· Web view ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · Web view ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด...

1

รายงาน

เรื่อง INTERNET BANKING ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย

1. นางสาวประภาทิพย์ ชุมภา รหัสนักศึกษา 55100142

2. นางสาวภาวิกา ภู่พลับ รหัสนักศึกษา 55100152

3. นางสาวเยาวลักษณ์ ผายชำนาญ รหัสนักศึกษา 55100158

4. นางสาววรรณวิภา หล่อนิล รหัสนักศึกษา 55100160

5. นางสาววิภาณี เพ็งสะเละ รหัสนักศึกษา 55100161

6. นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์ รหัสนักศึกษา 55100174

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เสนอ

อ.อดิลักษณ์ พุ่มอิ่ม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา การประยุกต์อินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

รหัสวิชา C2536010 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สาขาเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเป็นมา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhadได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "CIMB Thai Bank Public Company Limited" ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งชื่อใหม่ของธนาคารนี้ นับเป็นการสะท้อนถึงการส่งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี อย่างเป็นทางการ

กลุ่มซีไอเอ็มบี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 ของ ASEANเมื่อจัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์เป็นผู้ให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรที่ครอบคลุม ถึงบริการการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล บริการประกันภัย โดยมีเครือข่าย 8 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม และพม่า) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยังมีเครือข่ายในจีน ฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

ทั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี ดำเนินธุรกิจผ่าน 3 แบรนด์หลัก ได้แก่ CIMB Bank, CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic โดย CIMB Bank เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านธนาคารพาณิชย์ของกลุ่ม ขณะที่ CIMB Islamic ดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารอิสลามในระดับโลก ซึ่งทั้ง CIMB Bank และ CIMB Islamic ให้บริการธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคู่กัน นอกจากนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 97.9% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไนอากา อินโดนีเซีย และ 93.7% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กลุ่มซีไอเอ็มบีมีจำนวนเครือข่ายสาขาเพื่อลูกค้ารายย่อยมากที่สุดในอาเซียนกว่า 1,000สาขานอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่มีเครือข่ายธุรกิจด้านวาณิชธนกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

กลุ่มซีไอเอ็มบี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ CIMB Group Holdings Berhadด้วยมูลค่าตลาดรวม (Market Capitalisation) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กว่า 17,600 ล้าน (USD 17.6 พันล้าน)ดอลล่าร์สหรัฐ และมีพนักงานรวมกว่า 40,000 คน ประจำอยู่ใน 17 ประเทศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซียนเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน"

พันธกิจ

"มุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซียน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าอย่างไร้พรมแดน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มการเงินซีไอเอ็มบี"

ธนาคารกำลังอยู่ในเส้นทางที่มุ่งมั่นเพื่อบรรลุปณิธานของธนาคารในปี 2556 ได้แก่

· เป็นหนึ่งในสามธนาคารที่สร้างผลกำไรสูงที่สุด (วัดจากอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE)

· เป็นผู้นำตลาด ในธุรกิจอย่างน้อย 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มลูกค้า)

· เป็นนายจ้างในความต้องการของลูกจ้างจากการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัฒนธรรมการ ทำงานที่มีสมรรถนะสูง

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย