

23, 29,28,30, 30, 30, 44,28,22=264

TOTAL 24 CLASE

582

2.3.2. EFECTIVE DE ELEVI LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Nivel preşcolar

Nr.

Crt.

Grupa

Nr. Copii

1

Mica

19

2

Mijlocie

20

3

Mare

23

TOTAL 3 grupe

62

Nivel primar si gimnazial

Nr. Crt.

Clasa

Nr. Copii

1

Clasa pregătitoare

18

2

I-IV

26 ,22, 19, 18=85

3

V-VIII

23, 19, 22,20=84

Nivel liceal

Nr. Crt.

Clasa

Nr. Copii

1

IX ,X, XI înv.profesional

24, 25,28=77

2

IX-XIII seral

28, 32,28,35, 39, 39, 44,28,22=295

TOTAL 24 CLASE

621

2.4. RESURSE UMANE

Şcoala are un personal didactic format din 49 de persoane , personal didactic auxiliar de 6 persoane și personal nedidactic 6 persoane.

2.4.1. Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, personal de conducere-numeric

Director- Profesor Preda Laura

Personal didactic-49

Personal didactic auxiliar: 6, dupa cum urmează: 1 mediator școlar, 1 contabil, 1 operator bază date, 1 bibliotecar, 1 secretar, 1 tehnician

Personal nedidactic: 6, după cum urmează: 2 paznici, 1 muncitor întreținere, 3 îngrijitori curățenie

2.4.2. Distribuția pe grade didactice

-grad didactic I-17

-grad didactic II- 15

-definitivat- 13

-debutanți-3

-necalificați-1

2.4.3. Distribuția pe grupe de vechime

Debutant- 4 persoane ( 2 PO)

2-6 – 3 persoane

6-10- 11 persoane ( 1 cumul )

10-14- 9 persoane

14-18 -7 persoane

18-22- 5 persoane

22-25-2 persoane

25-30-4 persoane

30-35- 0 persoane

35-40- 3 persoane ( 2 PO )

Peste 40-1 persoana PO

2.5. BAZA MATERIALĂ

În anul scolar 2016-2017 au fost asigurate condițiile materiale pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Spațiile de învățământ sunt folosite eficient pentru : desfășurarea cursurilor, pregătire practică prin laboratorul tehnologic şi instruire practică, desfășurarea activităților extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalități, activități recreative, activități sportive etc, pregătirea examenelor, pregătirea concursurilor și olimpiadelor, desfășurarea examenelor, întâlniri și lectorate cu părinții.

Toate spațiile de învățământ ale școlii au fost în stare funcțională; s-au efectuat reparații capitale, s-a obținut avizul sanitar de funcționare pentru anul școlar 2016-2017, s-au igienizat corespunzător toate spațiile din liceu. Au fost preocupări permanente pentru înnoirea și modernizarea bazei materiale a școlii, folosindu-se atât fonduri provenite de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local. Dotarea existentă în şcoală la ora actuală permite desfăşurarea unui învăţământ modern, la nivelul cerinţelor actuale. În anul 2016 s-au executat următoarele lucrări finanţate cu fonduri extrabugetare, astfel:

8 Săl