· Web view Digestió Transport Intercanvi de gasos Excreció L’Aparell...

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · Web view Digestió Transport Intercanvi de gasos Excreció L’Aparell...

Captació d’aliments

Digestió

Transport

Intercanvi de gasos

Excreció

L’Aparell digestiu

TEMA 1 LA NUTRICIÓ

Processos de la nutrició:

És el conjunt de processos mitjançant els quals tots els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi ambient.

Què és la nutrició?

Aparell excretor

Aparell circulatori

Aparell respiratori

Aparell digestiu

APARELLS IMPLICATS EN LA NUTRICIÓ

Aparell excretor

Calor

Sistema circulatori

Aparell respiratori

Aparell respiratori

Aparell digestiu

CO2 i vapor d’aigua

Rebutjos i aigua

Cèl.lules

Metabolisme

Sistema circulatori

Oxigen

Aliments

I aigua

ESQUEMA GENERAL DE LA NUTRICIÓ

Glàndules digestives

Pàncrees

Suc pancreàtic

Fetge

Bilis

Vesícula biliar

Glàndules salivals

Saliva

Faringe

Epiglotis

Tub digestiu

Intestí gros

Anus i apèndix vermiforme

Tres regions: cec, còlon i recte

Intestí prim

Vellositats intestinals

Tres regions: duodè, jejú i ili

Estómac

Càrdies (entrada)

Pílor (sortida)

Suc gàstric

Esòfag

Boca

Llengua

Dents

Anatomia de l’aparell digestiu

boca

glàndula paròtida

glàndula sublingual

glàndula submaxil·lar

faringe

esòfag

estómac

fetge.

pàncrees

duodè

jejú

ili

còlon ascendent

còlon transvers

còlon descendent

cec

apèndix vermiforme

recte

anus

10-12. intestí prim

13-18. intestí gros

FUNCIÓ: Transformar els aliments en nutrients i així poder ser assimilats per les cèl.lules de l’organisme.

Format per: TUB DIGESTIU

GLÀNDULES ACCESÒRIES

1. APARELL DIGESTIU

INTESTÍ GROS

INTESTÍ PRIM

ESTÒMAC

ESÒFAG

FARINGE

BOCA

Òrgans per on passa l’aliment

RECORDA QUE L’ALIMENT NO PASSA PER LES GLÀNDULES

PÀNCREES

FETGE

GLÀNDULES ACCESÒRIES

Acció química

Acció mecànica

Digestió

Fetge

Pàncrees

Estómac

Laringe

Epiglotis

Esòfag

Bol alimentari

Glàndules salivals

Dents

Llengua

Masticació �¨ dents

Insalivació �¨ saliva

Ingestió

Final

digestió

Inici

La ingestió i la digestió d’aliments

Deglució

Glàndula salival sublingual

Glàndula salival submaxil·lar

Laringe

Epiglotis

Bol alimentari

Glàndula salival paròtide

Dents

Llengua

Masticació �¨ dents

Insalivació �¨ saliva

Ingestió

La ingestió i la digestió d’aliments

LES DENTS

Molars

Premolars

Canina

Incisives

Dentina

Arrel

Coll

Corona

Polpa

Cement

Forat apical

Esmalt

Geniva

Vasos i nervis

-LLAVIS

-PALADAR

-LLENGUA

-DENTS

PARTS DE LA BOCA

PARTS DE LA BOCA

ELS ALIMENTS S’HAN TRANSFORMAT EN EL BOL ALIMENTARI, una massa ensalivada.

-DIGESTIÓ QUÍMICA: la porta a cap les glàndules salivals que aboquen a la boca la saliva que conté amilasa, enzim que comença a fer la digestió del midó.

-DIGESTIÓ MECÀNICA: consisteix en masticar els aliments amb els moviments de les mandíbules, dents i llengua i així es trituren i es barregen.

FUNCIONS DE LA BOCA

La faringe és un tub musculós d’uns 13 cm que ajuda a respirar i es troba en el coll i està revestit per una membrana mucosa. Connecta el nas amb la tràquia i la boca amb l’esòfag. Passa l’aire i els aliments, és a dir ès un òrgan compartit per l’ap respiratori i el digestiu.

HI HA DIGESTIÓ A L’ESÒFAG?

L’esòfag és un tub que condueix el bol alimentari per moviments peristàltics des de la faringe a l’estòmac. S’obre el càrdia i el bol passa a l’estómac.

És voluntària i provoca el tancament de l’epiglotis sobre la laringe, per evitar el pas d’una part del bol a l’aparell respiratori.

Comença la deglució del bol alimentari i ara travessa la faringe i passa a l’esòfag.

FARINGE I ESÒFAG

Ara el bol s’ha convertit en quim i ix pel pílor per anar a l’intestí prim.

Pílor

DIGESTIÓ QUÍMICA: les glàndules secreten substàncies, el suc gàstric.

-àcid clorhídric: trenca enllaços químics, destrueix microbis i proporciona un medi àcid.

-pepsina: enzim que degrada les proteïnes a pèptids.

-mucina: protegeix les cèl.lules de la paret de l’estómac de l’àcid i la pepsina

DIGESTIÓ MECÀNICA: moviments barrejadors del bol.

ESTÓMAC

Pílor

Càrdies

Acció química �¨ sucs gàstrics

Acció mecànica �¨ moviments peristàltics

Digestió gàstrica

Quim

Sucs gàstrics

Moviments peristàltics

Estómac

Bol alimentari

Moviments peristàltics

Fetge

Pàncrees

Estómac

Esòfag

La ingestió i la digestió d’aliments

FUNCIÓ PRINCIPAL: absorció de nutrients que passen a la sang.

DIGESTIÓ QUÍMICA: per tres tipus de sucs:

-suc pancreàtic, prové del pàncrees

-bilis, prové del fetge

-suc intestinal

DIGESTIÓ MECÀNICA: moviments peristàltics.

Té tres parts: duodé, jejú i ili

L’INTESTÍ PRIM

Vellositats intestinals

Nutrients

Plec intestinal

Vasos sanguinis

Vas quilífer

Plecs intestinals

Intestí prim �¨ duodé, jejú i ili

L’absorció de nutrients

Còlon sigmoide

Cec

Egestió

Escherichia coli

Còlon descendent

Còlon transvers

Colòn ascendent

Apèndix vermiforme

Femta

Recte

Anus

L’egestió

Intestí �gros

Flora intestinal

-emulsiona els greixos

-Es sintetitzen proteïnes

-Produeix la destoxicació de drogues, com l’alcohol

-Síntesi d’urea

-Secreta la bilis formada per aigua, sals biliars, colesterol, etc.

RECORDA: NO passa l’aliment per ací.

FETGE

-Segrega el suc pancreàtic a l’intestí prim, que conté:

-Enzims digestius, com la tripsina, quimotripsina, lipasa

-Bicarbonat sòdic, que neutralitza l’acidesa de l’estómac i permet que els enzims actuen.

RECORDA: NO passa l’aliment per ací.

PÀNCREES

I així seran transportats pel sistema circulatori a totes les cèl.lules del cos i podran obtindre ENERGIA pel procés de respiració.

Així els nutrients, molècules més xicotetes, poden ser absorbits per l’intestí prim

Els aliments són transformats en nutrients pels enzims secretats per les glàndules digestives i en els trams del tub.

RESUM DEL PROCÉS DIGESTIU

Absorció: els nutrients passen a la circulació sanguínia

Ingestió: entrada d’aliments al tub digestiu

Classificació de les funcions digestives

Digestió: transformació dels aliments en nutrients

Acció mecànica

Acció química

Egestió: eliminació de les substàncies no digerides

Inflamació�de les membranes internes

Mort �del teixit

Helicobacter pylori

Absorció excessiva d’aigua

Bacteris

Cirrosi hepàtica

Gastroenteritis

Úlceres

Restrenyiment

Càries

Malalties de l’aparell digestiu