Warsztaty artystyczne

12
Rozwijanie u młodzieŻy indywidualnych zdolnoŚci twórczych i ksztaŁtowanie wraŻliwoŚci na potrzeby innych ludzi

description

Rozwijanie u młodzieŻy indywidualnych zdolnoŚci twórczych i ksztaŁtowanie wraŻliwoŚci na potrzeby innych ludzi. Warsztaty artystyczne. Prowadząca: Elwira Przewoźnik. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Warsztaty artystyczne

Page 1: Warsztaty artystyczne

Rozwijanie u młodzieŻy indywidualnych zdolnoŚci

twórczych i ksztaŁtowanie wraŻliwoŚci

na potrzeby innych ludzi

Page 2: Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne

Prowadząca: Elwira Przewoźnik

Page 3: Warsztaty artystyczne

Od kilku lat prowadzę zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Warsztaty artystyczne”, w ramach których młodzież naszej szkoły ma możliwość pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień manualnych, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji twórczych.Twórczość artystyczna jest jedną z form aktywności młodzieży. Dzięki niej wyraża ona siebie, swoje emocje i przeżycia. Sam akt tworzenia sprawia im niesamowitą radość i satysfakcję. Ponadto wykonywanie różnych prac plastyczno-technicznych ma działanie łagodzące i relaksujące. Dlatego warto czasami przeznaczyć czas na tworzenie oryginalnych rzeczy w różnej formie i za pomocą różnych technik. Powstają wówczas wyjątkowe prace. Wyjątkowe, ponieważ naznaczone indywidualnością i pasją każdego młodego człowieka.

Page 4: Warsztaty artystyczne

Głównym celem zajęć artystycznych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez:

- rozwijanie zmysłu artystycznego- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi (praca w wykorzystanie materiałów naturalnych, dekorowanie metodą decoupage , karczochy)- przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez udział w kiermaszach świątecznych, akademiach szkolnych czy warsztatach- kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów innych osób i indywidualnej postawy wobec sztuki- doskonalenie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu- wykazanie się swoim talentem i zaangażowaniem społecznym- rozwój postaw samorealizacji i tolerancji

Page 5: Warsztaty artystyczne

Przykładowe zadania podejmowane podczas warsztatów artystycznych:

- przygotowanie kartek okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet itp.)

- opracowanie graficzne za pomocą odpowiednich programów komputerowych i przygotowanie techniczne dekoracji okolicznościowych na uroczystości szkolne

- tradycyjnie już od 3 lat jesteśmy uczestnikami Jarmarku bożonarodzeniowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, podczas którego mamy okazję zaprezentować nasze rękodzieło ( choinki z szyszek modrzewiowych, wianki, bombki, kartki, stroiki, aniołki z masy solnej)

- dbanie o estetyczny wygląd sali multimedialnej służącej jako pracownia podczas warsztatów artystycznych

Page 6: Warsztaty artystyczne

W czasie pracy

Page 7: Warsztaty artystyczne

Jarmark świąteczny 2009

Page 8: Warsztaty artystyczne

Jarmark świąteczny 2010

Page 9: Warsztaty artystyczne

Jarmark świąteczny 2011

Page 10: Warsztaty artystyczne
Page 11: Warsztaty artystyczne

Pisanki wielkanocne

Page 12: Warsztaty artystyczne

Uzyskane efekty:

- inspirowanie działalności plastycznej różnymi czynnikami ( literaturą, muzyką, wycieczką, wspólną rozmową)

- umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy plastycznej i technicznej

- gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów

- rozwijanie cierpliwości i wytrwałości podczas pracy

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy

- kształtowanie samodzielności i otwartości w podejmowaniu działań