WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT? DLWO...¢  Resultaat: Een overeenkomst met een...

Click here to load reader

download WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT? DLWO...¢  Resultaat: Een overeenkomst met een dienstverlener

of 52

 • date post

  18-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO INKOOPT? DLWO...¢  Resultaat: Een overeenkomst met een...

 • WAT KOOP JE IN ALS JE EEN DLWO

  INKOOPT? Een kijkje in de keuken bij de HVA

  Bas Bakker

  1

 • DOCENT LEERPSYCHOLOGIE

  OVER HET GEBRUIK VAN DLWO

  2

 • Uitdelen van opdrachten en toetsen

  aan studenten

  Opdrachten beoordelen en terug sturen aan

  studenten

  Werken aan deskundigheid en professionaliteit

  Maken van rijke leermaterialen

  Delen en hergebruiken van leermateriaal Voorbereiden en

  uitvoeren van lessen

  Toegang tot organisatorische

  informatie en bronnen

  Organiseren en coördineren van samenwerking

  Samenwerken in school- of vak overstijgende werkgroepen

  Samenwerken met collega docenten en

  studenten

  DLWO VOOR DOCENTEN

 • DLWO VOOR STUDENTEN…

  Opdrachten en beoordelingen lezen

  Opdrachten maken en inleveren

  Toegang tot leermiddelen en

  materialen

  Organiseren van leerprocessen en

  werkstukken

  Schoolnieuws en evenementen inzien Lesplannen en

  boekenlijsten inzien

  Bijhouden van portfolio

  Werken in projectgroepen

  Overleg met docenten

  Samenwerken met andere studenten en

  docenten

  DLWO VOOR STUDENTEN

 • KERNPUNTEN PROGRAMMAPLAN

  ONDERWIJS UITVOERING 2010-2015 1. Eén HvA brede digitale omgeving die het leren, onderzoeken en werken

  ondersteunt

  2. Het onderwijs bepaalt welke functionaliteit wordt ontwikkeld, deze sluit aan bij

  de HvA agenda Creating Tomorrow

  3. Bekostiging en ontwikkeling van functionaliteit wordt vanuit 1 punt gereguleerd

  4. Gebruiksvriendelijke toegang voor studenten en docenten tot de belangrijkste

  bronssystemen van de HvA, worden gerealiseerd met behulp van de DLWO

  5. Drempelvrije toegang

 • DMR

  SI G

  D LW

  O (

  SU R

  F)

  Programmaplan Onderwijsuitvoering 2010 -2015

  Communicatieplan

  Functionele Release en Lifecycle management

  O n

  tw ik

  ke la

  d vi

  es ra

  ad

  Leercurve

  C FB

  R ea

  lis at

  ie fu

  n ct

  io n

  lit ei

  t

  A rc

  h it

  ec tu

  u r

  en In

  te gr

  at ie

  D FB

  ---- ----

  ----- -----

  ----- -----

  St av

  en e

  n d

  ie n

  st en

  DEM

  DMCI DMR

  DG

  DOO

  DT

  ----- -----

  PROGRAMMAOVERZICHT

  M ijn

  H vA

  So u

  rc in

  g D

  LW O

  -p la

  tf o

  rm

 • BUSINESS CASE 2010 Plateau 2 Plateau 3Plateau 1

 • EXTRA TOEGEVOEGDE WAARDE

  • ICT in het Onderwijs en onderzoek (expertise docenten en medewerkers)

  • Domeinen beïnvloeden hun eigen omgeving binnen veilige grenzen

  • Totale integratie van leren en werken

  • Toegankelijkheid door integratie bronsystemen SIS en SAP;

  • Apps op mobiele devices

  • Toewerken naar standaardisering door onderdelen uit de cloud te gebruiken

  • Up to date digitale leer- en werkomgeving die in de pas loopt met de snelle

  moderne ontwikkelingen

 • 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 faseplan

  Programmaplan OU 2010-2015

  0.10 Pilot

  2.13 Definitief, SP 2013

  2.15 Definitief, SP 2015

  3.17 Definitief, SP 2017

  aanbesteding

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  Verlenging

  aanbesteding

  tijd

  n iv

  ea u

  im p

  le n

  ta ti

  es tr

  at eg

  ie

  Implementatie strategie

  1.10 Definitief, SP 2010 Cloud Office 365

 • STRATEGISCHE BESTURING

  10

  Plateau 3

  Plateau 2

  Plateau 1

  Scope in plateau’s Plateau 1: Basisinrichting Plateau 2: Informatie uit bronsystemen Plateau 3: Doorontwikkeling

  St ra

  te gi

  sc h

  e fi

  t

  Functionele integratie

 • 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 faseplan

  Programmaplan OU 2010-2015

  0.10 Pilot

  2.13 Definitief, SP 2013

  2.15 Definitief, SP 2015

  3.17 Definitief, SP 2017

  aanbesteding

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  1.10 Definitief, SP 2010 Cloud Office 365

  Verlenging

  aanbesteding

  tijd

  n iv

  ea u

  Plateau 1

  Plateau 2

  Plateau 3

  Release management en kosten

  im p

  le n

  ta ti

  es tr

  at eg

  ie

 • 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  0.10 Pilot

  2.13 Definitief, SP 2013

  2.15 Definitief, SP 2015

  3.17 Definitief, SP 2017

  Bronsystemen, SIS, Syllabus,

  faseplan

  aanbesteding

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  Cloud Office 365

  1.10 Definitief, SP 2010 Cloud Office 365

  Verlenging

  aanbesteding

  Tweede Sharepoint release exploitatie

  Pilot DLWO

  migratie migratie migratie migratie

  Basis exploitatie aanbesteding

  SharePoint 2010

  Functionele standaard releases 4 x per jaar

  SharePoint 2015SharePoint 2013

  Exploitatie effect inclusief BTW en index

  SharePoint 2017

  Programmaplan OU 2010-2015

  vandaag

 • 13

 • PROJECTDOELSTELLINGEN

  Fase 1: Specificeren

  Resultaat: Een pakket van eisen en wensen waaraan het gewenste platform,

  de dienstverlening en de te selecteren dienstverlener moeten voldoen.

  Fase 2: Selecteren

  Resultaat: Een overeenkomst met een dienstverlener waarmee het gewenste

  platform, inclusief de dienstverlening daaromheen, conform de eisen en

  wensen van de HvA kan worden ingevoerd en bestendigd.

  Fase 3: Invoeren

  Resultaat: Het gewenste platform operationeel en beheerd, zodat opleidingen

  hun gewenste leer- en werkomgevingen er snel op kunnen inrichten en

  gebruiken.

  14

 • VISIE

  Platform biedt vrijheid én synergievoordelen en draagt bij aan

  kwalitatief goed onderwijs

  Informatiemanagers zijn de spil en staan centraal

  Requirements domeinen leiden tot requirements platform leiden tot

  aanbesteding in X kavels

  15

 • SPOREN, WERKPRODUCTEN EN

  PLANNING

  Spoor Werkproduct Sep Okt Nov Dec Jan

  Architectuur • Integratie-archirectuur • Routekaart architectuur

  31 15

  Governance • Sourcingstrategie • Governancemodel • Beheerorganisatie

  15 15

  15

  Requirements • Persona’s • Requirements • Routekaart functionaliteit • Functioneel ontwerp • Grafisch ontwerp

  15 15

  15 1

  15

  Uitbesteding • Pakket van eisen • Aanbestedingsdocumenten

  15 15

  16

 • UIT TE BESTEDEN DIENSTEN +

  SOURCINGSTRATEGIE 1. Hosting van het DLWO-platform (incl. technisch beheer en

  technisch applicatiebeheer)

  2. Projectorganisatie plateau 1

  3. Doorontwikkeling DLWO-platform (volgende plateaus)

  4. Regiepartner ten behoeve van exploitatie en uitrol

  17

  Scope van het aan te besteden platform? • Uit welke onderdelen bestaat het DLWO-platform? • Welke onderdelen willen of moeten worden uitbesteed?

  Doorlooptijd van het aanbestedingstraject? • Wat zijn de aanbestedingstermijnen? • Is het mogelijk om een onderdeel van de uit te besteden diensten met voorrang aan

  te besteden? • Als het de voortgang helpt en als het mogelijk is, een deel van de aanbesteding met

  prioriteit aanbesteden?

 • REQUIREMENTS

  1. Inventarisatie requirements van domeinen door informatiemanagers

  2. Terugkoppeling aan centraal projectteam

  3. Interpretatie door projectteam

  4. Terugkoppeling aan informatiemanagers

  5. Validatie informatiemanagers

  18

 • VERSCHILLENDE SPOREN LEIDEN TOT RFP

  Pakket van eisen

  Architectuur

  Governance

  Requirements

  19

 • DIGITAAL LEREN EN WERKEN MET DE DLWO VISIESTATEMENT

  20

  Alle HvA-onderdelen (docenten, studenten, alle medewerkers en externe betrokkenen) werken effectief samen en benutten daarbij het HvA-brede DLWO- platform, individueel én in gezamenlijkheid

  Digitaal leren en -werken geeft een impuls aan onderwijsver- rijking en -vernieuwing en geeft richting aan de ontwikkeling van het ICT-landschap (van versnip- pering naar consolidatie en gecoördineerde uitbouw).

  SharePoint

  Sourcing

  2AT

  Intranet

  Documenten delen

  Vraaggestuurd Toetsgestuurd

  Integratie met SiS en rooster

  Begeleiden op afstand

  Clouddiensten

  Elektronische leeromgeving

  Domeinen, staven en diensten

  Mediatheken

  SURF

  Extended-HvA

  Kwaliteit en innovatie

  Onderzoek

  Metadata

 • DLWO HVA - PAST, PRESENT & FUTURE

  212007 2008 2015

  BSCW

  Roxen (CMS)

  Studynet, nNet (DLWO DEM)

  DLWO DT DLWO andere domeinen staven,